Matrika: narození 1853

 

Srna (Srnová) Magdalena
datum narození: 6. 1. 1853
místo narození: dům čp. 403
otec: Josef Srna – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Jakuba Bohuška – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Josefa Bunži – měšťana v Bzenci
Orlitzky Johann (Orlický Jan)
datum narození: 11. 1. 1853
místo narození: dům čp. 228
otec: Jan Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Fabiána Hurbana – domkaře v Bzenci a Barbary z rodu Vojtěcha – podsedníka v Olšovci
Kováč Adam
datum narození: 17. 1. 1853
místo narození: dům čp. 274
otec: Jan Kováč – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Františka Jurečky – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Bartoloměje Sovy – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 18. 1. 1853.
Sternad Paul (Strnad Pavel)
datum narození: 23. 1. 1853
místo narození: dům čp. 299
otec: Jakub Strnad – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Martina Brázdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jakuba Kučery – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 27. 2. 1888.
Gister Franziska (Gistrová Františka)
datum narození: 23. 1. 1853
místo narození: dům čp. 250
otec: Václav Gistr – měšťan v Bzenci
matka: Arnoštka dcera Františka Kutného a Josefy z rodu Františka Jurečky – měšťana v Bzenci
Knorr Katharina Maria Magdalena (Knorrová Kateřina Marie Magdalena)
datum narození: 24. 1. 1853
místo narození: dům čp. 37
otec: Rudolf Knorr – lesmistr v Bzenci
matka: Aloisia dcera Ondřeje Herlera – měšťana v Mikulově a Kateřiny z Valtic
Kutny Franziska (Kutná Františka)
datum narození: 27. 1. 1853
místo narození: dům čp. 390
otec: Martin Kutný – podruh v Bzenci
matka: Alžběta dcera Matouše Klučky – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 6. 2. 1918.
Steindorf Ignatz (Ignác)
datum narození: 1. 2. 1853
místo narození: dům čp. 80
otec: Antonín Steindorf – stolařský mistr v Bzenci
matka: Josefa dcera Jana Veselého – ševcovského mistra v Bzenci a Anny z rodu Tomance – ševcovského mistra v Bzenci
Brazda Vinzenz (Brázda Vincenc)
datum narození: 2. 2. 1853
místo narození: dům čp. 277
otec: František Brázda – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Jana Ventercžak (nejspíše Ventrči) – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci
Goldmann Franziska (Goldmannová Františka)
datum narození: 29. 1. 1853
místo narození: dům čp. 248
otec: Antonín Goldmann – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Kateřina dcera Filipa Mikulíka – měšťana v Bzenci
Hattasch Franz (Hataš František)
datum narození: 7. 2. 1853
místo narození: dům čp. 326
otec: Josef Hataš – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Josefa Horného – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Františka Goldmanna – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 17. 11. 1872.
Nowak Barbara (Nováková Barbora)
datum narození: 10. 2. 1853
místo narození: dům čp. 330
otec: Václav Novák – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Františka dcera Antonína Dobrovského – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Súčka – měšťana v Bzenci
Donnersberger Franz (František)
datum narození: 11. 2. 1853
místo narození: dům čp. 86
otec: Filip Donnersberger – domkař ve Veselí – syn Filipa Donnersbergra – měšťana v Bzenci a Kateřiny ze Svitav
matka: Antonie dcera Františka Beneše – domkaře ze Syrovína a Anny z rodu Martina Škraňáka – domkaře z Osvětiman
poznámka: Dítě legitimizováno otcem po svatbě.
Lujový Matouš
datum narození: 12. 2. 1853
místo narození: dům čp. 307
otec: Jan Lujový – voják
matka: Františka dcera Josefa Kuřila – rolníka z Lhoty a Kateřiny z rodu Josefa Juráska – rolníka v Hroznové Lhotě
poznámka: Zemřel 18. 5. 1853.
