Matrika: narození 1840

 

 

Twaružek Franz (Tvarůžek František)
datum narození: 2. 1. 1840
místo narození: dům čp. 242
otec: Mathäus Twaružek (Matouš Tvarůžek) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Josefa Šrámka – souseda ve Bzenci a Marianny z rodu Augustina Biče – měšťana v Bzenci
Hawlik Genofewa (Havlíková Genovefa)
datum narození: 2. 1. 1840
místo narození: dům čp. 149
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) vdova po Františku Mrvovi – domkaři v Bzenci. Dcera Jiřího Havlíka z Nové Lhoty
Waschik Maria Anna (Vašíková Marie Anna)
datum narození: 8. 1. 1840
místo narození: dům čp. 340
otec: Philipp Waschik (Filip Vašík) – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Baltazara Mikulíka – měšťana v Bzenci a Kateřiny rozené Grunerové
Pecžirka Anna (Pečírková Anna)
datum narození: 11. 1. 1840
místo narození: dům čp. 144
otec: Johann Pecžirka (Jan Pečírka) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Štěpána Ventrči – podruha v Bzenci
Racžek Francisca (Ráčková Františka)
datum narození: 20. 1. 1840
místo narození: dům čp. 202
otec: Martin Racžek (Ráček) – obyvatel v Bzenci
matka: Nepomucena (Nepomučena) dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci
Sucžek Maria (Sučková, Súčková Marie)
datum narození: 25. 1. 1840
místo narození: dům čp. 284
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Václava Súčka – souseda v Bzenci
Kowacž Theresia (Kováčová Terezie)
datum narození: 16. 2. 1840
místo narození: dům čp. 257
otec: Mathäus Kowacž (Matouš Kováč) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Matouše Jurečky – podsedníka v Olšovci
Kastinger Francisca (Kastingerová Františka)
datum narození: 20. 2. 1840
místo narození: dům čp. 94
otec: Joseph Kastinger (Josef Kastinger) – stolař a domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Mořice Piskoře – kováře ve Staré Břeclavi
Donnersberg Joseph (Donnersberg Josef)
datum narození: 1. 3. 1840
místo narození: dům čp. 312
otec: Johann (Jan) Donnersberg – zámečnický mistr a měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Antonína Absolona – panského bednáře v Bzenci
poznámka: V bzeneckých listinách z 19. století se podoba tohoto příjmení objevuje obvykle ve tvaru Donnersberger – pozn. přepisovatele.
Horak Franz (Horák František)
datum narození: 3. 3. 1840
místo narození: dům čp. 141
otec: Anton Horak (Antonín Horák) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Baltazara Pogody – měšťana v Bzenci
Wollenik Bernard (Voleník Bernard)
datum narození: 3. 3. 1840
místo narození: dům čp. 29
otec: Alois Wollenik (Voleník) – hodinářský mistr v Bzenci
matka: Anna dcera Bernarda Mayershoffera – vrchního štolby u šlechtice Berényi v Prešpurku v Uhrách (Bratislava)
Slawik Joseph (Slavík Josef)
datum narození: 6. 3. 1840
místo narození: dům čp. 142
otec: Johann Slawik (Jan Slavík) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Šimona Vrzala – domkaře v Bzenci
Bicža Francisca (Bičová Františka)
datum narození:  8. 3. 1840
místo narození: dům čp. 256
otec: Mathäus Bicža (Matouš Biča) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Mikuláše Kútného – domkaře v Olšovci
Brauner Joseph (Brauner Josef)
datum narození: 12. 3. 1840
místo narození: dům čp. 43
otec: Johann Brauner (Jan Brauner) – podruh v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Filipa Dobrovského – domkaře v Bzenci
Gottwald Barbara Josepha (Gottwaldová Barbora Josefa)
datum narození: 16. 3. 1840
místo narození: dům čp. 325
otec: Ignatz (Ignác) Gottwald – varhanář v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Robíčka – panského zahradníka v Bzenci
poznámka: Zemřela dne 8. 9. 1918.
