Matrika: narození 1839

 

Jurecžka Paul (Jurečka Pavel)
datum narození: 7. 1. 1839
místo narození: dům čp. 259
otec: Johann Jurecžka (Jan Jurečka) – soused v Bzenci
matka: Marianna dcera Jakuba Chmely – souseda v Bzenci a Anny z rodu Františka Heringa – měšťana v Bzenci
Stehlik Ernest (Stehlík Arnošt)
datum narození: 11. 1. 1839
místo narození: dům čp. 122
otec: Philipp Stehlik (Filip Stehlík) – domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera † Antonína Vlčovského – korporála u k. k. regimentu Mitrowsky a Josefy z rodu Jiřího Režného – měšťana v Bzenci
Schindler Joseph (Schindler Josef)
datum narození: 19. 1. 1839
místo narození: dům čp. 318
otec: Wenzl (Václav) Schindler – podruh v Bzenci
matka: Margaretha (Markéta) dcera Matouše Finfery – obuvníka v Bzenci a Veroniky z rodu Jana Blahutky – měšťana v Bzenci
Lakomá Marianna
datum narození: 20. 1. 1839
místo narození: dům čp. 286
otec: neuveden
matka: Mechtylda dcera † Šimona Lakomého – podruha v Polešovicích a Pavlíny rozené Uhýrkové z Tučap
Rachwalla Franz (Rachvala František)
datum narození: 26. 1. 1839
místo narození: dům čp. 261
otec: Mathäus Rachwalla (Matouš Rachvala) – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci a Eleonory z rodu Martina Jurečky – měšťana v Bzenci
Pospiech Franz (Pospěch František)
datum narození: 29. 1. 1839
místo narození: dům čp. 199
otec: Martin Pospiech (Martin Pospěch) – soused v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
Ehrlich Joseph (Josef)
datum narození: 9. 2. 1839
místo narození: dům čp. 180
otec: Anton (Antonín) Ehrlich – domkař
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Kristiána Jakši – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jurečky – měšťana v Bzenci
Cžožik Elisabeth (Čožíková Alžběta)
datum narození: 10. 2. 1839
místo narození: dům čp. 124
otec: neuveden
matka: Anna dcera Rosalie Čožíkové z rodu Jana Čožíka – podruha z Temnic (Těmic)
Jancžÿ Joseph (Jančí Josef)
datum narození: 11. 2. 1839
místo narození: dům čp. 232
otec: Franz Jancžÿ (František Jančí) – soused ve Bzenci
matka: Marianna dcera Filipa Brázdy – souseda v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
Kastinger Joseph (Josef)
datum narození: 11. 2. 1839
místo narození: dům čp. 176
otec: Mathias (Matěj) Kastinger – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Karla Fleβnera (Flessnera, Flesnera) – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jaroše – měšťana v Bzenci
Brniak Eleonora (Brňáková Eleonora)
datum narození: 12. 12. 1839
místo narození: dům čp. 45
otec: Joseph Brniak (Josef Brňák) – domkař a bečvář v Bzenci
matka: Sidonia (Sidonie) dcera † Jiřího Sovy – domkaře a obuvníka v Bzenci a Sidonie z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Binder Johanna Nep. (Binderová Jana Nepomučena)
datum narození: 13. 2. 1839
místo narození: dům čp. 317
otec: Joseph (Josef) Binder – měšťan a voskař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Bezděka – tesaře v Uherském Ostrohu a Anny rozené Štolfové
Konecžnÿ Joseph (Konečný Josef)
datum narození: 16. 2. 1839
místo narození: dům čp. 233
otec: Fabian Konecžnÿ (Konečný) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Heringa – souseda v Bzenci a Veroniky z rodu Matouše Adamčíka – měšťana v Bzenci
Hanák Joseph (Josef)
datum narození: 17. 2. 1839
místo narození: dům čp. 345
otec: Franz Hanák (František Hanák) – měšťan a barvíř v Bzenci
matka: Antonia (Antonie) dcera † Jana Fleischmanna – švajcara (dojiče, opatrovníka krav) v Ivanovicích
Jakssa Theresia (Jakšová Terezie)
datum narození: 18. 2. 1839
místo narození: dům čp. 216
otec: Philipp Jakssa (Filip Jakša) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Martina Jelínka – souseda v Bzenci a Evy z rodu Tomáše Goldmanna – měšťana v Bzenci
Eigl Eduard
datum narození: 24. 2. 1839
místo narození: dům čp. 88
otec: Joseph Eigl (Josef Eigl) – písař na železnici v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Leopolda Hrušky – měšťana v Uherském Brodě