Cžana Theresia (Čánová Terezie)
datum narození: 13. 2. 1853
místo narození: dům čp. 362
otec: Karel Čána – mýtný v Bzenci
matka: Josefa dcera Kateřiny Šemberové z rodu Ondřeje Šembery – domkaře v Bzenci
Kastinger Ferdinand
datum narození: 13. 2. 1853
místo narození: dům čp. 334
otec: Fabian Kastinger – stolař v Bzenci
matka: Tekla dcera Františka Kolucha – obuvníka v Bzenci a Viktorie z rodu Matyáše Koutného – domkaře v Bzenci
Schebesta Josepha (Šebestová Josefa)
datum narození: 23. 2. 1853
místo narození: dům čp. 156
otec: Tomáš Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Barbora dcera Antonína Urbana – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Františka Pečírky – domkaře v Olšovci
Schimik Franz (Šimík František)
datum narození: 24. 2. 1853
místo narození: dům čp. 294
otec: Antonín Šimík – stolařský tovaryš v Bzenci
matka: Alžběta dcera Antonína Stehlíka – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Jana Vozgy – měšťana v Bzenci
poznámka: Dítě legitimizováno otcem po svatbě 23. 5. 1860.
Jurecžka Paul (Jurečka Pavel)
datum narození: 26. 2. 1853
místo narození: dům čp. 236
otec: Filip Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Apollonia dcera Pavla Kučery – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Heringa – měšťana v Bzenci
Vojtěch Cyril
datum narození: 1. 3. 1853
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Marie dcera Františka Vlčka – měšťana v Bzenci a Katřiny z rodu Kašpara Foltina – ze Strážnice
poznámka: Zemřel 18. 3. 1853.
Wentercža Josepha (Ventrčová Josefa)
datum narození: 9. 3. 1853
místo narození: dům čp. 41
otec: Jan Ventrča – domkař v Bzenci
matka: Genovefa dcera Michala Malaríka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Orlického – domkaře v Bzenci
Rachwalla Josepha (Rachvalová Josefa)
datum narození: 9. 3. 1853
místo narození: dům čp. 261
otec: Matouš Rachvala – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina dcera Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci a Eleonory z rodu Jana Jurečky – měšťana v Bzenci
Buršík Cyril
datum narození: 9. 3. 1853
místo narození: dům čp. 160
otec: Jiří Buršík – obecní pasák v Bzenci
matka: Barbora dcera Pavla Daňka – čtvrtláníka v Kněždubě a Alžběty z rodu Martina Tomana – obecního pasáka v Kněždubě
Kucžera Franziska (Kučerová Františka)
datum narození: 9. 3. 1853
místo narození: dům čp. 202
otec: Antonín Kučera – domkař v Bzenci
matka: Jana dcera Jiřího Sigmunda – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Fialy – domkaře v Syrovíně
Řikowsky Katharina (Říkovská Kateřina)
datum narození: 10. 3. 1853
místo narození: dům čp. 369
otec: Filip Říkovský – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Josefa dcera Antonína Goldmanna – krejčovského mistra v Bzenci a Rosalie
poznámka: Zemřela 24. 7. 1918.
Jakscha Josepha (Jakšová Josefa)
datum narození: 13. 3. 1853
místo narození: dům čp. 219
otec: František Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Tomáše Dvořáka – pasáka v Bzenci
poznámka: Zemřela 14. 9. 1925.
Wallstein Josefa (Valštýnová Josefa)
datum narození: 17. 3. 1853
místo narození: dům čp. 278
otec: František Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Sigmunda – měšťana v Bzenci
Schkoda Theresia (Škodová Terezie)
datum narození: 20. 3. 1853
místo narození: dům čp. 254
otec: Martin Škoda – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
Ottawa Franz (Otava František)
datum narození: 24. 3. 1853
místo narození: dům čp. 26
otec: Josef Otava – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 21. 7. 1853.
