Matrika: narození 1852

 

 

Jurečka Joseph (Josef)
datum narození: 2. 1. 1852
místo narození: dům čp. 236
otec: Filip Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Apolonie dcera Pavla Kučery – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Jana Heringa – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 4. 3. 1852.
Derka Anton (Antonín)
datum narození: 16. 1. 1852
místo narození: dům čp. 199
otec: Antonín Derka – hřebíkář a domkař v Bzenci
matka: Juliana dcera Františka Strnada – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Karla Fellmayera – domkaře v Bzenci
Kučera Ferdinand
datum narození: 19. 1. 1852
místo narození: dům čp. 42
otec: Ondřej Kučera – podruh v Bzenci
matka: Anežka dcera Jana Poláška – domkaře v Syrovíně a matky z rodu Jana Šimka – domkaře v Syrovíně
poznámka: Zemřel 15. 3. 1853.
Podborský Fabián
datum narození: 20. 1. 1852
místo narození: dům čp. 89
otec: Bernard Podborský – vrchní mlynář v Bzenci
matka: Kateřina dcera Tomáše Vylíčila – měšťana na předměstí Prostějova a Terezie z rodu Bartoloměje Vychodila
Fiala Francisca (Fialová Františka)
datum narození: 21. 1. 1852
místo narození: dům čp. 181
otec: Matyáš Fiala – obuvník a domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Ignáce Steindorfa – jircháře v Bzenci a Anny z rodu Jana Balcárka – drába v Kyjově
Kutný (Kutná) Anna
datum narození: 3. 2. 1852
místo narození: dům čp. 234
otec: Martin Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Vavřince Gistra – podsedníka v Olšovci a Rosalie z rodu Jana Šrámka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 13. 1. 1933.
Rucžka Joseph (Ručka Josef)
datum narození: 5. 2. 1852
místo narození: dům čp. 93
otec: Valentin Ručka – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Matyáše Kastingera – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Sucžek Theresia (Súčková Terezie)
datum narození: 8. 2. 1852
místo narození: dům čp. 260
otec: Vincenc Súček (Suček, Souček) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Matyáše Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Ružice – měšťana v Bzenci
Rucžka Franz (Ručka František)
datum narození: 11. 2. 1852
místo narození: dům čp. 132
otec: František Ručka – domkař v Bzenci
matka: Juliana dcera Filipa Zrunka – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Karla Vaňhary – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 13. 10. 1903.
Jurecžka Johanna (Jurečková Jana)
datum narození: 13. 2. 1852
místo narození: dům čp. 127
otec: Fabián Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Apollonia dcera Matyáše Braunera – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Cyrila Brázdy – měšťana v Bzenci
Schak (Šak, Žák) Josef
datum narození: 18. 2. 1852
místo narození: dům čp. 81 (nádražní stanice)
otec: Alois Schak – hlídač na nádraží
matka: Johanna dcera Jakuba Houkala – postřihače ve Vorklosteru (Předkláštěří) a Terezie z rodu Kouřila – domkaře z Předklášteří
Heinzl Eduard
datum narození: 18. 2. 1852
místo narození: dům čp. 81 (nádražní stanice)
otec: Jan Heinzl – topič na železniční stanici
matka: Marie dcera Jana Kastingera – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Nováka – rybáře v Bzenci
Sowa Franz (Sova František)
datum narození: 19. 2. 1852
místo narození: dům čp. 245
otec: Jan Sova – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Němce – domkaře v Olšovci
poznámka: Zemřel 11. 3. 1922.
Nawratil Franciska (Navrátilová Františka)
datum narození: 20. 2. 1852
místo narození: dům čp. 86
otec: Josef Navrátil – vlastník čtvrtiny domu v Kostelci
matka: Františka dcera Viktorína Vojtěcha – měšťana v Bzenci a Magdaleny z rodu Poláška z Archlebova
Wolny Karl (Volný Karel)
datum narození: 22. 2. 1852
místo narození: dům čp. 230
otec: neuveden
matka: Magdalena dcera Antonína Volného – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Šebesty – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 20. 6. 1852.
