Matrika: narození 1844

 

Wippel Anton (Antonín)
datum narození: 5. 1. 1844
místo narození: dům čp. 77 (strážní domek severní dráhy)
otec: Peter (Petr) Wippel – hlídač na severní dráze
matka: Anna dcera Josefa Wasserbauera – stolářského mistra a domkaře v Poštorné a Anny z rodu Františka Kašpara
Zelinka Antonia (Zelinková Antonie)
datum narození: 16. 1. 1844
místo narození: dům čp. 376
otec: Franz (František) Zelinka – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera † Františka Repíka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Karla Nováka – domkaře v Bzenci
Woytiech (Vojtěchová) Marianna
datum narození: 19. 1. 1844
místo narození: dům čp. 288
otec: Franz Woytiech (František Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Ružičky – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 2. 1. 1920.
Chmela Franz (František)
datum narození: 28. 1. 1844
místo narození: dům čp. 283
otec: Franz (František) Chmela – měšťan v Bzenci
matka: Julianna (Juliana) dcera † Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jakuba Šebesty – měšťana v Bzenci
Lukaschik Franz (Lukašík František)
datum narození: 28. 1. 1844
místo narození: dům čp. 302
otec: neuveden
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Tomáše Lukašíka – rolníka v Částkově (okr. Uh. Brod) a Justýny
Horwath Joseph (Horvát Josef)
datum narození: 29. 1. 1844
místo narození: dům čp. 81 (železniční stanice Bzenec – Písek)
otec: neuveden
matka: Helena dcera † Martina Horváta – domkaře v Břeclavi a Kateřiny
Srna Joseph (Josef)
datum narození: 1. 2. 1844
místo narození: dům čp. 102
otec: Joseph (Josef) Srna – krejčí a domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Josefy Jurečkové z rodu Floriána Jurečky – domkaře v Bzenci
Mlének Francisca (Mlénková, Mlejnková Františka)
datum narození: 3. 2. 1844
místo narození: dům čp. 17
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jana Mlénka (Mlejnka) – pasáka krav na vrchnostenském statku ve Bzenci a Marianny z rodu Pavla Příborského – pasáka ve Vracově
poznámka: Spolu s následujícím zápisem dvojčata.
Mlének Josepha (Mlénková, Mlejnková Josefa)
datum narození: 4. 2. 1844
místo narození: dům čp. 17
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jana Mlénka (Mlejnka) – pasáka krav na vrchnostenském statku ve Bzenci a Marianny z rodu Pavla Příborského – pasáka ve Vracově
poznámka: Spolu s předchozím zápisem dvojčata.
Kuchař Mathias (Matěj)
datum narození: 13. 2. 1844
místo narození: dům čp. 275
otec: Mathias (Matěj) Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Rosalia (Rosalie) dcera † Františka Pospěcha – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jiřího Zábelky – měšťana v Bzenci
Rogosch Joseph (Rogoš Josef)
datum narození: 15. 2. 1844
místo narození: dům čp. 84
otec: Joseph Rogosch (Josef Rogoš) – měšťan v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) vdova po † Antonínu Hudečkovi – učiteli ve Vracově
Rucžka (Ručková) Eleonora
datum narození: 19. 2. 1844
místo narození: dům čp. 175
otec: neuveden
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Baltazara Ručky – domkaře v Bzenci a Marianny rozené Tvarůžkové
Marecžek Josepha (Marečková Josefa)
datum narození: 23. 2. 1844
místo narození: dům čp. 82
otec: Joseph Marecžek (Josef Mareček) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna vdova po † Martinu Marečkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera † Františka Sučka (Súčka) – podruha v Bzenci a Anny z rodu Antonína Urbana – měšťana v Bzenci
Zapletal Joseph (Josef)
datum narození: 26. 2. 1844
místo narození: dům čp. 129
otec: Wenzl (Václav) Zapletal – domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Tomáše Klučky – měšťana v Bzenci a Františky rozené Ventrčové
Gazda Ignatz (Ignác)
datum narození: 26. 2. 1844
místo narození: dům čp. 368
otec: Ignatz (Ignác) Gazda – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Opravila – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Cyrila Lukovského – domkaře v Bzenci
Jakscha Apollonia (Jakšová Apolonie)
datum narození: 8. 3. 1844
místo narození: dům čp. 168
otec: Jakob Jakscha (Jakub Jakša) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Jocha – podruha v Hroznové Lhotě a Kateřiny rozené Kuželkové
poznámka: Zemřela v dubnu roku 1927 ve Vracově.
