Matrika: narození 1836

 

Hanak Ignatz (Hanák Ignác)
datum narození: 16. 1. 836
místo narození: dům čp. 345
otec: Franz Hanak (František Hanák) – soused a barvíř v Bzenci
matka: Antonia (Antonie) dcera † Jana Fleischmanna – švajcara (dojiče, opatrovníka krav) z Ivanovic
Nowak Franz (Novák František)
datum narození: 14. 1. 1836
místo narození: dům čp. 252
otec: Mathias Nowak (Matěj Novák) – soused v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Jana Summera – souseda v Bzenci
Kogela Antonia (Kogelová Antonie)
datum narození: 17. 1. 1836
místo narození: dům čp. 27
otec: Joseph (Josef) Kogela – domkař a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Mariana dcera † Jakuba Franka – švajcara v Šardicích
Žak Mariana (Žáková Mariana)
datum narození: 20. 1. 1836
místo narození: dům čp. 32
otec: Anton Žak (Antonín Žák) – měšťan a stolářský mistr v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci
Newřiwi Franz (Nevřivý František)
datum narození: 19. 1. 1836
místo narození: dům čp. 56
otec: Valentin Newřiwi (Valentin Nevřivý) – podruh v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Floriana Urbana – měšťana v Bzenci
Nowak Vinzenz (Novák Vincenc)
datum narození: 26. 1. 1836
místo narození: dům čp. 330
otec: Wenzl Nowak (Václav Novák) – měšťan a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci
Brem Eulalia Karolina Theresia Elisabetha (Bremová Eulálie Karolina Terezie Alžběta)
datum narození: 1. 2. 1836
místo narození: dům čp. 72
otec: Franz Brem (František Brem) – vrchní dohlížitel u k. k. důchodkové stráže v Bzenci
matka: Elisabetha (Alžběta) dcera † Josefa Grübla – účetního v Uherské dvorské kanceláři ve Vídni
Twaružek Franziska (Tvarůžková Františka)
datum narození: 5. 2. 1836
místo narození: dům čp. 35
otec: Johann Twaružek (Jan Tvarůžek) – domkař a tesař v Bzenci
matka: Mariana dcera Floriana Urbana – měšťana v Bzenci
Slawik Josepha (Slavíková Josefa)
datum narození: 7. 2. 1836
místo narození: dům čp. 387
otec: Vinzenz Slawik (Vincenc Slavík) – soused v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera † Antonína Brázdila – domkaře a obuvníka v Bzenci
Zelinka (Zelinková) Juliana
datum narození: 15. 2. 1836
místo narození: dům čp. 355
otec: Simon (Šimon) Zelinka – panský služebník a domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Libora Nevřivého – domkaře v Bzenci
Poduschka Amalia (Podušková Amalie)
datum narození: 18. 2. 1836
místo narození: dům čp. 316
otec: Karl Poduschka (Karel Poduška) – měšťan a obchodník v Bzenci
matka: Maria (Marie) dcera † Martina Jaschka (Jaška) – řeznického mistra ve Vranově (u Brna)
Fajkus Theres (Fajkusová Terezie)
datum narození: 22. 2. 1836
místo narození: dům čp. 20
otec: Joseph Fajkus (Josef Fajkus) – stolářský mistr v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Antonína Veselého – hostinského ve Bzenci
Brauner Johanna (Braunerová Jana)
datum narození: 27. 2. 1836
místo narození: dům čp. 43
otec: Johann (Jan) Brauner – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Filipa Dobrovského – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 22. 3. 1935.
