Matrika: narození 1835

 

Kontner Anton (Kontner Antonín)
datum narození: 1. 1. 1835
místo narození: dům čp. 17
otec: Peter Kontner (Petr Kontner) – panský švajcar v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Matzenauera – švajcara z Milotic
Jelinek Franziska (Jelínková Františka)
datum narození: 5. 1. 1835
místo narození: dům čp. 238
otec: Martin Jelinek (Jelínek) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Vavřince Jurnikla – domkaře v Bzenci
Jarosch Fabian (Jaroš Fabian)
datum narození: 19. 1. 1835
místo narození: dům čp. 200
otec: Joseph Jarosch (Josef Jaroš) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Tomáše Kuchaře – souseda v Bzenci
Hickl Maria (Hicklová, Hiklová Marie)
datum narození: 22. 1. 1835
místo narození: dům čp. 81
otec: Georg Hickl (Jiří Hickl, Hikl) – zednický mistr v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Tomáše Nováka – dominikálního domkaře v Bzenci
Goliasch Joseph (Goliáš Josef)
datum narození: 5. 2. 1835
místo narození: dům čp. 78
otec: Joseph Goliasch (Josef Goliáš) – měšťan v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Františka Žižíka – domkaře v Bzenci
Kutnÿ Josepha (Kutná, Kútná Josefa)
datum narození: 6. 2. 1835
místo narození: dům čp. 198
otec: Joseph Kutnÿ (Josef Kutný, Kútný) – soused v Bzenci
matka: Juliana dcera Jana Junka – podsedníka z Domanína
Hrbacžek Apolonia (Hrbáčková Apolonie)
datum narození: 6. 2. 1835
místo narození: dům čp. 163
otec: Thomas Hrbacžek (Tomáš Hrbáček) – domkař v Bzenci
matka: Ewa (Eva) dcera † Františka Šišvalda – obuvníka v Bzenci
Sikora Josepha (Sýkorová Josefa)
datum narození: 9. 2. 1835
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sikora (Šimon Sýkora) – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera † Františka Richmanna (Rychmanna) – měšťana v Bzenci
Mikulik Joseph (Mikulík Josef)
datum narození: 10. 2. 1835
místo narození: dům čp. 342
otec: Philipp Mikulik (Filip Mikulík) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Filipa Summera (Sumra) – souseda v Bzenci
Jarosch Karl (Jaroš Karel)
datum narození: 10. 2. 1835
místo narození: dům čp. 155
otec: Martin Jarosch (Martin Jaroš) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci
Sowa Mariana (Sovová Mariana)
datum narození: 12. 2. 1835
místo narození: dům čp. 245
otec: Michael Sowa (Michal Sova) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera Jana Sigmunda – souseda v Bzenci
Dittl Thekla (Dittlová, Dittelová Tekla)
datum narození: 15. 2. 1835
místo narození: dům čp. 22
otec: Johann Dittl (Jan Dittl, Dittel) – bednář a domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Josefa Holáska – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 18. 5. 1919.
Rucžka Ignatz (Ručka, Růčka Ignác)
datum narození: 18. 2. 1835
místo narození: dům čp. 196
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) dcera Jana Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci
Ostrezÿ Eleonora (Ostrézi Eleonora)
datum narození: 21. 2. 1835
místo narození: dům čp. 114
otec: Joseph Ostrezÿ (Josef Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Dorothea (Dorota) dcera Ignáce Jakše – měšťana v Bzenci
Přiborskÿ Joseph (Příborský Josef)
datum narození: 1. 3. 1835
místo narození: dům čp. 215
otec: neuveden
matka: Josepha (Josefa) dcera Pavla Příborského – pasáka ve Vracově
Sucžek Josepha (Sučková, Súčková Josefa)
datum narození: 6. 3. 1835
místo narození: dům čp. 392
otec: Christian Sucžek (Kristián Suček, Súček) – domkař v Bzenci
matka: Magdalena dcera Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci
Hromek Magdalena (Hromková Magdalena)
datum narození: 6. 3. 1835
místo narození: dům čp. 227
otec: Georg Hromek (Jiří Hromek) – měšťan v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Orlického – měšťana v Bzenci
Gawenda Joseph (Gavenda Josef)
datum narození: 11. 3. 1835
místo narození: dům čp. 17
otec: Wenzl Gawenda (Václav Gavenda) – panský pasák v Bzenci
matka: Anna dcera † Františka Mikatsche – pasáka ve Vracově