Bicž Joseph (Bič, Biča Josef)
datum narození: 1. 3. 1839
místo narození: dům čp. 346
otec: Ignatz Bicž (Ignác Bič, Biča) – soused v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Filipa Bunže – souseda v Bzenci a Alžběty z rodu Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci
Janoschtik Joseph (Janoštík Josef)
datum narození: 12. 3. 1839
místo narození: dům čp. 43
otec: Laurenz Janoschtik (Vavřinec Janoštík) – krejčí a domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera † Jana Fellmára (Fellmayera?) – bednářského mistra v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Dražila – domkaře v Olšovci
Juřena Joseph (Josef)
datum narození: 14. 3. 1839
místo narození: dům čp. 138
otec: Mathäus Juřena (Matouš Juřena) – domkař v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Christiana Karnufka (Karnůfka) – měšťana v Bzenci
Jurečka Maria Anna (Jurečková Marie Anna)
datum narození: 23. 3. 1839
místo narození: dům čp. 258
otec: Johann (Jan) Jurečka – soused v Bzenci
matka: Anna dcera Martina Nevřivého – souseda v Bzenci a Marianny z rodu Josefa Sučka (Súčka) – měšťana v Bzenci
Marecžek Marianna (Marečková Marianna)
datum narození: 25. 3. 1839
místo narození: dům čp. 82
otec: Martin Marecžek (Mareček) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Sučka (Súčka) – souseda v Bzenci a Anny z rodu Martina Urbana – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela v roce 1925 v Mariánských Horách.
Kastinger (Kastingerová) Marianna
datum narození: 25. 3. 1839
místo narození: dům čp. 255
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Kastingera – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Jana Nováka
Borowicžka Joseph (Borovička Josef)
datum narození: 27. 3. 1839
místo narození: dům čp. 42
otec: Franz Borowicžka (František Borovička) – soustružník a domkař v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera Jakuba Srny – městského služebníka v Bzenci a Rosalie z rodu Floriana Sekánka – domkaře v Olšovci
Sekelÿ Georg (Sekelý Jiří)
datum narození: 24. 4. 1839
místo narození: dům čp. 385
otec: Ernest Sekelÿ (Arnošt Sekelý) – domkař a krejčí v Bzenci
matka: Marianna dcera Ondřeje Klučky – souseda v Bzenci a Veroniky z rodu Václava Nevřivého – měšťana v Bzenci
Preβ Rosalia (Pressová, Presová Rosalie)
datum narození: 26. 4. 1839
místo narození: dům čp. 17
otec: Joseph Preβ (Josef Press, Pres) – domkař v Syrovíně a panský služebník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Jana Perutky (Perútky) – pasáka v Syrovíně a Marie rozené Gajduškové ze Syrovína
Woytiech Philipp Jacob (Vojtěch Filip Jakub)
datum narození: 1. 5. 1839
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Woytiech (Vojtěch) – měšťan a krejčí v Bzenci
matka: Marianna dcera Františka Vlčka – městského úředníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltina (Foltína, Foltýna) ze Strážnice
Pospiech Catharina (Pospěchová Kateřina)
datum narození: 2. 5. 1839
místo narození: dům čp. 177
otec: neuveden
matka: Genovefa dcera Jana Pospěcha – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Šebestiána Říkovského – domkaře v Bzenci
Schebesta Franz (Šebesta František)
datum narození: 5. 5. 1839
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka (Karnůfka) – měšťana v Bzenci
Ružicza Franz (Ružica František)
datum narození: 10. 5. 1839
místo narození: dům čp. 124
otec: Joseph Ružicza (Josef Ružica) – domkař v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Jana Čožíka – rolníka v Temnicích (Těmicích) na panství velehradském a Marianny z rodu Václava Haply – rolníka v Domaníně
Wrana Joseph (Vrána Josef)
datum narození: 6. 6. 1839
místo narození: dům čp. 63
otec: Joseph Wrana (Josef Vrána) – obuvnický mistr v Uherském Ostrohu
matka: Marianna dcera Františka Vaňhary – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Šebestiána Karnufka (Karnůfka) – měšťana v Bzenci
Kowacž Anna (Kováčová Anna)