Nowosad Joseph (Novosad Josef)
datum narození: 27. 3. 1853
místo narození: dům čp. 277
otec: Josef Novosad – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Pogody – měšťana v Bzenci
Jurecžka (Jurečková) Magdalena
datum narození: 30. 3. 1853
místo narození: dům čp. 97
otec: Jan Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Kašpara Ručky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Matyáše Adamčíka – domkaře v Bzenci
Edler (Edlerová) Mariana
datum narození: 5. 4. 1853
místo narození: dům čp. 399
otec: Antonín Edler – domkař v Bzenci
matka: Barbora dcera Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci
Wallstein Joseph (Valštýn Josef)
datum narození: 7. 4. 1853
místo narození: dům čp. 118
otec: Tomáš Valštýn – domkař v Bzenci
matka: Kateřina dcera Matyáše Jelínka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Tomáše Minaříka –  domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 4. 7. 1853.
Zabelka Klara (Zábelková Klára)
datum narození: 20. 4. 1853
místo narození: dům čp. 221
otec: Karel Zábelka – měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Matouše Kučery – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Martina Nevřivého – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 17. 8. 1939.
Domansky Antonia Maria (Domanská Antonie Marie)
datum narození: 24. 4. 1853
místo narození: dům čp. 55
otec: Felix Domanský – měšťan a zednický polír v Bzenci
matka: Klára dcera Josefa Hataše – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Vincence Opravila – měšťana v Bzenci
Baubin Joseph (Baubín Josef)
datum narození: 25. 4. 1853
místo narození: dům čp. 28
otec: Jan Baubín – měšťan v Bzenci
matka: Apolonie dcera Filipa Donnersbergra – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Františka Vojtěcha – kloboučníka v Bzenci
poznámka: Zemřel 4. 5. 1853.
Goliasch Philipp (Goliáš Filip)
datum narození: 30. 4. 1853
místo narození: dům čp. 383
otec: Filip Goliáš – domkař v Bzenci
matka: Kateřina dcera Michala Procházky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Jana Šimka – domkaře ze Syrovína
poznámka: Zemřel 5. 5. 1853.
Derka (Derková) Magdalena
datum narození: 2. 5. 1853
místo narození: dům čp. 315
otec: Josef Derka – hřebíkář v Bzenci
matka: Antonie dcera Václava Schindlera – podruha v Bzenci a Margarety z rodu Matouše Finfery – domkaře v Bzenci
Twaružek (Tvarůžková) Juliana
datum narození: 4. 5. 1853
místo narození: dům čp. 343
otec: Matouš Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Augustina Biče – měšťana v Bzenci
Jancži Anton (Jančí Antonín)
datum narození: 9. 5. 1853
místo narození: dům čp. 345
otec: František Jančí – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 30. 5. 1853.
Rinder (Rinderová) Mariana
datum narození: 9. 5. 1853
místo narození: dům čp. 78
otec: Jakub Rinder – železniční hlídač ve Bzenci
matka: Alžběta dcera Josefa Novotného – rolníka v Rohatci a Anny z rodu Jana Petraše – rolníka ze Sudoměřic
Lakosill Theresia (Lakosilová Terezie)
datum narození: 10. 5. 1853
místo narození: dům čp. 30
otec: Augustin Lakosil – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Mariana dcera Alžběty z rodu Václava Marka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 5. 12. 1943.
Schebesta Rosalia (Šebestová Rosalie)
datum narození: 14. 5. 1853
místo narození: dům čp. 123
otec: neuveden
matka: Barbora dcera Václava Šebesty – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Matyáše Brázdy – domkaře v Bzenci
Holecžek (Holečková) Magdalena
datum narození: 14. 5. 1853
místo narození: dům čp. 76
otec: Jan Holeček – železniční hlídač v Bzenci
matka: Kateřina dcera Jana Melče – domkaře v Ratíškovicích a Rosiny z rodu Ignáce Příkazského – domkaře v Ratíškovicích
Flessner (Flessnerová) Mariana
datum narození: 17. 5. 1853
místo narození: dům čp. 113
otec: Josef Flessner – domkař v Bzenci
matka: Mechtilda dcera Jana Studničky – domkaře v Písku (Mor. Písku) a Brigidy z rodu Matouše Němečka – domkaře v Písku
Finfera Julia (Finferová Julie)
datum narození: 22. 5. 1853
místo narození: dům čp. 291
otec: Mořic Finfera – obuvník v Bzenci
matka: Monika dcera Štěpána Michálka a Marie z rodu Antonína Skazila – měšťana ve Vyškově
Schebesta Rosalia (Šebestová Rosalie)
datum narození: 23. 5. 1853
místo narození: dům čp. 213
otec: Josef Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Matyáše Sigmunda – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Františka Jurečky – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 3. 4. 1939.
