Matrika: narození 1849

 

 

Waradinek Joseph (Varadinek Josef)
datum narození: 3. 1. 1849
místo narození: dům čp. 170
otec: Josef Varadinek – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Jakuba Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Flessner Mathias (Flessner Matěj)
datum narození: 8. 1. 1849
místo narození: dům čp. 376
otec: Mathäus (Matouš) Flessner – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Jakuba Bohuška – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Josefa Bunži – měšťana v Bzenci
Chromek Amalia (Chromková Amalie)
datum narození: 10. 1. 1849
místo narození: dům čp. 125
otec: Jan Chromek – obuvník v Bzenci
matka: Antonie dcera Františka Lorenze – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Mikuláše Hasíka – měšťana v Bzenci
Poduschka (Poduška) Alois
datum narození: 15. 1. 1849
místo narození: dům čp. 316
otec: Ignác Poduška – obchodník a měšťan v Bzenci
matka: Aloisie dcera Antonína Furcha – hospodáře v Telči a Anny z rodu Vincence Zwacha – mýdlaře v Telči
Nowak (Nováková) Anna
datum narození: 22. 1. 1849
místo narození: dům čp. 60
otec: František Novák – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina dcera Josefa Goliáše – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Františka Žižíka – měšťana v Bzenci
Twaružek Barbara (Tvarůžková Barbora)
datum narození: 24. 1. 1849
místo narození: dům čp. 343
otec: Mathäus (Matouš) Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Augustina Biči – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 28. 12. 1939.
Orlický Johann (Jan)
datum narození: 2. 2. 1849
místo narození: dům čp. 228
otec: Jan Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
Schramek (Šrámková) Juliana
datum narození: 4. 2. 1849
místo narození: dům čp. 295
otec: neuveden
matka: Barbora dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Augustina Biči – měšťana v Bzenci
Sekeli Apolonia (Sekelý Apolonie)
datum narození: 5. 2. 1849
místo narození: dům čp. 139
otec: Jan Sekelý – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Vavřince Flessnera – podruha v Bzenci a Arnoštky z rodu Jana Heringa – měšťana v Bzenci
Prochaska Josepha (Procházková Josefa)
datum narození: 12. 2. 1849
místo narození: dům čp. 13
otec: František Procházka – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina dcera Jakuba Součka (či Súčka) – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Václava Ostrezi (Ostrézí) – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 25. 6. 1934.
Stiasny (Šťastná) Marianna
datum narození: 17. 2. 1849
místo narození: dům čp. 47
otec: Antonín Šťastný – domkař v Bzenci
matka: Petronila dcera Viktorina Ježka – domkaře v Bzenci a Rosalie z rodu Tomáše Svrčka (Švrčka) – domkaře v Bzenci
Pecha (Pechová) Eleonora
datum narození: 20. 2. 1849
místo narození: dům čp. 71
otec: Jan Pecha – obuvník v Bzenci
matka: Terezie dcera Karla Čermáka – obuvníka v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Kudly – podruha v Kroměříži
Břeschtiak Josepha (Břešťáková Josefa)
datum narození: 21. 2. 1849
místo narození: dům čp. 349
otec: neuveden
matka: Terezie dcera Floriána Břešťáka – podruha v Blatnici a Kateřiny z rodu Františka Novotného – podruha v Bzenci
poznámka: Zemřela 10. 3. 1918.
