Matrika: narození 1846

 

Jurecžka Franz (Jurečka František)
datum narození: 6. 1. 1846
místo narození: dům čp. 236
otec: Philipp Jurecžka (Filip Jurečka) – měšťan ve Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Josefa Študenta – měšťana ve Bzenci a Rosalie z rodu Tomáše Kutného (Koutný, či Kútný) – domkaře v Olšovci
Ottawa Carl (Otava Karel)
datum narození: 22. 1. 1846
místo narození: dům čp. 26
otec: Joseph Ottawa (Josef Otava) – domkař ve Bzenci
matka: Anna dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – měšťana v Bzenci
Zabelka Johann (Zábelka Jan)
datum narození: 30. 1. 1846
místo narození: dům čp. 223
otec: Franz Zabelka (František Zábelka) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci a Josefy z rodu Václava Indrucha – podsedníka v Olšovci
Saβ (Sasová, Sásová) Marianna
datum narození: 30. 1. 1846
místo narození: dům čp. 61
otec: Joseph Saβ (Josef Sas, Sás) – panský čeledín ve Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Josefa Súčka (či Součka) – městského sluhy v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci
Kutny Francisca (Kútná či Koutná Františka)
datum narození: 7. 2. 1846
místo narození: dům čp. 226
otec: Franz Kutny (František Kútný či Koutný) – měšťan ve Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Summera – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Slováka – měšťana
Wrzal (Vrzal) Valentin
datum narození: 12. 2. 1846
místo narození: dům čp. 268
otec: Martin Wrzal (Vrzal) – domkař v Bzenci
matka: Elisabetha (Alžběta) dcera Václava Slavíka – měšťana v Bzenci a Sidonie z rodu Františka Nevřivého – měšťana v Bzenci
Sigmunt Joseph (Sigmund Josef)
datum narození: 24. 2. 1846
místo narození: dům čp. 109
otec: Johann Sigmunt (Jan Sigmund) – domkař v Bzenci
matka: Aloÿsia (Aloisie) dcera † Jana Tvarůžka – domkaře a tesaře v Bzenci a Marianny z rodu Floriána Urbana – měšťana ze Bzence (v textu „bürger allda“ – měšťan zde)
Bunža Johann (Jan)
datum narození: 4. 3. 1846
místo narození: dům čp. 214
otec: Anton (Antonín) Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Jiřího Sigmunda – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Isidora Fialy – domkaře v Bzenci
Sobek Josepha (Zobková, či Sobková Josefa)
datum narození: 6. 3. 1846
místo narození: dům čp. 74
otec: Wenzl Sobek (Václav Zobek, či Sobek) – krejčí v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Antonína Šilhavíčka – podruha v Bzenci a Františky z rodu Ondřeje Golda – domkaře v Bzenci
Oberleitner Johann (Jan)
datum narození: 8. 3. 1846
místo narození: dům čp. 73
otec: Franz (František) Oberleitner – krejčí a nájemce radničního šenku
matka: Theresia (Terezie) dcera † Libora Procházky – tkalce v Kyjově a Kateřiny z rodu Floriána Procházky ze Švábenic
Kucžera Josepha (Kučerová Josefa)
datum narození: 10. 3. 1846
místo narození: dům čp. 84
otec: Andreas Kucžera (Ondřej Kučera)
matka: Agnes (Anežka) dcera † Josefa Poláška – domkaře v Syrovíně a Anny z rodu Jana Šimka – domkaře ze Syrovína
Gruner Rosalia (Grunerová Rosalie)
datum narození: 9. 3. 1846
místo narození: dům čp. 81
otec: Vinzenz (Vincenc) Gruner – provaznický mistr v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) vdova po † Janu Hicklovi – zednickém mistru ve Bzenci. Dcera † Tomáše Nováka – dominkálního domkaře ve Bzenci a Františky z rodu Ignáce Bergera
Sigmunt Josepha (Sigmundová Josefa)
datum narození: 9. 3. 1846
místo narození: dům čp. 196