Bicža Franz (Biča František)
datum narození: 26. 5. 1853
místo narození: dům čp. 256
otec: neuveden
matka: Kateřina z rodu Matouše Biče – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Mikuláše Kutného – domkaře v Olšovci
poznámka: Zemřel 26. 5. 1853.
Pecžirka Franziska (Pečírková Františka)
datum narození: 29. 5. 1853
místo narození: dům čp. 286
otec: Antonín Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Kutného – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Goliáše – podsedníka v Olšovci
Wojtech Rosalia (Vojtěchová Rosalie)
datum narození: 4. 6. 1853
místo narození: dům čp. 288
otec: František Vojtěch – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Matyáše Ručky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Ružičky – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 9. 3. 1871.
Nicžiglemsky Gustaw (Nižiglemský Gustav)
datum narození: 5. 6. 1853
místo narození: dům čp. 17
otec: Gustav Nižiglemský – strážmistr u dragounů
matka: Marie dcera Jana Procházky – stabstrompeter (štábního trubače) u dragounů a Kateřiny z rodu Ondřeje Lampy – připravovatele sukna v Opavě
poznámka: Zemřel 5. 6. 1853.
Čalún Franziska (Čalunová, Čalounová Františka)
datum narození: 6. 6. 1853
místo narození: dům čp. 148
otec: Jiří Čalún – železniční hlídač v Bzenci – Písku
matka: Františka dcera Pavla Josefíka – domkaře v Lipově a Marie z rodu Jana Uhnička – podruha v Uherském Brodě
Čila (Čilová) Apolonie
datum narození: 10. 6. 1853
místo narození: dům čp. 17
otec: František Čila – panský pasák krav
matka: Terezie z rodu Tomáše Nadhorníka – obyvatele z Tršic a Mariany z rodu Poláška – domkaře v Tršicích
poznámka: Zemřela 17. 4. 1861.
Ottawa Anton (Otava Antonín)
datum narození: 13. 6. 1853
místo narození: dům čp. 89
otec: Jan Otava – domkař v Bzenci
matka: Apolonie dcera Františka Vrzala – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Vincence Hertla – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 30. 12. 1861.
Sowa Johann (Sova Jan)
datum narození: 22. 6. 1853
místo narození: dům čp. 200
otec: Josef Sova – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina dcera Antonína Junka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 29. 6. 1893.
Hickel (Hiklová) Mariana
datum narození: 25. 6. 1853
místo narození: dům čp. 3
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Jana Hikla – obuvnického mistra v Bzenci a Alžběty z rodu Martina Oty – mlynářského tovaryše z Vracova
Hudek (Hudková) Josefa
datum narození: 27. 6. 1853
místo narození: dům čp. 270
otec: neuveden
matka: Anna dcera Martina Hudka – domkaře v Žeravinách a Mariany z rodu Josefa Kadlece – domkaře ze Žeravin
Fiala Paul (Pavel)
datum narození: 29. 6. 1853
místo narození: dům čp. 181
otec: Matyáš Fiala – švec a domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Ignáce Strnada – jircháře v Bzenci a Anny z rodu Jana Balcárka – drába z Kyjova
Tvarůžek Paul (Pavel)
datum narození: 3. 7. 1853
místo narození: dům čp. 94
otec: Jakub Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Jana Pečírky – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Gistra – měšťana v Bzenci
Chromek Johann (Jan)
datum narození: 11. 7. 1853
místo narození: dům čp. 125
otec: Jan Chromek – obuvník v Bzenci
matka: Antonie dcera Františka Lorenze – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Mikuláše Hasíka – měšťana v Bzenci
Sirůčka Veronika (Sirůčková Veronika)
datum narození: 11. 7. 1853
místo narození: dům čp. 296
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Anny z rodu Martina Sirůčka – domkaře z Vřesovic
poznámka: Zemřela 3. 10. 1927.
