Matrika: narození 1842

 

Wainharra (Vaňharová) Marianna
datum narození: 3. 1. 1842
místo narození: dům čp. 63
otec: Franz Wainharra (František Vaňhara) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Pogody – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
Kastinger Anton (Antonín)
datum narození: 8. 1. 1842
místo narození: dům čp. 94
otec: Joseph (Josef) Kastinger – stolářský mistr a domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Mořice Piskoře – kováře v Břeclavi
Pospiech Francisca (Pospěchová Františka)
datum narození: 12. 1. 1842
místo narození: dům čp. 151
otec: Johann Pospiech (Jan Pospěch) – domkař ve Bzenci
matka: Marianna dcera Bartoloměje Sigmunda – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Novosada – měšťana v Bzenci
Juřena Francisca (Juřenová Františka)
datum narození: 24. 1. 1842
místo narození: dům čp. 138
otec: Mathäus (Matouš) Juřena – domkař ve Bzenci
matka: Rosalia (Rosalie) dcera Matěje Kastingera – měšťana ve Bzenci a Josefy z rodu Karnufka – měšťana v Bzenci
Steindorf Theresia (Steindorfová Terezie)
datum narození: 25. 1. 1842
místo narození: dům čp. 181
otec: neuveden
matka: Josepha (Josefa) dcera Ignáce Steindorfa – jirchářského mistra v Bzenci a Anny z rodu Jana Balcárka – panského drába v Kyjově
Summer Franciscus (Summer František)
datum narození: 2. 2. 1842
místo narození: dům čp. 118
otec: Paul (Pavel) Summer – syn Františka Summera – měšťana v Bzenci
matka: Rosalia dcera Matěje Jelínka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Minaříka – domkaře v Bzenci
Stavjaná Anna
datum narození: 6. 2. 1842
místo narození: dům čp. 44
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Jiřího Stay (zřejmě nedopsáno nebo zkráceno příjmení – Stavjaný) – obuvnického mistra ve Bzenci a Sidonie z rodu Tomáše Minaříka – domkaře ve Bzenci
Rachwalla Barbara (Rachvalová Barbora)
datum narození: 9. 2. 1842
místo narození: dům čp. 261
otec: Mathäus Rachwalla (Matouš Rachvala) – soused v Bzenci. Syn Matěje Rachvaly – souseda v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci a Eleonory z rodu Martina Jurečky – souseda v Bzenci
Gazda Joseph (Josef)
datum narození: 14. 2. 1842
místo narození: dům čp. 368
otec: Ignatz (Ignác) Gazda – domkař v Bzenci. Syn Ignáce Gazdy – souseda v Bzenci a Anny z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Opravila – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Cyrila Lukovského – domkaře v Bzenci
Petržela Josepha (Petrželová Josefa)
datum narození: 20. 2. 1842
místo narození: dům čp. 398
otec: Thomas (Tomáš) Petržela – domkař v Bzenci. Syn Fabiána Petržely – domkaře v Bzenci a Juliany rozené Schultzové (Šulcové) ze Bzence
matka: Thekla (Tekla) dcera Františka Fialy – domkaře v Bzenci a Eleonory z rodu Vendelina Rucžky (Růčky) – měšťana v Bzenci
Gogella Fridericus (Gogela Bedřich)
datum narození: 24. 2. 1842
místo narození: dům čp. 72
otec: Franz Gogella (František Gogela) – obchodník a purkmistr v Bzenci
matka: Maria (Marie) dcera Jana Riedla – hostinského v Žižkově (Moravský Žižkov) na panství břeclavském a Josefy z rodu Augustina Kračingera (Kraicingera?) – učitele v Sedleci (okres Břeclav)
Cžapka Francisca (Čapková Františka)
datum narození: 25. 2. 1842
místo narození: dům čp. 98
otec: Anton Cžapka (Antonín Čapka) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Mikuláše Kutného (Kútného) – výměnkáře v Olšovci a Barbory z rodu Jana Nováka ze Strážnice
Schebesta Josepha (Šebestová Josefa)
datum narození: 9. 3. 1842
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Wrzal Joseph (Vrzal Josef)
datum narození: 11. 3. 1842
místo narození: dům čp. 126
otec: Franz Wrzal (František Vrzal) – domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Summera – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Františka Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci
Kucharž Franz (Kuchař František)
datum narození: 11. 3. 1842
místo narození: dům čp. 275
otec: Mathias (Matěj) Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Rosalia (Rosalie) dcera Františka Pospěcha – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Zábelky – měšťana v Bzenci
Ottawa Apollonia (Otavová Apolonie)
datum narození: 11. 3. 1842
místo narození: dům čp. 26
otec: Joseph Ottawa (Josef Otava) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Jurecžka Theresia (Jurečková Terezie)
datum narození: 15. 3. 1842
místo narození: dům čp. 277
otec: Bartholom Jurecžka (Bartoloměj Jurečka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Pogody – podsedníka v Olšovci
Binder Theresia (Binderová Terezie)
datum narození: 17. 3. 1842
místo narození: dům čp. 317
otec: Joseph (Josef) Binder – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora dcera Martina Minaříka – bednářského mistra v Ostravě a Tekly z rodu Josefa Wetzla – penzionovaného strážmistra z regimentu Latur (jedná se o 28. pěší pluk jehož majitelem byl v letech 1832 – 1848 Theodor hrabě Baillet de Latour – pozn. přepisovatele)
Kastinger (Kastingerová) Mariana
datum narození: 23. 3. 1842
místo narození: dům čp. 158
otec: Philipp (Filip) Kastinger
matka: Elisabetha (Alžběta) dcera Josefa Ostréziho – řeníka v Bzenci a Anny z rodu Františka Junka – domkaře v Bzenci
Kastinger Philipp (Filip)
datum narození: 23. 3. 1842
místo narození: dům čp. 158
otec: Philipp (Filip) Kastinger
matka: Elisabetha (Alžběta) dcera Josefa Ostréziho – řeníka v Bzenci a Anny z rodu Františka Junka – domkaře v Bzenci
Borowicžka Franziskus (Borovička František)
datum narození: 23. 3. 1842
místo narození: dům čp. 42
otec: Franz Borowicžka (František Borovička) – měšťan a soustružnický mistr v Bzenci
matka: Rosalia (Rosalie) dcera Jakuba Srny – městského služebníka v Bzenci a Rosalie z rodu Martina Sekánka – domkaře v Olšovci
Schwetz Franziskus (Schwetz, Švec František)
datum narození: 26. 3. 1842
místo narození: dům čp. 79
otec: Franz Schwetz (František Schwetz, Švec) – železniční hlídač na severní dráze císaře Ferdinanda
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Jana Techtla – čtvrtníka z Břeclavi a Marie Anny z rodu Kuřila – rolníka z Břeclavi
Jakscha Franziskus (Jakša František)
datum narození: 31. 3. 1842
místo narození: dům čp. 210
otec: Thomas Jakscha (Tomáš Jakša) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Martina Karnufka – podsedníka z Olšovce a Marianny z rodu Matěje Jelínka – podsedníka z Olšovce
Ostrezÿ Franziska (Ostrézi Františka)
datum narození: 31. 3. 1842
místo narození: dům čp. 171
otec: Wenzl Ostrezÿ (Václav Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Valentina Říkovského – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Václava Kopřivy – domkaře v Bzenci
Bohuschek Franziskus (Bohušek František)
datum narození: 3. 4. 1842
místo narození: dům čp. 160
otec: Ignatz Bohuschek (Ignác Bohušek, Bohůšek) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Zapletala – domkaře v Olšovci a Rosalie z rodu Martina Summera – měšťana v Bzenci
Pospiech (Pospěchová) Marianna
datum narození: 3. 4. 1842
místo narození: dům čp. 199
otec: Martin Pospiech (Pospěch) – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora dcera Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
Urban Anton (Antonín)
datum narození: 11. 4. 1842
místo narození: dům čp. 56
otec: Jakub Urban – měšťan v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Augustina Biče – domkaře v Bzenci
Waradinek (Varadinková) Anna
datum narození: 15. 4. 1842
místo narození: dům čp. 55
otec: Ignatz Waradinek (Ignác Varadinek) – měšťan v Bzenci
matka: Rosalia (Rosalie) dcera Filipa Čumra – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Jana Bartoňka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 28. 7. 1913.