Sass Antonia (Sásová Antonie)
datum narození: 4. 3. 1849
místo narození: dům čp. 61
otec: Josef Sás – domkař v Bzenci
matka: Barbora dcera Kašpara Součka (či Súčka) – krejčího v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci
Sedlacžek Josepha (Sedláčková Josefa)
datum narození: 6. 3. 1849
místo narození: dům čp. 62
otec: Jan Sedláček – obuvník v Bzenci
matka: Terezie z rodu Antonína Goldmanna – krejčího v Bzenci a Rosalie z rodu Jana Bednaříka – měšťana v Bzenci
Weinharra Josepha a Joseph (Vaňharová Josefa a Vaňhara Josef) – dvojčata
datum narození: 15. 3. 1849
místo narození: dům čp. 63
otec: František Vaňhara – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Františka Pogody – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
Kautny Josepha (Koutná, Kútná Josefa)
datum narození: 21. 3. 1849
místo narození: dům čp. 234
otec: Martin Koutný – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Vavřince Gistra – podsedníka v Olšovci a Rosalie z rodu Jana Šrámka – měšťana v Bzenci
Hencža (Henčová) Marianna
datum narození: 22. 3. 1849
místo narození: dům čp. 311
otec: neuveden
matka: Genovefa dcera Františka Henče – domkaře ze Stříbrnic a Marianny z rodu Josefa Slezáka – domkaře ze Stříbrnic
Jurecžka Francisca (Jurečková Františka)
datum narození: 5. 4. 1849
místo narození: dům čp. 127
otec: Fabián Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Apolonie dcera Mathiase (Matěje) Braunera – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Cyrila Brázdy – měšťana v Bzenci
Baubin Franz (František)
datum narození: 8. 4. 1849
místo narození: dům čp. 28
otec: Jan Baubin – měšťan v Bzenci
matka: Apolonie dcera Filipa Donnersbergera – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Františka Vojtěcha – kloboučníka v Bzenci
Kautný Johann (Koutný, Kútný Jan)
datum narození: 11. 4. 1849
místo narození: dům čp. 202
otec: Martin Koutný – podruh v Bzenci
matka: Josefa dcera Mathiase (Matěje) Braunera – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Cyrila Brázdy – měšťana v Bzenci
Derka Franz (František)
datum narození: 12. 4. 1849
místo narození: dům čp. 201
otec: Antonín Derka – hřebíkář v Bzenci
matka: Juliana dcera Františka Strnada – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Karla Fellmayera – domkaře v Bzenci
Woytech Johann (Vojtěch Jan)
datum narození: 1. 3. 1849
místo narození: dům čp. 80
otec: Martin Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Marie dcera Františka Mlčka – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltýna ze Strážnice
Masopust Carl (Karel)
datum narození: 23. 4. 1849
místo narození: dům čp. 159
otec: Mathäus (Matouš) Masopust – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Karla Gistra – domkaře v Bzenci a Tekly z rodu Františka Vrzala – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 20. 7. 1917.
Urban Josepha a Francisca (Urbanová Josefa a Františka) – dvojčata
datum narození: 2. 5. 1849
místo narození: dům čp. 56
otec: Jakub Urban – měšťan v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Augustina Biči – domkaře v Bzenci
Ržikowsky Petronilla (Říkovská Petronila)
datum narození: 16. 5. 1849
místo narození: dům čp. 148
otec: Antonín Říkovský – domkař v Bzenci
matka: Barbora dcera Františka Sumra – podsedníka v Olšovci a Eleonory z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
Rucžicza Johann (Ružica Jan)
datum narození: 17. 5. 1849
místo narození: dům čp. 266
otec: Filip Ružica – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci
Wentrcža Anton (Ventrča Antonín)
datum narození: 17. 5. 1849
místo narození: dům čp. 2
otec: Josef Ventrča
matka: Marianna dcera Vincence Křižanovského – hajného v Ostrowu v Polsku a Barbory Beitlow z Ostrowu v Polsku
poznámka: Zemřel 15. 11. 1922.
Goldmann Francisca (Goldmannová Františka)
datum narození: 20. 5. 1849
místo narození: dům čp. 328
otec: František Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Nováka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Kryšpína Vaňhary – obuvníka v Bzenci
Aicher Juliana
datum narození: 31. 5. 1849
místo narození: dům čp. 81 (železniční stanice)
otec: František Aicher – zřízenec na stanici Severní dráhy v Bzenci
matka: Antonia dcera Jana Siegela – krejčího z Kunovic a Karoliny z rodu Jakuba Gängera – drába z Kunovic
Kautny Josepha (Koutná, Kútná Josefa)
datum narození: 5. 6. 1849
místo narození: dům čp. 165
otec: neuveden
matka: Josefa dcera Františka Koutného – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Floriána Mikulíka – měšťana v Bzenci
Maly (Malý) Albert
datum narození: 5. 6. 1849
místo narození: dům čp. 307
otec: neuveden
matka: Julia dcera Jana Malého – k. k. dozorce finanční stráže a Františky z rodu Jana Hrdého – hrnčíře z Ratčic
Petrželka Anton (Antonín)
datum narození: 6. 6. 1849
místo narození: dům čp. 398
otec: Šimon Petrželka – kožešník v Bzenci
matka: Josefa dcera Jana Pivoňky – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Fabiána Petržele – podruha v Bzenci
Schkoda Marianna (Škodová Mariana)
datum narození: 10. 6. 1849
místo narození: dům čp. 254
otec: Martin Škoda – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
Blažek Francisca (Blažková Františka)
datum narození: 15. 6. 1849
místo narození: dům čp. 166
otec: neuveden
matka: Rosalie dcera Josefa Blažka – kloboučníka v Bzenci a Františky z rodu Martina Seidla – měšťana z Veselí
Pořt Joseph (Josef)
datum narození: 29. 6. 1849
místo narození: dům čp. 326
otec: Josef Pořt – měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Josefa Hrkalíka – podsedníka z Žeravic a Evy z rodu Josefa Jandáska – čtvrtníka ze Syrovína
Urban (Urbanová) Anna
datum narození: 4. 7. 1849
místo narození: dům čp. 220
otec: Arnošt Urban – měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Vavřince Chmely – měšťana v Bzenci a Lucie z rodu Jana Nevřivého – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 23. 10. 1937.
