Matrika: narození 1847

 

Ottawa Maria (Otavová Marie)
datum narození: 9. 1. 1847
místo narození: dům čp. 215
otec: neuveden
matka: Veronika dcera Františka Otavy – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Václava Součka (Súčka) – měšťana v Bzenci
Ullrich Ernestina (Ulrichová Arnoštka)
datum narození: 9. 1. 1847
místo narození: dům čp. 2
otec: neuveden
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Jana Ulricha – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Hrachovce – sládka ve Bzenci
Kotz Ferdinand
datum narození: 14. 1. 1847
místo narození: dům čp. 17
otec: Joseph (Josef) Kotz – dveřník v Bzenci
matka: Maria dcera Josefa Herbürgera – měšťana v Dornbirn am Bodensee (v Rakousku) a Františky z rodu Jana Frixe (Freye?) – truhláře v Dornbirnu
Funiak Antonia (Fuňáková Antonie)
datum narození: 15. 1. 1847
místo narození: dům čp. 319
otec: Franz Funiak (František Fuňák) – sklářský mistr v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Josefa Jančího – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Smaženky ze Strážnice
Wallstein Johann (Valštýn Jan)
datum narození: 20. 1. 1847
místo narození: dům čp. 272
otec: Johann Wallstein (Valštýn) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Jiřího Škody – domkaře v Bzenci a Veroniky rozené Stavjané
Goldmann Augustin
datum narození: 20. 1. 1847
místo narození: dům čp. 67
otec: Franz (František) Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Nováka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Kryšpína Vaňhary ze Bzence
Wentrcža Veronica (Ventrčová Veronika)
datum narození: 30. 1. 1847
místo narození: dům čp. 41
otec: Johann Wentrcža (Jan Ventrča) – domkař ve Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Michala Malaříka – domkaře ve Bzenci a Alžběty z rodu Jana Orlického ze Bzence
Trncžak (Trnčáková) Marianna
datum narození: 29. 1. 1847
místo narození: dům čp. 309
otec: Joseph Trncžak (Josef Trnčák)
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Kašpara Saucžek (Součka, Súčka) – krejčího ve Bzenci a Marianny z rodu Antonína Kotka – měšťana ve Bzenci
Trey Marianna
datum narození: 2. 2. 1847
místo narození: dům čp. 187
otec: neuveden
matka: Marianna – dcera Josefa Treye – pohodného v Bzenci a Kateřiny z rodu Kratochvíla – pohodného z Čejkovic
Wentrcža Jacob (Ventrča Jakub)
datum narození: 4. 2. 1847
místo narození: dům čp. 5
otec: neuveden
matka: Johanna (Jana) dcera Marianny Ventrčové z rodu Martina Ventrči – domkaře z Olšovce
Hrbacžek Anton (Hrbáček Antonín)
datum narození: 24. 2. 1847
místo narození: dům čp. 362
otec: Johann Hrbacžek (Jan Hrbáček) – domkař ve Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Jana Kastingera – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Ondřeje Schembery (Šembery) ze Bzence
Derka Josepha (Derková Josefa)
datum narození: 26. 2. 1847
místo narození: dům čp. 334
otec: Anton (Antonín) Derka
matka: Juliana dcera Františka Strnada – měšťana ve Bzenci a Terezie z rodu Karla Felmara (zřejmě Fellmayera) – domkaře ze Bzence
poznámka: Zemřela 25. 4. 1931.
Summer Franz (Summer František)
datum narození: 2. 3. 1847
místo narození: dům čp. 255
otec: Stephan Summer (Štěpán Summer) – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena dcera Floriána Urbana – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Tomáše Žihy
Woytěch Francisca (Vojtěchová Františka)
datum narození: 4. 3. 1847
místo narození: dům čp. 288
otec: Franz Woytěch (František Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Matěje Kuchaře – domkaře ze Bzence a Josefy z rodu Jana Růžičky ze Bzence
poznámka: Zemřela 14. 12. 1924.
