Matrika: narození 1837

 

Kottek Ernestina (Kotková Arnošta)
datum narození: 4. 1. 1837
místo narození: dům čp. 333
otec: Johann Kottek (Jan Kotek) – podruh v Bzenci
matka: Anna dcera † Jana Machaře – drába v Hodoníně
Lukas Barbara (Lukášová Barbora)
datum narození: 4. 1. 1837
místo narození: dům čp. 182
otec: neuveden
matka: Thekla (Tekla) dcera † Jana Lukáše – domkaře v Domaníně
Sowa Joseph (Sova Josef)
datum narození: 10. 1. 1837
místo narození: dům čp. 104
otec: Joseph Sowa (Josef Sova) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Josefa Klučky – domkaře v Bzenci
Waradinek Mariana (Varadinková Mariana)
datum narození: 14. 1. 1837
místo narození: dům čp. 117
otec: Anton Waradinek (Antonín Varadinek) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Antonína Tvarůžka – domkaře v Bzenci
Rucžka Franziska (Ručková, Růčková Františka)
datum narození: 14. 1. 1837
místo narození: dům čp. 196
otec: Franz Rucžka (František Ručka, Růčka) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera † Filipa Jurečky – souseda v Bzenci
Rachwalla Mariana (Rachvalová Mariana)
datum narození: 19. 1. 1837
místo narození: dům čp. 261
otec: Mathäus Rachwalla – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci
poznámka: Zemřela 8. 4. 1917.
Klucžka Paul (Klučka Pavel)
datum narození: 25. 1. 1837
místo narození: dům čp. 339
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – souseda v Bzenci
Kowácž Apolonia (Kováčová Apolonie)
datum narození: 7. 2. 1837
místo narození: dům čp. 257
otec: Mathäus Kowácž (Matouš Kováč) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Matouše Jurečky – podsedníka v Olšovci
poznámka: Zemřela 18. 5. 1920.
Pospiech Martin (Pospěch Martin)
datum narození: 7. 2. 1837
místo narození: dům čp. 199
otec: Martin Pospiech (Martin Pospěch) – soused v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
Schebesta Mathias (Šebesta Matěj)
datum narození: 9. 2. 1837
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera † Martina Jelínka – souseda v Bzenci
poznámka: Spolu s následujícím zápisem dvojčata.
Schebesta Apolonia (Šebestová Apolonie)
datum narození: 9. 2. 1837
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera † Martina Jelínka – souseda v Bzenci
poznámka: Spolu s předchozím zápisem dvojčata.
Ottawa (Otava) Valentin
datum narození: 8. 2. 1837
místo narození: dům čp. 26
otec: Joseph Ottawa (Josef Otava) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci
Marcžik Joseph (Marčík Josef)
datum narození: 11. 2. 1837
místo narození: neuvedeno
otec: neuveden
matka: Sidonia (Sidonie) dcera Pavla Marčíka – domkaře v Olšovci
Jakssa Franziska (Jakšová Františka)
datum narození: 12. 2. 1837
místo narození: dům čp. 168
otec: Jakob Jakssa (Jakub Jakša) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Chlupka (Chlúpka, Chloupka) – domkaře v Hroznové Lhotě
Jakssa Mathias (Jakša Matěj)
datum narození: 15. 2. 1837
místo narození: dům čp. 210
otec: Thomas Jakssa (Tomáš Jakša) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Martina Karnufka (Karnůfka) – podsedníka v Olšovci
Ručka Franz (Růčka František)
datum narození: 19. 2. 1837
místo narození: dům čp. 348
otec: Vinzenz Ručka (Vincenc Růčka) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Bartoloměje Zábelky – souseda v Bzenci
Racžek Josepha (Račková, Ráčková Josefa)
datum narození: 7. 3. 1837
místo narození: dům čp. 84
otec: Martin Racžek (Raček, Ráček) – měšťan v Bzenci
matka: Nepomučena dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci
Fialka Joseph (Fialka Josef)
datum narození: 11. 3. 1837
místo narození: dům čp. 320
otec: Anton Fialka (Antonín Fialka) – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Jana Biče – souseda v Bzenci
Jurnikl Sidonia (Jurniklová Sidonie)
datum narození: 12. 3. 1837
místo narození: dům čp. 187
otec: Barthl. (Bartoloměj) Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Vavřince Pogody – souseda v Bzenci