Hawlik Joseph (Havlík Josef)
datum narození: 9. 3. 1844
místo narození: dům čp. 149
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) vdova po † Františku Mrvovi. Dcera † Jiřího Havlíka – rolníka v Nové Lhotě na strážnickém panství a Kateřiny z rodu Jiřího Pastorka – rolníka v Nové Lhotě
Křepelka Francisca (Křepelková Františka)
datum narození: 9. 3. 1844
místo narození: dům čp. 72
otec: Anton (Antonín) Křepelka – nájemce radničního šenku v Bzenci
matka: Marianna dcera Jakuba Vybírala – rolníka z Nezamyslic a Maxmiliany z rodu Leonarda Tesaře – rolníka v Tištíně
Summer Joseph (Josef)
datum narození: 11. 3. 1844
místo narození: dům čp. 98
otec: Paul (Pavel) Summer – domkař v Bzenci
matka: Rosalia dcera † Matěje Jelínka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Tomáše Minaříka – domkaře
Brazda Joseph (Brázda Josef)
datum narození: 13. 3. 1844
místo narození: dům čp. 357
otec: Franz Brazda (František Brázda) – nájemce horního mlýnu v Bzenci
matka: Weronika (Veronika) dcera † Jakuba Podborského – mlynáře v Malhostovicích a Františky (více neznámo)
Zelinka Josepha (Zelinková Josefa)
datum narození: 28. 3. 1844
místo narození: dům čp.335
otec: Simon Zelinka (Šimon Zelinka) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Libora Nevřivého – domkaře v Bzenci a Anny rozené Junkové
Nikl (Niklová) Marianna
datum narození: 8. 4. 1844
místo narození: dům čp. 79
otec: Anton (Antonín) Nikl – podruh v Bzenci
matka: Marianna dcera † Matěje Hudka – podruha ze Žeravin a Marianny (více neznámo)
Slawik Francisca (Slavíková Františka)
datum narození: 10. 4. 1844
místo narození: dům čp. 204
otec: Wenzl Slawik (Václav Slavík) – měšťan v Bzenci
matka: Julianna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Lehrle Theresia (Terezie)
datum narození: 14. 4. 1844
místo narození: dům čp. 85
otec: Anton (Antonín) Lehrle – fabrikant v Poštorné
matka: Agnes dcera Josefa Wasserbauera – stolářského mistra a domkaře v Poštorné a Anny z rodu Františka Kašpara
Indruch Joseph (Josef)
datum narození: 15. 4. 1844
místo narození: dům čp. 242
otec: Joseph (Josef) Indruch – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Oberleitner Sophie (Oberleitnerová Sofie)
datum narození: 29. 4. 1844
místo narození: dům čp. 334
otec: Franz (František) Oberleitner – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Libora Procházky – tkalce v Kyjově a Kateřiny z rodu Floriána Procházky ze Švábenic
Kucžera Mathias (Kučera Matěj)
datum narození: 2. 5. 1844
místo narození: dům čp. 283
otec: Franz Kucžera (František Kučera) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Martina Procházky – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matěje Brázdy – měšťana v Bzenci
Moschner Franz (Moschner, Mošner František)
datum narození: 6. 5. 1844
místo narození: dům čp. 188
otec: Franz (František) Moschner
matka: Marianna dcera † Josefa Treye – pohodného v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Kratochvíla – pohodného v Čejkovicích
Saβ Josepha (Sasová, Sásová Josefa)
datum narození: 7. 5. 1844
místo narození: dům čp. 61
otec: Joseph Saβ (Josef Sas, Sás) – panský služebník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Kašpara Súčka (Součka) – městského služebníka (úředníka) v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci
Baubin Anton (Baubin, Baubín Antonín)
datum narození: 8. 5. 1844
místo narození: dům čp. 28