Zapletal Franziska (Zapletalová Františka)
datum narození: 24. 2. 1852
místo narození: dům čp. 119
otec: Josef Zapletal
matka: Mariana dcera Václava Flessnera – domkaře v Bzenci a Julie z rodu Kuchaře – měšťana v Bzenci
Hawliczek Anton Mathias (Havlíček Antonín Matyáš)
datum narození: 23. 2. 1852
místo narození: dům čp. 60
otec: Matyáš Havlíček – jirchář v Bzenci
matka: Františka dcera Antonína Kotka a Terezie Pokorné
Orlitzky Franz (Orlický František)
datum narození: 2. 3. 1852
místo narození: dům čp. 239
otec: František Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Apolonie dcera Štěpána Sigmunda – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Gistra – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 3. 3. 1871.
Ržikowsky (Říkovská) Josefa
datum narození: 9. 3. 1852
místo narození: dům čp. 148
otec: Antonín Říkovský – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Matouše Jurečky – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Ilčíka – domkaře ve Zlechově
poznámka: Zemřela 18. 2. 1941.
Sigmund Franz (František)
datum narození: 11. 3. 1852
místo narození: dům čp. 109
otec: Jan Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Aloisia dcera Jana Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Mariany Urbanové
Ehrlich Friedrich (Bedřich)
datum narození: 15. 3. 1852
místo narození: dům čp. 193
otec: Antonín Ehrlich – stolař v Bzenci
matka: Františka dcera Bartoloměje Sigmunda – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Františka Novosada – měšťana v Bzenci
Durajowsky (Durajovská) Josefa
datum narození: 19. 3. 1852
místo narození: dům čp. 329
otec: Josef Durajovský – podruh v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Hertla – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Václava Pírka – domkaře z Krumsína
Twaružek Philip (Tvarůžek Filip)
datum narození: 29. 3. 1852
místo narození: dům čp. 110
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Ondřeje Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Jiřího Jaroše – domkaře v Bzenci
Brazda (Brázdová) Františka
datum narození: 3. 4. 1852
místo narození: dům čp. 99
otec: Arnošt Brázda – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Františka Pogody – zámečníka v Bzenci
Cžojadi Anton (Čojady Antonín)
datum narození: 15. 4. 1852
místo narození: dům čp. 2
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Jana Čojadyho – řezníka v Cžakwaru (Csákvár) v Maďarsku a Anny Petrášové
Grandisch Georg (Jiří)
datum narození: 21. 4. 1852
místo narození: dům čp. 120
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Jiřího Grandische – domkaře v Landsbergu a Mariany z rodu Jarece – domkaře v Rabensburgu
Junek Antonia (Junková Antonie)
datum narození: 27. 4. 1852
místo narození: dům čp. 79
otec: Antonín Junek – domkař v Bzenci
matka: Brigita dcera Antonína Pírka – domkaře ve Vracově a Kateřiny z rodu
poznámka: Posthuma (dítě narozeno po smrti otce).
Ulbrecht Hermina Antonia Joanna (Ulbrechtová Hermína Antonie Jana)
datum narození: 30. 4. 1852
místo narození: dům čp. 80
otec: František Ulbrecht – sedlářský mistr
matka: Františka dcera Vincence Soviče – mydláře v Uherském Brodě a Františky z rodu Jana Bohorovského z Uherského Brodu
poznámka: Zemřela 6. 1. 1934.
Pařizek Carolina Franziska (Pařízková Karolína Františka)
datum narození: 10. 5. 1852
místo narození: dům čp. 47
otec: Karel Pařízek – mlynář
matka: Františka dcera Jana Sekery – čtvrtláníka v Ivanovicích a matky Moniky
Cžermak Aloisia (Čermáková Aloisie)
datum narození: 26. 5. 1852
místo narození: dům čp. 315
otec: František Čermák – měšťan v Bzenci
matka: Veronika dcera Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Nimmerfroh Anton (Antonín)
datum narození: 1. 6. 1852
místo narození: dům čp. 32
otec: Albert Nimmerfroh
matka: Barbora dcera Jana Voštického – obuvníka v Bzenci a Juliany z rodu Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 26. 6. 1852.
Nowak Theresia (Nováková Terezie)
datum narození: 3. 6. 1852
místo narození: dům čp. 252
otec: Matyáš Novák – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Josefa Kaštalána – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Jurečky – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 5. 2. 1926.