Sommer Katharina (Sommerová Kateřina)
datum narození: 13. 3. 1837
místo narození: dům čp. 367
otec: Johann (Jan) Sommer – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Goldmanna – domkaře v Bzenci
Duchacžek Josepha (Ducháčková Josefa)
datum narození: 15. 3. 1837
místo narození: dům čp. 404
otec: Winzenz Duchacžek (Vincenc Ducháček) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Františka Dobiáše – domkaře v Temnicích (Těmicích)
Zelinka Joseph (Josef)
datum narození: 15. 3. 1837
místo narození: dům čp. 355
otec: Simon (Šimon) Zelinka – domkař a panský služebník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Libora Nevřivého – domkaře v Bzenci
Goliasch Franz (Goliáš František)
datum narození: 22. 3. 1837
místo narození: dům čp. 78
otec: Joseph Goliasch (Josef Goliáš) – měšťan v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Františka Žižíka – domkaře v Bzenci
Wojtěch Mariana (Vojtěchová Mariana)
datum narození: 25. 3. 1837
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Wojtěch (Martin Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Františka Vlčka – městského služebníka (úředníka) v Bzenci
Kutnÿ Wenzl (Kutný, Kútný Václav)
datum narození: 27. 3. 1837
místo narození: dům čp. 285
otec: Jakob Kutnÿ (Jakub Kutný, Kútný) – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Vincence Grunera – provaznického mistra v Bzenci
Gottwald Raphael Hugo Ignatz (Gottwald Rafael Hugo Ignác)
datum narození: 1. 4. 1837
místo narození: dům čp. 66
otec: Ignatz (Ignác) Gottwald – měšťan a varhanář v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Robíčka – panského zahradníka v Bzenci
Bicža Josepha (Bičová Josefa)
datum narození: 19. 3. 1837
místo narození: dům čp. 206
otec: Anton Bicža (Antonín Biča) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Jiřího Sichra – domkaře z Vrbky na strážnickém panství
Gawenda Christina (Gavendová Kristýna)
datum narození: 12. 4. 1837
místo narození: dům čp. 16
otec: Wenzl Gawenda (Václav Gavenda) – panský pasák v Bzenci
matka: Anna dcera † Františka Mikatsche – pasáka ve Vracově
Ehrlich Johann (Jan)
datum narození: 14. 4. 1837
místo narození: dům čp. 401
otec: Anton (Antonín) Ehrlich – domkař
matka: Elisabetha (Alžběta) dcera † Kristiana Jakši – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jurečky – měšťana v Bzenci
Jancžÿ Franz (Jančí František)
datum narození: 19. 4. 1837
místo narození: dům čp. 232
otec: Franz Jancžÿ (František Jančí) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Filipa Brázdy – souseda v Bzenci
Kuchař Jakob (Kuchař Jakub)
datum narození: 22. 4. 1837
místo narození: dům čp. 249
otec: Wenzl Kuchař (Václav Kuchař) – soused v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera † Jakuba Bolfíka – podsedníka v Olšovci
Ostrezÿ Philipp (Ostrézi Filipp)
datum narození: 22. 4. 1837
místo narození: dům čp. 158
otec: neuveden
matka: Elisabetha (Alžběta) dcera † Josefa Ostrézi – domkaře v Bzenci
Cžapka Mariana (Čapková Mariana)
datum narození: 23. 4. 1837
místo narození: dům čp. 98
otec: Anton Cžapka (Antonín Čapka) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Mikuláše Kutného (Kútného) – podruha v Bzenci
Janoschcžik Mariana (Janoščíková – v dalších letech však psáno příjmení ve tvaru Janoštíková Mariana)
datum narození: 5. 5. 1837
místo narození: dům čp. 43
otec: Laurenz Janoschcžik (Vavřinec Janoščík – Janoštík) – krejčí a domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera † Jana Fellmayera – bednářského mistra v Bzenci
Stawianÿ Anna (Stavjaná Anna)
datum narození: 9. 5. 1837
místo narození: dům čp. 107
otec: neuveden
matka: Rosalia (Rosalie) dcera † Fabiana Stavjaného – zednického mistra v Bzenci
Sigmunt Johanna (Sigmundová Jana)
datum narození: 10. 5. 1837
místo narození: dům čp. 376
otec: Stephan Sigmunt (Štěpán Sigmund) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Jakuba Bohuška – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 23. 5.  1915.
