Matrika: narození 1848

 

Cžana Amalia (Čanová, Čánová Amalie)
datum narození: 10. 1. 1848
místo narození: dům čp. 3
otec: Karl Cžana (Karel Čána)
matka: Josefa dcera Kateřiny Šemberové – nádenice a dcery Ondřeje Šembery – podruha v Bzenci
Jakscha Paul (Jakša Pavel)
datum narození: 11. 1. 1848
místo narození: dům čp. 219
otec: František Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Martina Bukvalda – podsedníka z Olšovce a Františky z rodu Tomáše Němce – podruha z Olšovce
poznámka: Zemřel 21. 6. 1927.
Roβa Theresia (Rosová Terezie)
datum narození: 17. 1. 1848
místo narození: dům čp. 346
otec: neuveden
matka: Anna dcera Hieronymuse (Jeronýma) Rosy – řezníka v Bzenci a Anny Nepilové z Černovic
Saucžek (Součková, Súčková) Marianna
datum narození: 26. 1. 1848
místo narození: dům čp. 25
otec: Josef Souček (Súček) – domkař v Bzenci
matka: Terezie dcera Jana Poláška – domkaře ze Syrovína a Magdaleny z rodu Jana Šimka – čtvrtníka ze Syrovína
Bezchleb Francisca (Bezchlebová Františka)
datum narození: 27. 1. 1848
místo narození: dům čp. 130
otec: František Bezchleb – domkař ze Bzence
matka: Marianna dcera Jana Zapletala – domkaře z Olšovce a Rosalie z rodu Martina Sommera – domkaře z Olšovce
Jurecžka (Jurečková) Mariana
datum narození: 30. 1. 1848
místo narození: dům čp. 97
otec: Jan Jurečka – domkař ze Bzence
matka: Marianna dcera Kašpara Ručky (Růčky) – měšťana ze Bzence a Josefy z rodu Matthäuse (Matouše) Adamčíka – domkaře ze Bzence
Sowa Mathias a Marianna (Sova Matěj a Sovová Marianna) – dvojčata
datum narození: 1. 2. 1848
místo narození: dům čp. 230
otec: Jan Sova – měšťan v Bzenci
matka: Johanna dcera Vincence Grunera – provazníka v Bzenci a Anny z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci
Wallstein Joseph (Valštýn Josef)
datum narození: 13. 2. 1848
místo narození: dům čp. 272
otec: Jan Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Jiřího Škody – domkaře ze Bzence a Veroniky z rodu Augustina Stavjaného – domkaře z Olšovce
Wallstein Francisca (Valštýnová Františka)
datum narození: 16. 2. 1848
místo narození: dům čp. 118
otec: Tomáš Valštýn – domkař ze Bzence
matka: Kateřina dcera Mathiase (Matěje) Jelínka – domkaře ze Bzence a Josefy z rodu Tomáše Minaříka – domkaře ze Bzence
Horký Vinzenz (Vincenc)
datum narození: 16. 2. 1848
místo narození: dům čp. 263
otec: Jan Horký
matka: Apolonie dcera Vincence Opravila – měšťana ze Bzence a Evy z rodu Jana Junka – měšťana ze Bzence
Hawlicžek Mathias (Havlíček Matěj)
datum narození: 21. 2. 1848
místo narození: dům čp. 314
otec: Mathias (Matěj) Havlíček – jirchář ze Bzence
matka: Františka dcera Antonína Kotka – kožešníka ze Bzence a Terezie z rodu Josefa Pokorného – kloboučníka ze Bzence
Piskorž Josepha (Piskořová Josefa)
datum narození: 23. 2. 1848
místo narození: dům čp. 194
otec: Matthäus (Matouš) Piskoř – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Tomáše Indrucha – podsedníka z Olšovce a Františky z rodu Jana Koutného – měšťana v Bzenci
Ostrezi Josepha (Ostrézi, Ostrézí Josefa)
datum narození: 25. 2. 1848
místo narození: dům čp. 271
otec: Václav Ostrezi – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Valentina Rzikowsky (Říkovského) domkaře v Bzenci a Anny z rodu Václava Kopřivy – domkaře v Bzenci
Polanz Joseph (Josef)
datum narození: 2. 3. 1848
místo narození: dům čp. 80
otec: Mathias Polanz
matka: Franziska (Františka) dcera Tomáše Beutla – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Antona (Antonína) Ehrlicha – kováře v Oberkostitz (Horní Kostice?)
