Matrika: narození 1851

 

Orlicky Paul (Orlický Pavel)
datum narození: 9. 1. 1851
místo narození: dům čp. 228
otec: Johann (Jan) Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
Kopp Johann (Jan)
datum narození: 12. 1. 1851
místo narození: dům čp. 231
otec: Johann (Jan) Kopp
matka: Marianna dcera Jana Novosada – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Ignáce Jakši – měšťana v Bzenci
Kopřiwa Wenzel (Kopřiva Václav)
datum narození: 12. 1. 1851
místo narození: dům čp. 211
otec: neuveden
matka: Anna dcera Martina Kopřivy – podruha z Medlovic a Marianny z rodu Pavla Vojáčka – domkaře z Medlovic
Fellmar Francisca (Fellmayerová Františka)
datum narození:  17. 1. 1851
místo narození: dům čp. 43
otec: Ignác Fellmar (Fellmayer) – rolník v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Beneše – bednáře v Syrovíně a Anny z rodu Josefa Vsetínského – podruha v Syrovíně
poznámka: Zemřela 14. 2. 1930.
Chmela Maria (Chmelová Marie)
datum narození: 17. 1. 1851
místo narození: dům čp. 88
otec: František Chmela – měšťan v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Františka Ostreziho – měšťana v Bzenci a Rosalie Slavíkové ze Bzence
Siegmund Fabian (Sigmund Fabián)
datum narození: 19. 1. 1851
místo narození: dům čp. 110
otec: Filip Sigmund – podruh v Bzenci
matka: Anna dcera Bartoloměje Malého – podruha v Bzenci a Mariany z rodu Josefa Kukuliše – nádeníka z Veselí
poznámka: Zemřel 3. 7. 1852.
Walda Maria (Valdová Marie)
datum narození: 19. 1. 1851
místo narození: dům čp. 112
otec: Johann (Jan) Valda – obuvník v Bzenci
matka: Marianna dcera Petra Michalíka – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Jana Janka – domkaře ze Syrovína
Wentrcža Johann Chrisostom (Ventrča Jan Zlatoústý (dle jména svatého)
datum narození: 25. 1. 1851
místo narození: dům čp. 41
otec: Jan Ventrča – domkař v Bzenci
matka: Genovefa dcera Michala Malaříka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Orlického – domkaře v Bzenci
Blažek Adolph Franz August (Blažek Adolf František August)
datum narození: 24. 1. 1851
místo narození: dům čp. 81
otec: Karel Blažek – poštovní zřízenec
matka: Eulodie dcera Augusta Thiebauda
Gister (Gistrová) Marianna
datum narození: 26. 1. 1851
místo narození: dům čp. 250
otec: Václav Gister – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Baďury – měšťana v Bzenci
Saucžek Ignaz (Souček, Súček Ignác)
datum narození:  1. 2. 1851
místo narození: dům čp. 25
otec: Josef Souček (Súček) – domkař v Bzenci
matka: Terezie dcera Jana Poláška – domkaře ze Syrovína a Magdaleny z rodu Jana Šimka – čtvrtníka ze Syrovína
poznámka: Zemřel 7. 9. 1852.
Ružitza Marianna (Růžicová Mariana)
datum narození: 2. 2. 1851
místo narození: dům čp. 266
otec: Filip Růžica – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 1. 11. 1920.
Křižanovský Matthaus (Matouš)
datum narození:  4. 2. 1851
místo narození: dům čp. 292
otec: Albert Křižanovský – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Martina Vrzala – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Jana Grunera – provazníka v Bzenci
poznámka: Zemřel v roce 1925 v Uherském Hradišti.
Sykora Mathias (Sýkora Matěj)
datum narození:  9. 2. 1851
místo narození: dům čp. 77
otec: Šimon Sýkora – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Rychmanna – měšťana ze Bzence a Terezie z rodu Nikolase Hasíka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 26. 6. 1925.