otec: Johann (Jan) Baubin – pekařský mistr v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Filipa Donnersberga – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Františka Vojtěcha – kloboučníka v Bzenci
Waradinek Anton (Varadinek Antonín)
datum narození: 15. 5. 1844
místo narození: dům čp. 86
otec: Ignatz Waradinek (Ignác Varadinek) – podruh v Bzenci
matka: Rosalia dcera Filipa Čumra – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Jana Bartoňka – domkaře v Bzenci
Huda Antonia (Hudová Antonie)
datum narození: 15. 5. 1844
místo narození: dům čp. 306
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) dcera † Tomáše Hudy – mlynářského tovaryše v Bzenci a Veroniky z rodu Jiřího Charuzy – zedníka z Veselí
Ottrhalik Franz (Otrhalík František)
datum narození: 21. 5. 1844
místo narození: dům čp. 92
otec: Franz Ottrhalik (František Otrhalík) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Kottek (Kotek) Ferdinand
datum narození: 30. 5. 1844
místo narození: dům čp. 316
otec: Ignatz Kottek (Ignác Kotek) – podruh v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera Matouše Čermáka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Fellmayer Antonia (Fellmayerová Antonie)
datum narození: 1. 6. 1844
místo narození: dům čp. 43
otec: Ignaz (Ignác) Fellmayer – bednář ve Bzenci
matka: Anna dcera † Františka Beneše – bednářského mistra v Syrovíně a Anny rozené Vsetínské ze Syrovína
Hawlicžek Maria (Havlíčková Marie)
datum narození: 21. 6. 1844
místo narození: dům čp. 314
otec: Mathias Hawlicžek (Matěj Havlíček) – měšťan a barvíř světlými barvami ve Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Antonína Kotka – kožešnického mistra ve Bzenci a Terezie z rodu Josefa Pokorného – kloboučníka ve Bzenci
Twaružek (Tvarůžková) Marianna
datum narození: 23. 6. 1844
místo narození: dům čp. 343
otec: Mathäus Twaružek (Matouš Tvarůžek) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Augustina Biče – domkaře v Bzenci
Bicža Marianna (Bičová Marianna)
datum narození: 25. 6. 1844
místo narození: dům čp. 206
otec: Anton Bicža (Antonín Biča) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Františka Zichy (v roce 1848 příjmení uváděno jako Sichra) – podruha ve Vrbce a Marianny z rodu Mikuláše Bílka – drobného rolníka z Jasenné
Swarowsky Paul (Svárovský Pavel)
datum narození: 27. 6. 1844
místo narození: dům čp. 68
otec: Anton Swarowsky (Antonín Svárovský) – řezník v Bzenci
matka: Ernestina (Arnoštka) dcera Matouše Čermáka – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci
Nowák Jacob (Novák Jakub)
datum narození: 5. 7. 1844
místo narození: dům čp. 252
otec: Mathias Nowák (Matěj Novák) – měšťan v Bzenci
matka: Apollonia (Apolonie) dcera † Jana Sommera – měšťana v Bzenci a Magdaleny z rodu Libora Ventrči – podsedníka v Olšovci
Kocžwera Anna (Kočverová, Kočvarová? Anna)
datum narození: 19. 7. 1844
místo narození: dům čp. 76 (severní dráha)
otec: Johann Kocžwera (Jan Kočvera) – železniční hlídač
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Vlčka – měšťana v Bzenci a Kateřiny rozené Foltinové
Kozák Franz (František)
datum narození: 26. 7. 1844
místo narození: dům čp. 184
otec: Mathäus (Matouš) Kozák – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Jana Biče – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Martina Hospodáře – mlynáře
Fiala Johann (Jan)
datum narození: 6. 8. 1844
místo narození: dům čp. 181
otec: Mathias (Matěj) Fiala – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera † Ignáce Steindorfa – domkaře a jircháře v Bzenci a Anny z rodu Jana Balcárka z Kyjova