otec: Philipp Sigmunt (Filip Sigmund) – podruh v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Františka Nedomy – nádeníka ve Čtyřech Dvorech na panství Pernštejnském (dnes součástí obce Prosetín) a jeho manželky Barbory
Jancžý Joseph (Jančí Josef)
datum narození: 10. 3. 1846
místo narození: dům čp. 84
otec: Johann Jancžý (Jan Jančí) – podruh v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Folty – řeznického mistra ve Bzenci a Kateřiny z rodu Jana Kotka – měšťana v Bzenci
Cžana Carl (Čana, Čána Karel)
datum narození: 13.  3. 1846
místo narození: dům čp. 3
otec: Carl Cžana (Karel Čana)
matka: Josefa dcera Kateřiny Šemberové z rodu Ondřeje Šembery – domkaře v Bzenci
Strnad Joseph (Josef)
datum narození: 18. 3. 1846
místo narození: dům čp. 299
otec: Jakob (Jakub) Strnad – měšťan a knihvazač v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Martina Brázdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jakuba Kučery – měšťana v Bzenci
Hairoth Maria (Hairothová Marie)
datum narození: 20. 3. 1846
místo narození: dům čp. 20
otec: Franz (František) Hairoth – kožešník a domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Jana Hluštíka (Hluščíka) – tkalce z Kvačic a Anny rozené Kolomazníkové
poznámka: Zemřela 30. 5. 1924.
Jakscha Joseph (Jakša Josef)
datum narození: 24. 3. 1846
místo narození: dům čp. 168
otec: Jakob Jakscha (Jakub Jakša) – podruh v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Chlúpka (Chloupka) – domkaře v Hroznové Lhotě a jeho manželky Marianny
Fiala (Fialová) Marianna
datum narození: 26. 3. 1846
místo narození: dům čp. 181
otec: Mathias (Matěj) Fiala – obuvník v Bzenci
matka: Josefa dcera † Ignáce Steindorfa – jircháře v Bzenci a Anny roz. Balcárkové z Kyjova
Wozga Franz de Paulla (Vozga František)
datum narození: 25. 3. 1846
místo narození: dům čp. 1
otec: Karl Wozga (Karel Vozga)
matka: Marianna dcera Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Ludvíka Kutného – měšťana v Bzenci
Prigl Francisca (Priglová, Príglová, Prýglová Františka)
datum narození: 26. 3. 1846
místo narození: dům čp. 382
otec: neuveden
matka: Marianna dcera † Ferdinanda Prigla – kováře v Boršicích a Juliany z rodu Jana Beutla – podruha v Bzenci
Bicža Wenzl (Biča Václav)
datum narození: 23. 3. 1846
místo narození: dům čp. 206
otec: Anton Bicža (Antonín Biča) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Františka Zichy (v roce 1848 příjmení uváděno jako Sichra) – podruha ve Vrbce a Marianny z rodu Mikuláše Bílka – drobného rolníka z Jasenné
Sowa Franz de Paula (Sova František)
datum narození: 1. 4. 1846
místo narození: dům čp. 200
otec: Joseph Sowa (Josef Sova) – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Junka – měšťana v Bzenci a Apollonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci
Hattasch Franz de Paula (Hataš František)
datum narození: 2. 4. 1846
místo narození: dům čp. 57
otec: Johann Hattasch (Jan Hataš) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Jana Škody – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Jeníčka – měšťana v Bzenci
Matauschek Joseph (Matoušek, Matúšek Josef)
datum narození: 9. 4. 1846
místo narození: dům čp. 100
otec: Anton Matauschek (Antonín Matoušek) – domkař v Bzenci
matka: Apollonia (Apolonie) – dcera Jana Bolfika (zřejmě Wolfíka) – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jiřího Jelínka – měšťana v Bzenci
Schmischtik Franz (Smištík František)
datum narození: 22. 4. 1846
místo narození: Stanice Severní dráhy čp. 81