Wollenik Joseph (Voleník Josef)
datum narození: 22. 2. 1851
místo narození: dům čp. 322
otec: Alois Voleník – hodinář ze Bzence
matka: Anna dcera Bernarda Mayershofera – vrchního štolby u šlechtice Berényi v Prešpurku
poznámka: Zemřel 5. 5. 1851.
Jelinek Franciska (Jelínková Františka)
datum narození: 25. 2. 1851
místo narození: dům čp. 313
otec: Vincenc Jelínek – měšťan v Bzenci
matka: Terezie dcera Jana Jurečky – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Floriána Sovy – měšťana v Bzenci
Strnad Franciska (Strnadová Františka)
datum narození: 25. 2. 1851
místo narození: dům čp. 334
otec: Jan Strnad – zámečník v Bzenci
matka: Alžběta dcera Josefa Heringa – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Antonína Brázdy – měšťana v Bzenci
Srna Franz (František)
datum narození: 1. 3. 1851
místo narození: dům čp. 403
otec: Josef Srna – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Josefy Jurečkové z rodu Floriána Jurečky – domkaře v Bzenci
Flessner Joseph (Josef)
datum narození: 9. 3. 1851
místo narození: dům čp. 376
otec: Matouš Flessner – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Jakuba Bohuška – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Josefa Bunži – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 2. 4. 1851.
Slawik Carl (Slavík Karel)
datum narození: 10. 3. 1851
místo narození: dům čp. 204
otec: Václav Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Juliana dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 21. 5. 1851.
Gazda Josepha a Magdalena (Gazdová Josefa a Magdalena – dvojčata)
datum narození: 12. 3. 1851
místo narození: dům čp. 368
otec: Ignác Gazda – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Opravila – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Cyrila Lukovského – domkaře v Bzenci
Rachwala Johann (Rachvala Jan)
datum narození: 12. 3. 1851
místo narození: dům čp. 203
otec: František Rachvala – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci a Josefy z rodu Václava Indrucha – podsedníka v Olšovci
Raucžka Josepha (Růčková Josefa)
datum narození: 17. 3. 1851
místo narození: dům čp. 349
otec: Antonín Růčka – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Štěpána Sigmunda – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Jana Gistra – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 24. 7. 1929.
Siegmund Joseph (Sigmund Josef)
datum narození: 18. 3. 1851
místo narození: dům čp. 183
otec: Štěpán Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Libora Hertla – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Bernarda Nikla – domkaře v Bzenci
Schebesta Joseph (Šebesta Josef)
datum narození: 18. 3. 1851
místo narození: dům čp. 191
otec: František Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Bezchleby – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Karla Vlčovského – domkaře v Bzenci
Rzezniček Anna (Řezníčková Anna)
datum narození: 23. 3. 1851
místo narození: dům čp. 281
otec: neuveden
matka: Eleonora dcera Ondřeje Řezníčka – domkaře z Domanína a Kateřiny z rodu Jana Poštolky – domkaře z Domanína
Stiasný Marianna (Šťastná Marianna)
datum narození: 12. 4. 1851
místo narození: dům čp. 47
otec: Antonín Šťastný – krejčí v Bzenci
matka: Petronila dcera Viktorína Ježka – domkaře v Bzenci a Rosalie z rodu Tomáše Švrčka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 18. 5. 1931.
Bakonyi Anna
datum narození: 13. 4. 1851
místo narození: dům čp. 17
otec: Jan Bakonyi – kuhrschmied (podkovář, znalec koní) u 6. husarského regimentu
matka: Anna dcera Václava Strnada – uměleckého tkalce z Pardubic a Josefy z rodu Františka Dusila – krejčího z Pardubic
Sommer Johann (Jan)
datum narození: 17. 4. 1851
místo narození: dům čp. 364
otec: Jan Sommer – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Augustina Kučery – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Petra Goldmanna – domkaře v Bzenci
Očka Johann (Jan)
datum narození: 20. 4. 1851
místo narození: dům čp. 21
otec: Jan Očka – domkař v Bzenci
matka: Apolonie dcera Františka Holáska – bednáře v Bzenci a Anny z rodu Františka Brázdy – podruha v Bzenci
Siegmund Johann (Sigmund Jan)
datum narození: 5. 5. 1851
místo narození: dům čp. 112
otec: Tomáš Sigmund – podruh v Bzenci
matka: Marianna dcera Kateřiny Šebestové dcera Matyáše Šebesty – čtvrtníka ze Syrovína
poznámka: Zemřel 24. 3. 1878.