datum narození: 14. 6. 1839
místo narození: dům čp. 274
otec: Johann Kowacž (Jan Kováč) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Filipa Jurečky – souseda v Bzenci a Marianny z rodu Bartoloměje Sovy – měšťana v Bzenci
Neswadba Johann Nep. (Nesvadba Jan Nepomuk)
datum narození: 22. 6. 1839
místo narození: dům čp. 86
otec: Joseph Neswadba (Jan Nesvadba) – sedlářský mistr v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Josefa Drbálka – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Libora Zapletala – měšťana v Bzenci
Marecžek Amalia (Marečková Amálie)
datum narození: 4. 7. 1839
místo narození: dům čp. 29
otec: Johann Marecžek (Jan Mareček) – měšťan a soustružník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Jiřího Koppensteinera – obyvatele ve Wilhelmsburgu v Rakousku a Evy
Jakssa Anna (Jakšová Anna)
datum narození: 3. 7. 1839
místo narození: dům čp. 210
otec: Thomas Jakssa (Tomáš Jakša) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera Martina Karnufka (Karnůfka) – podsedníka v Olšovci a Marianny z rodu Matěje Jelínka – souseda
Zelinka Anna (Zelinková Anna)
datum narození: 5. 7. 1839
místo narození: dům čp. 355
otec: Simon Zelinka (Šimon Zelinka) – panský služebník a domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Libora Nevřivého – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Ondřeje Junka – domkaře v Bzenci
Oprawil Ludvig (Opravil Ludvík)
datum narození: 9. 7. 1839
místo narození: dům čp. 75
otec: Ludwig Oprawil (Ludvík Opravil) – Oberkanonier (naddělostřelec – druhá nejnižší hodnost u rakouského dělostřelectva) u III. pluku a obuvník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Františka Pogody – domkaře v Bzenci
Kastinger Franz (František)
datum narození: 21. 7. 1839
místo narození: dům čp. 4
otec: Joseph (Josef) Kastinger – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Indrucha (Indrůcha) – podsedníka v Olšovci a Magdaleny z rodu Václava Jakše – měšťana v Bzenci
Nowák Anna (Nováková Anna)
datum narození: 29. 7. 1839
místo narození: dům čp. 330
otec: Wenzl Nowák (Václav Novák) – krejčovský mistr a měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – kováře v Bzenci
Chromek Jacob (Jakub)
datum narození: 29. 7. 1839
místo narození: dům čp. 401
otec: Jakob (Jakub) Chromek – pastýř ovcí v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Gische – domkaře ve Vracově
Ržežniček Franz (Řezníček František)
datum narození: 2. 8. 1839
místo narození: dům čp. 281
otec: neuveden
matka: Eleonora dcera † Ondřeje Řezníčka – podruha v Domaníně a Kateřiny z rodu Jana Poštolky z Domanína
Hrbacžek Laurenz (Hrbáček Vavřinec)
datum narození: 9. 8. 1839
místo narození: dům čp. 163
otec: Thomas Hrbacžek (Tomáš Hrbáček) – domkař v Bzenci
matka: Ewa (Eva) dcera † Františka Schischwolda (Šišvolda, Šišvalda) – domkaře v Bzenci a Anny
Holaβek Clara (Holásková Klára)
datum narození: 8. 8. 1839
místo narození: dům čp. 23
otec: Franz Holaβek (František Holásek) – bednář a domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Jana Vláčila – rolníka z Polkovic
Klucžka Marianna (Klučková Marianna)
datum narození: 13. 8. 1839
místo narození: dům čp. 157
otec: Joseph Klucžka (Josef Klučka) – domkař v Bzenci
matka: Weronika (Veronika) dcera † Josefa Tvarůžka – souseda v Bzenci a Marianny z rodu Serafina Bezchleba – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 12. 4. 1925.
Cžapka Josepha (Čapková Josefa)
datum narození: 17. 8. 1839
místo narození: dům čp. 98
otec: Anton Cžapka (Antonín Čapka) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Mikuláše Kutného (Kútného) – podruha v Bzenci a Barbory z rodu Jana Nováka – rybáře u přívozu
Urban Joseph (Urban Josef)
datum narození: 21. 8. 1839
místo narození: dům čp. 266
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) dcera Floriana Urbana – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jakuba Bezchleba – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 1. 5. 1933.
