Matrika: narození 1843

 

Trey Clara (Treyová Klára)
datum narození: 4. 1. 1843
místo narození: dům čp. 185
otec: neuveden
matka: Marianna dcera † Josefa Treye – pohodného v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Kratochvíla – pohodného v Čejkovicích
Slawik Paul (Slavík Pavel)
datum narození: 5. 1. 1843
místo narození: dům čp. 268
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) dcera Václava Slavíka – měšťana v Bzenci a Sidonie z rodu Františka Nevřivého – souseda (ve smyslu plnoprávného příslušníka obce) ze Bzence
Gloβa Johann (Glosa, Glos Jan)
datum narození: 15. 1. 1843
místo narození: dům čp. 115
otec: neuveden
matka: Juliana dcera † Václava Glose – kováře ve Vracově a Cecilie z rodu Fabiána Petržely – domkaře v Bzenci
Ružicza Paul (Ružica Pavel)
datum narození: 22. 1. 1843
místo narození: dům čp. 266
otec: Philipp Ružicza (Filip Ružica) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Serafina Bezchleba – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel dne 4. 2. 1917.
Janczÿ Franz (Jančí František)
datum narození: 30. 1. 1843
místo narození: dům čp. 307
otec: Johann Janczÿ (Jan Jančí) – podruh v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Folty – řeznického mistra v Bzenci a Kateřiny z rodu Jana Kotka – měšťana v Bzenci
Bunža Joseph (Bunža Josef)
datum narození: 7. 2. 1843
místo narození: dům čp. 351
otec: Franz Bunža (František Bunža) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Klučky – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Matěje Jurečky – obyvatele v Bzenci
Twaružek Josepha (Tvarůžková Josefa)
datum narození: 10. 2. 1843
místo narození: dům čp. 270
otec: Franz Twaružek (František Tvarůžek) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Študenta – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Kutného (Kútného) – domkaře v Olšovci
Swoboda Johann Nep. Anton (Svoboda Jan Antonín)
datum narození: 9. 2. 1843
místo narození: dům čp. 54
otec: Anton Swoboda (Antonín Svoboda) – učitel v Bzenci
matka: Magdalena dcera † Jana Franka – pernikáře a voskaře z Rousínova a Anny z rodu Leopolda Richtera – hostinského v Rousínovci
Richmann Johann (Richmann, Rychmann Jan)
datum narození: 19. 2. 1843
místo narození: dům čp. 85
otec: Martin Richmann (Rychmann) – měšťan a zámečnický mistr v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Josefa Horného – měšťana a mydláře v Bzenci a  Apolonie z rodu Františka Goldmanna – hostinského v Olšovci
poznámka: Zemřel 16. 1. 1931.
Kastinger Josepha (Kastingerová Josefa)
datum narození: 22. 2. 1843
místo narození: dům čp. 4
otec: Joseph Kastinger (Josef Kastinger) – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Indrucha – podsedníka z Olšovce a Magdaleny z rodu Václava Jakše – kováře v Bzenci
Matauschek Josepha (Matoušková, Matůšková Josefa)
datum narození: 26. 2. 1843
místo narození: dům čp. 100
otec: Anton Matauschek (Antonín Matoušek, Matůšek) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Jana Bolfíka – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jiřího Jelínka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 26. 7. 1917.
Ržikowskÿ Marianna (Říkovská Marianna)
datum narození: 2. 3. 1843
místo narození: dům čp. 148
otec: Anton Ržikowskÿ (Antonín Říkovský) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Jana Summera – podsedníka v Olšovci a Eleonory z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
Hrbacžek Joseph (Hrbáček Josef)
datum narození: 4. 3. 1843
místo narození: dům čp. 362
otec: Johann Hrbacžek (Jan Hrbáček) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Jana Kastingera – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Ondřeje Šembery – domkaře v Bzenci
Kutschera Josepha (Kučerová Josefa)
datum narození: 3. 3. 1843
místo narození: dům čp. 383
otec: Franz Kutschera (František Kučera) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Martina Procházky – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Antonína Brázdy – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela dne 2. 12. 1921.