Hirschmann Amalia (Hirschmannová Amalie)
datum narození: 7. 8. 1844
místo narození: dům čp. 62
otec: Franz (František) Hirschmann
matka: Eleonora dcera Václava Marka – dozorce tabákového prodeje ve výslužbě ve Bzenci a Anny z rodu Martina Mazury – mlynáře z Kněždubu
Duchacžek Laurentz (Ducháček Vavřinec)
datum narození: 8. 8. 1844
místo narození: dům čp. 404
otec: Vinzenz Duchacžek (Vincenc Ducháček) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Františka Dobiáše – domkaře v Temnicích (Těmice) a Anny rozené Větechové z Temnic (Těmice)
Bukwald Franz (Bukvald František)
datum narození: 12. 8. 1844
místo narození: dům čp. 300
otec: Thomas Bukwald (Tomáš Bukvald) – podruh a tesař v Bzenci
matka: Marianna dcera Filipa Čumra – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Jana Bartoňka – domkaře
Jancžÿ Josepha (Jančí Josefa)
datum narození: 12. 8. 1844
místo narození: dům čp. 20
otec: Johann Jancžÿ (Jan Jančí) – podruh v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Folty – řezníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Jana Kotka – měšťana v Bzenci
Schömbera Francisca (Schömberová, Šemberová Františka)
datum narození: 25. 8. 1844
místo narození: dům čp. 62
otec: neuveden
matka: Josepha Schömbera (Josefa Schömberová, Šemberová) dcera Kateřiny Šemberové z rodu Ondřeje Šembery – domkaře v Bzenci
Gister (Gistrová) Rosalia
datum narození: 27. 8. 1844
místo narození: dům čp. 250
otec: Wenzl Gister (Václav Gistr) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Baďury – měšťana v Bzenci
Slawik Franz (Slavík František)
datum narození: 3. 9. 1844
místo narození: dům čp. 162
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) dcera Václava Slavíka – měšťana v Bzenci a Sidonie z rodu Františka Nevřivého – měšťana v Bzenci
Wischinka Adolph (Adolf)
datum narození: 14. 9. 1844
místo narození: dům čp. 180 (uvedena poznámka – narození Nedakonice)
otec: Johann (Jan) Wischinka – dozorce k. k. finanční stráže
matka: Theresia (Terezie) dcera Františka Morávka – majitele gruntu v obci Rozsochy a Kateřiny rozené Klučkové
Kristek Franz Seraf (František)
datum narození: 1. 10. 1844
místo narození: dům čp. 53
otec: Johann (Jan) Kristek – měšťan a stolař v Bzenci
matka: Anna dcera Antonína Sigmunda – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Martina Stehlíka – domkaře v Bzenci
Ostrezÿ Paul (Ostrézi Pavel)
datum narození: 12. 10. 1844
místo narození: dům čp. 173
otec: Johann Ostrezÿ (Jan Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Tomáše Varadinka – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Braunera – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel dne 8. 4. 1917.
Oprawil Elisabeth (Opravilová Alžběta)
datum narození: 14. 10. 1844
místo narození: dům čp. 323
otec: Ludwig Oprawil (Ludvík Opravil)
matka: Barbara (Barbora) dcera Antona (Antonína) Truchlíka – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Františka Pogody
Jurecžka Catharina (Jurečková Kateřina)
datum narození: 23. 10. 1844
místo narození: dům čp. 277
otec: Bartholomäus Jurecžka (Bartoloměj Jurečka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Pogody – domkaře v Olšovci
Ježek Aloÿsia (Ježková Aloisie)
datum narození: 31. 10. 1844
místo narození: dům čp. 80
otec: Anton Ježek (Antonín Ježek) – soustružnický mistr a domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Ulricha (zřejmě správně Ulbrechta) – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jana Hrachovce – sládka v Bzenci
poznámka: Zemřela 10. 1. 1915.