Wrzal Anton (Vrzal Antonín)
datum narození: 7. 6. 1852
místo narození: dům čp. 8
otec: Jakub Vrzal – podruh v Bzenci
matka: Antonie dcera Matouše Klučky – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci
Wrchlabsky Francisca (Vrchlabská Františka)
datum narození: 7. 6. 1852
místo narození: dům čp. 48
otec: Dominik Vrchlabský – tkadlec
matka: Rosalie dcera Antonína Brázdila – domkaře a obuvníka v Bzenci a Alžběty z rodu Jindřicha Vrzala – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 12. 7. 1935 v Polešovicích.
Jarosch Anton (Jaroš Antonín)
datum narození: 11. 6. 1852
místo narození: dům čp. 155
otec: neuveden
matka: Kateřina dcera Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jurečky – domkaře v Bzenci
Bicza Antonia (Bičová Antonie)
datum narození: 15. 6. 1852
místo narození: dům čp. 346
otec: Ignác Biča – měšťan v Bzenci
matka: Terezie dcera Filipa Bunži – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci
Rogosch Maria (Rogošová Marie)
datum narození: 30. 6. 1852
místo narození: dům čp. 84
otec: Josef Rogoš – měšťan v Bzenci
matka: Tekla dcera Josefa Bohatého – čtvrtláníka v Domaníně a Barbory dcery Jana Herrmanna – domkaře v Bzenci
Kučera (Kučerová) Mariana
datum narození: 5. 7. 1852
místo narození: dům čp. 233
otec: Matyáš Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Matyáše Rachvaly – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Baltazara Mikulce – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 26. 7. 1925.
Ostrezy Johann (Ostrézí Jan)
datum narození: 5. 7. 1852
místo narození: dům čp. 158
otec: Josef Ostrézí – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Matyáše Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Cyrila Hrbáčka – domkaře v Bzenci
Masopust (Masopustová) Anna
datum narození: 6. 7. 1852
místo narození: dům čp. 62
otec: Matouš Masopust – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Karla Gistra – domkaře v Bzenci a Tekly z rodu Františka Vrzala – domkaře v Bzenci
Kuchař (Kuchařová) Josefa
datum narození: 13. 7. 1852
místo narození: dům čp. 19
otec: Josef Kuchař – domkař
matka: Barbora dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
Kasparek (Kašpárková) Anna
datum narození: 15. 7. 1852
místo narození: dům čp. 308
otec: Antonín Kašpárek – tesař a měšťan
matka: Anna dcera Františka Přerovského – řezníka v Bzenci a Mariany z rodu Jana Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Chmela Francisca (Chmelová Františka)
datum narození: 15. 7. 1852
místo narození: dům čp. 88
otec: František Chmela – měšťan
matka: Alžběta dcera Arnošta Ostrézí – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci
Schubert (Schubertová, Šubrtová) Josefa
datum narození: 8. 8. 1852
místo narození: dům čp. 2
otec: Eduard Schubert
matka: Rosalia dcera Vavřince Joachima – kupce v Bzenci
Ježek Johann (Jan) Nepomuk
datum narození: 11. 8. 1852
místo narození: dům čp. 2
otec: Antonín Ježek – soustružník
matka: Terezie dcera Jana Ulbrechta – sládka v Bzenci a Terezie Hrachovské
poznámka: Z nařízení zemského úřadu v Brně ze dne 3. 1. 1940 se zaznamenává, že rodné jméno dítěte a jeho otce jest Jeschek nikoliv Ježek.
Matouschek (Matoušek) Josef
datum narození: 2. 8. 1852
místo narození: dům čp. 186
otec: Arnošt Matoušek – domkař
matka: Apolonie dcera Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Klucžka Johann (Klučka Jan)
datum narození: 13. 8. 1852
místo narození: dům čp. 353
otec: Josef Klučka – měšťan
matka: Mariana dcera Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Sigmunda – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 7. 2. 1853.
Hattasch Marianna (Hatašová Mariana)
datum narození: 29. 8. 1852
místo narození: dům čp. 57
otec: Jan Hataša – řezník
matka: Mariana z rodu Jana Škody – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Jeníčka – měšťana v Bzenci
Bezchleb (Bezchlebová) Mariana
datum narození: 31. 8. 1852
místo narození: dům čp. 188
otec: Antonín Bezchleb – obuvnický mistr a domkař v Bzenci
matka: Kateřina dcera Antonína Klapila – rolníka z Nezamyslic a Mariany z rodu Jana Látala – rolníka z Nezamyslic
Cžermak (Čermáková) Eleonora
datum narození: 13. 9. 1852
místo narození: dům čp. 273
otec: Josef Čermák – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Cypriána Vrzala ze Bzence a Anny z rodu Čumra – měšťana v Bzenci
Newřiwý Theresia (Nevřivá Terezie)
datum narození: 13. 9. 1852
místo narození: dům čp. 116
otec: Valentin Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Floriána Urbana – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Tomáše Žihy – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 31. 1. 1937.
