Matrika: narození 1845

 

Brhel Balthasar (Baltazar)
datum narození: 4. 1. 1845
místo narození: dům čp. 220
otec: Cyrill (Cyril) Brhel – nádeník
matka: Josepha (Josefa) dcera † Martina Hermanna – měšťana ve Bzenci a Anny roz. Blatecké
Prochaska Catharina (Procházková Kateřina)
datum narození: 7. 1. 1845
místo narození: dům čp. 13
otec: Franz Prochaska (František Procházka) – soused (ve smyslu plnoprávný příslušník obce) v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jakuba Súčka – souseda v Bzenci a Anny rozené Ostrézi
Kotzurek Johann (Kocúrek, Kocourek Jan)
datum narození: 15. 1. 1845
místo narození: dům čp. 34
otec: Paul Kotzurek (Pavel Kocúrek, Kocourek) – krejčovský mistr a domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jana Illera – tkalcovského mistra ve Wesenuferu
Goliasch Anton (Goliáš Antonín)
datum narození: 15. 1. 1845
místo narození: dům čp. 157
otec: Philipp Goliasch (Filip Goliáš) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Michaela Procházky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci
Kowacž Paul (Kováč Pavel)
datum narození: 19. 1. 1845
místo narození: dům čp. 274
otec: Johann Kowacž (Jan Kováč) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Filipa Jurečky – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Bartoloměje Sovy – měšťana v Bzenci
Jurecžka Francisca (Jurečková Františka)
datum narození: 18. 1. 1845
místo narození: dům čp. 97
otec: Johann Jurecžka (Jan Jurečka) – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera † Kašpara Ručky – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Adamčíkové ze Bzence
Ottawa (Otavová) Marianna
datum narození: 27. 1. 1845
místo narození: dům čp. 26
otec: Joseph Ottawa (Josef Otava) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka
Heidlberger Francisca (Heidlbergerová Františka)
datum narození: 29. 1. 1845
místo narození: dům čp. 75 (strážní domek na severní dráze)
otec: Franz (František) Heidlberger – hlídač na severní dráze
matka: Katharina (Kateřina) dcera Bartoloměje Úlehly – rolníka v Dubu (nad Moravou) a Anny rozené Konečné z Věrovan
Jarosch Joseph (Jaroš Josef)
datum narození: 30. 1. 1845
místo narození: dům čp. 155
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jurečky – domkaře
Kallina Joseph Heinrich (Kalina Josef Jindřich)
datum narození: 3. 2. 1845
místo narození: dům čp. 17
otec: Joseph Kallina (Josef Kalina) – důchodní na panství bzeneckém (vrchnostenský úředník na účetní agendu panství)
matka: Josepha (Josefa) dcera † Josefa Gradewohla – městského radního v Kyjově
Walβtin Apollonia (Valštýnová Apolonie)
datum narození: 5. 2. 1845
místo narození: dům čp. 350
otec: Anton Walβtin (Antonín Valštýn) – soused (ve smyslu plnoprávný příslušník obce) v Bzenci
matka: Josefa dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
Strnad Jacob (Jakub)
datum narození: 5. 2. 1845
místo narození: dům čp. 299
otec: Jakob (Jakub) Strnad – knihvazač v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Martina Brázdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jakuba Kučery – měšťana
Karvoh Carl (Karel)
datum narození: 5. 2. 1845
místo narození: dům čp. 81 (stanice severní dráhy)
otec: Philipp (Filip) Karvoh – železniční dozorce
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Josefa Kalvody – výrobce hedvábí ve Vídni a Eleonory rozené Ludererové z Vídně
Maniak Mathias (Maňák Matěj)
datum narození: 9. 2. 1845
místo narození: dům čp. 320
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Jana Maňáka – domkaře z Louky a Kateřiny z rodu Jana Drábka – usedlíka v Petrově
Schebesta (Šebestová) Marianna
datum narození: 12. 2. 1845
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka
Brniak Josepha (Brňáková Josefa)
datum narození: 20. 2. 1845
místo narození: dům čp. 45
otec: Joseph Brniak (Josef Brňák) – bednář a domkař v Bzenci
matka: Sidonia (Sidonie) dcera † Jiřího Sovy – obuvníka v Bzenci a Sidonie z rodu Tomáše Minaříka
Dobiasch (Dobiášová) Anna
datum narození: 23. 2. 1845
místo narození: dům čp. 212