Trey Josepha (Treyová Josefa)
datum narození: 28. 2. 1836
místo narození: dům čp. 364
otec: neuveden
matka: Mariana dcera † Josefa Treye – pohodného v Olšovci
Twaružek Mariana (Tvarůžková Mariana)
datum narození: 28. 2. 1836
místo narození: dům čp. 242
otec: neuveden
matka: (jméno v matrice neuvedeno) dcera † Matěje Tvarůžka – souseda v Bzenci
Daniel Franziska (Danielová Františka)
datum narození: 28. 2. 1836
místo narození: pod širým nebem
otec: Kaspar Daniel (Kašpar Daniel) – cikán z uhersko-ostrožského panství
matka: Viktoria (Viktorie) dcera Vincence Holomka – cikána z uhersko-ostrožského panství
Schömber Eduard (Šembera Eduard)
datum narození: 28. 2. 1836
místo narození: dům čp. 356
otec: neuveden
matka: Katharina dcera † Ondřeje Šembery – podruha v Bzenci
Nowak Karl Wenzl (Novák Karel Václav)
datum narození: 3. 3. 1836
místo narození: dům čp. 375
otec: Martin Nowak (Novák) – měšťan v Bzenci u strážnického přívozu
matka: Paulina (Pavlína) dcera Františka Scheiricha – penzionovaného rytmistra
Brniak Josepha (Brňáková Josefa)
datum narození: 2. 3. 1836
místo narození: dům čp. 45
otec: Joseph Brniak (Josef Brňák) – domkař a bednář v Bzenci
matka: Sidonia (Sidonie) dcera † Jiřího Staw (zřejmě Stavjaného) – domkaře v Bzenci
Wollenik Josepha (Voleníková Josefa)
datum narození: 10. 3. 1836
místo narození: dům čp. 319
otec: Bernard Wollenik (Bernard Voleník) – hodinářský mistr v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Cigánka – soukenického mistra ve Bzenci
Hattasch Josepha (Hatašová Josefa)
datum narození: 12. 3. 1836
místo narození: dům čp. 57
otec: Joseph Hattasch (Josef Hataš, Hataša) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Václava Opravila – měšťana v Bzenci
Donnersberg Josepha Franziska Nepomucena (Donnersbergová, Donnersbergerová Josefa Františka Nepomučena)
datum narození: 16. 3. 1836
místo narození: dům čp. 312
otec: Johann Donnersberg (Jan Donnersberg, Donnersberger) – měšťan a zámečník v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Antonína Absolona – panského bednáře v Bzenci
Rigal Josepha (Rigalová Josefa)
datum narození: 19. 3. 1836
místo narození: dům čp. 66
otec: neuveden
matka: Christina (Kristýna) vdova po Janu Schubertovi – k. k. dozorci v Bzenci. Dcera † Josefa Rigala – krejčího v Bzenci
Wassik Franz de Paula (Vašík František de Paula – po svatém Františku z Pauly)
datum narození: 29. 3. 1836
místo narození: dům čp. 340
otec: Philipp Wassik (Filip Vašík) – soused v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Baltazara Mikulíka – souseda v Bzenci
Sowa Johann (Sova Jan)
datum narození: 29. 3. 1836
místo narození: dům čp. 230
otec: Johann Sowa (Jan Sova) – soused v Bzenci
matka: Johanna (Jana) dcera Vincence Grunera – domkaře v Bzenci
Marecžek Franz de Paula (Mareček František de Paula – po svatém Františku z Pauly)
datum narození: 2. 4. 1836
místo narození: dům čp. 29
otec: Johann Marecžek (Jan Mareček) – soustružník v Bzenci
matka: Barbara dcera Františka Koppensteinera z Wilhelmsburgu v Dolních Rakousích a Evy rozené Reichsgesellové
Kuczurek Anna (Kucurková – správně má být Kocurková, nebo Kocůrková Anna)
datum narození: 11. 4. 1836
místo narození: dům čp. 34
otec: Paul Kuczurek (Pavel Kocurek) – krejčovský mistr a domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jana Irleho (Illera) – domkaře ve Wesenuferu v Horních Rakousích