Brazdil Joseph (Brázdil Josef)
datum narození: 3. 3. 1848
místo narození: dům čp. 127
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) dcera Antona (Antonína) Brázdila – domkaře v Bzenci a Elisabethy (Alžběty) z rodu Heinricha Wrzala (Jindřicha Vrzala) – obuvníka v Bzenci
Kautny Josepha (Koutná Josefa)
datum narození: 7. 3. 1848
místo narození: dům čp. 133
otec: Martin Koutný – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Mathiase (Matěje) Braunera – podruha v Bzenci a Theresie (Terezie) z rodu Cyrila Brázdy – měšťana v Bzenci
Nehammer Franz (František)
datum narození: 6. 3. 1848
místo narození: dům čp. 80
otec: Franz (František) Nehammer – městský úředník ve Strážnici
matka: Emilia dcera Johanna (Jana) Planera – lékárníka v Bzenci a Antonie z rodu Václava Gauersdorfera – měšťana v Kyjově
Kucžera Franz (Kučera František)
datum narození: 17. 3. 1848
místo narození: dům čp. 120
otec: Andreas Kucžera (Ondřej Kučera)
matka: Agnes dcera Josefa Poláška – domkaře v Syrovíně a Anny z rodu Jana Šimka – domkaře v Syrovíně
Urban Josepha (Urbanová Josefa)
datum narození: 18. 3. 1848
místo narození: dům čp. 220
otec: Ernest (Arnošt) Urban – měšťan v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Vavřince Chmely – měšťana v Bzenci a Lucie z rodu Jana Nevřivého – měšťana v Bzenci
Pečirka Mariana (Pečírková Mariana)
datum narození: 19. 3. 1848
místo narození: čp. 144
otec: Johann (Jan) Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Stefana (Štěpána) Ventrči – podruha v Bzenci
poznámka: Zemřela 9. 12. 1930.
Chmela Thomas (Tomáš)
datum narození: 25. 3. 1848
místo narození: dům čp. 88
otec: Franz (František) Chmela – měšťan v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Ernesta (Arnošta) Ostrezi – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci
Ocžka Franz (Očka /Očko?/ František)
datum narození: 29. 3. 1848
místo narození: dům čp. 21
otec: Johann Ocžka (Jan Očka) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia dcera Františka Holáska – bednáře v Bzenci a Anny z rodu Františka Brázdy – obyvatele v Bzenci
Goldmann Christina (Goldmannová Kristýna)
datum narození: 5. 4. 1848
místo narození: dům čp. 67
otec: Franz (František) Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Nováka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Kryšpína Weinhary (Vaňhary) – obuvníka v Bzenci
Goliasch (Goliášová) Magdalena
datum narození: 5. 4. 1848
místo narození: dům čp. 383
otec: Philipp Goliasch (Filip Goliáš) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Michala Procházky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 4. 9. 1933.
Edler Theresia (Edlerová Terezie)
datum narození: 9. 4. 1848
místo narození: dům čp. 159
otec: Johann (Jan) Edler – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Martina Šebesty – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Josefa Zapletala – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 25. 12. 1914.
Bicza Philipp (Biča Filip)
datum narození: 23. 4. 1848
místo narození: dům čp. 346
otec: Ignaz (Ignác) Biča – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) z rodu Filipa Biče – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 22. 6. 1921.