Bechtel Georg Philipp (Bechtel Jiří Filip)
datum narození: 9. 3. 1840
místo narození: dům čp. 37
otec: Friedrich Bechtel – panský nadlesní v Bzenci
matka: Anna dcera Jiřího Schrödera – penzionovaného šikovatele od vídeňské policie
Cžermák Maria (Čermáková Marie)
datum narození: 24. 3. 1840
místo narození: dům čp. 273
otec: Joseph Cžermák (Josef Čermák) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Cypriána Vrzala – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 14. 4. 1916.
Chromek Joseph (Josef)
datum narození: 26. 3. 1840
místo narození: dům čp. 327
otec: Jakob (Jakub) Chromek – měšťan a krejčí v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Viktorina Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Matauschek Marianna (Matoušková, Matušková Marianna)
datum narození: 30. 3. 1840
místo narození: dům čp. 100
otec: Anton Matauschek (Antonín Matoušek, Matušek) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Jana Bolfíka – souseda ve Bzenci
Koczurek Anton (Kocúrek, Kocůrek Antonín)
datum narození: 5. 4. 1840
místo narození: dům čp. 34
otec: Paul Koczurek (Pavel Kocúrek, Kocůrek) – domkař a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jana Illera – tkalcovského mistra ve Wesenuferu
Ostrezÿ Thomas (Ostrézi Tomáš)
datum narození: 14. 4. 1840
místo narození: dům čp. 114
otec: Joseph Ostrezÿ (Josef Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Dorothea (Dorota) dcera Ignáce Jakši – souseda v Bzenci
poznámka: Zemřel 3. 3. 1914.
Saβ Franz (Sas, Sás František)
datum narození: 18. 4. 1840
místo narození: dům čp. 61
otec: Joseph Saβ (Josef Sás) – panský služebník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Kašpara Súčka – domkaře v Bzenci
Brazda Josepha (Brázdová Josefa)
datum narození: 30. 4. 1840
místo narození: dům čp. 215
otec: Mathias Brazda (Matěj Brázda) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera † Martina Grabce – domkaře ze Znorov na panství veselském
Wainharra Philipp (Vaňhara Filip)
datum narození: 15. 5. 1840
místo narození: dům čp. 63
otec: Franz Wainharra (František Vaňhara) – měšťan a provazník v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Pogody – měšťana v Bzenci
Sowa Joseph (Sova Josef)
datum narození: 17. 5. 1840
místo narození: dům čp. 104
otec: Joseph Sowa (Josef Sova) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Josefa Klučky – domkaře v Bzenci
Hering Francisca (Heringová Františka)
datum narození: 20. 5. 1840
místo narození: dům čp. 178
otec: Václav Hering – domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera † Floriána Sovy – domkaře v Bzenci
Bohuschek Rosalia (Bohušková, Bohůšková Rosalie)
datum narození: 22. 5. 1840
místo narození: dům čp. 33
otec: Thomas Bohuschek (Tomáš Bohušek, Bohůšek) – podruh v Bzenci
matka: Rosalia dcera Vincence Kousala – krejčího v Bzenci
Bicža Anton (Biča Antonín)
datum narození: 29. 5. 1840
místo narození: dům čp. 206
otec: Anton Bicža (Antonín Biča) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Františka Sichy (v roce 1848 příjmení uváděno jako Sichra) – podruha ve Vrbce a Marianny z rodu Mikuláše Bílka – drobného rolníka z Jasenné
Sÿkora Paul (Sýkora Pavel)
datum narození: 30. 5. 1840
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sÿkora (Šimon Sýkora) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Richmanna (Rychmanna) – měšťana v Bzenci
Baubin Aloÿs (Baubín, Baubin Alois)
datum narození: 3. 6. 1840
místo narození: dům čp. 28
otec: Johann Baubin (Jan Baubin, Baubín) – měšťan a pekař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Filipa Donnersberga (Donnersbergera) – měšťana v Bzenci
Waradinek Johann (Varadinek Jan)
datum narození: 18. 6. 1840
místo narození: dům čp. 87
otec: Ignatz Waradinek (Ignác Varadinek) – měšťan v Bzenci
matka: Rosalia (Rosalie) dcera Filipa Čumra – měšťana v Bzenci
Nowotnÿ Cyrill (Novotný Cyril)
datum narození: 20. 6. 1840
místo narození: dům čp. 211
otec: Thomas Nowotnÿ (Tomáš Novotný) – obecní pasák v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Martina Domanského – čtvrtníka z Vacenovic na panství milotickém
Oberleitner Johann (Jan)
datum narození: 25. 6. 1840
místo narození: dům čp. 53
otec: Franz (František) Oberleitner – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Libora Procházky – tkalce z Kyjova
Brazda Paul (Brázda Pavel)
datum narození: 28. 6. 1840
místo narození: dům čp. 335
otec: Martin Brazda (Martin Brázda) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Richmacha (Rychmacha) – podsedníka z Olšovce
poznámka: Zemřel 23. 3. 1927.