Pospěch Franz (František)
datum narození: 7. 5. 1851
místo narození: dům čp. 49
otec: Josef Pospěch – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Antonína Braunera – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Cyrila Lukovského – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 5. 9. 1852.
Holaubek Johann (Holoubek Jan)
datum narození: 11. 5. 1851
místo narození: dům čp. 240
otec: neuveden
matka: Gertruda dcera Františka Holoubka – domkaře v Polešovicích a Rosalie z rodu Jakuba Jandy – čtvrtníka z Polešovic
poznámka: Zemřel 22. 11. 1861.
Blažek Johann (Jan)
datum narození: 11. 5. 1851
místo narození: dům čp. 166
otec: neuveden
matka: Rosalie dcera Josefa Blažka – kloboučníka v Bzenci a Františky z rodu Martina Seidla – měšťana z Veselí
Tomanetz Marianna (Tomancová Marianna)
datum narození: 12. 5. 1851
místo narození: dům čp. 68
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Jana Tomance – domkaře z Ubla (okr. Zlín) a Rosalie z rodu Martina Ďuriače – domkaře z Ubla
Raučka Catharina (Růčková Kateřina)
datum narození: 13. 5. 1851
místo narození: dům čp. 360
otec: Josef Růčka – podruh ze Bzence
matka: Kateřina dcera Matyáše Braunera – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Cyrila Brázdy – měšťana v Bzenci
Kastinger Johann (Jan)
datum narození: 14. 5. 1851
místo narození: dům čp. 81
otec: Fabián Kastinger – stolař v Bzenci
matka: Tekla dcera Františka Kolúcha – obuvníka v Bzenci a Viktorie z rodu Matyáše Koutného – domkaře v Bzenci
Wallstein Marianna (Valštýnová Mariana)
datum narození: 28. 5. 1851
místo narození: dům čp. 278
otec: František Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Maxmilána Šrámka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Sigmunda – měšťana v Bzenci
Janik (Janíková) Anna
datum narození: 2. 6. 1851
místo narození: dům čp. 157
otec: neuveden
matka: Rosalie dcera Evy Janíkové – nádenice v Bzenci z rodu Jana Janíka – domkaře z Louky
Schebesta Johann (Šebesta Jan)
datum narození: 20. 6. 1851
místo narození: dům čp. 123
otec: neuveden
matka: Barbora dcera Václava Šebesty – domkaře ze Bzence a Kateřiny z rodu Matyáše Brázdy – domkaře ze Bzence
Schkoda Theresia (Škodová Terezie)
datum narození: 21. 6. 1851
místo narození: dům čp. 303
otec: Jiří Škoda – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci
Zapletal Joseph (Josef)
datum narození: 2. 7. 1851
místo narození: dům čp. 248
otec: Matouš Zapletal – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Indrucha – podsedníka v Olšovci a Marianny z rodu Ondřeje Klučky – měšťana v Bzenci
Mareček Theresia (Marečková Terezie)
datum narození: 6. 7. 1851
místo narození: dům čp. 29
otec: Jan Mareček – soustružník a měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Františka Koppensteinera z Wilhelmsburgu
Pospěch (Pospěchová) Anna
datum narození: 8. 7. 1851
místo narození: dům čp. 151
otec: Jan Pospěch – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Bartoloměje Sigmunda – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Františka Novosada – měšťana v Bzenci
Nováková Anna
datum narození: 8. 7. 1851
místo narození: dům čp. 60
otec: František Novák – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina dcera Josefa Goliáše – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Františka Žižíka – měšťana v Bzenci
Kuchař Franz (František)
datum narození: 17. 7. 1851
místo narození: dům čp. 275
otec: Josef Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Vincence Brázdy – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Jana Karnufka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 15. 4. 1933.