Fialka Joseph (Fialka Josef)
datum narození: 18. 3. 1843
místo narození: dům čp. 320
otec: Anton (Antonín) Fialka – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Nováka – podruha v Bzenci a Anny z rodu Kryšpína Vaňhary – měšťana v Bzenci
Jurecžka Josepha (Jurečková Josefa)
datum narození: 19. 3. 1843
místo narození: dům čp. 258
otec: Johann Jurecžka (Jan Jurečka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Martina Nevřivého – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Josefa Sučka (Súčka) – měšťana v Bzenci
Jáhn Maria (Jáhnová Marie)
datum narození: 18. 3. 1843
místo narození: dům čp. 80
otec: Eduard Jáhn – k. k. vrchní dozorce důchodkové stráže v Bzenci
matka: Anna dcera Jiřího Kozinky – měšťana v Uherském Hradišti a Anny rozené Lampáčkové z Hradiště
Oprawill Josepha (Opravilová Josefa)
datum narození: 19. 3. 1843
místo narození: dům čp. 323
otec: Ludwig Oprawill (Ludvík Opravil) – obuvník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Františka Pogody – zámečníka v Bzenci
Hermann Anton (Antonín)
datum narození: 21. 3. 1843
místo narození: dům čp. 186
otec: neuveden
matka: Josepha (Josefa) dcera † Martina Hermanna – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Antonína Blateckého – domkaře v Bzenci
Funiak Joseph (Fuňák Josef)
datum narození: 25. 3. 1843
místo narození: dům čp. 33
otec: Franz Funiak (František Fuňák) – sklenářský mistr v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Josefa Jančího – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Matěje Smaženky – měšťana ze Strážnice
poznámka: Spolu s následujícím zápisem dvojčata.
Funiak Maria (Fuňáková Marie)
datum narození: 25. 3. 1843
místo narození: dům čp. 33
otec: Franz Funiak (František Fuňák) – sklenářský mistr v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Josefa Jančího – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Matěje Smaženky – měšťana ze Strážnice
poznámka: Spolu s předchozím zápisem dvojčata.
Riβner Carl Ignatz (Rissner, Risner Karel Ignác)
datum narození: 24. 3. 1843
místo narození: dům čp. 81 (stanice Bzenec – Písek)
otec: Karl Riβner (Karel Rissner, Risner) – dozorce na severní dráze na stanici Bzenec – Písek
matka: Johanna (Jana) dcera Jiřího Klause – nádeníka ve Vídni a Barbory rozené Klinisch z Wilfersdorfu
Jurnikl (Jurniklová) Marianna
datum narození: 29. 3. 1843
místo narození: dům čp. 390
otec: Joseph (Josef) Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Dorothea (Dorota) dcera † Pavla Kaštalána – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Sovové
Hrbacžek Georg (Hrbáček Jiří)
datum narození: 4. 4. 1843
místo narození: dům čp. 163
otec: Thomas Hrbacžek (Tomáš Hrbáček) – domkař v Bzenci
matka: Ewa (Eva) dcera † Františka Schiswolda (Šišvolda, Šišvalda) – domkaře a obuvníka v Bzenci a Anny rozené Kudláčové
Nevřivý Georg (Jiří)
datum narození: 12. 4. 1843
místo narození: dům čp. 292
otec: Valentin Nevřivý – domkař ve Bzenci. Syn Františka Nevřivého a Veroniky z rodu Josefa Goliáše – měšťana ve Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Floriána Urbana – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Šebestiána Žihy – měšťana v Bzenci
Bicž Ignatz (Bič, Biča Ignác)
datum narození: 14. 4. 1843
místo narození: dům čp. 346
otec: Ignatz Bicž (Ignác Bič, Biča) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Filipa Bunži – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci
Sowa (Sovová) Marianna
datum narození: 14. 4. 1843
místo narození: dům čp. 172
otec: Karl Sowa (Karel Sova) – domkař v Bzenci
matka: Ernestina (Arnoštka) dcera Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Schebesta Franz (Šebesta František)
datum narození: 15. 4. 1843
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Sowa Franz (Sova František)
datum narození: 15. 4. 1843
místo narození: dům čp. 104
otec: Joseph Sowa (Josef Sova) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Josefa Klučky – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Serafína Bezchleba – měšťana v Bzenci
Kardowskÿ Johann (Kardovský Jan)
datum narození: 23. 4. 1843
místo narození: dům čp. 37
otec: Franz Kardowskÿ (František Kardovský) – vrchnostenský bednář v Bzenci
matka: Viktoria (Viktorie) dcera Františka Goldmanna – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
Hawlicžek Ferdinand Mathias (Havlíček Ferdinand Matěj)
datum narození: 25. 4. 1843
místo narození: dům čp. 314
otec: Mathias Hawlicžek (Matěj Havlíček) – jirchář a měšťan v Bzenci
matka: Franziska dcera † Antonína Kotka – kožešnického mistra v Bzenci a Terezie z rodu Josefa Pokorného – kloboučníka v Bzenci
Valda Johann (Walda, Valda Jan)
datum narození: 12. 5. 1843
místo narození: dům čp. 112
otec: Johann Valda (Jan Valda, Walda) – obuvník v Bzenci
matka: Marianna dcera † Petra Michalíka – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Josefa Janka – baráčníka ze Syrovína
Zapletal Josepha (Zapletalová Josefa)
datum narození: 19. 5. 1843
místo narození: dům čp. 248
otec: Mathäus (Matouš) Zapletal – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Indrucha – podsedníka z Olšovce a Marianny z rodu Ondřeje Klučky – měšťana v Bzenci
Wentrcža Anton (Ventrča Antonín)
datum narození: 24. 5. 1843
místo narození: dům čp. 101
otec: neuveden
matka: Josepha (Josefa) dcera † Štěpána Ventrči – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Matěje Diase – podruha z Oskolu na panství kroměřížském
Hanák Anton (Antonín)
datum narození: 1. 6. 1843
místo narození: dům čp. 345
otec: Franz (František) Hanák – barvíř v Bzenci
matka: Antonia (Antonie) dcera † Jana Fleischmanna – švajcara (dojiče, opatrovníka krav) z Ivanovic
Goliasch (Goliášová) Magdalena
datum narození: 11. 6. 1843
místo narození: dům čp. 127
otec: Philipp Goliasch (Filip Goliáš) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Michala Procházky – domkaře v Bzenci a Terezie (dále neuvedeno)
Woytiech Antonia (Vojtěchová Antonie)
datum narození: 13. 6. 1843
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Woytiech (Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Vlčka – městského úředníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltina (Foltína, Foltýna) – převozníka na strážnickém přívoze
poznámka: Zemřela 7. 11. 1923.
Rucžka Anton (Ručka, Růčka Antonín)
datum narození: 15. 6. 1843
místo narození: dům čp. 374
otec: Anton Rucžka (Antonín Ručka, Růčka)- domkař v Bzenci
matka: Karolina dcera Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Václava Karnufka – měšťana v Bzenci
Wentrcža Marianna (Ventrčová Marianna)
datum narození: 26. 6. 1843
místo narození: dům čp. 41
otec: Johann Wentrcža (Jan Ventrča) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Michala Malarika (Malaříka) – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Orlického – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 5. 7. 1929.