Brniak Anna (Brňáková Anna)
datum narození: 13. 5. 1837
místo narození: dům čp. 45
otec: Joseph Brniak (Josef Brňák) – domkař v Bzenci
matka: Sidonia (Sidonie) dcera † Jiřího Staw (Stavjaného) – domkaře v Bzenci
Pogoda Johann (Jan)
datum narození: 18. 5. 1837
místo narození: dům čp. 222
otec: Franz (František) Pogoda – soused v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Antonína Plachty – čtvrtníka z Petrova na strážnickém panství
Piskoř Anton (Antonín)
datum narození: 27. 5. 1837
místo narození: dům čp. 184
otec: Felix Piskoř – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Václava Sekelýho – domkaře v Bzenci
Binder Aloÿsia (Binderová Aloisie)
datum narození: 13. 6. 1837
místo narození: dům čp. 317
otec: Joseph (Josef) Binder – měšťan a voskař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Bezděka – tesaře v Uherském Ostrohu
Skoda Paul (Škoda Pavel)
datum narození: 14. 6. 1837
místo narození: dům čp. 212
otec: Joseph Skoda (Josef Škoda) – domkař v Bzenci
matka: Magdalena dcera † Antonína Nevřivého – souseda v Bzenci
Hanák Aloÿsia (Hanáková Aloisie)
datum narození: 17. 6. 1837
místo narození: dům čp. 345
otec: Franz (František) Hanák – soused a barvíř v Bzenci
matka: Antonia (Antonie) dcera † Jana Fleischmanna – švajcara (dojiče, opatrovníka krav) v Ivanovicích
Kogela Anna Amalia (Kogelová, Gogelová Anna Amalie)
datum narození: 3. 7. 1837
místo narození: dům čp. 72
otec: Johann Kogela (Jan Kogela, Gogela) – obchodník a purkmistr v Bzenci
matka: Maria (Marie) dcera Jana Riedla – hostinského v Žižkově (Moravský Žižkov) na panství břeclavském
Sahl Heinrich Anton (Sahl Jindřich Antonín)
datum narození: 4. 7. 1837
místo narození: dům čp. 80
otec: Anton Sahl (Antonín Sahl) – dozorce u k. k. důchodkové stráže v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Josefa Gorbla – měšťana v Moravské Třebové
Karnufek Johann (Karnufek, Karnůfek Jan)
datum narození: 15. 7. 1837
místo narození: dům čp. 229
otec: Wendelin Karnufek (Vendelín Karnůfek) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera † Jana Sovy – souseda v Bzenci
Rucžka Francisca (Ručková, Růčková Františka)
datum narození: 19. 7. 1837
místo narození: dům čp. 143
otec: Joseph Rucžka (Josef Růčka) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Františka Kutného (Kútného) – souseda v Bzenci
poznámka: Zemřela 11. 4. 1923.
Juřena Maria Magdalena (Juřenová Marie Magdalena)
datum narození: 21. 7. 1837
místo narození: dům čp. 138
otec: Mathäus (Matouš) Juřena – domkař v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci
Klucžka Jacob (Klučka Jakub)
datum narození: 22. 7. 1837
místo narození: dům čp. 190
otec: Mathäus Klucžka (Matouš Klučka) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci
Mařik Anna (Maříková Anna)
datum narození: 22. 7. 1837
místo narození: dům čp. 20
otec: Franz Mařik (František Mařík) – stolářský mistr ve Ždánicích
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Josefa Fajkuse – domkaře a stoláře v Bzenci
Jancžÿ Maria Anna (Jančí Marie Anna)
datum narození: 4. 8. 1837
místo narození: dům čp. 76
otec: Mathias Jancžÿ (Matěj Jančí) – měšťan v Bzenci
matka: Paulina (Pavlína) dcera Tomáše Vozgy – měšťana v Bzenci
Fellmeÿer Ignatz (Fellmayer Ignác)
datum narození: 4. 8. 1837
místo narození: dům čp. 39
otec: Thomas Fellmeÿer (Tomáš Fellmayer) – domkař a bednář v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Floriana Švrčka – souseda v Bzenci
Absolon Anton Theodor Cajetan (Absolon Antonín Theodor Kajetán)
datum narození: 7. 8. 1837
místo narození: dům čp. 70
otec: Johann (Jan) Absolon – měšťan a zámečnický mistr v Bzenci
matka: Paulina (Pavlína) dcera Vincence Grunera – provaznického mistra v Bzenci
Sucžek Cÿrill (Suček, Súček Cyril)
datum narození: 11. 8. 1837
místo narození: dům čp. 392
otec: Christian Sucžek (Kristián Suček, Súček) – domkař v Bzenci
matka: Magdalena dcera Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 12. 8. 1921.
Jancžÿ Anton (Jančí Antonín)
datum narození: 23. 8. 1837
místo narození: dům čp. 270
otec: Johann Jancžÿ (Jan Jančí) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Folty – řezníka v Bzenci
Maÿer Amalia (Mayerová Amalie)
datum narození: 28. 8. 1837
místo narození: dům čp. 16
otec: Joseph Maÿer (Josef Mayer) – švajcar (dojič, opatrovník krav) v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Tomáše Stirzenhoffera – učitele ve Strážnici
poznámka: V dalších letech psáno příjmení otce matky ve tvaru Stürzenhoffer.
