Matrika: narození 1838

 

 

Horák Josepha (Horáková Josefa)
datum narození: 1. 1. 1838
místo narození: dům čp. 141
otec: Martin Horák – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Baltazara Pogody – souseda v Bzenci
Buckwald Balthazar (Bukvald Baltazar)
datum narození: 5. 1. 1838
místo narození: dům čp. 300
otec: Thomas Buckwald (Tomáš Bukvald) – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Filipa Čumra – souseda v Bzenci
poznámka: Zemřel dne 6. 11. 1913.
Ostrezÿ Paul (Ostrézi Pavel)
datum narození: 8. 1. 1838
místo narození: dům čp. 114
otec: Joseph Ostrezÿ (Josef Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Dorothea (Dorota) dcera Ignáce Jakše – souseda v Bzenci
Oprawil Vincenz (Opravil Vincenc)
datum narození: 12. 1. 1838
místo narození: dům čp. 273
otec: Vinzenz Oprawil (Vincenc Opravil) – soused v Bzenci
matka: Ewa (Eva) dcera Jana Junka – čtvrtníka v Domaníně
Marecžek Paul (Mareček Pavel)
datum narození: 12. 1. 1838
místo narození: dům čp. 82
otec: Martin Marecžek (Mareček) – měšťan v Bzenci
matka: Marianna dcera † Františka Sučka (Súčka) – souseda v Bzenci
Kastalan Joseph (Kaštalán Josef)
datum narození: 12. 1. 1838
místo narození: dům čp. 276
otec: Joseph Kastalan (Josef Kaštalán) – soused v Bzenci
matka: Marianna dcera † Jiřího Sáse – panského služebníka v Bzenci
Ržežniček Joseph (Řezníček Josef)
datum narození: 14. 1. 1838
místo narození: dům čp. 281
otec: neuveden
matka: Eleonora dcera † Ondřeje Řezníčka – domkaře v Domaníně a Kateřiny z rodu Jana Poštolky – domkaře v Domaníně
Nikl Julianna (Niklová Juliana)
datum narození: 22. 1. 1838
místo narození: dům čp. 81
otec: Anton (Antonín) Nikl – podruh v Bzenci
matka: Marianna dcera † Matěje Hudka – půlláníka v Žeravinách na panství uhersko-ostrožském
Kastinger Mathias (Matěj)
datum narození: 4. 2. 1838
místo narození: dům čp. 4
otec: Joseph (Josef) Kastinger – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Indrucha – podsedníka v Olšovci
Nowák Joseph (Novák Josef)
datum narození: 6. 2. 1838
místo narození: dům čp. 375
otec: Martin Nowák (Novák) – měšťan v Bzenci u strážnického přívozu
matka: Paulina (Pavlína) dcera † Františka Scheiricha – penzionovaného rytmistra ve Strážnici
Bohussek Apolonia (Bohušková, Bohůšková Apolonie)
datum narození: 7. 2. 1838
místo narození: dům čp. 160
otec: Ignatz Bohussek (Ignác Bohušek, Bohůšek) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Zapletala – domkaře v Olšovci
Jakssa Joseph (Jakša Josef)
datum narození: 14. 2. 1838
místo narození: dům čp. 401
otec: neuveden
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Christiana Jakši – domkaře v Bzenci
Urban Joseph (Urban Josef)
datum narození: 16. 2. 1838
místo narození: dům čp. 202
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) dcera Floriana Urbana – měšťana v Bzenci
Kogela Carl (Kogela Karel)
datum narození: 18. 2. 1838
místo narození: dům čp. 27
otec: Joseph Kogela (Josef Kogela) – domkař a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Marianna dcera † Jakuba Franka – švajcara (dojiče a opatrovníka krav) v Šardicích
poznámka: V pozdějších letech zapisováno příjmení i ve tvaru Gogela.
