Matrika: narození 1841

 

Kowacž Franz (Kováč František)
datum narození: 2. 1. 1841
místo narození: dům čp. 274
otec: Johann Kowacž (Jan Kováč) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) – dcera † Filipa Jurečky – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Bartoloměje Sovy – souseda v Bzenci
Matiasch Francisca (Matyášová Františka)
datum narození: 7. 1. 1841
místo narození: dům čp. 40
otec: Franz Matiasch (František Matyáš) – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Jana Marečka – měšťana v Bzenci a Arnoštky z rodu Antonína Švrčka – domkaře v Bzenci
Gloβ Johann (Gloss, Glos Jan)
datum narození: 10. 1. 1841
místo narození: dům čp. 115
otec: neuveden
matka: Julianna dcera Václava Glose – kováře ve Vracově
Pecžirka (Pečírka) Fabian
datum narození: 15. 1. 1841
místo narození: dům čp. 189
otec: Viktorin Pecžirka (Pečírka) – domkař v Bzenci
matka: Magdalena dcera † Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel dne 3. 12. 1922.
Schindler Johann (Schindler Jan)
datum narození: 16. 1. 1841
místo narození: dům čp. 202
otec: Wenzl (Václav) Schindler – podruh v Bzenci
matka: Margaretha (Markéta) dcera Matouše Finfery – obuvníka v Bzenci a Veroniky z rodu Jana Blahuška – domkaře
Rucžka (Ručková, Růčková) Marianna
datum narození: 25. 1. 1841
místo narození: dům čp. 151
otec: neuveden
matka: Elisabetha (Alžběta) dcera Baltazara Ručky (Růčky) – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Antonína Tvarůžka – domkaře v Bzenci
Fialka Theresia (Fialková Terezie)
datum narození: 7. 2. 1841
místo narození: dům čp. 320
otec: Anton (Antonín) Fialka – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Nováka – podruha v Bzenci a Anny z rodu Kryšpína Vaňhary – měšťana v Bzenci
Ottawa Apolonia (Otavová Apolonie)
datum narození: 11. 2. 1841
místo narození: dům čp. 26
otec: Joseph Ottawa (Josef Otava) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Jelinek Mathias (Jelínek Matěj)
datum narození: 12. 2. 1841
místo narození: dům čp. 238
otec: Martin Jelínek – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Vavřince Jurnikla – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Pavla Tvarůžka – domkaře v Bzenci
Demazÿ Joseph (Demasý Josef)
datum narození: 16. 2. 1841
místo narození: dům čp. 76
otec: Martin Demazÿ (Martin Demasý) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Bartoloměje Eckerta – drába v Žeravicích na panství buchlovském
Klucžka Caecilia (Klučková Cecilie)
datum narození: 18. 2. 1841
místo narození: dům čp. 190
otec: Mathäus Klucžka (Matouš Klučka) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci a Rosalie z rodu Pavla Střižíka – podsedníka z Medlovic
Ržikowskÿ Mathias (Říkovský Matěj)
datum narození: 19. 2. 1841
místo narození: dům čp. 148
otec: Anton Ržikowskÿ (Antonín Říkovský) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Františka Summera – podsedníka z Olšovce a Eleonory z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
Walda Francisca (Waldová, Valdová Františka)
datum narození: 28. 2. 1841
místo narození: dům čp. 112
otec: Johann Walda (Jan Walda, Valda) – obuvník a domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera † Petra Michalíka – domkaře ve Bzenci a Terezie z rodu Jana Janka – domkaře v Syrovíně
Ržežnicžek Vincenz (Řezníček Vincenc)
datum narození: 4. 3. 1841
místo narození: dům čp. 281
otec: neuveden
matka: Eleonora dcera † Ondřeje Řezníčka – domkaře v Domaníně a Kateřiny z rodu Jana Poštolky – domkaře v Domaníně
Bicža Francisca (Bičová Františka)
datum narození: 18. 3. 1841
místo narození: dům čp. 346
otec: Ignatz Bicža (Ignác Biča) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Filipa Bunže – souseda ze Bzence a Alžběty z rodu Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci
Zelinka Franz (Františka)
datum narození: 18. 3. 1841
místo narození: dům čp. 355
otec: Simon (Šimon) Zelinka – panský služebník a domkař ve Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Libora Nevřivého – domkaře ve Bzenci a Anny z rodu Ondřeje Junka – podsedníka z Olšovce
Brazda Ernest (Brázda Arnošt)
datum narození: 19. 3. 1841
místo narození: dům čp. 400
otec: Ernest Brazda (Arnošt Brázda)
matka: Marianna dcera Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Františka Pogody – zámečnického mistra ve Bzenci
Klucžka (Klučka) Marianna
datum narození: 22. 3. 1841
místo narození: dům čp. 339
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Kutného (Kútného) – měšťana v Bzenci
Oprawil Joseph (Opravil Josef)
datum narození: 25. 3. 1841
místo narození: dům čp. 76
otec: Ludwik Oprawil (Ludvík Opravil) – Oberkanonier (naddělostřelec – druhá nejnižší hodnost u rakouského dělostřelectva) u III. pluku a obuvník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Františky Pogody – zámečníka v Bzenci
Duchacžek Georg (Ducháček Jiří)
datum narození: 30. 3. 1841
místo narození: dům čp. 404
otec: Vinzenz Duchacžek (Vincenc Ducháček) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Františka Dobiáše – domkaře z Temnic (Těmic) na panství velehradském
poznámka: Zemřel dne 26. 1. 1919.