Mansani Aloyisia (Mansani, Manzani Aloisie)
datum narození: 10. 7. 1840
místo narození: neuvedeno
otec: Aloÿs Mansani (Alois Mansani, Manzani) – inženýr na železnici (narozen v Benátkách)
matka: Anna dcera Jana Meyera – knížecího lékaře v Břeclavi
Marecžek Anna (Marečková Anna)
datum narození: 12. 7. 1840
místo narození: dům čp. 29
otec: Johann Marecžek (Jan Mareček) – měšťan a soustružník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Františka Koppensteinera – obyvatele ve Wilhelmsburgu v Dolních Rakousích
Přerowskÿ Johann (Přerovský Jan)
datum narození: 15. 7. 1840
místo narození: dům čp. 22
otec: Anton Přerowskÿ (Antonín Přerovský) – řezník v Bzenci
matka: Marianna dcera Jana Biče – souseda ve Bzenci
Twaružek Joseph (Tvarůžek Josef)
datum narození: 20. 7. 1840
místo narození: dům čp. 5
otec: Paul Twaružek (Pavel Tvarůžek) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Vavřince Voštického – měšťana v Bzenci
poznámka: Posthumus – narozen po smrti otce.
Kozak Jacob (Kozák Jakub)
datum narození: 26. 7. 1840
místo narození: dům čp. 184
otec: Mathäus Kozak (Matouš Kozák) – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera Jana Biče – měšťana v Bzenci
Maÿer Theresia (Mayerová Terezie)
datum narození: 29. 7. 1840
místo narození: dům čp. 17
otec: Joseph Maÿer (Josef Mayer) – švajcar (dojič, opatrovník krav) na vrchnostenském dvoře v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Stürzenhoffera – učitele ve Strážnici
Walstin (Valštýnová) Marianna
datum narození: 31. 8. 1840
místo narození: dům čp. 350
otec: Anton Walstin (Antonín Valštýn) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 8. 4. 1915.
Stranskÿ Laurenz (Stránský Vavřinec)
datum narození: 1. 8. 1840
místo narození: dům čp. 80
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Antonína Stránského – patentálního invalidy ze Švábenic
Kutnÿ (Kutná, Kútná) Marianna
datum narození: 13. 8. 1840
místo narození: dům čp. 234
otec: Martin Kutnÿ (Kutný, Kútný) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jiřího Sučka (Súčka) – souseda v Bzenci
poznámka: Zemřela 8. 10. 1916.
Indruch Maria (Indruchová, Indrůchová Marie)
datum narození: 14. 8. 1840
místo narození: dům čp. 343
otec: Joseph (Josef) Indruch – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Karla Goldmanna – měšťana  v Bzenci
Schebesta Marianna (Šebestová Marianna)
datum narození: 26. 8. 1840
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana  v Bzenci
Kutnÿ Josepha (Kutná, Kútná Josefa)
datum narození: 29. 8. 1840
místo narození: dům čp. 198
otec: Joseph Kutnÿ (Josef Kutný, Kútný) – soused v Bzenci
matka: Julianna dcera Jana Junka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 18. 5. 1928.