Saucžek Johann (Souček, Súček Jan)
datum narození: 30. 4. 1848
místo narození: dům čp. 392
otec: Christian Saucžek (Kristián Souček, Súček) – domkař v Bzenci
matka: Magdalena dcera Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Bartoloměje Karnufka – domkaře v Bzenci
Orlicky Francisca (Orlická Františka)
datum narození: 2. 5. 1848
místo narození: dům čp. 239
otec: Franz Orlicky (František Orlický) – měšťan v Bzenci
matka: Apolonia dcera Štěpána Sigmunda – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Jana Gistra – měšťana v Bzenci
Kowacž Barbara (Kováčová Barbora)
datum narození: 4. 5. 1848
místo narození: dům čp. 274
otec: Johann Kowacž (Jan Kováč) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Filipa Jurečky – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Bartoloměje Sovy – měšťana v Bzenci
Flessner Barbara (Flesnerová Barbora)
datum narození: 7. 5. 1848
místo narození: dům čp. 14
otec: Alexander Flesner – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Valentina Sekánka – podsedníka z Olšovce a Marianny z rodu Ignáce Jakši – měšťana v Bzenci
Wentrcža Julia (Ventrčová Julie)
datum narození: 12. 5. 1848
místo narození: dům čp. 101
otec: neuveden
matka: Josepha (Josefa) dcera Štěpána Ventrči – obchodníka s moukou v Bzenci a Marianny z rodu Filipa Diviše – domkaře v Kroměříži
Funiak (Funiaková /Fuňáková/) Anna
datum narození: 13. 5. 1848
místo narození: dům čp. 73
otec: Franz Funiak (František Funiak /Fuňák/) – sklář v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Josefa Jančího – měšťana v Bzenci a Marianny Smaženkové ze Strážnice
Hering Johann (Jan)
datum narození: 18. 5. 1848
místo narození: dům čp. 406
otec: Anton (Antonín) Hering – domkař v Bzenci
matka: Sidonia dcera Pavla Marčíka – domkaře v Olšovci a Anny z rodu Jiřího Jelínka – měšťana v Bzenci
Dobesch (Dobešová) Anna
datum narození: 25. 5. 1848
místo narození: dům čp. 112
otec: Josef Dobesch (Dobeš) – podruh v Bzenci
matka: Marianna dcera Martina Sleziny – čtvrtníka ze Znorov (Vnorovy) a Marianny z rodu Jana Kuči – čtvrtníka z Veselí
Kucžera (Kučerová) Anna
datum narození: 27. 5. 1848
místo narození: dům čp. 233
otec: Mathias Kucžera (Matěj Kučera) – měšťan v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Matěje Rachvaly – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Baltazara Mikulíka – měšťana v Bzenci
Brauner Josepha (Braunerová Josefa)
datum narození: 28. 5. 1848
místo narození: dům čp. 230
otec: Joseph (Josef) Brauner – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jurečky – domkaře v Bzenci
Pospěch (Pospěchová) Eva
datum narození: 1. 6. 1848
místo narození: dům čp. 199
otec: Martin Pospěch – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Jana Morese – podruha z Vlkoše a Rosalie z rodu Pavla Příhody – domkaře z Temnic (Těmice)
Wollenik Ignaz (Voleník Ignác)
datum narození: 8. 6. 1848
místo narození: dům čp. 319
otec: Alois Wollenik (Voleník) – hodinář v Bzenci
matka: Anna dcera Bernarda Mayershofera – vrchního štolby u šlechtice Berényi v Prešpurku
Goldmann Johann (Jan)
datum narození: 20. 6. 1848
místo narození: dům čp. 310
otec: Franz (František) Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Arnošta Stehlíka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Herbsta – stolaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 1. 2. 1932.