Walda Franz (Valda František)
datum narození: 16. 9. 1852
místo narození: dům čp. 112
otec: Jan Valda – švec v Bzenci
matka: Mariana dcera Petra Michalíka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Orlického – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 13. 3. 1876.
Twaružek Franz (Tvarůžek František)
datum narození: 20. 9. 1852
místo narození: dům čp. 152
otec: Josef Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Valentina Heringa a Genovéfy z rodu Kaštalána – měšťana v Bzenci
Duchacžek Franz (Ducháček František)
datum narození: 19. 9. 1852
místo narození: dům čp. 277
otec: Matouš Ducháček – obuvník v Bzenci
matka: Magdalena dcera Josefa Sumra (nejspíše Somra) – domkaře ve Vracově a Mariany z rodu Františka Schinobla (nejspíše Šinogla) – domkaře ve Vracově
poznámka: Zemřel 20. 7. 1853.
Nowotny Franziska (Novotná Františka)
datum narození: 22. 9. 1852
místo narození: dům čp. 128
otec: Josef Novotný – domkař v Bzenci
matka: Arnoštka dcera Josefa Zapletala – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Petra Goldmanna – domkaře v Bzenci
Kautný Johann (Koutný Jan)
datum narození: 26. 9. 1852
místo narození: dům čp. 138
otec: Martin Koutný – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Matouše Braunera – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Brázdy – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 10. 5. 1853.
Křižanovský Paul (Pavel)
datum narození: 27. 9. 1852
místo narození: dům čp. 299
otec: Albert Křižanovský – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Martina Vrzala – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Jana Grunera – provazníka v Bzenci
Schebesta Wenzel (Šebesta Václav)
datum narození: 30. 9. 1852
místo narození: dům čp. 191
otec: František Šebesta – zednický tovaryš v Bzenci
matka: Mariana dcera Františka Bezchleba – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Velčovského – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 9. 3. 1934.
Konecžny Franz (Konečný František)
datum narození: 2. 10. 1852
místo narození: dům čp. 125
otec: Josef Konečný – měšťan a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Tekla dcera Jiřího Stražka (Stračka) a Viktorie z rodu Josefa Marečka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 9. 5. 1920.
Chmela Theresia (Chmelová Terezie)
datum narození: 8. 10. 1852
místo narození: dům čp. 335
otec: František Chmela – měšťan v Bzenci
matka: Juliana dcera Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Šebesty – měšťana v Bzenci
Newřivy Anton (Nevřivý Antonín)
datum narození: 12. 10. 1852
místo narození: dům čp. 218
otec: Antonín Nevřivý – měšťan a voják v Bzenci
matka: Františka dcera Františka Ostrézí
poznámka: Zemřel 1. 7. 1853.
Stracžnizky Marjana (Strážnická Mariana)
datum narození: 17. 10. 1852
místo narození: dům čp. 282
otec: Jan Strážnický
matka: Josefa dcera Josefa Běhala – měšťana v Bzenci a Magdaleny z rodu Floriána Švrčka – měšťana v Bzenci
poznámka: Legitimnost dítěte potvrzena otcem po svatbě.
Junek Joseph (Josef)
datum narození: 19. 10. 1852
místo narození: dům čp. 3
otec: František Junek – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Pavla Jurečky – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Václava Šebesty – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 1. 7. 1853.
Matuschek Theresia (Matušková, Matoušková Terezie)
datum narození: 22. 10. 1852
místo narození: dům čp. 100
otec: Antonín Matušek – domkař v Bzenci
matka: Apolonie dcera Jana Wolfíka – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jiřího Jelínka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 8. 1. 1932.
Buncža Anton (Bunža Antonín)
datum narození: 27. 10. 1852
místo narození: dům čp. 352
otec: Pavel Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Martina Jelínka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Bartoloměje Jurnikla – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 8. 11. 1852.