Raucžka (Ručková, Růčková) Marianna
datum narození: 6. 7. 1849
místo narození: dům čp. 132
otec: František Ručka – domkař v Bzenci
matka: Juliana dcera Filipa Zrunka – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Karla Vaňhary – domkaře ze Bzence
Matuschek Anton (Matušek Antonín)
datum narození: 11. 7. 1849
místo narození: dům čp. 100
otec: Antonín Matušek – domkař v Bzenci
matka: Apolonie dcera Jana Wolfíka – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jiřího Jelínka – měšťana v Bzenci
Brniak (Brňáková) Magdalena
datum narození: 18. 7. 1849
místo narození: dům čp. 45
otec: Josef Brňák – bednář v Bzenci
matka: Sidonie dcera Jiřího Stavjaného – obuvníka v Bzenci a Sidonie z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Stiasny Franz (Šťastný František)
datum narození: 20. 7. 1849
místo narození: dům čp. 314
otec: neuveden
matka: Markéta z rodu Josefa Šťastného – domkaře z Osvětiman a Anny z rodu Martina Krútila – domkaře z Osvětiman
Grnia Francisca (Grňová Františka)
datum narození: 21. 7. 1849
místo narození: dům čp. 79
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Tomáše Grni – čtvrtníka z Louky a Evy z rodu Josefa Jakoubka – čtvrtníka z Lipova
Kucharž (Kuchařová) Anna
datum narození: 22. 7. 1849
místo narození: dům čp. 275
otec: Josef Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Vincence Brázdy – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Jana Karnufka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 7. 7. 1925.
Twaružek (Tvarůžková) Anna
datum narození: 26. 7. 1849
místo narození: dům čp. 147
otec: Baltazar Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Františka Pogody – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
Woytech Josepha (Vojtěchová Josefa)
datum narození: 28. 7. 1849
místo narození: dům čp. 288
otec: František Vojtěch – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Mathiase (Matěje) Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Růžičky – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 13. 1. 1932.
Pospěch Clara (Pospěchová Klára)
datum narození: 9. 8. 1849
místo narození: dům čp. 199
otec: Martin Pospěch – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Jana Mores – podruha z Vlkoše a Rosalie z rodu Pavla Příhody – domkaře z Temnic (Těmic)
Sommer Joseph (Josef)
datum narození: 13. 8. 1849
místo narození: dům čp. 255
otec: Štěpán Sommer – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena dcera Floriána Urbana – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Tomáše Žihy – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 4. 6. 1926.