otec: Vinzenz Schmischtik (Vincenc Smištík) – kovář u železnice
matka: Anna dcera Augustina Gloβe (Glose) – tesaře v Žeravicích a Anny z rodu Martina Šmídáka – obyvatele (usedlíka) v Žeravicích
Wrzal Franz (Vrzal František)
datum narození: 9. 5. 1846
místo narození: dům čp. 126
otec: Franz Wrzal (František Vrzal) – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Summra – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Františka Marčíka – domkaře v Bzenci
Hirschmann Anton (Antonín)
datum narození: 9. 5. 1846
místo narození: neuvedeno
otec: Franz (František) Hirschmann
matka: Eleonora dcera Václava Marka – dozorce tabákového prodeje ve výslužbě ve Bzenci a Anny z rodu Martina Mazury – mlynáře z Kněždubu
Kocžwara (Kočvara) Eduard
datum narození: 10. 5. 1846
místo narození: Severní dráha čp. 77
otec: Johann Kocžwara (Jan Kočvara) – hlídač na Severní dráze na bzeneckém okrsku
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Vlčka – úředníka a měšťana v Bzenci a Kateřiny rozené Foltinové (Foltínové, Foltýnové)
Kardowsky Anton (Kardovský Antonín)
datum narození: 16. 5. 1846
místo narození: dům čp. 37
otec: Franz Kardowsky (František Kardovský) – bednářský mistr v Bzenci
matka: Viktoria (Viktorie) dcera † Františka Goldmanna – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
Heckl (Hecklová, Heklová) Anna
datum narození: 18. 5. 1846
místo narození: dům čp. 25
otec: Johann Heckl (Jan Heckl, Hekl) – obuvník a podruh v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Antonína Otta – mlynářského tovaryše z Ivančic a jeho manželky Barbory
Summer Anton (Summer, Sumr Antonín)
datum narození: 21. 5. 1846
místo narození: dům čp. 199
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Františka Summera – domkaře z Vracova a Anny z rodu Josefa Trávníčka – podsedníka z Vracova
Berg Francisca Thecla Anna (Bergová Františka Tekla Anna)
datum narození: 25. 5. 1846
místo narození: dům čp. 318
otec: Karl (Karel) Berg – doktor ve Bzenci
matka: Anna vdova po † Františku Malovaném – hospodářském úředníku na panství napajedelském v Otrokovicích. Dcera † Karla Schlaufa – polesného v Bzenci a Františky rozené Zlatousté z Nedakonic.
Ullmann Anton (Ulman Antonín)
datum narození: 4. 6. 1846
místo narození: neuvedeno
otec: Georg Ullmann (Jiří Ulman) – dělník při severní dráze v Hodoníně
matka: Rosalia (Rosalie) dcera † Jana Gébla – kovářského mistra v Napajedlech a Marie Anny z rodu Františka Zúbka
Oprawil Antonia (Opravilová Antonie)
datum narození: 7. 6. 1846
místo narození: dům čp. 323
otec: Ludwig Oprawil (Ludvík Opravil) – obuvník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Františka Pogody
Wollenik Antonia (Voleníková Antonie)
datum narození: 12. 6. 1846
místo narození: dům čp. 318
otec: Aloÿs Wollenik (Alois Voleník) – hodinářský mistr ve Bzenci
matka: Anna dcera † Bernarda Mayershoffera – vrchního štolby u šlechtice Berényi v Prešpurku a jeho manželky Barbory
Polanz Josepha (Polanzová Josefa)
datum narození: 14. 6. 1846
místo narození: dům čp. 55
otec: Mathias (Matěj) Polanz
matka: Franziska (Františka) dcera † Tomáše Beutla – domkaře v Bzenci a jeho manželky Juliany
Klucžka Ignatz (Klučka Ignác)
datum narození: 15. 6. 1846
místo narození: dům čp. 190
otec: Mathäus Klucžka (Matouš Klučka) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci a Sabiny z rodu Václava Kopřivy – domkaře ve Bzenci
Ježek Antonia (Ježková Antonie)
datum narození: 17. 6. 1846
místo narození: dům čp. 2