otec: Anton Dobiasch (Antonín Dobiáš) – podruh v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Jiřího Křiváka – půlláníka z Tasova a Anny z rodu Martina Zrůny z Hroznové Lhoty
Wojtiech Thomas (Vojtěch Tomáš)
datum narození: 4. 3. 1845
místo narození: dům čp. 205
otec: Thomas Wojtiech (Tomáš Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Antonína Junka – souseda ve Bzenci a Apolonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana
Pecha Francisca (Pechová Františka)
datum narození: 6. 3. 1845
místo narození: dům čp. 11
otec: Johann (Jan) Pecha – obuvník
matka: Theresia (Terezie) dcera Karla Čermáka – obuvnického mistra v Bzenci a Alžběty rozené Kudlové z Kroměříže
Funiak Carl (Fuňák Karel)
datum narození: 6. 3. 1845
místo narození: dům čp. 319
otec: Franz Funiak (František Fuňák) – sklenářský mistr v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Josefa Jančího – měšťana v Bzenci a Marianny – vdovy po Tomáši Niklovi – měšťanu v Bzenci. Marianna pochází z rodu Matěje Smaženky – měšťana ve Strážnici.
Nowak Franz de Paula (Novák František)
datum narození: 8. 3. 1845
místo narození: dům čp. 330
otec: Wenzl Nowak (Václav Novák) – krejčovský mistr
matka: Anna dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Ostrezÿ Dorothea (Ostrézi Dorota)
datum narození: 12. 3. 1845
místo narození: dům čp. 171
otec: Wenzl Ostrezÿ (Václav Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Valentina Říkovského – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Václava Kopřivy – domkaře v Bzenci
Ostrezÿ Josepha (Ostrézi Josefa)
datum narození: 16. 3. 1845
místo narození: dům čp. 158
otec: Joseph Ostrezÿ (Josef Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Matěje Tvarůžka – souseda v Bzenci (ve smyslu plnoprávného příslušníka obce – usedlíka) a Marianny z rodu Cyrila Hrbáčka
Fleβner (Flessnerová, Flesnerová) Magdalena
datum narození: 28. 3. 1845
místo narození: dům čp. 376
otec: Mathias Fleβner (Matěj Flesner) – domkař
matka: Anna – vdova po † Štěpánu Sigmundovi – domkaři v Bzenci. Anna je dcerou † Jakuba Bohušky a Anny rozené Bunžové.
Woytiech Franz de Paula (Vojtěch František)
datum narození: 29. 3. 1845
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Woytiech (Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Vlčka – městského úředníka a měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltina ze Strážnice
Hudek Francisca (Hudková Františka)
datum narození: 18. 4. 1845
místo narození: dům čp. 80
otec: neuveden
matka: Anna dcera † Matěje Hudka – domkaře ze Žeravin
Horky Franz (Horký František)
datum narození: 18. 4. 1845
místo narození: dům čp. 309
otec: Johann Horky (Jan Horký) – domkař ve Bzenci
matka: Ewa (Eva) dcera † Antonína Ručky – souseda v Bzenci a Apolonie z rodu Jakuba Goliáše – domkaře v Olšovci
Bicža Catharina (Bičová Kateřina)
datum narození: 29. 4. 1845
místo narození: dům čp. 346
otec: Ignatz Bicža (Ignác Biča) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Filipa Bunži – bývalého měšťana v Bzenci a Alžběty rozené Gazdové
Kucžera Johann (Kučera Jan)
datum narození: 11. 5. 1845
místo narození: dům čp. 313
otec: Jakob Kucžera (Jakub Kučera) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Jana Jurečky – domkaře a Anny z rodu Floriána Sovy – měšťana v Bzenci
Wippel Joseph Johann (Wippel Josef Jan)
datum narození: 25. 5. 1845
místo narození: dům čp. 77 (strážní domek severní dráhy)
otec: Peter (Petr) Wippel – hlídač na severní dráze
matka: Anna dcera Josefa Wasserbauera – stolářského mistra a domkaře v Poštorné a Anny z rodu Františka Kašpara
Stiastnÿ Anton (Šťastný Antonín)
datum narození: 14. 6. 1845
místo narození: dům čp. 47
otec: Anton Stiastnÿ (Antonín Šťastný) – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Petronila dcera Viktorina Ježka – domkaře v Bzenci a Rosalie z rodu Tomáše Švrčka – domkaře v Bzenci
Jancžÿ Johann (Jančí Jan)
datum narození: 17. 6. 1845
místo narození: dům čp. 345
otec: Franz Jancžÿ (František Jančí) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 13. 7. 1845.