Srna Johann (Jan)
datum narození: 14. 8. 1849
místo narození: dům čp. 102
otec: Josef Srna – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Josefy Jurečkové – nádenice v Bzenci  z rodu Floriána Jurečky – domkaře v Bzenci
Newřiwy Jacob (Nevřivý Jakub)
datum narození: 14. 8. 1849
místo narození: dům čp. 116
otec: Valentin Nevřivý – domkař ze Bzence
matka: Františka dcera Floriána Urbana – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Tomáše Žihy – domkaře v Bzenci
Jurecžka Josepha (Jurečková Josefa)
datum narození: 19. 8. 1849
místo narození: dům čp. 97
otec: Jan Jurečka – domkař ze Bzence
matka: Mariana dcera Kašpara Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Mathiase (Matěje) Adamčíka – domkaře v Bzenci
Krupka Bartholomeus (Bartoloměj)
datum narození: 20. 8. 1849
místo narození: dům čp. 329
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Václava Krupky – domkaře z Boršic a Anny z rodu Josefa Štětiny – domkaře z Boršic
Gister Johann (Gistr Jan)
datum narození: 20. 8. 1849
místo narození: dům čp. 250
otec: Václav Gistr – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Baďury – měšťana v Bzenci
Wallstein Rosalia (Valštýnová Rosalie)
datum narození: 2. 9. 1849
místo narození: dům čp. 118
otec: Tomáš Valštýn – domkař v Bzenci
matka: Kateřina dcera Mathiase (Matěje) Jelínka – domkaře ze Bzence a Josefy z rodu Tomáše Minaříka – domkaře ze Bzence
Schebesta (Šebestová) Marianna
datum narození: 2. 9. 1849
místo narození: dům čp. 108
otec: Filip Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Eliáše Strážnického – domkaře z Olšovce a Magdaleny z rodu Jiřího Šebesty – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 24. 12. 1926.
Kautny Franz (Koutný, Kútný František)
datum narození: 9. 9. 1849
místo narození: dům čp. 320
otec: neuveden
matka: Anna dcera Mathäuse (Matouše) Koutného – domkaře ze Bzence a Rosalie z rodu Martina Hinčice – domkaře z Vracova
poznámka: Zemřel 22. 4. 1853.
Kautny Franz (Koutný, Kútný František)
datum narození: 11. 9. 1849
místo narození: dům čp. 247
otec: František Koutný – měšťan v Bzenci
matka: Arnoštka dcera Jana Kováče – měšťana ze Bzence a Františky z rodu Libora Ventrče – podsedníka z Olšovce
Pospěch Johann (Jan)
datum narození: 18. 9. 1849
místo narození: dům čp. 49
otec: Josef Pospěch – domkař ze Bzence
matka: Anna dcera Antonína Braunera – domkaře ze Bzence a Kateřiny z rodu Cyrila Lukovského – domkaře ze Bzence
Schramek Franz (Šrámek František)
datum narození: 20. 9. 1849
místo narození: dům čp. 295
otec: Filip Šrámek – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Antonína Marčíka – domkaře v Bzenci a Pavlíny z rodu Floriána Sekánka – podsedníka z Olšovce
Junek Thecla (Junková Tekla)
datum narození: 22. 9. 1849
místo narození: dům čp. 79
otec: Antonín Junek – domkař ze Bzence
matka: Brigida dcera Antonína Pírka – domkaře z Vracova a Kateřiny z rodu Františka Spáčila – domkaře z Krumsína
Chmela Theresia (Chmelová Terezie)
datum narození: 29. 9. 1849
místo narození: dům čp. 88
otec: František Chmela – měšťan v Bzenci
matka: Alžběta dcera Arnošta Ostrézí – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci
Urban (Urbanová) Marianna
datum narození: 7. 10. 1849
místo narození: dům čp. 289
otec: Josef Urban – domkař v Bzenci
matka: Apolonie dcera Jana Valštýna – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Jiřího Repíka – domkaře v Olšovci
Siegmund Ernestina (Sigmundová Arnoštka)
datum narození: 6. 10. 1849
místo narození: dům čp. 109
otec: Jan Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Aloisie dcera Jana Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
Saucžek Theresia (Součková, Súčková Terezie)
datum narození: 11. 10. 1849
místo narození: dům čp. 25
otec: Josef Souček – domkař v Bzenci
matka: Terezie dcera Jana Poláška – domkaře ze Syrovína a Magdaleny z rodu Jana Šimka – čtvrtníka ze Syrovína
Wallstein Johann (Valštýn Jan)
datum narození: 15. 10. 1849
místo narození: dům čp. 278
otec: František Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Sigmunda – měšťana v Bzenci
Sowa Aloisia (Sovová Aloisie)
datum narození: 21. 10. 1849
místo narození: dům čp. 230
otec: Jan Sova – měšťan v Bzenci
matka: Johana dcera Vincence Grunera – provazníka v Bzenci a Anny z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci
Rigl Antonia Maria (Ríglová, Rýglová Antonie Marie)