Hickel Jakob (Hikl Jakub)
datum narození: 14. 7. 1853
místo narození: dům čp. 22
otec: Josef Hikl – provazník v Bzenci
matka: Mariana dcera Josefa Kotka – stolařského mistra v Bzenci a Mariany z rodu Martina Strážnického – domkaře v Bzenci
Rubík Julius
datum narození: 23. 7. 1853
místo narození: dům čp. 320
otec: neuveden
matka: Cecilie dcera Pavla Rubíka – měšťana a mydláře v Bzenci a Tekly z rodu Josefa Nálepy – měšťana v Bzenci
Stiasný Jakob Viktorin (Šťastný Jakub Viktorín)
datum narození: 25. 7. 1853
místo narození: dům čp. 47
otec: Antonín Šťastný – krejčí v Bzenci
matka: Petronila dcera Viktorína Ježka – domkaře v Bzenci a Rosalie z rodu Tomáše Švrčka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 5. 8. 1927.
Študent Paul (Pavel)
datum narození: 26. 7. 1853
místo narození: dům čp. 237
otec: Pavel Študent – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Ignáce Ventrče – domkaře v Olšovci a Veroniky z rodu Cyrila Hrbáčka – domkaře v Olšovci
Pecha Klara (Pechová Klára)
datum narození: 6. 8. 1853
místo narození: dům čp. 329
otec: Jan Pech – obuvnický mistr v Bzenci
matka: Terezie dcera Karla Čermáka – obuvnického mistra v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Rudla – podruha v Kroměříži
Saucžek Franziska (Součková, Súčková Františka)
datum narození: 17. 8. 1853
místo narození: dům čp. 260
otec: Vincenc Souček – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Matyáše Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Ružice – měšťana v Bzenci
Adamcžik Franciska (Adamčíková Františka)
datum narození: 28. 8. 1853
místo narození: dům čp. 369
otec: Matouš Adamčík – domkař v Písku (Mor. Písku)
matka: Veronika dcera Matouše Šebesty – výměnkáře v Bzenci a Veroniky z rodu Pavla Jančího – domkaře v Bzenci
Kotschi Johann (Kočí Jan)
datum narození: 29. 8. 1853
místo narození: dům čp. 19
otec: Jan Kočí – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Františka Repíka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Nováka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 28. 7. 1932.
Flessner (Flesnerová) Mariana
datum narození: 30. 8. 1853
místo narození: dům čp. 14
otec: Alexander Flessner – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Valentina Sekánka – podsedníka v Olšovci a Mariany z rodu Ignáce Jakše – měšťana v Bzenci
Wrzal Joseph (Vrzal Josef)
datum narození: 7. 9. 1853
místo narození: dům čp. 102
otec: Jakub Vrzal – podruh v Bzenci
matka: Antonie dcera Matouše Klučky – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 9. 9. 1853.
Badiura Franz (Baďura František)
datum narození: 7. 9. 1853
místo narození: dům čp. 137
otec: Bernard Baďura – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Jana Sommera – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Františka Marčíka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 24. 5. 1915.
Mosburger Johann (Jan)
datum narození: 16. 9. 1853
místo narození: dům čp. 407
otec: Ignác Mosburger – účetní na stanici Bzenec – Písek
matka: Barbora dcera Františka Reitschky – statkáře v Heřmanicích a Mariany z rodu Josefa Urbana – familianta (dědičného nájemce drobné usedlosti na rozdělené vrchnostenské půdě) v Heřmanicích
Rudl Karel
datum narození: 28. 9. 1853
místo narození: dům čp. 131
otec: František Rudl – domkař v Bzenci
matka: Magdalena – dcera Martina Kučery – domkaře v Bzenci a Rosalie z rodu Filipa Čumra ze Bzence
poznámka: Zemřel 1. 8. 1872.