Huda Theresia (Hudová Terezie)
datum narození: 23. 8. 1839
místo narození: neuvedeno
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) dcera † Tomáše Hudy – mlynářského tovaryše ve Bzenci a Veroniky z rodu Jiřího Charuzy – zedníka z Veselí
Stražnitzkÿ Andreas (Strážnický Ondřej)
datum narození: 24. 8. 1839
místo narození: dům čp. 6
otec: Mathias Stražnitzkÿ (Matěj Strážnický) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Ondřeje Klučky – souseda v Bzenci a Veroniky z rodu Václava Nevřivého – měšťana v Bzenci
Jancžÿ Augustin (Jančí Augustin)
datum narození: 27. 8. 1839
místo narození: dům čp. 270
otec: Johann Jancžÿ (Jan Jančí) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Folty – řezníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Jana Kotka – měšťana v Bzenci
Lang Maria Anna (Langová Marie Anna)
datum narození: 3. 9. 1839
místo narození: dům čp. 75
otec: Laurenz Lang (Vavřinec Lang) – nájemce hostince v Bzenci, narozený v Birowartu (zřejmě Bad Pirawarth v Rakousích)
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Demmela – uměleckého tkalce (kunstweber) v Birowartu
Kastalan Josepha (Kaštalánová Josefa)
datum narození: 10. 9. 1839
místo narození: dům čp. 276
otec: Joseph Kastalan (Josef Kaštalán) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera † Jiřího Sáse – panského služebníka v Bzenci a Barbory z rodu Františka Matěje – domkaře v Syrovíně
Zabelka Theresia (Zábelková Terezie)
datum narození: 14. 9. 1839
místo narození: dům čp. 223
otec: Franz Zabelka (František Zábelka) – soused v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci a Josefy z rodu Václava Indrucha – podsedníka v Olšovci
poznámka: Zemřela 12. 8. 1930.
Jurecžka Marianna (Jurečková Marianna)
datum narození: 14. 9. 1839
místo narození: dům čp. 36
otec: Wenzl Jurecžka (Václav Jurečka) – domkař v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Matěje Čermáka – obuvníka v Bzenci a Anny z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Homola Mathaus (Homola Matouš)
datum narození: 15. 9. 1839
místo narození: dům čp. 55
otec: Johann Homola (Jan Homola) – měšťan v Bzenci
matka: Nepomucena (Nepomučena) dcera † Jana Bednaříka – krejčího v Bzenci a Františky z rodu Jana Havlíčka – měšťana v Bzenci
Kutnÿ Wenzl (Kutný, Kútný Václav)
datum narození: 23. 9. 1839
místo narození: dům čp. 285
otec: Jakob Kutnÿ (Jakub Kutný, Kútný) – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Vincence Grunera – provazníka v Bzenci a Anny z rodu Floriana Slavíka – měšťana v Bzenci
Hrbacžek Francisca (Hrbáčková Františka)
datum narození:  23. 9. 1839
místo narození: dům čp. 362
otec: Johann Hrbacžek (Jan Hrbáček) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Ondřeje Schembery (Šembery) – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Jana (Fenstera?) – domkaře v Uherském Brodu
Klucžka Theresia (Klučková Terezie)
datum narození: 28. 9. 1839
místo narození: dům čp. 339
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – souseda v Bzenci a Anny z rodu Jana Kutného (Kútného) – měšťana v Bzenci
Rudl Francisca (Rudlová Františka)
datum narození: 1. 10. 1839
místo narození: dům čp. 131
otec: Sebastian Rudl (Šebestián Rudl, Růdl) – domkař v Bzenci
matka: Elisabteh (Alžběta) dcera Jiřího Biče – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Jana Sovy – měšťana v Bzenci
Jancžÿ Francisca (Jančí Františka)
datum narození: 4. 10. 1839
místo narození: dům čp. 313
otec: Mathias Jancžÿ (Matěj Jančí) – stolař a podruh v Bzenci
matka: Paulina (Pavlína) dcera Tomáše Vozgy – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Vavřince Procházky – domkaře v Bzenci
Absolon Franz Serav (Absolon František Seraf – dle sv. Františka Serafínského)
datum narození: 4. 10. 1839
místo narození: dům čp. 70
otec: Johann Absolon (Jan Absolon) – měšťan a zámečnický mistr v Bzenci
matka: Paulina (Pavlína) dcera Vincence Grunera – provaznického mistra v Bzenci a Anny z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci
Kocžwera Franz (Kočvera, Kočvara František)
datum narození: 6. 10. 1839
místo narození: dům čp. 17
otec: Johann Kocžwera (Jan Kočvera, Kočvara) – pekař ve Strážnici
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Vlčka – panského služebníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltina (Foltína, Foltýna) – měšťana ve Strážnici