Schkoda Josepha (Škodová Josefa)
datum narození: 21. 7. 1851
místo narození: dům čp. 254
otec: Martin Škoda – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
Stawjany Francisca (Stavjaný Františka)
datum narození: 28. 7. 1851
místo narození: dům čp. 207
otec: František Stavjaný – podruh v Bzenci
matka: Barbora dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Augustina Biče – měšťana v Bzenci
Ježek Francisca (Ježková Františka)
datum narození: 2. 8. 1851
místo narození: dům čp. 294
otec: František Ježek – domkař v Bzenci
matka: Barbora dcera Antonína Sigmunda – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Martina Stehlíka – domkaře ze Bzence
Rudel Joseph (Rudl Josef)
datum narození: 3. 8. 1851
místo narození: dům čp. 218
otec: Matěj Rudl
matka: Magdalena dcera Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Twaružek Josepha (Tvarůžková Josefa)
datum narození: 4. 8. 1851
místo narození: dům čp. 343
otec: Matouš Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a  Marianny z rodu Augustina Biče – měšťana v Bzenci
Klučka Paul (Pavel)
datum narození: 8. 8. 1851
místo narození: dům čp. 339
otec: Jan Klučka – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleby – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Koutného – měšťana v Bzenci
Edler Johann (Jan)
datum narození: 12. 8. 1851
místo narození: dům čp. 399
otec: Antonín Edler – domkař ze Bzence
matka: Barbora dcera Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Josefa Jurečky – domkaře ze Bzence
Kučera Joseph (Kučera Josef) – správně Sůček Josef – dle nařízení soudu z roku 1869
datum narození: 15. 8. 1851
místo narození: dům čp. 202
otec: Antonín Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Jana dcera Jiřího Sigmunda – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Isidora Fialy – domkaře v Bzenci
Schramek (Šrámková) Marianna
datum narození: 16. 8. 1851
místo narození: dům čp. 295
otec: Filip Šrámek – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Antonína Marčíka – domkaře v Bzenci a Pavlíny z rodu Floriána Sekánka – podsedníka v Olšovci.
Benesch Franz (Beneš František)
datum narození: 21. 8. 1851
místo narození: dům čp. 86
otec: neuveden
matka: Antonie dcera Františka Beneše – domkaře ze Syrovína a Anny z rodu Martina Škraňáka – domkaře z Osvětiman
poznámka: Zemřel 5. 9. 1851.
Otrhalik Joseph (Otrhalík Josef)
datum narození: 31. 8. 1851
místo narození: dům čp. 92
otec: František Otrhalík – domkař v Bzenci
matka: Barbora dcera Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Wojtech Julia (Vojtěchová Julie)
datum narození: 1. 9. 1851
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Marie dcera Františka Mlčka – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltýna ze Strážnice
Derka Joseph (Josef)
datum narození: 5. 9. 1851
místo narození: dům čp. 315
otec: Josef Derka – hřebíkář ve Bzenci
matka: Antonie dcera Václava Schindlera – podruha v Bzenci a Margarety z rodu Matouše Finfery – obuvníka v Bzenci
Kočí Wenzel (Václav)
datum narození: 13. 9. 1851
místo narození: dům čp. 376
otec: Jan Kočí – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Františka Repíka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Karla Nováka – domkaře v Bzenci
Zobek Franz (Zobek, či Sobek František)
datum narození: 14. 9. 1851
místo narození: dům čp. 271
otec: Václav Zobek (či Sobek) – krejčí v Bzenci
matka: Terezie dcera Josefa Škrně – drába ze Saiz a Kateřiny z rodu Jana Černého – pekaře v Hostimi
Flessner Barbara (Flesnerová Barbora)
datum narození: 19. 9. 1851
místo narození: dům čp. 14
otec: Alexandr Flesner – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Valentina Sekánka – podsedníka z Olšovce a Marianny z rodu Ignáce Jakši – měšťana v Bzenci
Flessner Joseph (Flesner Josef)
datum narození: 22. 9. 1851
místo narození: dům čp. 113
otec: Josef Flesner – domkař v Bzenci
matka: Mechtilda dcera Jana Studničky – domkaře z Písku a Brigity z rodu Matouše Němečka – domkaře z Písku
Wallstein (Valštýnová) Anna
datum narození: 24. 9. 1851
místo narození: dům čp. 118
otec: Tomáš Valštýn – domkař v Bzenci
matka: Kateřina dcera Matěje Jelínka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Kováč Joseph (Josef)
datum narození: 26. 9. 1851
místo narození: dům čp. 274
otec: Jan Kováč – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Filipa Jurečky – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Bartoloměje Sovy – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 2. 12. 1851.