Urban Rosalia (Urbanová Rosalie)
datum narození: 2. 9. 1840
místo narození: dům čp. 167
otec: Fabian Urban – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Ventrče – podsedníka v Olšovci
Jurecžka Wenzel (Jurečka Václav)
datum narození: 4. 9. 1840
místo narození: dům čp. 162
otec: Mathias Jurecžka (Matěj Jurečka) – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Valentina Heringa – domkaře v Bzenci
Jurnikl Mathaeus (Jurnikl Matouš)
datum narození: 9. 9. 1840
místo narození: dům čp. 390
otec: Joseph (Josef) Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Dorothea (Dorota) dcera Pavla Kaštalána – měšťana v Bzenci
Nikl Franz (František)
datum narození: 9. 10. 1840
místo narození: dům čp. 215 (jinou rukou připsáno 323)
otec: Anton (Antonín) Nikl – podruh v Bzenci
matka: Marianna dcera Matěje Hudka – půlláníka z Žeravin na panství uhersko-ostrožském
Zelinka Mathaeus (Matouš)
datum narození: 12. 9. 1840
místo narození: dům čp. 376
otec: Franz (František) Zelinka – panský služebník ve Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Repíka – domkaře v Bzenci
Kastalan Josepha (Kaštalánová Josefa)
datum narození: 27. 9. 1840
místo narození: dům čp. 276
otec: Joseph Kastalan (Josef Kaštalán) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Jiřího Sáse – panského služebníka v Bzenci
Jakscha Franz (Jakša František)
datum narození: 4. 10. 1840
místo narození: dům čp. 216
otec: Philipp Jakscha (Filip Jakša) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Brniak Theresia (Brňáková Terezie)
datum narození: 9. 10. 1840
místo narození: dům čp. 45
otec: Joseph Brniak – bednářský mistr v Bzenci
matka: Sidonia (Sidonie) dcera Jiřího Sovy – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 7. 8. 1918.
Bunža Theresia (Bunžová Terezie)
datum narození: 14. 10. 1840
místo narození: dům čp. 254
otec: Franz Bunža (František Bunža) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Jana Bolfíka – měšťana v Bzenci
Wesselÿ Rosalia (Veselá Rosalie)
datum narození: 28. 10. 1840
místo narození: dům čp. 61
otec: Mathias Wesselÿ (Matěj Veselý) – řezník a domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera Matěje Koutného – obuvníka v Bzenci
Chmela Josepha (Chmelová Josefa)
datum narození: 31. 10. 1840
místo narození: dům čp. 283
otec: Franz Chmela (František Chmela) – měšťan v Bzenci
matka: Julianna (Juliana) dcera † Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
Woytiech Anna (Vojtěchová Anna)
datum narození: 17. 11. 1840
místo narození: dům čp. 288
otec: Franz Woytiech (František Vojtěch) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
Altmann Thecla (Altmannová Tekla)
datum narození: 23. 11. 1840
místo narození: dům čp. 130
otec: Franz (František) Altmann – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Fabiana Stavjaného – zednického mistra v Bzenci
poznámka: Zemřela 28. 11. 1919.
Jancžÿ Maria (Jančí Marie)
datum narození: 29. 11. 1840
místo narození: dům čp. 270
otec: Johann Jancžÿ (Jan Jančí) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Folty – řeznického mistra v Bzenci
Skoda Barbara (Škodová Barbora)
datum narození: 1. 12. 1840
místo narození: dům čp. 212
otec: Joseph Skoda (Josef Škoda) – domkař v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
Gogella Carl (Gogela Karel)
datum narození: 7. 12. 1840
místo narození: dům čp. 72
otec: Franz Gogella (František Gogela) – obchodník a purkmistr v Bzenci
matka: Maria (Marie) dcera Jana Riedla – hostinského v Žižkově (Moravský Žižkov) na panství břeclavském
Ostrezÿ Francisca (Ostrézi Františka)
datum narození: 22. 12. 1840
místo narození: dům čp. 173
otec: Johann Ostrezÿ (Jan Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera Tomáše Varadinka – měšťana v Bzenci
Procháska Barbara (Procházková Barbora)
datum narození: 22. 12. 1840
místo narození: dům čp. 13
otec: Franz Procháska (František Procházka) – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jakuba Súčka – měšťana v Bzenci
Borowicžka Johanna (Borovičková Jana)
datum narození: 26. 12. 1840
místo narození: dům čp. 42
otec: Franz Borowicžka (František Borovička) – soustružník v Bzenci
matka: Rosalia (Rosalie) dcera Jakuba Srny – městského služebníka v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 117-121.