Jakscha Anna (Jakšová Anna)
datum narození: 20. 4. 1836
místo narození: dům čp. 216
otec: Philipp Jakscha (Filip Jakša) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
Bicža Katharina (Bičová Kateřina)
datum narození: 21. 4. 1836
místo narození: dům čp. 333
otec: Mathias Bicža (Matěj Biča) – soused v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Bartoloměje Heringa – souseda v Bzenci
Hickl Adolph (Hickl, Hikl Adolf)
datum narození: 25. 4. 1836
místo narození: dům čp. 71
otec: Anton Hickl (Antonín Hickl, Hikl) – stolářský mistr a domkař v Bzenci
matka: Ernestina (Arnošta) dcera Matěje Kantého (Koutného?) – obuvnického mistra v Bzenci
Matauschtik Aloysius (Matouštík, Matuštík Alois)
datum narození: 29. 4. 1836
místo narození: dům čp. 179
otec: Wenzl Matauschtik (Václav Matouštík, Matuštík) – cínařský tovaryš z Žižlavic
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Kastingera – měšťana v Bzenci
Kottek Johann Nep. (Kotek Jan Nepomuk)
datum narození: 14. 5. 1836
místo narození: dům čp. 68
otec: Ignatz Kottek (Ignác Kotek) – kloboučník v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera Matouše Čermáka – měšťana v Bzenci
Sucžek Barbara (Sučková, Súčková Barbora)
datum narození: 16. 5. 1836
místo narození: dům čp. 260
otec: Joseph Sucžek (Josef Suček, Súček) – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Martina Jelínka – podsedníka v Olšovci
Baubin Philipp (Baubin Filip)
datum narození: 21. 5. 1836
místo narození: dům čp. 28
otec: Johann Baubin (Jan Baubin) – pekařský mistr a měšťan v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Filipa Donnersberga (Donnersbergera) – měšťana v Bzenci
Sekelÿ Thekla (Sekelý Tekla)
datum narození: 22. 5. 1836
místo narození: dům čp. 385
otec: Ernest Sekelÿ (Arnošt Sekelý) – domkař a krejčí v Bzenci
matka: Mariana dcera Ondřeje Klučky – souseda v Bzenci
Ružicza Maria (Ružicová, Růžicová Marie)
datum narození: 14. 6. 1836
místo narození: dům čp. 124
otec: Joseph Ružicza (Josef Ružica, Růžica) – domkař v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Jana Čožíka – rolníka z Temnic (Těmic). Ovdovělá po Václavu Pečírkovi.
Prassek Ernestina (Prasková, Prášková Arnošta)
datum narození: 21. 6. 1836
místo narození: dům čp. 21
otec: Thomas Prassek (Tomáš Prasek, Prášek) – podruh a krejčí v Bzenci
matka: Mariana dcera † Martina Summera – domkaře v Bzenci
Binder Maria (Binderová Marie)
datum narození: 28. 6. 1836
místo narození: dům čp. 317
otec: Joseph Binder (Josef Binder) – měšťan a voskář v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Bezděka – tesaře v Ostrohu (Uherský Ostroh)
Kottek Ignatz (Kotek Ignác)
datum narození: 10. 7. 1836
místo narození: dům čp. 68
otec: neuveden
matka: Mariana dcera † Ignáce Kotka – měšťana v Bzenci
Kucžera Franziska (Kučerová Františka)
datum narození: 13. 7. 1836
místo narození: dům čp. 221
otec: Mathias Kucžera (Matěj Kučera) – soused v Bzenci
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Jana Nevřivého – souseda v Bzenci
poznámka: Spolu s následujícím zápisem dvojčata.
Kucžera Philipp (Kučera Filip)
datum narození: 13. 7. 1836
místo narození: dům čp. 221
otec: Mathias Kucžera (Matěj Kučera) – soused v Bzenci
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Jana Nevřivého – souseda v Bzenci
poznámka: Spolu s předchozím zápisem dvojčata.