Kastinger Franz (František)
datum narození: 2. 10. 1853
místo narození: dům čp. 397
otec: Jan Kastinger – truhlář v Bzenci
matka: Josefa dcera Jana Braunera – domkaře ve Bzenci a Kateřiny z rodu Filipa Dobrovského – domkaře v Bzenci
Kutný Theresia (Kutná Terezie)
datum narození: 11. 10. 1853
místo narození: dům čp. 234
otec: Martin Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Vavřince Gistra – podsedníka v Olšovci a Rosalie z rodu Jana Šrámka – měšťana v Bzenci
Joachim Eduard
datum narození: 11. 10. 1853
místo narození: dům čp. 247
otec: Josef Joachim – kramář z Tuřan u Brna
matka: Marie dcera Antonína Janésky – kramáře z Tuřan a Viktorie z rodu Broška – kramáře v Brně z Tuřan
Slawik (Slavíková) Mariana
datum narození: 14. 10. 1853
místo narození: dům čp. 204
otec: Václav Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Juliana dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 21. 2. 1926.
Wiederka (Věderková) Anna
datum narození: 16. 10. 1853
místo narození: dům čp. 81
otec: Antonín Věderka – strojník v bzeneckém cukrovaru
matka: Julie dcera Jana Ježka – kováře v Rydultau Rybniker Kreises v Pruském Slezsku (správní obvod Opole) a Marie z rodu Jana Rösnera – hospodářského úředníka v Rydultau
Biča Paul (Pavel)
datum narození: 16. 10. 1853
místo narození: dům čp. 361
otec: Václav Biča – domkař v Bzenci
matka: Apolonie dcera Františka Pogody – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Antonína Plachty – čtvrtláníka z Petrova
Hoschowsky (Hošovská) Mariana
datum narození: 17. 10. 1853
místo narození: dům čp. 42
otec: Michal Hošovský – korporál u vojska
matka: Josefa dcera Františka Borovičky – soustružníka v Bzenci a Magdaleny z rodu Františka Dudíka – čtvrtláníka z Cetkovic
Swarowsky (Svárovská) Anna
datum narození: 19. 10. 1853
místo narození: dům čp. 68
otec: Antonín Svárovský – domkař v Bzenci
matka: Arnoštka dcera Matouše Čermáka – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci
Sýkora Johann (Jan)
datum narození: 25. 10. 1853
místo narození: dům čp. 53
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Václava Sýkory – domkaře v Medlovicích a Terezie
Ježek Barbara (Ježková Barbora)
datum narození: 28. 10. 1853
místo narození: dům čp. 294
otec: František Ježek – domkař v Bzenci
matka: Barbora dcera Antonína Sigmunda – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Martina Stehlíka – domkaře v Bzenci
Novák Leopold
datum narození: 6. 11. 1853
místo narození: dům čp. 60
otec: František Novák – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina dcera Josefa Goliáše – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Františka Žižíka – měšťana v Bzenci
Newřiwý Franziska (Nevřivá Františka)
datum narození: 6. 11. 1853
místo narození: dům čp.218
otec: neuveden
matka: Magdalena dcera Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Wenterča (Ventrčová) Eleonora
datum narození: 7. 11. 1853
místo narození: dům čp. 110
otec: Matyáš Ventrča
matka: Mariana dcera Ondřeje Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Jiřího Jaroše – domkaře v Bzenci
poznámka: Dítě legitimizováno otcem po svatbě. Zemřela 11. 5. 1921.