Mrkwiza (Mrkvicová) Josefa
datum narození: 4. 11. 1852
místo narození: dům čp. 17
otec: Josef Mrkvica – ovčák v Bzenci
matka: Sabina dcera Jiřího Navrátila – rolníka ve Svatobořicích a Apolonie z rodu Františka Divíka – podsedníka ze Sobůlek
Kautny Johann (Koutný Jan)
datum narození: 7. 11. 1852
místo narození: dům čp. 21
otec: Josef Koutný – podsedník v Olšovci
matka: Anna dcera Matouše Jurečky – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Václava Jurečky – podsedníka v Olšovci
Hiller Hermine (Hillerová Hermína)
datum narození: 8. 11. 1852
místo narození: dům čp. 304
otec: František Hiller – vrchní dohlížitel finanční stráže v Bzenci
matka: Antonie dcera Jiřího Kořínka – měšťana v Hradišti a Anny rozené Lampáčkové
Wojtěch (Vojtěchová) Mariana
datum narození: 9. 11. 1852
místo narození: dům čp. 205
otec: Tomáš Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Antonína Junka – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci
Hadecžek Johann (Hádeček Jan)
datum narození: 9. 11. 1852
místo narození: dům čp. 102
otec: Jan Hádeček – ševcovský mistr a podruh v Bzenci
matka: Františka dcera Jakuba Šebesty – rolníka (vinaře) v Bzenci a Anny z rodu Heringa – měšťana v Bzenci
Klucžka Vinzenz (Klučka Vincenc)
datum narození: 15. 11. 1852
místo narození: dům čp. 339
otec: Jan Klučka – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Ludvíka Kutného – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 9. 12. 1852.
Saucžek Franziska (Součková, Súčková Františka)
datum narození: 16. 11. 1852
místo narození: dům čp. 215
otec: neuveden
matka: Anna dcera Jakuba Součka – podruha v Bzenci a Veroniky z rodu Pokorného – podruha v Bzenci
Rossa (Rosa) Edmund
datum narození: 29. 11. 1852
místo narození: dům čp. 84
otec: neuveden
matka: Anna dcera Hieronimuse (Jeronýma) Rosy – řezníka v Bzenci a Anny Nepilové z Černovic v Čechách
poznámka: Zemřel 17. 1. 1882.
Gazda Franciskus (František)
datum narození: 13. 12. 1852
místo narození: dům čp. 240
otec: Baltazar Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Terezie dcera Jana Kuchaře a Terezie z rodu Jaroše – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 3. 4. 1853.
Urban (Urbanová) Mariana
datum narození: 14. 12. 1852
místo narození: dům čp. 56
otec: Jakub Urban – měšťan v Bzenci
matka: Alžběta dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Augustina Biče – domkaře v Bzenci
Walstein (Valštýn) Ferdinand
datum narození: 18. 12. 1852
místo narození: dům čp. 350
otec: Antonín Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
Huda Katharina (Hudová Kateřina)
datum narození: 19. 12. 1852
místo narození: dům čp. 112
otec: Martin Huda – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Marhuláka a Kateřiny z rodu Josefa Vyorala – domkaře z Malenovic
Cžermak Viktoria Theresia (Čermáková Viktorie Terezie)
datum narození: 20. 12. 1852
místo narození: dům čp. 17
otec: František Čermák – panský pekařský mistr
matka: Eleonora dcera Martina Minaříka – bednáře v Ostrau a Tekly z rodu Josefa Vetzla – strážmistra
Osteresi (Osterezí, Ostrézí) Mariana
datum narození: 24. 12. 1852
místo narození: dům čp. 173
otec: Jan Osterezí – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera Tomáše Varadinka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Braunera – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 24. 6. 1918.
Prochaska (Procházková) Mariana
datum narození: 29. 12. 1852
místo narození: dům čp. 13
otec: František Procházka – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina dcera Jakuba Součka (Súčka) a Anny z rodu Václava Osterezího – mašťana v Bzenci
Michalik Paulina (Michalíková Pavlína)
datum narození: 29. 12. 1852
místo narození: dům čp. 366
otec: Karel Michalík – podruh v Bzenci
matka: Anna dcera Václava Biče – podruha v Bzenci a Pavlíny z rodu Baltazara Mikulíka – domkaře
Summer Paul (Pavel)
datum narození: 29. 12. 1852
místo narození: dům čp. 121
otec: Josef Summer – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Karla Flessnera a Kateřiny z rodu Jaroše – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 14. 8. 1853.

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 207-214.