Sigmund Franz (František)
datum narození: 8. 10. 1839
místo narození: dům čp. 194
otec: Philipp (Filip) Sigmund – podruh a listonoš v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Matouše Nedomy – mlynáře ve Čtyřech Dvorech na panství pernštejnském
Goldmann Ferdinand
datum narození: 12. 10. 1839
místo narození: dům čp. 82
otec: Franz Goldmann (František Goldmann) – stolářský mistr a domkař na dominikále v Bzenci
matka: Anna dcera † Františka Goldmanna – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci
Michalik Franz (Michalík František)
datum narození: 14. 10. 1839
místo narození: dům čp. 366
otec: Karl Michalik (Karel Michalík) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Václava Biče – domkaře v Bzenci a Pauliny (Pavlíny) z rodu Baltazara Mikulíka – domkaře v Bzenci
Ostrezÿ Venzel (Ostrézi Václav)
datum narození: 22. 10. 1839
místo narození: dům čp. 171
otec: Wenzel Ostrezÿ (Václav Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Valentina Říkovského – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Václava Kopřivy – domkaře v Bzenci
Ottawa Josepha (Otavová Josefa)
datum narození: 25. 10. 1839
místo narození: dům čp. 26
otec: Joseph Ottawa (Josef Otava) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Cžermak Carl (Čermák Karel)
datum narození: 6. 11. 1839
místo narození: dům čp. 318
otec: Franz Čzermak (František Čermák) – barvíř světlými barvami v Bzenci
matka: Weronika (Veronika) dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Twaružek Joseph (Tvarůžek Josef)
datum narození: 5. 11. 1839
místo narození: dům čp. 214
otec: Franz Twaružek (František Tvarůžek) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Študenta – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Tomáše Kutného (Kútného) – domkaře v Bzenci
Chratochwilla Ignatz (Kratochvíla, Kratochvíl Ignác)
datum narození: 9. 11. 1839
místo narození: dům čp. 196
otec: Jakob Chratochwilla (Jakub Kratochvíla, Kratochvíl) – obuvník v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci a Rosiny z rodu Antonína Herrmanna – měšťana v Bzenci
Kolluch Leopold (Koluch, Kolúch Leopold)
datum narození: 11. 11. 1839
místo narození: dům čp. 372
otec: Franz Kolluch (František Koluch, Kolúch) – obuvník a domkař v Bzenci
matka: Victoria (Viktorie) dcera † Matěje Kantého (správně zřejmě Kutného či Kútného) – domkaře v Bzenci a Viktorie z rodu Kryšpína Vaňhary – obuvníka v Bzenci
Matiasch Maria Anna (Matyášová Marie Anna)
datum narození: 14. 11. 1839
místo narození: dům čp. 30
otec: Franz Matiasch (František Matyáš) – domkař a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Josefa Marečka – měšťana v Bzenci a Arnoštky z rodu Antonína Švrčka – domkaře v Bzenci
Theuer Francisca (Theuerová Františka)
datum narození: 16. 11. 1839
místo narození: dům čp. 86
otec: Joseph (Josef) Theuer – železniční dozorce narozený v Supíkovicích na panství Frývaldov
matka: Theresia (Terezie) z rodu † Antonína Heiβiga z Tomaschko (zřejmě Tomice v dnešním Polsku) na panství osoblažském (Hotzenplotz)
Buckwald Francisca (Bukvaldová Františka)
datum narození: 10. 12. 1839
místo narození: dům čp. 300
otec: Thomas Buckwald (Tomáš Bukvald) – podruh v Bzenci
matka: Marianna dcera Filipa Čumra – souseda v Bzenci a Barbory z rodu Jana Bartoňka – domkaře v Bzenci
Gister Barbara (Gistrová Barbora)
datum narození: 13. 12. 1839
místo narození: dům čp. 250
otec: Wenzl Gister (Václav Gister, Gistr) – soused v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Tomáše Kuchaře – výměnkáře v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Baďury – měšťana v Bzenci
Tschick Antonia
datum narození: 23. 12. 1839
místo narození: dům čp. 313
otec: Adolph (Adolf) Tschick (Čik?) – dozorce u k. k. důchodkové stráže v Bzenci, narozený v Olbramkostele ve znojemském kraji
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Josefa Doležala – sluhy u hraběte Sigmunda Berchtolda v Buchlovicích
Hajek Engelbert (Hájek Andělín)
datum narození: 24. 12. 1839
místo narození: dům čp. 84
otec: Franz Hajek (František Hájek) – dozorce u k. k. důchodkové stráže, narozený ve Strážnici
matka: Thekla (Tekla) dcera † Josefa Danhoffera – revírníka ve Ždánicích

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 111-116.