Ostrezi Francisca (Otrézi Františka)
datum narození: 4. 3. 1847
místo narození: dům čp. 158
otec: Joseph Ostrezi (Josef Ostrézi) – domkař ve Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Matěje Tvarůžka – měšťana ze Bzence a Marianny z rodu Cyrila Hrbáčka
Duchacžek Josepha (Ducháčková Josefa)
datum narození: 10. 3. 1847
místo narození: dům čp. 404
otec: Vinczencz Duchacžek (Vincenc Ducháček) – domkař ve Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Františka Dobiáše – domkaře v Temnicích (Těmice) a Anny rozené Větechové z Temnic (Těmice)
Zapletal (Zapletalová) Marianna
datum narození: 20. 3. 1847
místo narození: dům čp. 248
otec: Matthäus (Matouš) Zapletal – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Indrucha – podsedníka v Olšovci a Marianny z rodu Ondřeje Klučky – měšťana v Bzenci
Twaružek (Tvarůžková) Marianna
datum narození: 25. 3. 1847
místo narození: dům čp. 152
otec: Joseph Twaružek (Josef Tvarůžek) – domkař ve Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Valentina Heringa – domkaře v Bzenci a Jenovéfy z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci
Jancži (Jančí) Ferdinand
datum narození: 26. 3. 1847
místo narození: dům čp. 345
otec: Franz Jancži (František Jančí) – měšťan ve Bzenci
matka: Marianna dcera Filipa Brázdy – měšťana ve Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana ze Bzence
Rogosch Joseph (Rogoš Josef)
datum narození: 1. 4. 1847
místo narození: dům čp. 84
otec: Joseph Rogosch (Josef Rogoš) – měšťan a pernikář ve Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera Josefa Bohatého – čtvrtníka z Domanína a Barbory z rodu Jana Hermanna – domkaře ve Bzenci
Saβ (Sasová, Sásová) Juliana
datum narození: 4. 4. 1847
místo narození: dům čp. 61
otec: Joseph Saβ (Josef Sás) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Kašpara Součka (či Súčka) – krejčího ve Bzenci a Marianny z rodu  Antonína Kotka – měšťana ve Bzenci
Nowak (Novák) Rudolf
datum narození: 17. 4. 1847
místo narození: dům čp. 330
otec: Wenzel Nowak (Václav Novák) – krejčí v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Oberleitner Franz (František)
datum narození: 17. 4. 1847
místo narození: dům čp. 73
otec: Franz (František) Oberleitner – krejčí v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Libora Procházky – mlynáře v Kyjově a Kateřiny z rodu Floriána Procházky ze Švábenic
Chmela Georg (Jiří)
datum narození: 23. 4. 1847
místo narození: dům čp. 24
otec: Joseph (Josef) Chmela – krejčí a domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Ondřeje Nimmerfroha – mlynáře ze Bzence a Anny z rodu Jana Hansela – mlynáře z Oustí (Ústí nad Orlicí)
Nickel Antonia (Niklová Antonie)
datum narození: 5. 5. 1847
místo narození: dům čp. 320
otec: Anton Nickel (Antonín Nikl) – krejčí ze Bzence
matka: Marianna dcera Matěje Hudka – podruha ze Žeravin a Marianny (dál nedopsáno)
Waschik Johann Nepomuk (Vašík Jan Nepomuk)
datum narození: 15. 5. 1847
místo narození: dům čp. 340
otec: Philipp Waschik (Filip Vašík) – měšťan ve Bzenci
matka: Eleonora dcera Baltazara Mikulíka – měšťana ve Bzenci a Kateřiny z rodu Gotfrída Grunera – domkaře v Bzenci
Kucžera Francisca (Kučerová Františka)
datum narození: 16. 5. 1847
místo narození: dům čp. 284
otec: Franz Kucžera (František Kučera) – měšťan ve Bzenci
matka: Josefa dcera Martina Procházky – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Antonína Brázdy – měšťana v Bzenci
Wrzal Francisca (Vrzalová Františka)
datum narození: 18. 5. 1847
místo narození: dům čp. 403
otec: Franz Wrzal (František Vrzal) – domkař ve Bzenci
matka: Marianna dcera Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Kastinger Francisca (Kastingerová Františka)
datum narození: 26. 5. 1847
místo narození: dům čp. 334
otec: Johann (Jan) Kastinger – stolař v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Petra Holzingera – koláře v Holíči a Antonie z rodu Preβlera – koláře v Holíči
Ružitza Francisca (Ružicová Františka)
datum narození: 29. 5. 1847
místo narození: dům čp. 267
otec: Philipp Ružitza (Filip Ružica) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Tvarůžka – měšťana ve Bzenci a Marianny z rodu Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci
Sommer Anton (Antonín)
datum narození: 2. 6. 1847
místo narození: dům čp. 25
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera Františka Sommera – domkaře ve Vracově a Anny z rodu Josefa Trávníčka – podsedníka ve Vracově
Ržikowsky Anton (Říkovský Antonín)
datum narození: 7. 6. 1847
místo narození: dům čp. 148
otec: Anton Ržikowsky (Antonín Říkovský) – domkař ve Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Františka Sommera – podsedníka z Olšovce a Eleonory z rodu Libora Gazdy – měšťana ve Bzenci
Bicža Theresia (Bičová Terezie)
datum narození: 14. 6. 1847
místo narození: dům čp. 206
otec: Anton Bicža (Antonín Biča) – měšťan ve Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Jiřího Sychra – podruha ve Vrbce a Marianny z rodu Mikuláše Bílka – drobného rolníka z Jasenné
Stiasny Johann (Šťastný Jan)
datum narození: 27. 6. 1847
místo narození: dům čp. 47
otec: Anton Stiasny (Antonín Šťastný) – krejčí ve Bzenci
matka: Petronilla dcera Viktorína Ježka – domkaře v Bzenci a Rosalie z rodu Tomáše Švrčka – domkaře v Bzenci
Klucžka Magdalena (Klučková Magdalena)
datum narození: 28. 6. 1847
místo narození: dům čp. 339
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleby – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Ludvíka Koutného – měšťana v Bzenci
Koczaurek Franz (Kocourek, Kocúrek František)
datum narození: 4. 7. 1847
místo narození: dům čp. 34
otec: Paul Koczaurek (Pavel Kocourek, Kocúrek) – krejčí v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jana Illera – tkalcovského mistra z Wesenuferu (v Rakousku)
Binder Ignaz (Ignác)
datum narození: 17. 7. 1847
místo narození: dům čp. 317
otec: Joseph (Josef) Binder – měšťan a pernikář v Bzenci
matka: Eleonora dcera Martina Minaříka – bednáře z Ostravy
Wentrcža Barbara (Ventrčová Barbora)
datum narození: 18. 7. 1847
místo narození: dům čp. 371
otec: neuveden
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Josefa Ventrči – domkaře z Olšovce a Apolonie z rodu Augustina Doležela – domkaře z Olšovce
Ostrezi (Ostrézi) Magdalena
datum narození: 22. 7. 1847
místo narození: dům čp. 173
otec: Johann Ostrezi (Jan Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera Tomáše Varadinka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Braunera – domkaře
Urban Franz (Urban František)
datum narození: 31. 7. 1847
místo narození: dům čp. 56
otec: Jakob (Jakub) Urban – měšťan ve Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Josefa Šrámka – měšťan v Bzenci a Marianny z rodu Augustina Biče – domkaře ve Bzenci
Brazda Johann (Brázda Jan)
datum narození: 2. 8. 1847
místo narození: dům čp. 99
otec: Ernest Brazda (Arnošt Brázda) – domkař ve Bzenci
matka: Marianna dcera Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Františka Pogody – zámečníka v Bzenci
Stehlik Franz (Stehlík František)
datum narození: 4. 8. 1847
místo narození: dům čp. 122
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) dcera Antonína Stehlíka – podruha v Bzenci a Josefy z rodu Karla Vozgy – měšťana v Bzenci
Strnad Johann (Jan)
datum narození: 10. 8. 1847
místo narození: dům čp. 299
otec: Jakob (Jakub) Strnad – měšťan a knihvazač ve Bzenci
matka: Franciska (Františka) dcera Martina Brázdy – měšťana ve Bzenci a Anny z rodu Jana Kučery – měšťana ve Bzenci
Sigmund Johann (Jan)
datum narození: 1. 9. 1847
místo narození: dům čp. 109
otec: Johann (Jan) Sigmund – domkař ve Bzenci
matka: Aloisia (Aloisie) dcera Jana Tvarůžka – domkaře ve Bzenci a Marianny z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
Ottawa Marianna (Otavová Marianna)
datum narození: 4. 9. 1847
místo narození: dům čp. 26
otec: Joseph Ottawa (Josef Otava) – domkař ve Bzenci
matka: Anna dcera Augustina Gazdy – měšťana ve Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – měšťana ve Bzenci
Němecžek Franz (Němeček František)
datum narození: 8. 9. 1847
místo narození: dům čp. 296
otec: Martin Němecžek (Němeček)
matka: Theresia (Terezie) dcera Ignáce Bělíka – domkaře z Vracova a Cecilie z rodu Františka Nevřivého – měšťana ve Bzenci
poznámka: Oddán 17.  června 1912 se Slezáčkovou Marií v Bzenci. Zemřel dne 24. 10. 1930.