Schebesta Francisca (Šebestová Františka)
datum narození: 31. 3. 1841
místo narození: dům čp. 326
otec: Mathäus Schebesta (Matouš Šebesta) – měšťan a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Františka Vašíka – měšťana a tkalcovského mistra ve Bzenci a Marianny z rodu Tomáše Stavjaného
Otrhalik Marianna (Otrhalíková Marianna)
datum narození: 2. 4. 1841
místo narození: dům čp. 92
otec: Franz Otrhalik (František Otrhalík) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka
Lang Gustaw (Gustav)
datum narození: 3. 4. 1841
místo narození: dům čp. 75
otec: Laurenz (Vavřinec) Lang – nájemce hospody v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Deinniela – uměleckého tkalce v Birowartu (zřejmě Bad Pirawarth – městys v okrese Gänserndorf v Dolních Rakousích)
Matauschek Aloysia (Matoušková, Matúšková Aloisie)
datum narození: 10. 4. 1841
místo narození: dům čp. 100
otec: Anton Matauschek (Antonín Matoušek, Matúšek) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Jana Bolfíka – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jelínka – měšťana v Bzenci
Hudek Anna (Hudková Anna)
datum narození: 15. 4. 1841
místo narození: dům čp. 323
otec: neuveden
matka: Anna dcera † Matěje Hudka – domkaře z Žeravin na panství ostrožském
Roβa (Rossová, Rosová Marianna)
datum narození: 20. 4. 1841
místo narození: dům čp. 21
otec: Hÿeronimus Roβa (Hieronymus Rosa) – řezník a podruh v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Nepila – bednářského mistra v Černovicích v táborském kraji v Čechách
Ružicza Philipp (Ružica, Růžica Filip)
datum narození: 2. 5. 1841
místo narození: dům čp. 266
otec: Philipp Ružicza (Filip Ružica, Růžica) – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Serafína Bezchleba – měšťana
Waradinek Franz (Varadinek František)
datum narození: 7. 5. 1841
místo narození: dům čp. 195
otec: Joseph Waradinek (Josef Varadinek) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jakuba Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Rucžka Catharina (Ručková, Růčková Kateřina)
datum narození: 9. 5. 1841
místo narození: dům čp. 290
otec: Johann Rucžka (Jan Ručka, Růčka) – domkař v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Pavla Kaštalána – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Františka Sovy – souseda v Bzenci
Jurecžka Paul (Jurečka Pavel)
datum narození: 8. 5. 1841
místo narození: dům čp. 259
otec: Johann Jurecžka (Jan Jurečka) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Jakuba Chmely – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Františka Heringa – měšťana v Bzenci
Kastinger (Kastingerová) Marianna
datum narození: 11. 5. 1841
místo narození: dům čp. 176
otec: Mathias (Matěj) Kastinger – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Karla Flesnera – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
Woytiech Antonia (Vojtěchová Antonie)
datum narození: 30. 5. 1841
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Woytiech (Martin Vojtěch) – krejčovský mistr a měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Vlčka – městského úředníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltina (Foltína, Foltýna) – převozníka na strážnickém přívoze
Slawik Anton (Slavík Antonín)
datum narození: 5. 6. 1841
místo narození: dům čp. 268
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) dcera Václava Slavíka – měšťana v Bzenci a Sidonie z rodu Františka Nevřivého – měšťana v Bzenci
Heckl Anton (Heckel, Hekl Antonín)
datum narození: 10. 6. 1841
místo narození: dům čp. 327
otec: Johann (Jan) Heckl – obuvník a podruh v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Antonína Otty – mlynářského tovaryše z Ivančic
Oberleutner Sophia (Oberleutnerová, Oberleitnerová Sofia)
datum narození: 10. 6. 1841
místo narození: dům čp. 53
otec: Franz (František) Oberleutner – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Libora Procházky – tkalce v Kyjově a Kateřiny z rodu Floriána Procházky ze Švábenic
poznámka: V dalších letech psáno příjmení ve tvaru Oberleitner.