Chromek Anna (Chromková Anna)
datum narození: 14. 7. 1836
místo narození: dům čp. 116
otec: Jakob Chromek – panský ovčák ve Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Jische – domkaře ve Vracově
Newřiwÿ Anna (Nevřivá Anna)
datum narození: 23. 7. 1836
místo narození: dům čp. 354
otec: Joseph Newřiwÿ (Josef Nevřivý) – domkař v Bzenci
matka: Paulina (Pavlína) dcera † Kašpara Růčky – souseda v Bzenci
Srna Maria (Srnová Marie)
datum narození: 27. 7. 1836
místo narození: dům čp. 73
otec: Jakob (Jakub) Srna – městský služebník v Bzenci
matka: Anna dcera † Cyrila Brázdy – měšťana v Bzenci
Zapletal Maria (Zapletalová Marie)
datum narození: 29. 7. 1836
místo narození: dům čp. 129
otec: Wenzl Zapletal (Václav Zapletal) – domkař v Bzenci a vojín u regimentu Nahsau (správně Nassau – jméno majitele pluku)
matka: Theres (Terezie) dcera † Tomáše Klučky – souseda v Bzenci
Kastinger Anton (Kastinger Antonín)
datum narození: 31. 7. 1836
místo narození: dům čp. 4
otec: Joseph (Josef) Kastinger – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Indrucha – podsedníka v Olšovci
Huda Anton (Huda Antonín)
datum narození: 1. 8. 1836
místo narození: dům čp. 306
otec: neuveden
matka: Theres (Terezie) dcera † Tomáše Hudy – mlynářského tovaryše v Bzenci
Rucžka Julianna (Ručková, Růčková Juliana)
datum narození: 12. 8. 1836
místo narození: dům čp. 374
otec: Anton Rucžka (Antonín Růčka) – domkař v Bzenci
matka: Karolina dcera Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci
Ostrezÿ Maria (Ostrézi Marie)
datum narození: 13. 8. 1836
místo narození: dům čp. 161
otec: Wenzl Ostrezÿ (Václav Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Valentina Říkovského – domkaře v Bzenci
Bunža Joseph (Bunža Josef)
datum narození: 21. 8. 1836
místo narození: dům čp. 351
otec: Franz Bunža (František Bunža) – soused v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Klučky – souseda v Bzenci
Rupetz Aloÿs (Rupec Alois)
datum narození: 24. 8. 1836
místo narození: dům čp. 49
otec: Joseph Rupetz (Josef Rupec) – panský ovčák v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera † Václava Schwettera – švajcara v Bzenci
Pech Franziska (Pechová Františka)
datum narození: 29. 8. 1836
místo narození: dům čp. 293
otec: Franz Pech (František Pech, Pecha) – hrnčířský mistr a domkař v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera † Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci
Konecžny Mariana (Konečná Mariana)
datum narození: 3. 9. 1836
místo narození: dům čp. 233
otec: Fabian Konecžny (Fabián Konečný) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Jana Heringa – souseda v Bzenci
Schindilek Mariana (Šindílková Mariana)
datum narození: 5. 9. 1836
místo narození: dům čp. 292
otec: Andreas Schindilek (Ondřej Šindílek) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jiřího Rohleslera – domkaře v Bzenci
Hrbacžek Johann (Hrbáček Jan)
datum narození: 5. 9. 1836
místo narození: dům čp. 362
otec: Johann Hrbacžek (Jan Hrbáček) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Ondřeje Šembery – domkaře v Bzenci
Goldmann Anton (Goldmann Antonín)
datum narození: 11. 9. 1836
místo narození: dům čp. 391
otec: Ignatz Goldmann (Ignác Goldmann) – domkař v Bzenci
matka: Rosalia (Rosalie) dcera Antonína Varadinka – domkaře v Bzenci
Sykora Thekla (Sýkorová Tekla)
datum narození: 23. 9. 1836
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sykora (Šimon Sýkora) – měšťan a kovář v Bzenci
matka: Mariana dcera Františka Richmanna (Rychmanna) – měšťana v Bzenci
Sowa Wenzel (Sova Václav)
datum narození: 25. 9. 1836
místo narození: dům čp. 172
otec: Karl Sowa (Karel Sova) – domkař v Bzenci
matka: Ernestina (Arnošta) dcera Matěje Kastingera – měšťana v Bzenci
Brazda Joseph (Brázda Josef)
datum narození: 1. 10. 1836
místo narození: dům čp. 92
otec: Balthazar Brazda (Baltazar Brázda) – domkař v Bzenci
matka: Apollonia (Apolonie) dcera Jana Opravila – souseda v Bzenci
Stehlik Anton (Stehlík Antonín)
datum narození: 15. 10. 1836
místo narození: dům čp. 288
otec: Philipp Stehlik (Filip Stehlík) – domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera † Karla Vlčovského – korporála u pěšího pluku Mitrovského
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata.
Stehlik Ernest (Stehlík Arnošt)
datum narození: 15. 10. 1836
místo narození: dům čp. 288
otec: Philipp Stehlik (Filip Stehlík) – domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera † Karla Vlčovského – korporála u pěšího pluku Mitrovského
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata.