Rucžka Klara (Ručková, Růčková Klára)
datum narození: 20. 4. 1842
místo narození: dům čp. 349
otec: Anton Rucžka (Antonín Ručka, Růčka) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Štěpána Sigmunda – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Jana Gistra – měšťana v Bzenci
Křepelka Anton (Antonín)
datum narození: 23. 4. 1842
místo narození: dům čp. 73
otec: Anton (Antonín) Křepelka – nájemce radničního šenku v Bzenci
matka: Marianna dcera Jakuba Vybírala – rolníka z Nezamyslic a Marianny z rodu Leonarda Tesaře – rolníka z Tištína
Klucžka Josepha (Klučková Josefa)
datum narození: 25. 4. 1842
místo narození: dům čp. 21
otec: Joseph Klucžka (Josef Klučka) – baráčník v Bzenci
matka: Veronika dcera Matěje Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Cyrila Hrbáčka – baráčníka v Bzenci
Sÿkora Carl (Sýkora Karel)
datum narození: 4. 5. 1842
místo narození: dům čp. 77
otec: Simeon Sÿkora (Šimon Sýkora) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Richmanna (Rychmanna) – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Mikuláše Hasíka – měšťana v Bzenci
Baubin Rosalia (Baubinová, Baubínová Rosalie)
datum narození: 17. 5. 1842
místo narození: dům čp. 28
otec: Johann Baubin (Jan Baubin, Baubín) – měšťan a pekař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Filipa Donnersberga – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Františka Vojtěcha – kloboučníka v Bzenci
Jenicžek Joseph (Jeniček, Jeníček Josef)
datum narození: 19. 5. 1842
místo narození: dům čp. 54 (narozen v Olšovci)
otec: Thomas Jenicžek (Tomáš Jeníček) – domkař v Olšovci
matka: Barbara (Barbora) dcera Isidora Pospěcha – domkaře v Olšovci a Terezie z rodu Adamčíka – domkaře v Bzenci
Saβ Aloÿs (Sas, Sás Alois)
datum narození: 31. 5. 1842
místo narození: dům čp. 61
otec: Joseph Saβ (Josef Sas, Sás) – panský služebník a domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Kašpara Súčka (Součka) – městského služebníka (úředníka) v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci
Sommer Francisca (Sommerová Františka)
datum narození: 29. 6. 1842
místo narození: dům čp. 255
otec: Stephan (Štěpán) Sommer – soused ve Bzenci
matka: Magdalena dcera Floriána Urbana – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Tomáše Žihy – domkaře v Bzenci
Kuchař (Kuchařová) Anna
datum narození: 1. 7. 1842
místo narození: dům čp. 249
otec: Wenzl (Václav) Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Jakuba Bolfíka – podsedníka z Olšovce a Josefy z rodu Jakuba Karnufka – podsedníka v Olšovci
poznámka: Zemřela dne 4. 1. 1924.