otec: Anton (Antonín) Ježek – soustružník v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Ulbrechta – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jana Hrachovce – sládka v Bzenci
Zelinka (Zelinková) Magdalena
datum narození: 4. 7. 1846
místo narození: dům čp. 367
otec: Franz (František) Zelinka – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Repíka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Karla Nováka – domkaře v Bzenci
Krösel Ignatz (Kresl, Krézl Ignác)
datum narození: 7. 7. 1846
místo narození: dům čp. 379
otec: neuveden
matka: Barbara (Barbora) dcera Bartoloměje Krösela – podruha v Bzenci a Barbory rozené Březinové z Hulína
Pecha Barbara (Pechová Barbora)
datum narození: 16. 7. 1846
místo narození: dům čp. 71
otec: Johann (Jan) Pecha – obuvník v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Karla Čermáka – obuvníka v Bzenci a Alžběty rozené Kudlové z Kroměříže
Roβa Johann (Rosa Jan)
datum narození: 29. 7. 1846
místo narození: dům čp. 345
otec: neuveden
matka: Anna dcera Hieronyma (Jeronýma) Rosy – řezníka v Bzenci a Anny rozené Nepilové z Černovic
Jurecžka Franz (Jurečka František)
datum narození: 30. 7. 1846
místo narození: dům čp. 97
otec: Johann Jurecžka (Jan Jurečka) – domkař ve Bzenci
matka: Marianna dcera Kašpara Ručky – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Adamčíkové ze Bzence
poznámka: Zemřel dne 2. 1. 1925.
Waradinek (Varadinková) Marianna
datum narození: 3. 8. 1846
místo narození: dům čp. 165
otec: Joseph Waradinek (Josef Varadinek) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jakuba Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Josefy rozené Jelínkové ze Bzence
Saucžek Barbara (Součková, Súčková Barbora)
datum narození: 7. 8. 1846
místo narození: dům čp. 260
otec: Vinzenz Saucžek (Vincenc Souček, Súček) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Ružicové ze Bzence
Rachwalla Franz (Rachvala František)
datum narození: 9. 8. 1846
místo narození: dům čp. 203
otec: Franz Rachwalla (František Rachvala) – měšťan ve Bzenci
matka: Marianna dcera Jana Slavíka – podsedníka z Olšovce a Josefy rozené Indruchové z Olšovce
Junek Johann (Jan)
datum narození: 14. 8. 1846
místo narození: dům čp. 79
otec: Anton (Antonín) Junek – domkař v Bzenci
matka: Brigida dcera Antonína Pírka – domkaře z Vracova a Kateřiny rozené Spáčilové z Krumsína
poznámka: Zemřel 6. 4. 1926.
Wischinka Francisca (Wischinková, Višinková Františka)
datum narození: 20. 8. 1846
místo narození: dům čp. 180
otec: Johann (Jan) Wischinka – dozorce k. k. finanční stráže
matka: Theresia (Terezie) dcera Františka Morávka – majitele gruntu v obci Rozsochy a Kateřiny rozené Klučkové
Hawlicžek Ludvik (Havlíček Ludvík)
datum narození: 23. 8. 1846
místo narození: dům čp. 314
otec: Mathias Hawlicžek (Matěj Havlíček) – jirchář v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Antonína Kotka – kožešníka v Bzenci a Terezie rozené Pokorné ze Bzence
Reuländer Vinzenz (Vincenc)
datum narození: 2. 9. 1846
místo narození: Stanice Severní dráhy čp. 81
otec: Andreas (Ondřej) Reuländer – vrchní expeditor na stanici (Bzenec – Písek)
matka: Anna dcera Josefa Schmutzera – rolníka v Kleinhadersdorfu a Terezie rozené Lauschové
Wozga Maria Franziska (Vozgová Marie Františka)
datum narození: 7. 9. 1846
místo narození: dům čp. 83
otec: Ignaz Wozga (Ignác Vozga) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Arnošta Stehlíka – domkaře v Bzenci a Josefy rozené Herbstové ze Bzence
poznámka: Zemřela 9. 1. 1927.