Blažek Andreas (Ondřej)
datum narození: 1. 7. 1843
místo narození: dům čp. 166
otec: neuveden
matka: Anna dcera Josefa Blažka – kloboučníka v Bzenci a Františky z rodu Martina Seidla – domkaře z Veselí
Sowa Paul (Sova Pavel)
datum narození: 6. 7. 1843
místo narození: dům čp. 230
otec: Johann Sowa (Jan Sova) – měšťan v Bzenci
matka: Johanna (Jana) dcera Vincence Grunera – provaznického mistra ve Bzenci a Anny z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci
Urban Philipp (Filip)
datum narození: 6. 7. 1843
místo narození: dům čp. 56
otec: Jakob (Jakub) Urban -měšťan v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Augustina Biče – domkaře v Bzenci
Sucžek Johann (Suček, Súček Jan)
datum narození: 9. 7. 1843
místo narození: dům čp. 284
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Václava Sučka (Súčka) – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Floriána Jurečky – domkaře v Bzenci
Länger Heinrich (Länger, Langer Jindřich)
datum narození: 11. 7. 1843
místo narození: dům čp. 81 (stanice Bzenec – Písek)
otec: Franz (František) Länger – železniční hlídač
matka: Johanna (Jana) dcera † Jana Gödela – revírníka v Dalově na šternberském panství a Jany
Waradinek Ernestina (Varadinková Arnoštka)
datum narození: 13. 7. 1843
místo narození: dům čp. 195
otec: Joseph Waradinek (Josef Varadinek) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jakuba Tvarůžka – domkaře ve Bzenci a Josefy z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 4. 7. 1915.
Maÿer Francisca (Mayerová Františka)
datum narození: 16. 7. 1843
místo narození: dům čp. 17
otec: Joseph Maÿer (Josef Mayer) – švajcar (dojič, opatrovník krav) na vrchnostenském dvoře
matka: Franziska (Františka) dcera Stürzenhoffera – učitele ve Strážnici
Nowák Jacob (Novák Jakub)
datum narození: 20. 7. 1843
místo narození: dům čp. 330
otec: Wenzel Nowák (Václav Novák) – domkař a krejčí v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Hering (Heringová) Magdalena
datum narození: 20. 7. 1843
místo narození: dům čp. 178
otec: Wenzl (Václav) Hering – domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera † Floriána Sovy – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Martina Súčka – domkaře v Bzenci
Ržežnicžek Josepha (Řezníčková Josefa)
datum narození: 28. 7. 1843
místo narození: dům čp. 281
otec: neuveden
matka: Eleonora dcera † Ondřeje Řezníčka – domkaře v Domaníně a Kateřiny z rodu Jana Poštolky – domkaře v Domaníně
Twaružek Francisca (Tvarůžková Františka)
datum narození: 24. 8. 1843
místo narození: dům čp. 35
otec: neuveden
matka: Aloÿsia (Aloisie) dcera † Jana Tvarůžka – domkaře a tesaře v Bzenci a Marianny z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
Jurečka Johann (Jan)
datum narození: 25. 8. 1843
místo narození: dům čp. 97
otec: Johann (Jan) Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera † Kašpara Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Matěje Adamčíka – domkaře v Bzenci
Klucžka (Klučka) Augustin
datum narození: 27. 8. 1843
místo narození: dům čp. 190
otec: Mathäus Klucžka (Matouš Klučka) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci a Sabiny
Sikora (Sýkora) Ferdinand
datum narození: 31. 8. 1843
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sikora (Šimon Sýkora) – měšťan a kovář v Bzenci
matka: Marianna dcera † Františka Richmanna (Rychmanna) – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Mikuláše Hasíka – měšťana v Bzenci
Jancžÿ (Jančí) Marianna
datum narození: 10. 9. 1843
místo narození: dům čp. 232
otec: Franz Jancžÿ (František Jančí) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
Ružitza Theresia (Ružicová Terezie)
datum narození: 12. 9. 1843
místo narození: dům čp. 156
otec: Ignatz Ružitza (Ignác Ružica) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Urbana – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Františka Pečírky – domkaře v Bzenci