datum narození: 21. 10. 1849
místo narození: dům čp. 31
otec: Antonín Rigl ze Bzence
matka: Karolína dcera Františka Sturma – hlídače v pivovaru a Antonie z rodu Karla Kučery – sládka z Boskovic
Krallert Aloisia Theresia (Kralertová Aloisie Terezie)
datum narození: 22. 10. 1849
místo narození: dům čp. 81 (železniční stanice)
otec: František Krallert – expeditor na stanici Severní dráhy v Bzenci
matka: Terezie dcera Jana Kehlera – hostinského v Břeclavi a Rosalie z rodu Jana Rathspielera – hostinského v Lichtenwörthu
Klucžka Barbara (Klučková Barbora)
datum narození: 1. 11. 1849
místo narození: dům čp. 353
otec: Josef Klučka – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Sigmunda – měšťana v Bzenci
Wentrcža Johann (Ventrča Jan)
datum narození: 6. 11. 1849
místo narození: dům čp. 287
otec: neuveden
matka: Terezie dcera Jana Ventrči – domkaře ze Bzence a Anny z rodu Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci
Raucžka (Ručka, Rúčka) Martin
datum narození: 9. 11. 1849
místo narození: dům čp. 349
otec: Antonín Ručka – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Štěpána Sigmunda – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Jana Gistra – měšťana v Bzenci
Hairoth (Hairot) Martin
datum narození: 12. 11. 1849
místo narození: dům čp. 20
otec: František Hairot – domkař v Bzenci
matka: Barbora dcera Jana Hluštíka – tkalce z Kvačic a Anny Kolomazníkové
Schebesta Johann (Šebesta Jan)
datum narození: 16. 11. 1849
místo narození: dům čp. 213
otec: Josef Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Swarowsky Anton (Svárovský Antonín)
datum narození: 16. 11. 1849
místo narození: dům čp. 68
otec: Antonín Svárovský
matka: Arnoštka dcera Matthäuse (Matouše) Čermáka – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci
Strnad Adam
datum narození: 17. 11. 1849
místo narození: dům čp. 299
otec: Jakub Strnad – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Martina Brázdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jakuba Kučery – měšťana v Bzenci
Karnufek Rosalia (Karnufková Rosalie)
datum narození: 19. 11. 1849
místo narození: dům čp. 338
otec: Filip Karnufek – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Jindřicha Jeletzce (Jelece) – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 30. 10. 1869.
Brazda Catharina (Brázdová Kateřina)
datum narození: 24. 11. 1849
místo narození: dům čp. 287
otec: František Brázda – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Jana Ventrči – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci
Goliasch Franz (Goliáš František)
datum narození: 29. 11. 1849
místo narození: dům čp. 383
otec: Filip Goliáš – domkař v Bzenci
matka: Kateřina dcera Michala Procházky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci
Kucžera Thomas (Kučera Tomáš)
datum narození: 29. 11. 1849
místo narození: dům čp. 120
otec: Ondřej Kučera
matka: Agnes dcera Jana Poláška – domkaře v Syrovíně a Anny z rodu Jana Šimka – domkaře ze Syrovína
Raucžka Barbara (Ručková, Růčková Barbora)
datum narození: 4. 12. 1849
místo narození: dům čp. 93
otec: Valentin Ručka – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Mathiase (Matěje) Kastingera – domkaře ze Bzence a Josefy z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Ostresi Barbara (Ostrézi, Ostrézí Barbora)
datum narození: 5. 12. 1849
místo narození: dům čp. 173
otec: Jan Ostresi – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera Tomáše Varadinka – domkaře ze Bzence a Apolonie z rodu Jana Braunera – domkaře ze Bzence
poznámka: Zemřela 19. 8. 1936.
Schubert (Šubertová) Marianna
datum narození: 7. 12. 1849
místo narození: dům čp. 240
otec: Cyril Šubert – nádeník v Bzenci
matka: Marianna dcera Josefa Bohatého – čtvrtníka z Domanína a Barbory z rodu Jana Herrmanna – domkaře ze Bzence
Wallstein Vinzenz (Valštýn Vincenc)
datum narození: 22. 12. 1849
místo narození: dům čp. 272
otec: Jan Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Jiřího Škody – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Augustina Stavjaného – domkaře v Olšovci
poznámka: Zemřel 8. 1. 1914.
Orlicky Stephan (Orlický Štěpán)
datum narození: 25. 12. 1849
místo narození: dům čp. 228
otec: Jan Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana ze Bzence a Veroniky z rodu Martina Jaroše – domkaře ze Bzence

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 190-195.