Rucžka Catharina (Ručková, Růčková Kateřina)
datum narození: 22. 2. 1838
místo narození: dům čp. 384
otec: Joseph Rucžka (Josef Ručka, Růčka) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci
Poduschka Friedrich Alexander (Poduška Bedřich Alexandr)
datum narození: 23. 2. 1838
místo narození: dům čp. 316
otec: Karl Poduschka (Karel Poduška) – obchodník a měšťan v Bzenci
matka: Maria (Marie) dcera † Martina Jaška – řeznického mistra ve Vranově u Brna
Kottek Eleonora (Kotková Eleonora)
datum narození: 24. 2. 1838
místo narození: dům čp. 68
otec: Ignatz Kottek (Ignác Kotek) – kloboučnický mistr a podruh v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera Matouše Čermáka – měšťana v Bzenci
Pech Josepha (Pechová Josefa)
datum narození: 24. 2. 1838
místo narození: dům čp. 293
otec: Franz Pech (František Pech, Pecha) – hrnčířský mistr a domkař v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera † Josefa Fleβnera (Flessnera, Flesnera) – domkaře v Bzenci
Žiha Joseph (Josef)
datum narození: 27. 2. 1838
místo narození: dům čp. 115
otec: Joseph (Josef) Žiha – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Jana Rosy – domkaře v Bzenci
Sekelÿ Francisca (Sekelý Františka)
datum narození: 28. 2. 1838
místo narození: dům čp. 382
otec: Ernest Sekelÿ (Arnošt Sekelý) – domkař v Bzenci
matka: Marianna dcera Ondřeje Klučky – souseda v Bzenci
Gazda Cÿrill (Gazda Cyril)
datum narození: 1. 3. 1838
místo narození: dům čp. 244
otec: neuveden
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Šebestiána Gazdy – domkaře v Bzenci
Repik Cÿrill (Repík Cyril)
datum narození: 2. 3. 1838
místo narození: dům čp. 344
otec: Philipp Repik (Filip Repík) – soused v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Jana Ručky (Růčky) – souseda v Bzenci
Woytěch Joseph (Vojtěch Josef)
datum narození: 3. 3. 1838
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Woytěch (Martin Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Františka Vlčka – panského sluhy v Bzenci
Marcžik Josepha (Marčíková Josefa)
datum narození: 3. 3. 1838
místo narození: dům čp. 107
otec: Anton Marcžik (Antonín Marčík) – domkař v Bzenci
matka: Juliana dcera † Kašpara Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 4. 4. 1920.
Schebesta Josepha (Šebestová Josefa)
datum narození: 7. 3. 1838
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci
Bicža Josepha (Bičová Josefa)
datum narození: 10. 3. 1838
místo narození: dům čp. 333
otec: Mathias Bicža (Matěj Biča) – soused v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Bartoloměje Heringa – souseda v Bzenci
Walda Joseph (Walda, Valda Josef)
datum narození: 13. 3. 1838
místo narození: dům čp. 112
otec: Johann Walda (Jan Walda, Valda) – obuvník a domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera † Petra Michalíka – domkaře v Bzenci
Koczurek Josepha (Kocurková, Kocůrková Josefa)
datum narození: 19. 3. 1838
místo narození: dům čp. 34
otec: Paul Koczurek (Pavel Kocurek, Kocůrek) – domkař a krejčí v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jana Irle (Illera?) – tkalcovského mistra ve Wesenuferu
Hlawacžek Francisca (Hlaváčková Františka)
datum narození: 23. 3. 1838
místo narození: dům čp. 80
otec: Anton Hlawacžek (Antonín Hlaváček) – k. k. dozorce u důchodkové stráže v Bzenci
matka: Anna dcera † Františka Christa – obuvnického mistra v Koryčanech
Jurečka Francisca (Jurečková Františka)
datum narození: 31. 3. 1838
místo narození: dům čp. 7
otec: Paul (Pavel) Jurečka – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Václava Šebesty – souseda v Bzenci
Sowa Barbara (Sovová Barbora)
datum narození: 8. 4. 1838
místo narození: dům čp. 230
otec: Johann Sowa (Jan Sova) – soused v Bzenci
matka: Johanna (Jana) dcera Vincence Grunera – domkaře a provazníka v Bzenci
Huda Marianna (Hudová Marianna)
datum narození: 10. 4. 1838
místo narození: dům čp. 306
otec: neuveden
matka: Theres (Terezie) dcera † Tomáše Hudy – mlynářského tovaryše v Bzenci
Klucžka Joseph (Klučka Josef)
datum narození: 18. 4. 1838
místo narození: dům čp. 339
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – souseda v Bzenci
Karnufek Franz (Karnufek, Karnůfek František)
datum narození: 29. 4. 1838
místo narození: dům čp. 279
otec: Franz Karnufek (František Karnufek, Karnůfek) – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci
Ottawa Theresia (Otavová Terezie)
datum narození: 30. 4. 1838
místo narození: dům čp. 26
otec: Joseph Ottawa (Josef Otava) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci
Kutnÿ Francisca (Kutná, Kútná Františka)
datum narození: 2. 5. 1838
místo narození: dům čp. 234
otec: Martin Kutnÿ (Martin Kutný, Kútný) – soused v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jiřího Sučka (Súčka) – souseda v Bzenci
poznámka: Zemřela 29. 1. 1933.