Jurecžka (Jurečková) Mariana
datum narození: 10. 9. 1846
místo narození: dům čp. 277
otec: Bartholomäus Jurecžka (Bartoloměj Jurečka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Pogodové z Olšovce
Borowec Francisca (Borovcová Františka)
datum narození: 15. 9. 1846
místo narození: dům čp. 77 (Severní dráha)
otec: neuveden
matka: Barbara (Barbora) dcera Jana Borovce – čtvrtníka z Vracova a Barbory rozené Schinogelové (Šinoglové) z Vracova
Bezchleba Franz (Bezchleb František)
datum narození: 16. 9. 1846
místo narození: dům čp. 188
otec: Anton Bezchleba (Antonín Bezchleb) – obuvník v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Klapila – rolníka z Nezamyslic a Marianny rozené Látalové z Nezamyslic
poznámka: Zemřel 1. 5. 1915.
Twaružek Joseph (Tvarůžek Josef)
datum narození: 30. 9. 1846
místo narození: dům čp. 343
otec: Matthäus Twaružek (Matouš Tvarůžek) – měšťan ve Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Marianny rozené Bičové ze Bzence
Jancži Theresia (Jančí Terezie)
datum narození: 2. 10. 1846
místo narození: dům čp. 121
otec: Franz Jancži (František Jančí) – domkař ze Bzence
matka: Františka dcera Karla Flesnera – řezníka v Bzenci a Kateřiny rozené Jarošové ze Bzence
Křižanovský Franz (František)
datum narození: 2. 10. 1846
místo narození: dům čp. 299
otec: Albert Křižanovský – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Martina Vrzala – domkaře v Bzenci a Anny roz. Grunerové ze Bzence
Klucžka Theresia (Klučková Terezie)
datum narození: 12. 10. 1846
místo narození: dům čp. 353
otec: Joseph Klucžka (Josef Klučka) – měšťan ve Bzenci
matka: Marianna dcera Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci a Apolonie rozené Sigmundové
Hawlik (Havlíková) Anna
datum narození: 12. 10. 1846
místo narození: dům čp. 149
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jiřího Havlíka – podruha z Nové Lhoty a Kateřiny z rodu Jiřího Pastorka – rolníka z Lhoty
Rachwalla Theresia (Rachvalová Terezie)
datum narození: 20. 10. 1846
místo narození: dům čp. 30
otec: Joseph Rachwalla (Josef Rachvala) – domkař z Olšovce
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Františka Pečírky – domkaře z Olšovce a Apolonie roz. Kadlčíkové z Osvětiman
Kautny Francisca (Koutná, Kútná Františka)
datum narození: 21. 10. 1846
místo narození: dům čp. 264
otec: Ignaz Kautny (Ignác Koutný, Kútný) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Martina Bukvalda – podsedníka z Olšovce a Františky rozené Němcové
Schebesta Catharina (Šebestová Kateřina)
datum narození: 13. 11. 1846
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie rozené Karnufkové
Sykora (Sýkora) Leopold
datum narození: 16. 11. 1846
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sykora (Šimon Sýkora) – měšťan a kovář v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Rychmanna – měšťana v Bzenci a Terezie rozené Hasíkové
Walda Catharina (Waldová, Valdová Kateřina)
datum narození: 19. 11. 1846
místo narození: dům čp. 112
otec: Johann (Jan) Walda – obuvník v Bzenci
matka: Marianna dcera Petra Michalíka – domkaře v Bzenci a Terezie rozené Junkové ze Bzence
Schwetz Andreas (Švec Ondřej)
datum narození: 25. 11. 1846
místo narození: dům čp. 79 (Severní dráha)
otec: Franz Schwetz (František Švec) – hlídač na severní dráze