Zelinka (Zelinková) Anna
datum narození: 10. 7. 1842
místo narození: dům čp. 376
otec: Franz (František) Zelinka – domkař a vrchnostenský služebník ve Bzenci
matka: Marianna dcera † Františka Repíka – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Karla Nováka – domkaře v Bzenci
Kozurek Ferdinand (Kocurek, Kocúrek Ferdinand)
datum narození: 22. 7. 1842
místo narození: dům čp. 34
otec: Paul Kozurek (Pavel Kocurek, Kocúrek) – krejčovský mistr ve Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jana Illera – tkalcovského mistra ve Wesenuferu
Jarosch Joseph (Jaroš Josef)
datum narození: 28. 7. 1842
místo narození: dům čp. 402
otec: Johann Jarosch (Jan Jaroš) – domkař v Bzenci
matka: Lucia (Lucie) dcera Michala Juřeny – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Jiřího Varadinka – domkaře v Bzenci
Ježek Barbara (Ježková Barbora)
datum narození: 11. 8. 1842
místo narození: dům čp. 294
otec: Franz (František) Ježek – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Sigmunda – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Martina Stehlíka – domkaře v Bzenci
Bunža Franz (František)
datum narození: 18. 8. 1842
místo narození: dům čp. 154
otec: Franz (František) Bunža – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Jana Bolfíka – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jiřího Jelínka – měšťana v Bzenci
Žiha Joseph Calas. (Žiha Josef Calasanský)
datum narození: 24. 8. 1842
místo narození: dům čp. 115
otec: Joseph (Josef) Žiha – obuvník a domkař v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Floriána Rosy – domkaře v Bzenci a Isidory z rodu Stavinovského – domkaře v Bzenci
Dittl Francisca (Dittlová, Dittelová Františka)
datum narození: 28. 8. 1842
místo narození: dům čp. 22
otec: Johann Dittl (Jan Dittl, Dittel) – bednářský mistr a domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Holáska – bednáře ve Vracově a Anny z rodu Františka Brázdy – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela dne 25. 2. 1920.
Chromek Franz (František)
datum narození: 28. 8. 1842
místo narození: dům čp. 327
otec: Jakob (Jakub) Chromek – krejčí a měšťan v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Viktorína Vojtěcha – měšťana v Bzenci a Magdaleny z rodu Matěje Poláška – čtvrtníka z Archlebova
Konecžnÿ Francisca (Konečná Františka)
datum narození: 6. 9. 1842
místo narození: dům čp. 233
otec: Fabian Konecžnÿ (Konečný) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Heringa – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Matouše Adamčíka – měšťana v Bzenci
Ostrezÿ Wencel (Ostrézi Václav)
datum narození: 10. 9. 1842
místo narození: dům čp. 114
otec: Joseph Ostrezÿ (Josef Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Dorotha (Dorota) dcera Ignáce Jakši – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Zábelky – měšťana v Bzenci
Rogosch Franz. Seraph. (Rogoš František Serafín – dle Františka Serafínského)
datum narození: 2. 10. 1842
místo narození: dům čp. 84
otec: Joseph Rogosch (Josef Rogoš) – měšťan a pernikář ve Bzenci
matka: Thekla (Tekla) vdova po Hudečkovi – učiteli ve Vracově. Dcera Josefa Bohatého – čtvrtníka z Domanína a jeho ženy Barbory
Slawik Francisca (Slavíková Františka)
datum narození: 3. 10. 1842
místo narození: dům čp. 142
otec: Johann Slawik (Jan Slavík) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Šimona Vrzala – domkaře v Bzenci
Klucžka Paul (Klučka Pavel)
datum narození: 12. 10. 1842
místo narození: dům čp. 339
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Ludvíka Kutného (Kútného) – měšťana v Bzenci
Ostrezÿ Apolonia (Ostrézi Apolonie)
datum narození: 28. 10. 1842
místo narození: dům čp. 173
otec: Johann Ostrezÿ (Jan Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera Tomáše Varadinka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Braunera – domkaře v Bzenci
Stawjany Anton (Stavjaný Antonín)
datum narození: 31. 10. 1842
místo narození: dům čp. 295
otec: Franz Stawjany (František Stavjaný) – tesař a domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Augustina Biče – domkaře v Bzenci
Wrzal Francisca (Vrzalová Františka)
datum narození: 31. 10. 1842
místo narození: dům čp. 121
otec: neuveden
matka: Anna dcera † Martina Vrzala – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Jana Grunera – domkaře v Bzenci
Fleβner (Flessnerová, Flesnerová Anna)
datum narození: 31. 10. 1842
místo narození: dům čp. 376
otec: Mathias Fleβner (Matěj Flessner, Flesner) – domkař v Bzenci
matka: Anna vdova po Štěpánu Sigmundovi – domkaři v Bzenci. Dcera † Josefa Bohuška – domkaře v Bzenci a Anny rozené Bunžové.