Junek Josepha (Junková Josefa)
datum narození: 14. 9. 1843
místo narození: dům čp. 79
otec: Anton (Antonín) Junek – domkař v Bzenci
matka: Brigitta (Brigita) dcera Antonína Pírka – domkaře ve Vracově a Kateřiny z rodu Františka Spáčila – podruha v Krumsíně
Sigmund Ferdinand
datum narození: 19. 9. 1843
místo narození: dům čp. 78
otec: Philipp (Filip) Sigmund – podruh v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Matěje Nedomy – domkaře ve Čtyřech Dvorech na panství Pernštejnském (dnes součástí obce Prosetín) a jeho manželky Barbory
Borowicžka Thecla (Borovičková Tekla)
datum narození: 22. 9. 1843
místo narození: dům čp. 42
otec: Franz Borowicžka (František Borovička) – soustružník v Bzenci
matka: Rosalia (Rosalie) dcera Jakuba Srny – městského služebníka v Bzenci a Rosalie z rodu Martina Sekánka – domkaře v Olšovci
Kaštalan Josepha (Kaštalánová Josefa)
datum narození: 27. 9. 1843
místo narození: dům čp. 276
otec: Joseph (Josef) Kaštalán – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera † Jiřího Sáse – panského služebníka v Bzenci a Barbory z rodu Františka Matěje – domkaře v Syrovíně
Brniak Veronica (Brňáková Veronika)
datum narození: 1. 10. 1843
místo narození: dům čp. 45
otec: Joseph Brniak (Josef Brňák) – domkař a bednář v Bzenci
matka: Sidonia (Sidonie) dcera † Jiřího Sovy – obuvníka v Bzenci a Sidonie z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Heckel Francisca (Hecklová, Heklová Františka)
datum narození: 3. 10. 1843
místo narození: dům čp. 25
otec: Johann (Jan) Heckel – obuvník a podruh v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Antonína Otty – mlynářského tovaryše z Ivančic a jeho manželky Barbory
poznámka: Narozena ve Vacenovicích.
Ostrezÿ Francisca (Ostrézi Františka)
datum narození: 7. 10. 1843
místo narození: dům čp. 158
otec: neuveden
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Josefa Ostréziho – domkaře v Bzenci a Tekly z rodu Martina Junka – měšťana v Bzenci
Gottwald Brigitta Theresia Anna (Gottwaldová Brigita Terezie Anna)
datum narození: 8. 10. 1843
místo narození: dům čp. 31
otec: Ignatz (Ignác) Gottwald – varhanář v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Robíčka – panského zahradníka v Bzenci a Barbory z Dukovan
Waschik Philipp (Vašík Filip)
datum narození: 8. 10. 1843
místo narození: dům čp. 340
otec: Philipp Waschik (Filip Vašík) – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Baltazara Mikulíka – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Gottfrieda (Bohumíra) Grunera – domkaře v Bzenci
Ottawa Francisca (Otavová Františka)
datum narození: 10. 10. 1843
místo narození: dům čp. 26
otec: Joseph Ottawa (Josef Otava) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – měšťana v Bzenci
Binder Joseph (Binder Josef)
datum narození: 15. 10. 1843
místo narození: dům čp. 317
otec: Joseph (Josef) Binder – měšťan a voskář v Bzenci
matka: Eleonora dcera Martina Minaříka – bednáře v Uherském Ostrohu a Tekly
poznámka: Zemřel 18. června 1914 v Petriuji v Chorvatsku.
Chmela Ernestina (Chmelová Arnoštka)
datum narození: 28. 10. 1843
místo narození: dům čp. 24
otec: Joseph (Josef) Chmela – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Anna dcera † Františka Lorenze – měšťana v Bzenci a Johany z rodu Matěje Richmanna (Rychmanna) – purkmistra v Bzenci
Marecžek Caecilia (Marečková Cecilie)
datum narození: 30. 10. 1843
místo narození: dům čp. 29
otec: Johann Marecžek (Jan Mareček) – měšťan a soustružník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Franze Koppersteinera – obyvatele ve Wilhelmsburgu v Rakousku a Evy
Wrzal Ernestina (Vrzalová Arnoštka)
datum narození: 15. 11. 1843
místo narození: dům čp. 126
otec: Franz Wrzal (František Vrzal) – domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Summera – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Františka Marčíka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 6. 11. 1931.