matka: Apolonia dcera Jana Bechtela – čtvrtníka z Břeclavi a Marianny rozené Kouřilové z Břeclavi
Petrželka Maria (Petrželková Marie)
datum narození: 7. 12. 1846
místo narození: dům čp. 398
otec: Simon (Šimon) Petrželka – kožešník ze Bzence
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Pivoňky – domkaře ze Bzence a Františky rozené Petrželové ze Bzence
Woytěch Vitus (Vojtěch Vít)
datum narození: 8. 12. 1846
místo narození: dům čp. 205
otec: Thomas Woytěch (Tomáš Vojtěch) – měšťan ze Bzence
matka: Franziska (Františka) dcera Antonína Junka – měšťana ze Bzence a Apolonie z rodu Václava Kaštalána ze Bzence
Slawik Marianna (Slavíková Marianna)
datum narození: 8. 12. 1846
místo narození: dům čp. 313
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) dcera Václava Slavíka – měšťana ze Bzence a Sidonie rozené Nevřivé
Hering Joseph (Josef)
datum narození: 10. 12. 1846
místo narození: dům čp. 406
otec: Anton Hering (Antonín Hering) – domkař ze Bzence
matka: Sydonia (Sidonie) dcera Pavla Marčíka – domkaře z Olšovce a Anny rozené Jelínkové ze Bzence
Goliasch (Goliášová) Marianna
datum narození: 13. 12. 1846
místo narození: dům čp. 383
otec: Philipp Goliasch (Filip Goliáš) – domkař ze Bzence
matka: Katharina (Kateřina) dcera Michala Procházky – domkaře ve Bzenci a Terezie rozené Chmelové ze Bzence
Giester Thomas (Gister, Gistr Tomáš)
datum narození: 14. 12. 1846
místo narození: dům čp. 250
otec: Wenzel Giester (Václav Gister, Gistr) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Baďurové
Kucžera Francisca (Kučerová Františka)
datum narození: 15. 12. 1846
místo narození: dům čp. 313
otec: Jakob Kucžera (Jakub Kučera) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Jurečky – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Floriána Sovy ze Bzence
Kastinger Rosalia (Kastingerová Rosalie)
datum narození: 18. 12. 1846
místo narození: dům čp. 4
otec: Joseph (Josef) Kastinger – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Indrucha – podsedníka v Olšovci a Magdaleny z rodu Václava Jakše ze Bzence
Behal Anton (Běhal Antonín)
datum narození: 22. 12. 1846
místo narození: dům čp. 243
otec: Cyrill Behal (Cyril Běhal) – nádeník ze Bzence
matka: Josepha (Josefa) dcera Martina Hermanna – domkaře ze Bzence a Anny rozené Blatecké ze Bzence
Absolon Johann (Jan)
datum narození: 23. 12. 1846
místo narození: dům čp. 61
otec: Johann (Jan) Absolon – zámečnický mistr ve Bzenci
matka: Paulina (Pavlína) dcera Vincence Grunera – provaznického mistra ve Bzenci a Anny z rodu Floriána Slavíka – měšťana ve Bzenci
Jenicžek Philipp (Jeníček Filip)
datum narození: 26. 12. 1846
místo narození: dům čp. 54
otec: Thomas Jenicžek (Tomáš Jeníček) – domkař z Olšovce
matka: Barbara (Barbora) dcera Isidora Pospěcha – domkaře z Olšovce a Terezie rozené Adamčíkové ze Bzence
Twaružek Anton (Tvarůžek Antonín)
datum narození: 27. 12. 1846
místo narození: dům čp. 147
otec: Baltazar Tvarůžek – domkař ve Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Františka Pogody – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Nevřivého ze Bzence
poznámka: Zemřel 12. 12. 1926.
Hudek (Hudková) Marianna
datum narození: 31. 12. 1846
místo narození: dům čp. 40
otec: neuvedeno
matka: Anna dcera Matěje Hudka – domkaře ze Žeravic

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 170-179.