Holomek Mathaeus (Holomek Matouš)
datum narození: 31. 8. 1837
místo narození: auf freiem felde (pod širým nebem, v přírodě)
otec: Johann Holomek (Jan Holomek) – cikán z uhersko-ostrožského panství
matka: Roβina (Rosina) dcera † Matouše Holomka – cikána ze Bzence
Kolluch Rosalia (Kolůchová, Koluchová Rosalie)
datum narození: 2. 9. 1837
místo narození: dům čp. 373
otec: Franz Kolluch (František Kolůch, Koluch) – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Viktoria (Viktorie) dcera † Matěje Kantého (správně zřejmě Kutného či Kútného) – obuvníka v Bzenci
Beutl Johann (Beutl, Beutel Jan)
datum narození: 6. 9. 1837
místo narození: dům čp. 120
otec: neuveden
matka: Theres (Terezie) dcera † Tomáše Beutla – domkaře v Bzenci
Borowicžka Anna (Borovičková Anna)
datum narození: 13. 9. 1837
místo narození: dům čp. 42
otec: Franz Borowicžka (František Borovička) – domkař a soustružník v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera Jakuba Srny – městského služebníka v Bzenci
Kallina Maria Anna (Kalinová Marie Anna)
datum narození: 14. 9. 1837
místo narození: dům čp. 17
otec: Joseph Kallina (Josef Kalina) – důchodní na panství bzeneckém (vrchnostenský úředník na účetní agendu panství)
matka: Josepha (Josefa) dcera † Josefa Gradewohla – městského radního v Kyjově
Kutnÿ Rosalia (Kutná, Kútná Rosalie)
datum narození: 17. 9. 1837
místo narození: dům čp. 133
otec: Johann Kutnÿ (Jan Kutný, Kútný) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera † Josefa Repíka – souseda v Bzenci
Nowak Mauritz (Novák Mořic)
datum narození: 21. 9. 1837
místo narození: dům čp. 330
otec: Wenzl Nowak (Václav Novák) – krejčovský mistr a měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci
Chromek Johann (Chromek Jan)
datum narození: 26. 9. 1837
místo narození: dům čp. 327
otec: Jakob Chromek (Jakub Chromek) – měšťan v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Viktorína Vojtěcha – výměnkáře v Bzenci
Kowatsch Theresia (Kováčová Terezie)
datum narození: 26. 9. 1837
místo narození: dům čp. 274
otec: Johann Kowatsch (Jan Kováč) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) – dcera † Filipa Jurečky – souseda v Bzenci
Metzenauer Carl (Karel)
datum narození: 26. 9. 1837
místo narození: dům čp. 80
otec: Carl (Karel) Metzenauer – vrchní dozorce u k. k. důchodkové stráže v Bzenci
matka: Genowefa (Genovefa) dcera Jana Hliněnského – měšťana v Tišnově
Altmann Theresia (Altmannová, Altmanová Terezie)
datum narození: 27. 9. 1837
místo narození: dům čp. 130
otec: Franz Altmann (František Altmann, Altman) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Fabiána Stavjaného – zednického mistra v Bzenci
Schebesta Franz (Šebesta František)
datum narození: 2. 10. 1837
místo narození: dům čp. 182
otec: Johann Schebesta (Jan Šebesta) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Vojtěcha Táborského – tesaře z Tschichowa (obec Česká?)
Rucžka Barbara (Ručková, Růčková Barbora)
datum narození: 22. 10. 1837
místo narození: dům čp. 207
otec: neuveden
matka: Ewa (Eva) dcera † Antonína Růčky – souseda v Bzenci
Gruner Franz (Gruner František)
datum narození: 22. 10. 1837
místo narození: dům čp. 81
otec: Vinzenz (Vincenc) Gruner – provaznický mistr v Bzenci
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Tomáše Nováka – svobodného domkaře (osvobozený od poplatků, povinností a závazků) v Bzenci a Františky z rodu Ignáce Bergera
Zabelka Franz. Xav. (Zábelka František Xaverius – dle sv. Františka Xaverského)
datum narození: 25. 11. 1837
místo narození: dům čp. 223
otec: Franz Zabelka (František Zábelka) – soused v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci
Weisberger Victoria (Weisbergerová Viktorie)
datum narození: 5. 12. 1837
místo narození: dům čp. 53
otec: Karl (Karel) Weisberger – měšťan a kolářský mistr v Bzenci
matka: Margaretha (Markéta) dcera † Jana Brambosche – kožešnického mistra v Hodoníně
Bicža Francisca (Bičová Františka)
datum narození: 27. 12. 1837
místo narození: dům čp. 331
otec: Igatz (správně Ignatz – Ignác) Bicža (Biča) – domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Filipa Bunži – souseda v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 100-105.