Otrhalik Augustin (Otrhalík Augustin)
datum narození: 27. 10. 1842 (narozen v Čejči)
místo narození: dům čp. 92
otec: Franz Otrhalik (František Otrhalík) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Nowak Johann (Novák Jan)
datum narození: 11. 11. 1842
místo narození: dům čp. 252
otec: Mathias Nowak (Matěj Novák) – měšťan v Bzenci
matka: Apolonia dcera Jana Summera – měšťana v Bzenci a Magdaleny z rodu Libora Ventrči – podsedníka z Olšovce
Kur Josepha (Kurová Josefa)
datum narození: 11. 11. 1842
místo narození: dům čp. 17
otec: Martin Kur – panský dráb v Bzenci
matka: Klára dcera † Víta Zábelky – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Brázdy – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela dne 15. 7. 1917.
Sigmund Paul (Pavel)
datum narození: 18. 11. 1842
místo narození: dům čp. 194
otec: Paul (Pavel) Sigmund – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Tomáše Indrucha – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Františka Kutného (Kútného) – měšťana v Bzenci
Oberleitner (Oberleitnerová) Marianna
datum narození: 27. 11. 1842
místo narození: dům čp. 86
otec: Franz (František) Oberleitner – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Libora Procházky – tkalce v Kyjově a Kateřiny z rodu Floriána Procházky ze Švábenic
Urban Franz Xav. (Urban František Xaver – dle Františka Xaverského)
datum narození: 28. 11. 1842
místo narození: dům čp. 167
otec: Fabian Urban – domkař v Bzenci
matka: Barbara dcera Antonína Ventrči – podsedníka v Olšovci a Alžběty z rodu Antonína Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci
Gistr Franz (Gistr, Gister František)
datum narození: 30. 11. 1842
místo narození: dům čp. 250
otec: Wenzl Gistr (Václav Gistr, Gister) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Baďury – měšťana v Bzenci
Holomek Thomas (Tomáš)
datum narození: 1. 12. 1842
místo narození: dům čp. neuveden
otec: neuveden
matka: Anna dcera Pavla Holomka – cikána z Milokoště a Marianny z rodu Jiřího Holomka – cikána
poznámka: Jinou rukou připsáno – Jmenován bývá též Vašek Daniel.
Kowacž Anna (Kováčová Anna)
datum narození: 4. 12. 1842
místo narození: dům čp. 274
otec: Johann Kowacž (Jan Kováč) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Filipa Jurečky – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Bartoloměje Sovy – měšťana v Bzenci
Walstin Franz (Valštýn František)
datum narození: 7. 12. 1842
místo narození: dům čp. 350
otec: Anton Walstin (Antonín Valštýn) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
Kutnÿ Franz (Kutný, Kútný František)
datum narození: 13. 12. 1842
místo narození: dům čp. 234
otec: Martin Kutnÿ (Martin Kutný, Kútný) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jiřího Sučka (Súčka) – výměnkáře v Bzenci a Apolonie z rodu Šebestiána Strážnického – domkaře v Bzenci
Wrzal Victoria (Vrzalová Viktorie)
datum narození: 22. 12. 1842
místo narození: dům čp. 404
otec: Franz Wrzal (František Vrzal) – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Cžermak Sylvester (Čermák Silvestr)
datum narození: 31. 12. 1842
místo narození: dům čp. 11
otec: Karl Cžermak (Karel Čermák) – obuvnický mistr v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Jana Kudly – pomocného zahradníka v arcibiskupských zahradách v Kroměříži a jeho manželky Anny

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 127-136.