Jancži Johann (Jančí Jan)
datum narození: 20. 6. 1848
místo narození: dům čp. 345
otec: Franz Jancži (František Jančí) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 3. 2. 1888.
Saucžek (Součková, Súčková) Anna
datum narození: 27. 6. 1848
místo narození: dům čp. 260
otec: Vinzenz Saucžek (Vincenc Souček, Súček) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Růžice – měšťana v Bzenci
Zobek Marianna (Zobková, či Sobková Marianna)
datum narození: 28. 6. 1848
místo narození: dům čp. 335
otec: Wenzel (Václav) Zobek (či Sobek) – krejčí v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Antonína Šilhavíka (v roce 1846 zapsáno příjmení jako Šilhavíček) – podruha v Bzenci a Františky z rodu Ondřeje Golda – domkaře v Bzenci
Wrzal Franz (Vrzal František)
datum narození: 15. 7. 1848
místo narození: dům čp. 179
otec: Martin Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Václava Slavíka – měšťana v Bzenci a Sidonie z rodu Františka Nevřivého – měšťana v Bzenci
Fiala Joseph (Josef)
datum narození: 18. 7. 1848
místo narození: dům čp. 181
otec: Mathias (Matěj) Fiala – obuvník v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Ignáce Steindorfa – jircháře v Bzenci a Anny Balcárkové z Kyjova
Porubka Joseph (Josef)
datum narození: 26. 7. 1848
místo narození: dům čp. 145
otec: Joseph (Josef) Porubka – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Václava Očka – obuvníka ze Strážnice a Rosalie z rodu Filipa Tenglera – tkalce ze Strážnice
Slawik Clara (Slavíková Klára)
datum narození: 4. 8. 1848
místo narození: dům čp. 313
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) dcera Václava Slavíka – měšťana v Bzenci a Sidonie z rodu Františka Nevřivého – měšťana v Bzenci
Zelinka Wenzel (Václav)
datum narození: 4. 8. 1848
místo narození: dům čp. 376
otec: Franz (František) Zelinka – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Repíka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Karla Nováka – domkaře v Bzenci
Kralert Maria Theresia (Kralertová Marie Terezie)
datum narození: 8. 8. 1848
místo narození: Stanice severní dráhy čp. 81
otec: Franz (František) Kralert – expeditor na stanici severní dráhy
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Oehlera – hostinského z Lindenbergu a Rosalie z rodu Jana Rathspielera – hostinského z Lichtenwarthu
Huda Maria (Hudová Marie)
datum narození: 14. 8. 1848
místo narození: dům čp. 306
otec: Martin Huda – pekař v Bzenci
matka: Anna dcera Štěpána Vnučka – domkaře z Lipova a Barbory z rodu Tomáše Frolka – rolníka z Lipova
Jančí Rosalia
datum narození: 21. 8. 1848
místo narození: dům čp. 121
otec: Franz (František) Jančí – domkař ze Bzence
matka: Franziska (Františka) dcera Karla Flesnera – řezníka ze Bzence a Kateřiny z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
Ježek (Ježková) Marianna
datum narození: 25. 8. 1848
místo narození: dům čp. 294
otec: Franz (František) Ježek – domkař ze Bzence
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Sigmunda – domkaře ze Bzence a Martina Stehlíka – domkaře ze Bzence
Adamcžik Joseph (Adamčík Josef)
datum narození: 31. 8. 1848
místo narození: dům čp. 369
otec: Matthäus Adamcžik (Matouš Adamčík) – domkař ve Bzenci
matka: Veronika dcera Matěje Šebesty – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Pavla Jančího – domkaře v Bzenci
Wentrcža Francisca (Ventrčová Františka)
datum narození: 8. 9. 1848
místo narození: dům čp. 41
otec: Johann Wentrcža (Jan Ventrča) – domkař v Bzenci
matka: Genovefa (Jenovefa) dcera Michala Malaříka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Orlického – domkaře ze Bzence
poznámka: Zemřela dne 16. 3. 1934.