Dittl Franz (Dittl, Dittel František)
datum narození: 20. 10. 1836
místo narození: dům čp. 22
otec: Johann Dittl (Jan Dittl, Dittel) – bednář a domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Františka Holáska – bednáře a domkaře v Bzenci
Hering Franz (František)
datum narození: 23. 10. 1836
místo narození: dům čp. 178
otec: Wenzl (Václav) Hering – domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera Floriána Sovy – domkaře v Bzenci
Kutnÿ Josepha (Kutná, Kútná Josefa)
datum narození: 28. 10. 1836
místo narození: dům čp. 226
otec: Franz Kutnÿ (František Kutný, Kútný) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Summera (Sumra) – souseda v Bzenci
Buckwald Franz (Bukvald František)
datum narození: 4. 11. 1836
místo narození: dům čp. 300
otec: Thomas Buckwald (Tomáš Bukvald) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Filipa Čumra – souseda v Bzenci
Rucžka Martin (Ručka, Růčka Martin)
datum narození: 10. 11. 1836
místo narození: dům čp. 384
otec: Joseph Rucžka (Josef Ručka, Růčka) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci
Woschcžitzkÿ Theres (Voščická, Voštická Terezie)
datum narození: 11. 11. 1836
místo narození: dům čp. 193
otec: Johann Woschcžitzkÿ (Jan Voščický, Voštický) – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Juliana dcera † Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci
Hrbaček Franziska (Hrbáčková Františka)
datum narození: 13. 11. 1836
místo narození: dům čp. 163
otec: Thomas Hrbaček (Tomáš Hrbáček) – domkař v Bzenci
matka: Ewa (Eva) dcera † Františka Šišvalda – domkaře a obuvníka v Bzenci
Bicž Anna (Bičová Anna)
datum narození: 17. 11. 1836
místo narození: dům čp. 191
otec: Balthazar Bicž (Baltazar Bič, Biča) – domkař a propuštěný voják – vojín u sapérů
matka: Anna dcera † Jana Zubálka – čtvrtníka v Tasově na veselském panství
poznámka: Zemřela 4. 1. 1919.
Slawik Franz (Slavík František)
datum narození: 23. 11. 1836
místo narození: dům čp. 142
otec: Johann Slawik (Jan Slavík) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Šimona Vrzala – domkaře v Bzenci
Schucžek Franziska (Sučková, Súčková Františka)
datum narození: 27. 11. 1836
místo narození: dům čp. 286
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Václava Sučka (Súčka) – podruha v Bzenci
Ržikowskÿ Joseph (Říkovský Josef)
datum narození: 28. 11. 1836
místo narození: dům čp. 148
otec: Anton Ržikowskÿ (Antonín Říkovský) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Františka Summera (Sumra) – podsedníka v Olšovci
Brazda Franziska (Brázdová Františka)
datum narození: 11. 12. 1836
místo narození: dům čp. 10 (jiným písmem připsáno číslo 50)
otec: Johann Brazda (Jan Brázda) – domkař a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Mariana dcera Floriána Chmely – domkaře v Bzenci
Saβ Joseph (Sás, Sass Josef)
datum narození: 15. 12. 1836
místo narození: dům čp. 61
otec: Joseph Saβ (Josef Sás, Sass) – panský služebník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Kašpara Súčka – panského služebníka v Bzenci
Urban Anna (Urbanová Anna)
datum narození: 18. 12. 1836
místo narození: dům čp. 167
otec: Fabian Urban – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Antonína Ventrči – podsedníka v Olšovci
Chromek Thomas (Chromek Tomáš)
datum narození:  19. 12. 1836
místo narození: dům čp. 227
otec: Georg Chromek (Jiří Chromek) – soused v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Jana Orlického – měšťana v Bzenci
Jarosch Johann (Jaroš Jan)
datum narození: 24. 12. 1836
místo narození: dům čp. 155
otec: Martin Jarosch (Martin Jaroš) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci
Nowák Franziska (Nováková Františka)
datum narození: 24. 12. 1836
místo narození: dům čp. 156
otec: Paul Nowák (Pavel Novák) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Františka Junka – domkaře v Bzenci
Newřiwÿ Stephan (Nevřivý Štěpán)
datum narození: 25. 12. 1836
místo narození: dům čp. 110
otec: Jakob Newřiwÿ (Jakub Nevřivý) – podruh v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Václava Tvarůžka – souseda v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 94-100.