Wassik Theresia (Vašíková Terezie)
datum narození: 6. 5. 1838
místo narození: dům čp. 340
otec: Cyrill Wassik (Cyril Vašík) – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Baltazara Mikulíka – měšťana v Bzenci
Weinhara Johann Nep. (Vaňhara Jan Nepomuk)
datum narození: 16. 5. 1838
místo narození: dům čp. 63
otec: Franz Weinhara (František Vaňhara) – měšťan a provaznický mistr v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Pogody – souseda v Bzenci
Sÿkora Franz (Sýkora František)
datum narození: 21. 5. 1838
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sÿkora (Šimon Sýkora) – měšťan a kovářský mistr v Bzenci
matka: Marianna dcera † Františka Richmanna (Rychmanna) – měšťana v Bzenci
Finfera Thecla (Finferová Tekla)
datum narození: 27. 5. 1838
místo narození: dům čp. 291
otec: Georg (Jiří) Finfera – obuvník a domkař v Bzenci
matka: Weronika (Veronika) dcera † Jana Demasýho – souseda v Bzenci
Rucžka Johann (Ručka, Růčka Jan)
datum narození: 7. 6. 1838
místo narození: dům čp. 334
otec: Andreas Rucžka (Ondřej Ručka, Růčka) – soused v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Josefa Tvarůžka – souseda v Bzenci
Kaminecz Eduard (Kaminec Eduard)
datum narození: 9. 6. 1838
místo narození: dům čp. 80
otec: Anton Kaminecz (Antonín Kaminec) – k. k. dozorce důchodkové stráže v Bzenci
matka: Anna dcera Jiřího Urbana – čtvrtníka z Nového Hrozenkova na vsetínském panství
Bechtl Sigmund Karl (Bechtl, Bechtel Zikmund Karel)
datum narození: 13. 6. 1838
místo narození: dům čp. 37
otec: Johann Friedrich Bechtl (Jan Bedřich Bechtl, Bechtel) – nadlesní na panství bzeneckém
matka: Anna dcera Jiřího Schrödera – penzionovaného šikovatele od vídeňské policie
Slawik Franz (Slavík František)
datum narození: 4. 7. 1838
místo narození: dům čp. 142
otec: Johann Slawik (Jan Slavík) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Šimona Vrzala – domkaře v Bzenci
Cziganek Anna (Cigánková Anna)
datum narození: 17. 7. 1838
místo narození: dům čp. 313
otec: neuveden
matka: Anna dcera Josefa Cigánka – podruha ve Strážnici, vdova po Bernardu Voleníkovi – hodináři v Bzenci
Saβ Ignatz (Sáss, Sás Ignác)
datum narození: 23. 7. 1838
místo narození: dům čp. 61
otec: Joseph Saβ (Josef Sáss, Sás) – panský služebný v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Kašpara Súčka – městského úředníka (služebníka) v Bzenci
Matauschek Anna (Matoušková, Matušková Anna)
datum narození: 26. 7. 1838
místo narození: dům čp. 100
otec: Anton Matauschek (Antonín Matoušek, Matušek) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Jana Bolfíka – souseda ve Bzenci
Kozák Dominic (Dominik)
datum narození: 10. 8. 1838
místo narození: dům čp. 184
otec: Mathäus (Matouš) Kozák – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Jana Biče – dominikálního domkaře v Bzenci
Racžek Maria Anna (Račková, Ráčková Marie Anna)
datum narození: 16. 8. 1838
místo narození: dům čp. 202
otec: Martin Racžek (Martin Raček, Ráček) – podruh v Bzenci
matka: Nepomucena (Nepomučena) dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci
Brazda Marianna (Brázdová Marianna)
datum narození: 27. 8. 1838
místo narození: dům čp. 50
otec: Johann Brazda (Jan Brázda) – domkař a krejčí v Bzenci
matka: Marianna dcera Vavřince Chmely – měšťana v Bzenci
Skoda Rosalia (Škodová Rosalie)
datum narození: 2. 9. 1838
místo narození: dům čp. 212
otec: Joseph Skoda (Josef Škoda) – domkař v Bzenci
matka: Magdalena dcera † Antonína Nevřivého – souseda v Bzenci
poznámka: Zemřela 16. 4. 1921.