Rucžka (Ručková) Mariana
datum narození: 8. 11. 1853
místo narození: dům čp. 132
otec: František Ručka – domkař v Bzenci
matka: Juliana dcera Filipa Junka – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Karla Vaňhary – domkaře v Bzenci
Varadinek Martin
datum narození: 10. 11. 1853
místo narození: dům čp. 237
otec: Josef Varadinek – podruh v Bzenci
matka: Josefa dcera Jakuba Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Urbanová Theresia (Terezie)
datum narození: 15. 11. 1853
místo narození: dům čp. 289
otec: Josef Urban – domkař v Bzenci
matka: Apolonie dcera Jana Valštýna – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Jiřího Repíka – domkaře v Bzenci
Adamcžik (Adamčíková) Mariana
datum narození: 22. 11. 1853
místo narození: dům čp. 111
otec: Filip Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Štěpána Sigmunda – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Bunže – domkaře v Bzenci
Pospěch Franz (František)
datum narození: 2. 12. 1853
místo narození: dům čp. 49
otec: Josef Pospěch – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Antonína Braunera – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Cyrila Lukovského – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 24. 11. 1936.
Skoda Barbara (Škodová Barbora)
datum narození: 6. 12. 1853
místo narození: dům čp. 57
otec: neuveden
matka: Barbora dcera Jana Škody – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Jeníčka – měšťana v Bzenci
Drapal Maria Theresia (Drápalová Marie Terezie)
datum narození: 5. 12. 1853
místo narození: dům čp. 86
otec: Vilém Drápal – skladník ve Bzenci
matka: Kateřina dcera Michala Jakšíčka – panského dveřníka v Karlsdorfu a Magdaleny z rodu Krupičky – čtvrtníka v Žarošicích
Kitka Barbara (Kytková Barbora)
datum narození: 6. 12. 1853
místo narození: dům čp. 114
otec: Kašpar Kytka – modrotiskař v Bzenci
matka: Františka dcera Jiřího Sahánka – řezníka v Kojetíně a Kateřiny
Stehlik (Stehlíková) Mariana
datum narození: 7. 12. 1853
místo narození: dům čp. 74
otec: Kristián Stehlík – podruh v Bzenci
matka: Mariana dcera Jiřího Grandische – domkaře v Landsbergu a Mariany z rodu Jarece – domkaře v Rabensburgu
Stawiany Johann (Stavjaný Jan)
datum narození: 17. 12. 1853
místo narození: dům čp. 207
otec: František Stavjaný – podruh v Bzenci
matka: Barbora dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Augustina Biče – měšťana v Bzenci
Bicža Barbara (Bičová Barbora)
datum narození: 14. 12. 1853
místo narození: dům čp. 380
otec: Jakub Biča – domkař v Bzenci
matka: Klára dcera Jiřího Sluky – domkaře v Újezdě a Josefy z rodu Josefa Ševčíka – podsedníka v Hostějově
poznámka: Zemřela 27. 8. 1923.
Kuchař Apollonia (Kuchařová Apolonie)
datum narození: 17. 12. 1853
místo narození: dům čp. 402
otec: Josef Kuchař – domkař v Bzenci
matka: Barbora dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
Rucžitza (Ružicová) Anna
datum narození: 22. 12. 1853
místo narození: dům čp. 266
otec: Filip Ružica – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci
Mlcžek Franziska (Mlčková Františka)
datum narození: 22. 12. 1853
místo narození: dům čp. 202
otec: Jiří Mlček – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Matouše Vítka – šafáře ze Strážnice a Kateřiny z rodu Josefa Chytrého – rolníka z Radějova
Heinzl Stephan (Štěpán)
datum narození: 24. 12. 1853
místo narození: dům čp. 82
otec: Jan Heinzl – topič na stanici Bzenec – Písek
matka: Marie dcera Jana Kastingera – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Nováka – rybáře v Bzenci
poznámka: Zemřel 3. 4. 1854.
Twaružek Paul (Tvarůžek Pavel)
datum narození: 29. 12. 1853
místo narození: dům čp. 217
otec: Štěpán Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Rosalie dcera Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Tomáše Němce – domkaře v Olšovci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 214-223.