Kutny (Kutná, Kútná) Anna
datum narození: 12. 6. 1841
místo narození: dům čp. 285
otec: Jakob Kutny (Jakub Kutný, Kútný) – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Vincence Grunera – provaznického mistra v Bzenci a Anny z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci
Kastinger Ignatz (Ignác)
datum narození: 13. 6. 1841
místo narození: dům čp. 4
otec: Joseph (Josef) Kastinger – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Indrucha – podsedníka z Olšovce a Magdaleny z rodu Václava Jakši – souseda v Bzenci
Huda Johann (Jan)
datum narození: 25. 6. 1841
místo narození: dům čp. 306
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) dcera † Tomáše Hudy – mlynářského tovaryše v Bzenci a Veroniky z rodu Jiřího Charuzy – zedníka z Veselí
Polak Franz (Polák František)
datum narození: 3. 7. 1841
místo narození: dům čp. 24
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Martina Poláka – domkaře v Osvětimanech na panství buchlovském
Nowak (Nováková) Anna
datum narození: 4. 7. 1841
místo narození: dům čp. 252
otec: Mathias Nowak (Matěj Novák) – měšťan v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Jana Summera – měšťana v Bzenci a Magdaleny z rodu Libora Ventrči z Olšovce
Oprawil (Opravilová) Anna
datum narození: 13. 7. 1841
místo narození: dům čp. 403
otec: Mathäus Oprawil (Matouš Opravil) – domkař v Bzenci a pěšák u k.k. regimentu
matka: Sidonia (Sidonie) dcera † Pavla Marčíka – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Jiřího Jelínka – měšťana v Bzenci
Zapletal (Zapletalová) Anna
datum narození: 23. 7. 1841
místo narození: dům čp. 248
otec: Mathäus (Matouš) Zapletal – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Indrucha – podsedníka v Olšovci a Marianny z rodu Ondřeje Klučky – měšťana v Bzenci
Stehlik (Stehlíková) Marianna
datum narození: 4. 8. 1841
místo narození: dům čp. 122
otec: Philipp Stehlik (Filip Stehlík) – domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera † Antonína Vlčovského – korporála u k. k. regimentu Mitrowsky a Josefy z rodu Jiřího Režného – měšťana v Bzenci
Woytiech Marianna (Vojtěchová Marianna)
datum narození: 6. 8. 1841
místo narození: dům čp. 205
otec: Thomas Woytiech (Tomáš Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Antonína Junka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci
Cžermak Ferdinand (Čermák Ferdinand)
datum narození: 7. 8. 1841
místo narození: dům čp. 318
otec: Franz Cžermák (František Čermák) – barvíř světlými barvami v Bzenci
matka: Veronika dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Junek (Junková) Marianna
datum narození: 21. 8. 1841
místo narození: dům čp. 79
otec: Anton (Antonín) Junek – domkař v Bzenci
matka: Brigitta dcera Antonína Pírka – domkaře ve Vracově a Kateřiny z rodu Františka Spáčila z Krumsína
Gister Johann (Gister, Gistr Jan)
datum narození: 29. 8. 1841
místo narození: dům čp. 250
otec: Wenzl Gister (Václav Gister, Gistr) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Baďury – měšťana v Bzenci
Srna Anton (Antonín)
datum narození: 30. 8. 1841
místo narození: dům čp. 102
otec: Joseph (Josef) Srna – krejčí a domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Josefy Jurečkové z rodu Floriána Jurečky – domkaře v Bzenci
Piskoř Rosalia (Piskořová Rosalie)
datum narození: 1. 9. 1841
místo narození: dům čp. 184
otec: Felix Piskoř – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Václava Sekelýho – krejčího v Bzenci a její matky (jméno neuvedeno) z rodu Šebestiána Orlického – měšťana v Bzenci
Nowotnÿ Cÿrill (Novotný Cyril)
datum narození: 7. 9. 1841
místo narození: dům čp. 211
otec: Thomas Nowotnÿ (Tomáš Novotný) – pasák krav v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Martina Adamce – čtvrtníka ze Svatobořic na panství milotickém
Sowa Joseph (Sova Josef)
datum narození: 14. 9. 1841
místo narození: dům čp. 230
otec: Johann Sowa (Jan Sova) – měšťan v Bzenci
matka: Johanna (Jana) dcera Vincence Grunera – provaznického mistra v Bzenci a Anny z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci
Jancžÿ Joseph (Jančí Josef)
datum narození: 17. 9. 1841
místo narození: dům čp. 313
otec: Mathias Jancžÿ (Matěj Jančí) – podruh v Bzenci
matka: Paulina (Pavlína) dcera Tomáše Vozgy – měšťana v Bzenci a Marianny
Nevřivý Mathaeus (Matouš)
datum narození: 18. 9. 1841
místo narození: dům čp. 266
otec: Valentin Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Floriána Urbana – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Tomáše Žihy – domkaře v Bzenci
Kocžwera Wencel (Kočvera, Kočvara? Václav)
datum narození: 26. 9. 1841
místo narození: dům čp. 76
otec: Johann Kocžwera (Jan Kočvera) – železniční hlídač na severní dráze
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Vlčka – úředního sluhy v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltina
Rucžka Francisca (Ručková, Růčková Františka)
datum narození: 4. 10. 1841
místo narození: dům čp. 374
otec: Anton Rucžka (Antonín Ručka, Růčka) – domkař v Bzenci
matka: Karolina dcera Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 3. 4. 1915.