Jecžek Franz (Ježek František)
datum narození: 25. 6. 1845
místo narození: dům čp. 294
otec: Franz Jecžek (František Ježek) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Sigmunda – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Martina Stehlíka – domkaře v Bzenci
Matauschek Paul (Matoušek, Matůšek Pavel)
datum narození: 26. 6. 1845
místo narození: dům čp. 186
otec: Ernest Matauschek (Arnošt Matoušek) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Twaružek Marianna (Tvarůžková Marianna)
datum narození: 8. 7. 1845
místo narození: dům čp. 217
otec: Stephan Twaružek (Štěpán Tvarůžek) – soused ze Bzence
matka: Rosalia (Rozalie) dcera Martina Bukvalda – podsedníka z Olšovce a Františky z rodu Tomáše Němce – domkaře z Olšovce
Ržikowskÿ Anna (Říkovská Anna)
datum narození: 14. 7. 1845
místo narození: dům čp. 148
otec: Anton Ržikowskÿ (Antonín Říkovský) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Františka Summera – podsedníka v Olšovci a Eleonory z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
Brhel (Brhelová) Anna
datum narození: 17. 7. 1845
místo narození: dům čp. 72
otec: neuveden
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Josefa Brhela – bývalého čeledína v Bzenci a Alžběty (více neznámo)
Cžapka Franz (Čapka František)
datum narození: 2. 8. 1845
místo narození: dům čp. 198
otec: Anton Cžapka (Antonín Čapka) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Mikuláše Kutného (Kútného) – domkaře z Olšovce a Barbory z rodu Jana Nováka – rybáře na strážnickém přívoze
Kratochwila Elisabeth (Kratochvílová Alžběta)
datum narození: 3. 8. 1845
místo narození: dům čp. 196
otec: Jakob Kratochwila (Jakub Kratochvíl) – obuvník v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Ručky – měšťana v Bzenci a Rosiny z rodu Antonína Hermanna – měšťana v Bzenci
Ručka Franz (František)
datum narození: 5. 8. 1845
místo narození: dům čp. 349
otec: Antonín Ručka – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Štěpána Sigmunda – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Jana Gistra – měšťana v Bzenci
Waradinek (Varadinková) Marianna
datum narození: 5. 8. 1845
místo narození: dům čp. 195
otec: Joseph Waradinek (Josef Varadinek) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jakuba Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Steindorf (Steindorfová) Anna
datum narození: 8. 8. 1845
místo narození: dům čp. 316
otec: Anton (Antonín) Steindorf
matka: Josepha (Josefa) dcera † Františka Veselého – obuvníka v Bzenci a Anny z rodu Jana Tomance – obuvníka v Bzenci
Škoda Joseph (Josef)
datum narození: 23. 8. 1845
místo narození: dům čp. 303 (narozen v Hodoníně)
otec: Georg (Jiří) Škoda – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Jindřicha Jalece z Lipníka
Sowa (Sova) Fridrich
datum narození: 30. 8. 1845
místo narození: dům čp. 230
otec: Johann Sowa (Jan Sova) – měšťan v Bzenci
matka: Johanna (Jana) dcera Vincence Grunera – provaznického mistra ve Bzenci a Anny z rodu Floriána Slavíka – měšťana ze Bzence
Klucžka (Klučková) Anna
datum narození: 3. 9. 1845
místo narození: dům čp. 339
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Ludvíka Kutného – měšťana ze Bzence
Borowicžka Barbara (Borovičková Barbora)
datum narození: 10. 9. 1845
místo narození: dům čp. 42
otec: † Franz Borowicžka (František Borovička) – soustružník v Bzenci
matka: Rosalia dcera Jakuba Srny – městského služebníka v Bzenci a Rosalie z rodu Martina Sekánka – domkaře z Olšovce
poznámka: Posthuma – narozena po smrti otce.