Kutny (Kutná, Kútná) Anna
datum narození: 4. 11. 1844
místo narození: dům čp. 234
otec: Martin Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Jiřího Súčka – měšťana v Bzenci a Apolonie rozené Strážnické
Pospiech (Pospěchová) Anna
datum narození: 4. 11. 1844
místo narození: dům čp. 151
otec: Johann Pospiech (Jan Pospěch) – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Bartoloměje Sigmunda – domkaře v Bzenci a Kateřiny rozené Novosadové
Twaružek (Tvarůžková) Anna
datum narození: 12. 11. 1844
místo narození: dům čp. 152
otec: Joseph Twaružek (Josef Tvarůžek) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Valentina Heringa – domkaře v Bzenci a Genovefy (Jenovéfy) z rodu Václava Kaštalána
Dittl (Dittl, Dittel) Ferdinand
datum narození: 18. 11. 1844
místo narození: dům čp. 22
otec: Johann Dittl (Jan Dittl, Dittel) – bednářský mistr a domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Holáska – bednáře v Bzenci a Anny z rodu Františka Brázdy – domkaře v Bzenci
Riβner Michael Johann (Rissner, Risner Michal Jan)
datum narození: 20. 11. 1844
místo narození: dům čp. 81 (žel. stanice Bzenec – Písek)
otec: Karl Riβner (Karel Rissner, Risner) – dozorce na severní dráze na stanici Bzenec – Písek
matka: Johanna (Jana) dcera Jiřího Klause – nádeníka z Vídně a Barbory rozené Klinisch z Wilfersdorfu
Jancžÿ Maria Barbara (Jančí Marie Barbora)
datum narození: 2. 12. 1844
místo narození: dům čp. 20
otec: Mathias Jancžÿ (Matěj Jančí) – stolař a podruh v Bzenci
matka: Paulina (Pavlína) dcera Tomáše Vozgy – výměnkáře v Bzenci a Marianny z rodu Vavřince Procházky – měšťana v Bzenci
Skoda Joseph (Škoda Josef)
datum narození: 4. 12. 1844
místo narození: dům čp. 212
otec: Joseph Skoda (Josef Škoda) – domkař v Bzenci
matka: Magdalena dcera † Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jakuba Šebesty – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 9. 1. 1870.
Nikl (Niklová) Eleonora
datum narození: 4. 12. 1844
místo narození: dům čp. 301
otec: Joseph (Josef) Nikl – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 19. 7. 1913.
Hering Josepha (Heringová Josefa)
datum narození: 9. 12. 1844
místo narození: dům čp. 336
otec: Anton (Antonín) Hering – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Valentina Klučky – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 5. 4. 1935.
Richmann Maria (Richmannová, Rychmannová Marie)
datum narození: 9. 12. 1844
místo narození: dům čp. 85
otec: Martin Richmann – měšťan a zámečnický mistr v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Josefa Horného – měšťana a mydláře v Bzenci a Apolonie z rodu  Františka Goldmanna – hostinského v Olšovci
Sucžek Maria (Součková, Sučková, Súčková Marie)
datum narození: 9. 12. 1844
místo narození: dům čp. 260
otec: Vinzenz (Vincenc) Sucžek – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Ružice – měšťana v Bzenci
Schontz Johann (Schontz, Šonc Jan)
datum narození: 9. 12. 1844
místo narození: dům čp. 79 (severní dráha)
otec: Frantz (František) Schontz – hlídač na severní dráze
matka: Apollonia (Apolonie) dcera † Jana Bechtla – čtvrtláníka v Břeclavi a Marianny rozené Kouřilové z Břeclavi
Bunža Maria (Bunžová Marie)
datum narození: 10. 12. 1844
místo narození: dům čp. 154
otec: Franz (František) Bunža – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Jana Bolfíka – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Wentrcža Dorothea (Ventrčová Dorota)
datum narození: 14. 12. 1844
místo narození: dům čp. 41
otec: Johann Wentrcža (Jan Ventrča) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Michala Malaříka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Orlického – měšťana v Bzenci
Kastinger (Kastingerová) Marianna
datum narození: 18. 12. 1844
místo narození: dům čp. 4
otec: Joseph (Josef) Kastinger – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Indrucha – podsedníka z Olšovce a Magdaleny z rodu Václava Jakše – kováře v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 149-161.