Bezchleba Anton (Bezchleb Antonín)
datum narození: 21. 9. 1848
místo narození: dům čp. 188
otec: Anton Bezchleba (Antonín Bezchleb) – obuvník v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Klapila – rolníka z Nezamyslic a Marianny z rodu Jana Látala – rolníka z Nezamyslic
poznámka: Zemřel 20. 9. 1924.
Schebesta Theresia (Šebestová Terezie)
datum narození: 22. 9. 1848
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Sommer Theresia (Sommerová Terezie)
datum narození: 23. 9. 1848
místo narození: dům čp. 98
otec: Paul (Pavel) Sommer – domkař ve Bzenci
matka: Rosalia dcera Matěje Jelínka – domkaře ze Bzence a Josefy z rodu Tomáše Minaříka – domkaře ze Bzence
Newřiwy Joseph (Nevřivý Josef)
datum narození: 2. 10. 1848
místo narození: dům čp. 110
otec: neuveden
matka: Veronika dcera Jakuba Nevřivého – domkaře ze Bzence a Kateřiny z rodu Václava Tvarůžka – měšťana v Bzenci
Bunža Francisca (Bunžová Františka)
datum narození: 4. 10. 1848
místo narození: dům čp. 154
otec: František Bunža – domkař ze Bzence
matka: Anna dcera Jana Bolfíka – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Martina Jelínka -měšťana v Bzenci
Chmela Theresia (Chmelová Terezie)
datum narození: 19. 10. 1848
místo narození: dům čp. 24
otec: Joseph (Josef) Chmela – domkař ze Bzence
matka: Anna dcera Ondřeje Nimmerfroha – mlynáře v Bzenci a Anny z rodu Jana Hansela – mlynáře v Ústí nad Orlicí
Hrubosch (Hrubošová) Anna
datum narození: 23. 10. 1848
místo narození: dům čp. 195
otec: Bartholomäus Hrubosch (Bartoloměj Hruboš) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Kateřiny Ostrezi – nádenice ze Bzence z rodu Josefa Ostreziho – domkaře v Bzenci
Sykora Carl (Sýkora Karel)
datum narození: 26. 10. 1848
místo narození: dům čp. 77
otec: Šimon Sýkora – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Rychmanna – měšťana ze Bzence a Terezie z rodu Mikuláše Hasíka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 13. 1. 1933.
Peprny Franz (Peprný František)
datum narození: 27. 10. 1848
místo narození: dům čp. 307
otec: Dionysius (český ekvivalent Diviš) Peprný – podruh v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Františka Vlčka – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltýna – měšťana ve Strážnici
Wozga Ignaz (Vozga Ignác)
datum narození: 27. 10. 1848
místo narození: dům čp. 83
otec: Ignaz Wozga (Ignác Vozga) – měšťan ve Bzenci
matka: Marianna dcera Arnošta Stehlíka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Fidelise Herbsta – stolaře v Bzenci
Klucžka Antonia (Klučková Antonie)
datum narození: 30. 10. 1848
místo narození: dům čp. 339
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Koutného – měšťana v Bzenci
Bicža Francisca (Bičová Františka)
datum narození: 3. 11. 1848
místo narození: dům čp. 206
otec: Anton Bicža (Antonín Biča) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Jiřího Sichra – podruha ve Vrbce a Marianny z rodu Mikuláše Bílka – drobného rolníka z Jasenné
Wrchlabsky Anna (Vrchlabská Anna)
datum narození: 12. 11. 1848
místo narození: dům čp. 245
otec: Dominik Vrchlabský – mlynář v Bzenci
matka: Alžběta dcera Fridricha Grubera – feldvébla invalidy z Tupes a Barbory (dále nedopsáno)
Ehrlich (Ehrlichová) Anna
datum narození: 14. 11. 1848
místo narození: dům čp. 193
otec: Anton (Antonín) Ehrlich – stolař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Bartoloměje Sigmunda – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Františka Novosada – měšťana v Bzenci
Ježek Franz (František)
datum narození: 15. 11. 1848
místo narození: dům čp. 80
otec: Anton (Antonín) Ježek – soustružník v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Ulbrechta -měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jana Hrachovce – sládka v Bzenci
Rachwalla Johann (Rachvala Jan)
datum narození: 18. 11. 1848
místo narození: dům čp. 203
otec: Franz Rachwalla (František Rachvala) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci a Josefy z rodu Václava Indrucha – podsedníka v Olšovci
poznámka: Zemřel 1. 1. 1849.