Strnad Catharina (Strnadová Kateřina)
datum narození: 21. 11. 1843
místo narození: dům čp. 299
otec: Jakob (Jakub) Strnad – měšťan a knihvazač v Bzenci
matka: Frantiska (Františka) dcera Martina Brázdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jakuba Kučery – měšťana v Bzenci
Woytiech Franz (Vojtěch František)
datum narození: 25. 11. 1843
místo narození: dům čp. 205
otec: Thomas Woytiech (Tomáš Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Antonína Junka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci
Kastinger Catharina (Kastingerová Kateřina)
datum narození: 24. 11. 1843
místo narození: dům čp. 94
otec: Joseph (Josef) Kastinger – domkař a stolář v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Mořice Piskoře – obyvatele a kováře v Břeclavi a Terezie (dále neuvedeno)
Cžermak Franz Xav. (Čermák František)
datum narození: 26. 11. 1843
místo narození: dům čp. 304
otec: Franz Cžermak (František Čermák) – barvíř světlými barvami a domkař v Bzenci
matka: Veronika dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Klucžka Thomas (Klučka Tomáš)
datum narození: 3. 12. 1843
místo narození: dům čp. 339
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Kutného – měšťana v Bzenci
Fischpek Emilia Theresia Barbara
datum narození: 3. 12. 1843
místo narození: dům čp. 81 (stanice Bzenec – Písek)
otec: Joseph Fischpek – asistent u k.k. severní dráhy na stanici Bzenec – Písek
matka: Eleonora dcera Johanna Vališe – vinaře z Dolních Dunajovic a Eleonory rozené Reichelové z Březí
Wollenik Barbara (Voleníková Barbora)
datum narození: 3. 12. 1843
místo narození: dům čp. 81
otec: Aloÿs Wollenik (Alois Voleník) – měšťan a hodinář v Bzenci
matka: Anna dcera † Bernarda Mayershoffera – vrchního štolby u šlechtice Berényi v Prešpurku a Barbory (více neznámo)
Michalik (Michalíková) Marianna
datum narození: 5. 12. 1843
místo narození: dům čp. 366
otec: Karl Michalik (Karel Michalík) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Václava Biče – domkaře v Bzenci a Pavlíny z rodu Baltazara Mikulíka
poznámka: Zemřela 3. 1. 1922.
Porubka Thomas (Tomáš)
datum narození: 5. 12. 1843
místo narození: dům čp. 145
otec: Joseph (Josef) Porubka – domkař a tkadlec v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Václava Očka – obuvníka ve Strážnici a Rosalie z rodu Filipa Tenglera – tkalce ze Strážnice
Duchacžek Francisca (Ducháčková Františka)
datum narození: 21. 12. 1843
místo narození: dům čp. 80
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Vincence Ducháčka – domkaře v Bzenci a Doroty z rodu Josefa Goliáše – rychtáře v Olšovci
Polanz Thomas (Polanz, Polanc Tomáš)
datum narození: 22. 12. 1843
místo narození: dům čp. 78
otec: Mathias Polanz
matka: Franziska (Františka) dcera † Tomáše Beutla – domkaře v Bzenci a Juliany (více neznámo)
Rucžka Johanna (Ručková, Růčková Jana)
datum narození: 20. 12. 1843
místo narození: dům čp. 196
otec: Franz Rucžka (František Růčka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Filipa Jurečky – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Bartoloměje Sovy – měšťana v Bzenci
Brazda Johann (Brázda Jan)
datum narození: 27. 12. 1843
místo narození: dům čp. 335
otec: Martin Brázda – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Richmacha (Rychmacha) – podsedníka v Olšovci a Magdaleny z rodu Vavřince Summera – měšťana v Bzenci
poznámka: Spolu s následujícím zápisem dvojčata.
Brazda Catharina (Brázdová Kateřina)
datum narození: 27. 12. 1843
místo narození: dům čp. 335
otec: Martin Brázda – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Richmacha (Rychmacha) – podsedníka v Olšovci a Magdaleny z rodu Vavřince Summera – měšťana v Bzenci
poznámka: Spolu s předchozím zápisem dvojčata.

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 137-149.