Raucžka (Ručková, Růčková) Marianna
datum narození: 12. 9. 1847
místo narození: dům čp. 93
otec: Valentin Raučka (Ručka, Růčka) – domkař ve Bzenci
matka: Anna dcera Matěje Kastingera – domkaře ve Bzenci a Josefy z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Kowacž Anton (Kováč Antonín)
datum narození: 12. 9. 1847
místo narození: dům čp. 96
otec: Franz Kowacž (František Kováč) – domkař ze Bzence
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Jurečky – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Josefa Sovy – měšťana v Bzenci
Pospěch Joseph (Josef)
datum narození: 19. 9. 1847
místo narození: dům čp. 177
otec: neuveden
matka: Genovéfa dcera Jana Pospěcha – domkaře ve Bzenci a Apolonie z rodu Šebestiána Říkovského – domkaře ve Bzenci
Poduschka Carl (Poduška Karel)
datum narození: 1. 10. 1847
místo narození: dům čp. 316
otec: Ignaz Poduschka (Ignác Poduška) – měšťan v Bzenci
matka: Aloisia dcera Antonína Furcha – čtvrtníka z Telče a Anny z rodu Vincence Zwacha – mydláře z Telče
Hirschmann Franz (František)
datum narození: 4. 10. 1847
místo narození: dům čp. 62
otec: Franz Hirschmann
matka: Magdalena dcera Václava Marka – dozorce tabákového prodeje ve výslužbě ve Bzenci a Anny z rodu Martina Mazury – mlynáře z Kněždubu
Slawik Theresia (Slavíková Terezie)
datum narození: 7. 10. 1847
místo narození: dům čp. 204
otec: Wenzel Slawik (Václav Slavík) – měšťan ze Bzence
matka: Juliana dcera Karla Goldmanna – měšťana ve Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana ve Bzenci
poznámka: Zemřela 28. 11. 1924.
Brazda Theresia (Brázdová Terezie)
datum narození: 7. 10. 1847
místo narození: dům čp. 287
otec: František Brázda – domkař ve Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Jana Ventrči – domkaře ve Bzenci a Anny z rodu Tomáše Kuchaře – měšťana ve Bzenci
Hairoth Franz (František)
datum narození: 8. 10. 1847
místo narození: dům čp. 20
otec: Franz (František) Hairoth – kožešník ve Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Jana Hluštíka – tkalce z Kvačic a Anny roz. Kolomazníkové z Kvačic
Pospěch Theresia (Terezie)
datum narození: 10. 10. 1847
místo narození: dům čp. 151
otec: Johann (Jan) Pospěch – domkař ve Bzenci
matka: Marianna dcera Bartoloměje Sigmunda – domkaře ve Bzenci a Kateřiny z rodu Františka Novosada – měšťana
Ružitza Josepha (Ružicová Josefa)
datum narození: 12. 10. 1847
místo narození: dům čp. 156
otec: Ignaz Ružitza (Ignác Ružica) – domkař ve Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Urbana – měšťana ve Bzenci a Marianny z rodu Františka Pečírky – domkaře
Schkoda Anton (Škoda Antonín)
datum narození: 14. 10. 1847
místo narození: dům čp. 254
otec: Martin Schkoda (Škoda) – měšťan ve Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Martina Jaroše – domkaře ve Bzenci
Weinhara Franz (Vaňhara František)
datum narození: 25. 10. 1847
místo narození: dům čp. 63
otec: Franz Weinhara (František Vaňhara) – měšťan ve Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Pogody – měšťana ve Bzenci a Marie z rodu Antonína Nevřivého – měšťana ve Bzenci
Pecha Catharina (Pechová Kateřina)
datum narození: 28. 10. 1847
místo narození: dům čp. 71
otec: Johann (Jan) Pecha – obuvník v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Karla Čermáka – obuvníka v Bzenci a Alžběty roz. Kudlové z Kroměříže
Juržena Franz (Juřena František)
datum narození: 28. 10. 1847
místo narození: dům čp. 138
otec: Matthäus Juržena (Matouš Juřena) – domkař v Bzenci
matka: Rosalia dcera Matěje Kastingera – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Hering Johann (Jan)
datum narození: 1. 11. 1847
místo narození: dům čp. 336
otec: Anton (Antonín) Hering – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Valentina Klučky – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
Hattasch Joseph (Hataš, Hataša Josef)
datum narození: 6. 11. 1847
místo narození: dům čp. 57
otec: Johann Hattasch (Jan Hataš, Hataša) – měšťan ve Bzenci
matka: Maria (Marie) dcera Jana Škody – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Jeníčka – měšťana
poznámka: Zemřel 12. 4. 1925.