Sowa Francisca (Sovová Františka)
datum narození: 30. 9. 1851
místo narození: dům čp. 200
otec: Josef Sova – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Antonína Junka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci
Chromek Theresia (Chromková Terezie)
datum narození: 12. 10. 1851
místo narození: dům čp. 125
otec: Jan Chromek – obuvník v Bzenci
matka: Antonie dcera Františka Lorenze (Lorence) – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Mikuláše Hasíka – měšťana v Bzenci
Swarowský Johann (Svárovský Jan)
datum narození: 12. 10. 1851
místo narození: dům čp. 68
otec: Antonín Svárovský
matka: Arnoštka dcera Matouše Čermáka – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci
Trncžak Paul (Trnčák Pavel)
datum narození: 14. 10. 1851
místo narození: dům čp. 309
otec: Josef Trnčák – obuvník v Bzenci
matka: Alžběta dcera Kašpara Součka (Súčka) – krejčího v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci
Goldmann Marianna (Goldmanová Mariana)
datum narození: 14. 10. 1851
místo narození: dům čp. 328
otec: František Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Nováka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Kryšpína Vaňhary – obuvníka v Bzenci
Mossburger Emilia (Mossburgerová Emilie)
datum narození: 14. 10. 1851
místo narození: dům čp. 237
otec: Ignác Mosburger – účetní na stanici Bzenec – Písek
matka: Barbora dcera Františka Reitschky – statkáře v Heřmanicích a Mariany z rodu Josefa Urbana – familianta (dědičného nájemce drobné usedlosti na rozdělené vrchnostenské půdě) v Heřmanicích
Brhel Theresia (Brhelová Terezie)
datum narození: 16. 10. 1851
místo narození: dům čp. 230
otec: Cyril Brhel – podruh v Bzenci
matka: Josefa dcera Martina Hermanna – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Antonína Blateckého – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 16. 10. 1917.
Sass (Sás) Ferdinand
datum narození: 16. 10. 1851
místo narození: dům čp. 61
otec: Josef Sás – domkař v Bzenci
matka: Barbora dcera Kašpara Součka (Súčka) – krejčího v Bzenci a Mariany z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci
Wallstein Theresia (Valštýnová Terezie)
datum narození: 24. 10. 1851
místo narození: dům čp. 272
otec: Jan Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Jiřího Škody – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Augustina Stavjaného – domkaře v Olšovci
Karnufek Philipp (Filip)
datum narození: 25. 10. 1851
místo narození: dům čp. 338
otec: Filip Karnufek – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Jindřicha Jelce – měšťana v Bzenci
Štěpánek Šimon
datum narození: 29. 10. 1851
místo narození: dům čp. 270
otec: Augustin Štěpánek – ovčácký mistr v Bzenci
matka: Antonia dcera Josefa Hubera – domkaře z Vracova a Brigity Presové
Schebesta Carl (Šebesta Karel)
datum narození: 6. 11. 1851
místo narození: dům čp. 213
otec: Josef Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana ze Bzence
Nowak Franz (Novák František)
datum narození: 10. 11. 1851
místo narození: dům čp. 330
otec: neuveden
matka: Josefa dcera Františka Nováka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Kryšpína Vaňhary – obuvníka v Bzenci
poznámka: Zemřel 9. 7. 1880.