Sykora (Sýkora) Ferdinand
datum narození: 13. 9. 1845
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sykora (Šimon Sýkora) – měšťan a kovářský mistr v Bzenci
matka: Marianna dcera † Františka Richmanna (Rychmanna) – měšťana a zámečnického mistra v Bzenci a Terezie z rodu Mikuláše Hasíka – měšťana v Bzenci
Cžermák Johann (Čermák Jan)
datum narození: 22. 9. 1845
místo narození: dům čp. 304
otec: Franz Cžermák (František Čermák) – barvíř světlými barvami a domkař v Bzenci
matka: Weronika (Veronika) dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Hromek (Hromková) Marianna
datum narození: 5. 10. 1845
místo narození: dům čp. 327
otec: Jakob (Jakub) Hromek – měšťan a krejčí v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Viktorina Vojtěcha – měšťana v Bzenci a Magdaleny z rodu Matěje Poláška – čtvrtníka z Archlebova
poznámka: Zemřela 10. 7. 1915.
Wentrcža Franz (Ventrča František)
datum narození: 8. 10. 1845
místo narození: dům čp. 244
otec: Wentrcža (Ventrča) Balthazar – měšťan ze Bzence
matka: Franziska (Františka) dcera Martina Jurečky – měšťana v Bzenci a Juliany z rodu Martina Kučery – domkaře z Olšovce
Kutschera Franz (Kučera František)
datum narození: 25. 10. 1845
místo narození: dům čp. 387
otec: neuveden
matka: Josepha (Josefa) vdova po † Ignáci Jaroši – domkaři v Bzenci. Dcera † Augustina Kučery – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Petra Goldmanna
Ottrhalik Joseph (Otrhalík Josef)
datum narození: 1. 11. 1845
místo narození: dům čp. 92
otec: Franz Ottrhalik (František Otrhalík) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Edler Franz (František)
datum narození: 9. 11. 1845
místo narození: dům čp. 159
otec: Johann (Jan) Edler – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera † Martina Šebesty – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Josefa Zapletala – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 16. 8. 1913.
Kucžera Franz Xaver (Kučera František)
datum narození: 29. 11. 1845
místo narození: dům čp. 284
otec: Franz Kucžera (František Kučera) – soused ve Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Martina Procházky – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matěje Brázdy – měšťana v Bzenci
Newřiwÿ (Nevřivá) Marianna
datum narození: 1. 12. 1845
místo narození: dům čp. 116
otec: Valentin Newřiwÿ (Nevřivý) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Floriána Urbana – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Jakuba Bezchleba
poznámka: Zemřela 22. 1. 1929.
Wainhara (Vaňharová) Marianna
datum narození: 2. 12. 1845
místo narození: dům čp. 63
otec: Franz Wainhara (František Vaňhara) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Pogody – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
Ružicza (Ružicová) Marianna
datum narození: 2. 12. 1845
místo narození: dům čp. 266
otec: Philipp Ružicza (Filip Ružica) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Serafína Bezchleba – měšťana v Bzenci
Walstin Vincenz (Valštýn Vincenc)
datum narození: 4. 12. 1845
místo narození: dům čp. 272
otec: Johann Walstin (Jan Valštýn) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Jiřího Škody – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Augustina Stavjaného – měšťana v Bzenci
Kastinger Thomas (Tomáš)
datum narození: 4. 12. 1845
místo narození: dům čp. 94
otec: Joseph (Josef) Kastinger – domkař a stolář v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Mořice Piskoře – kováře v Břeclavi a Terezie (dále neuvedeno)
Slawik Thomas (Slavík Tomáš)
datum narození: 15. 12. 1845
místo narození: dům čp. 142
otec: Johann Slawik (Jan Slavík) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Šimona Vrzala – domkaře a Rosalie z rodu Kašpara Pospěcha – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 5. 3. 1935.
Jakssa Thomas (Jakša Tomáš)
datum narození: 16. 12. 1845
místo narození: dům čp. 210
otec: Thomas Jakssa (Tomáš Jakša) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Martina Karnufka – podsedníka v Olšovci a Marianny z rodu Martina Jelínka – podsedníka v Olšovci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 161-170.