Saucžek Catharina (Součková, Súčková Kateřina)
datum narození: 9. 11. 1847
místo narození: dům čp. 120
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Václava Součka – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Floriána Jurečky – domkaře v Bzenci
Kucharž Joseph (Kuchař Josef)
datum narození: 11. 11. 1847
místo narození: dům čp. 265
otec: Joseph Kucharž (Josef Kuchař)
matka: Barbara (Barbora) dcera Vincence Brázdy – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Jana Karnufka – měšťana v Bzenci
Urban Josepha (Urbanová Josefa)
datum narození: 11. 11. 1847
místo narození: dům čp. 289
otec: Joseph (Josef) Urban – domkař v Bzenci
matka: Apolonia dcera Jana Valštýna – měšťana ze Bzence a Kateřiny z rodu Jiřího Repíka – domkaře v Olšovci
Kautny Martin (Koutný Martin)
datum narození: 13. 11. 1847
místo narození: dům čp. 234
otec: Martin Kautný (Koutný) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Vavřince Gistra – podsedníka v Olšovci a Rosalie z rodu Jana Šrámka – měšťana v Bzenci
Woytěch Barbara (Vojtěchová Barbora)
datum narození: 14. 11. 1847
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Woytěch (Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Maria (Marie) dcera Františka Vlčka – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltýna ze Strážnice
Raucžka Barbara (Ručková Barbora)
datum narození: 28. 11. 1847
místo narození: dům čp. 360
otec: Joseph Raucžka (Josef Ručka)
matka: Katharina (Kateřina) dcera Matěje Braunera – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Cyrila Brázdy – měšťana v Bzenci
Serbinsky Maria Karoline (Serbinská, Serbinski Marie Karolína)
datum narození: 7. 12. 1847
místo narození: Severní dráha čp. 81
otec: Johann Serbinsky (Jan Serbinský, Serbinski) – inženýr ze Bzence
matka: Karolína dcera Matthiase Gallase – písaře u soudu ve Vídni a Terezie Nossian
Cžožik Paul (Čožík Pavel)
datum narození: 8. 12. 1847
místo narození: dům čp. 124
otec: neuveden
matka: Anna dcera Rosalie Čožíkové – nádenice v Bzenci z rodu Jana Čožíka – podruha z Těmic
Wentrcža Anna (Ventrčová Anna)
datum narození: 11. 12. 1847
místo narození: dům čp. 386
otec: Wenzel Wentrcža (Václav Ventrča) – domkař ve Bzenci
matka: Josepha (Josefa) – dcera Josefa Otavy – domkaře v Bzenci a Mikuláše Hasíka – měšťana v Bzenci
Michalik Josepha (Michalíková Josefa)
datum narození: 13. 12. 1847
místo narození: dům čp. 366
otec: Karl Michalik (Karel Michalík) – domkař ve Bzenci
matka: Anna dcera Václava Biče – domkaře v Bzenci a Pavlíny z rodu Baltazara Mikulíka – domkaře ze Bzence
Gazda Julianna (Gazdová Juliana)
datum narození: 11. 12. 1847
místo narození: dům čp. 368
otec: Ignaz (Ignác) Gazga – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Opravila – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Cyrila Lukovského – domkaře ze Bzence
poznámka: Zemřela 18. 3. 1918.
Cžermak Joseph (Čermák Josef)
datum narození: 14. 12. 1847
místo narození: dům čp. 304
otec: Franz Cžermak (František Čermák) – schönfärber (barvíř hedvábných a vlněných látek) ve Bzenci
matka: Veronika dcera Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – měšťana ve Bzenci
Kottek Franz (Kotek František)
datum narození: 25. 12. 1847
místo narození: dům čp. 68
otec: Ignaz Kottek (Ignác Kotek) – kloboučník v Bzenci
matka: Tekla dcera Matouše Čermáka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Eicher Antonia (Eicherová Antonie)
datum narození: 30. 12. 1847
místo narození: Stanice severní dráhy čp. 81
otec: Franz (František) Eicher – železniční pomocník na stanici severní dráhy
matka: Antonia (Antonie) dcera Jana Siegla – krejčího v Kunovicích a Karolíny z rodu Jakuba Gängery – drába z Kunovic

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 180-184.