Funiak Francisca (Fuňáková Františka)
datum narození: 10. 10. 1841
místo narození: dům čp. 33
otec: Franz Funiak (František Fuňák) – sklenářský mistr v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Josefa Jančího – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Matěje Smaženky – měšťana ze Strážnice
Jancžÿ Theresia (Jančí Terezie)
datum narození: 11. 10. 1841
místo narození: dům čp. 232
otec: Franz Jancžÿ (František Jančí) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
Jakscha Anna (Jakšová Anna)
datum narození: 21. 10. 1841
místo narození: dům čp. 168
otec: Jakob Jakscha (Jakub Jakša) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Jocha – podruha v Hroznové Lhotě na ostrožském panství a Kateřiny rozené Kuželkové z Hroznové Lhoty
poznámka: Zemřela 31. 10. 1932.
Kardowskÿ Antonia (Kardowská, Kardovská Antonie)
datum narození: 24. 10. 1841
místo narození: dům čp. 37
otec: Franz Kardowskÿ (František Kardovský) – vrchnostenský bednář v Bzenci
matka: Viktoria (Viktorie) dcera † Františka Goldmanna – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
Kratochwil Barbara (Kratochvílová Barbora)
datum narození: 26. 10. 1841
místo narození: dům čp. 196
otec: Jakob Kratochwil (Jakub Kratochvíl) – obuvník v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci a Rosiny z rodu Antonína Hermanna – měšťana v Bzenci
Hawlik Catharina (Havlíková Kateřina)
datum narození: 26. 10. 1841
místo narození: dům čp. 149
otec: neuveden
matka: Kateřina dcera † Jiřího Havlíka – rolníka v Nové Lhotě. Vdova po Františku Mrvovi – domkaři v Bzenci
Nikl Francisca (Niklová Františka)
datum narození: 27. 10. 1841
místo narození: dům čp. 301
otec: Joseph Nikl (Josef Nikl) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci
Goliasch Francisca (Goliášová Františka)
datum narození: 29. 10. 1841
místo narození: dům čp. 157
otec: Philipp Goliasch (Filip Goliáš) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) Goliášová dcera Michala Procházky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci
Jakscha Apolonia (Jakšová Apolonie)
datum narození: 4. 11. 1841
místo narození: dům čp. 180
otec: neuveden
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Kristiána Jakši – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jurečky – měšťana v Bzenci
Roβa Johann (Rossa, Rosa Jan)
datum narození: 20. 11. 1841
místo narození: dům čp. 77 (severní dráha)
otec: Ignatz Roβa (Ignác Rossa, Rosa) – hlídač na severní dráze v Bzenci
matka: Anna dcera Antonína Tománka – měšťana a řezníka v Hustopečích
Kutny Magdalena (Kutná, Kútná Magdalena)
datum narození: 11. 12. 1841
místo narození: dům čp. 247
otec: Franz Kutny (František Kutný, Kútný) – měšťan v Bzenci
matka: Ernestina (Arnoštka) dcera Jana Kováče – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Libora Ventrči – podsedníka v Olšovci
Wollenik Aloÿs (Voleník Alois)
datum narození: 12. 12. 1841
místo narození: dům čp. 81
otec: Aloÿs Wollenik (Alois Voleník) – hodinářský mistr v Bzenci
matka: Anna dcera Bernarda Mayershoffera – vrchního štolby u šlechtice Berényi v Prešpurku
Kottek Anton (Kotek Antonín)
datum narození: 30. 12. 1841
místo narození: dům čp. 316
otec: Ignatz Kottek (Ignác Kotek) – kloboučnický mistr a podruh v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera Matouše Čermáka – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Antonína Kotka (zřejmě chyba zapisovatele – v dalších letech uváděn jako otec Veroniky Karel Vojtěch) – měšťana v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 121-127.