Slowák Franz (Slovák František)
datum narození: 3. 9. 1838
místo narození: dům čp. 84
otec: Joseph Slowák (Josef Slovák) – zámečnický mistr ve Skalici v Uhrách
matka: Mariana dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci
Jakssa Franz (Jakša František)
datum narození: 8. 9. 1838
místo narození: dům čp. 168
otec: Jakob Jakssa (Jakub Jakša) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Jana Chlupka – rolníka v Hroznové Lhotě na panství uhersko-ostrožském
Goldmann Franz (František)
datum narození: 11. 9. 1838
místo narození: dům čp. 310
otec: Franz (František) Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Arnošta Stehlíka – domkaře v Bzenci
Gottwald Theodor Nicolaus (Mikuláš)
datum narození: 10. 9. 1838
místo narození: dům čp. 66
otec: Ignatz (Ignác) Gottwald – měšťan a varhanář v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Robíčka – panského zahradníka v Bzenci
Baubin Maria Anna (Baubinová, Baubínová Marie Anna)
datum narození: 12. 9. 1838
místo narození: dům čp. 28
otec: Johann Baubin (Jan Baubin, Baubín) – měšťan a pekař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Filipa Donnersbergera – měšťana v Bzenci
Twaružek Francisca (Tvarůžková Františka)
datum narození: 18. 9. 1838
místo narození: dům čp. 5
otec: Paul Twaružek (Pavel Tvarůžek) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Vavřince Voštického – domkaře v Bzenci
Nowak Theresia (Nováková Terezie)
datum narození: 11. 10. 1838
místo narození: dům čp. 156
otec: Paul Nowak (Pavel Novák) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Františka Junka – domkaře v Bzenci
Ržikowskÿ Philipp (Říkovský Filip)
datum narození: 16. 10. 1838
místo narození: dům čp. 148
otec: Anton Ržikowskÿ (Antonín Říkovský) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Jana Summera – podsedníka v Olšovci
Brazda Venzel (Brázda Václav)
datum narození: 21. 10. 1838
místo narození: dům čp. 335
otec: Martin Brazda (Brázda) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Richmacha (Rychmacha) – podsedníka v Olšovci
Truchlik Anton (Truchlík Antonín)
datum narození: 20. 10. 1838
místo narození: dům čp. 400
otec: neuveden
matka: Marianna dcera Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci
Duchacžek Martin (Ducháček Martin)
datum narození: 26. 10. 1838
místo narození: dům čp. 404
otec: Vinzenz Duchacžek (Vincenc Ducháček) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Františka Dobiáše – domkaře v Temnicích (Těmicích) na velehradském panství
Jarosch Francisca (Jarošová Františka)
datum narození: 28. 10. 1838
místo narození: dům čp. 155
otec: Martin Jarosch (Martin Jaroš) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci
poznámka: Spolu s následujícím zápisem dvojčata.
Jarosch Martin (Jaroš Martin)
datum narození: 28. 10. 1838
místo narození: dům čp. 155
otec: Martin Jarosch (Martin Jaroš) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci
poznámka: Spolu s předchozím zápisem dvojčata.
Ručka Josepha (Ručková, Růčková Josefa)
datum narození: 28. 10. 1838
místo narození: dům čp. 374
otec: Anton Ručka (Antonín Ručka, Růčka) – domkař v Bzenci
matka: Karolina (Karolína) dcera Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci
Bicža Joseph (Biča Josef)
datum narození: 11. 11. 1838
místo narození: dům čp. 206
otec: Anton Bicža (Antonín Biča) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Josefa Tekelýho (správně zřejmě Sekelýho) – domkaře v Bzenci
Cžermak Franz (Čermák František)
datum narození: 13. 11. 1838
místo narození: dům čp. 273
otec: Joseph Cžermák (Josef Čermák) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Cypriána Vrzala – domkaře v Bzenci
Gloβa Marianna (Glossová, Glosová Marianna)
datum narození: 13. 11. 1838
místo narození: dům čp. 115
otec: neuveden
matka: Julianna (Juliana) dcera † Václava Glose – domkaře a kováře ve Vracově
Kastinger Anna (Kastingerová Anna)
datum narození: 21. 11. 1838
místo narození: dům čp. 158
otec: Philipp (Filip) Kastinger
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Josefa Ostrézi – řezníka v Bzenci
poznámka: Zemřela 6. 4. 1920.
Wischinka Johann Franz (Višinka Jan František)
datum narození: 29. 11. 1838
místo narození: dům čp. 84
otec: Johann Wischinka (Jan Višinka) – dozorce u důchodkové stráže v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Morávka – rolníka z Rozsoch na panství rožíneckém
Nowák Maria (Nováková Marie)
datum narození: 5. 12. 1838
místo narození: dům čp. 227
otec: Franz Nowák (František Novák) – soused v Bzenci
matka: Marianna dcera Jana (Ručky) Růčky – souseda v Bzenci
poznámka: Zemřela 30. 4. 1924.
Minařik Thomas (Minařík Tomáš)
datum narození: 8. 12. 1838
místo narození: dům čp. 118
otec: neuveden
matka: Josepha (Josefa) vdova po † Matěji Jelínkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Tomáše Minaříka – zednického tovaryše v Bzenci.
Sommer Johann (Jan)
datum narození: 29. 12. 1838
místo narození: dům čp. 367
otec: Johann Sommer (Jan Sommer) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Goldmanna – domkaře v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 106-111.