Wallstein Franz (Valštýn František)
datum narození: 28. 11. 1848
místo narození: dům čp. 350
otec: Anton Wallstein (Antonín Valštýn) – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
Raucžka (Ručková, Růčková) Marianna
datum narození: 29. 11. 1848
místo narození: dům čp. 196
otec: Franz Raucžka (František Růčka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Filipa Jurečky – měšťana ze Bzence a Marianny z rodu Bartoloměje Sovy – měšťana v Bzenci
Woytech Veit (Vojtěch Vít)
datum narození: 6. 12. 1848
místo narození: dům čp. 205
otec: Thomas Woytech (Tomáš Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Antonína Junka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci
Rogosch Johann (Rogoš Jan)
datum narození: 6. 12. 1848
místo narození: dům čp. 84
otec: Joseph Rogosch (Josef Rogoš) – měšťan ze Bzence
matka: Thekla (Tekla) dcera Josefa Bohatého – čtvrtníka v Domaníně a Barbory z rodu Jana Hermanna – domkaře v Bzenci
Ostrezi Stephan (Ostrézi Štěpán)
datum narození: 7. 12. 1848
místo narození: dům čp. 158
otec: Joseph Ostrezi (Josef Ostrézi) – domkař ve Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Matěje Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Cyrila Hrbáčka – domkaře v Bzenci
Nowotny Johann (Novotný Jan)
datum narození: 9. 12. 1848
místo narození: dům čp. 128
otec: Joseph Nowotny (Josef Novotný) – domkař v Bzenci
matka: Ernestina (Arnoštka) dcera Josefa Zapletala – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Petra Goldmanna – domkaře v Bzenci
Schkoda Franz (Škoda František)
datum narození: 12. 12. 1848
místo narození: dům čp. 303
otec: Georg Schkoda (Jiří Škoda) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Jindřicha Jelece – měšťana z Lipníka
Kautny Ernest (Koutný Arnošt)
datum narození: 16. 12. 1848
místo narození: dům čp. 226
otec: neuveden
matka: Ernestina (Arnoštka) dcera Františka Koutného – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Floriána Mikulíka – měšťana v Bzenci
Biehal Theresia (Běhalová Terezie)
datum narození: 17. 12. 1848
místo narození: dům čp. 2
otec: Franz Biehal (František Běhal) – podruh v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Jana Ulbrechta – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jana Hrachovce – sládka ve Bzenci
Sowa Thomas (Sova Tomáš)
datum narození: 18. 12. 1848
místo narození: dům čp. 200
otec: Joseph Sowa (Josef Sova) – měšťan ze Bzence
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Junka – měšťana ze Bzence a Apolonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana ze Bzence
Grandisch Antonia (Grandischová, Grandišová Antonie)
datum narození: 22. 12. 1848
místo narození: dům čp. 248
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Jiřího Grandische – domkaře z Landsbergu a Marianny z rodu Josefa Jarece – domkaře z Landsbergu
Oprawil Barbara (Opravilová Barbora)
datum narození: 28. 12. 1848
místo narození: dům čp. 322
otec: Ludwig Oprawil (Ludvík Opravil) – obuvník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Františka Pogody – zámečníka v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 184-189.