Sowa Catharina (Sovová Kateřina)
datum narození: 19. 11. 1851
místo narození: dům čp. 230
otec: Jan Sova – měšťan v Bzenci
matka: Jana dcera Vincence Grunera – provazníka v Bzenci a Anny z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci
Petrželka Franz (František)
datum narození: 18. 11. 1851
místo narození: dům čp. 398
otec: Šimon Petrželka – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Jana Pivoňky – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Fabiána Petržely – podruha ze Bzence
Borowička Franz (Borovička František)
datum narození: 26. 11. 1851
místo narození: dům čp. 42
otec: neuveden
matka: Agnes dcera Františka Borovičky – soustružníka v Bzenci a Magdaleny z rodu Františka Dudíka – čtvrtníka z Cetkovic
Sass Francisca (Sásová Františka)
datum narození: 28. 11. 1851
místo narození: dům čp. 313
otec: František Sás – nádeník v Bzenci
matka: Terezie dcera Václava Slavíka – měšťana v Bzenci a Sidonie z rodu Františka Nevřivého – měšťana v Bzenci
Wentrča Barbara (Ventrčová Barbora)
datum narození: 30. 11. 1851
místo narození: dům čp. 244
otec: Baltazar Ventrča – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Martina Jurečky – měšťana v Bzenci a Juliany z rodu Martina Kučery – domkaře z Olšovce
Waradinek Matthaus (Varadinek Matouš)
datum narození: 1. 12. 1851
místo narození: dům čp. 237
otec: Josef Varadinek – podruh v Bzenci
matka: Josefa dcera Jakuba Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Pecha Barbara (Pechová Barbora)
datum narození: 1. 12. 1851
místo narození: dům čp. 71
otec: Jan Pecha (Pech) – obuvník v Bzenci
matka: Terezie dcera Karla Čermáka – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Kudly – podruha z Kroměříže
Jurečka Andreas (Ondřej)
datum narození: 7. 12. 1851
místo narození: dům čp. 97
otec: Jan Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Kašpara Součka (Súčka) – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Matěje Adamčíka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 11. 6. 1852.
Twaružek Joseph (Tvarůžek Josef)
datum narození: 10. 12. 1851
místo narození: dům čp. 217
otec: Štěpán Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Rosalie dcera Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Tomáše Němce – domkaře z Olšovce
Schebesta Carel (Šebesta Karel)
datum narození: 10. 12. 1851
místo narození: dům čp. 108
otec: Filip Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Eliáše Strážnického – domkaře z Olšovce a Magdaleny z rodu Jiřího Šebesty – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 21. 1. 1852.
Student Franz (Študent František)
datum narození: 17. 12. 1851
místo narození: dům čp. 237
otec: Pavel Študent – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Ignáce Ventrče – domkaře v Olšovci a Veroniky z rodu Cyrila Hrbáčka – domkaře v Olšovci
poznámka: Dne 26. 1. 1933 vystoupil z katolické církve.
Horky Franz (Horký František)
datum narození: 21. 12. 1851
místo narození: dům čp. 284
otec: Jan Horký – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina dcera Františka Ventrče – podsedníka z Olšovce a Apolonie z rodu Pavla Rychmanna – podsedníka z Olšovce
Staupal Johanna (Stoupalová Jana)
datum narození: 30. 12. 1851
místo narození: dům čp. 298
otec: neuveden
matka: Anna dcera Floriána Stoupala – domkaře ze Zlámance a Anny z rodu Jana Modláka – nádeníka z Jaroměřic
Twaružek Marianna (Tvarůžková Marianna)
datum narození: 30. 12. 1851
místo narození: dům čp. 280
otec: Tomáš Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Josefa Vojtěcha – podsedníka z Olšovce a Františky z rodu Antonína Ventrče – podsedníka z Olšovce
poznámka: Zemřela 30. 7. 1913.

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 201-206.