Rachwalla Joseph (Rachvala Josef)
datum narození: 13. 3. 1835
místo narození: dům čp. 261
otec: Mathäus Rachwalla (Matouš Rachvala) – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci
Jarosch Joseph (Jaroš Josef)
datum narození: 13. 3. 1835
místo narození: dům čp. 387
otec: Ignatz Jarosch (Ignác Jaroš) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Augustina Kučery – domkaře v Bzenci
Jakssa Josepha (Jakšová Josefa)
datum narození: 16. 3. 1835
místo narození: dům čp. 168
otec: Jakob Jakssa (Jakub Jakša) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Chlupka (Chlúpka, Chloupka) – domkaře v Hroznové Lhotě
Kozak Joseph (Kozák Josef)
datum narození: 18. 3. 1835
místo narození: dům čp. 184
otec: Mathäus Kozak (Matouš Kozák) – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera Jana Biče – domkaře v Bzenci
Newřiwÿ Winzenz (Nevřivý Vincenc)
datum narození: 25. 3. 1835
místo narození: dům čp. 359
otec: Wenzl Newřiwÿ (Václav Nevřivý) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera † Ondřeje Goliáše – měšťana v Bzenci
Kutnÿ Apolonia (Kutná, Kútná Apolonie)
datum narození: 1. 4. 1835
místo narození: dům čp. 285
otec: Jakob Kutnÿ (Jakub Kutný, Kútný) – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Vincence Grunera – souseda v Bzenci
poznámka: Zemřela 11. 2. 1928.
Jancžÿ Philipp (Jančí Filip)
datum narození: 6. 4. 1835
místo narození: dům čp. 232
otec: Franz Jancžÿ (František Jančí) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Filipa Brázdy – souseda v Bzenci
Nowotnÿ Theresia (Novotná Terezie)
datum narození: 16. 4. 1835
místo narození: dům čp. 49
otec: Thomas Nowotnÿ (Tomáš Novotný) – vrchnostenský pasák v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Martina Adamce – čtvrtníka ze Svatobořic
Piskoř Mariana (Piskořová Mariana)
datum narození: 18. 4. 1835
místo narození: dům čp. 164
otec: Felix Piskoř – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Václava Sekelýho – domkaře v Bzenci
Sedalik Thekla (Sedalíková Tekla)
datum narození: 19. 4. 1835
místo narození: dům čp. 320
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) – služebná v Bzenci. Dcera Jana Sedalíka – pasáka v Písku
Skoda Philipp (Škoda Filip)
datum narození: 24. 4. 1835
místo narození: dům čp. 212
otec: Joseph Skoda (Josef Škoda) – domkař v Bzenci
matka: Magdalena dcera Antonína Nevřivého – souseda v Bzenci
Schebesta Joseph (Šebesta Josef)
datum narození: 4. 5. 1835
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera † Martina Jelínka – souseda v Bzenci
Janoschcžik Ernestina (Janoščíková – v dalších letech však psáno příjmení ve tvaru Janoštíková Arnošta)
datum narození: 9. 5. 1835
místo narození: dům čp. 43
otec: Laurenz Janoschcžik (Vavřinec Janoščík – Janoštík) – krejčí a domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera † Jana Fellmayera – bednářského mistra v Bzenci
Mrwa Apolonia (Mrvová Apolonie)
datum narození: 22. 5. 1835
místo narození: dům čp. 149
otec: Franz Mrwa (František Mrva) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jiřího Havlíčka – podruha v Lhotě
Horak Philipp (Horák Filip)
datum narození: 25. 5. 1835
místo narození: dům čp. 141
otec: Martin Horak (Martin Horák) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Baltazara Pogody – souseda v Bzenci
poznámka: Spolu s následujícím zápisem dvojčata.
Horak Johann (Horák Jan)
datum narození: 25. 5. 1835
místo narození: dům čp. 141
otec: Martin Horak (Martin Horák) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Baltazara Pogody – souseda v Bzenci
poznámka: Spolu s předchozím zápisem dvojčata.
Schebesta Johann (Šebesta Jan)
datum narození: 26. 5. 1835
místo narození: dům čp. 123
otec: Wenzl Schebesta (Václav Šebesta) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Matěje Brázdy – domkaře v Bzenci
Saβ Johann (Sass, Sás Jan)
datum narození: 27. 5. 1835
místo narození: dům čp. 61
otec: Joseph Saβ (Josef Sass, Sás) – panský kočí v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Kašpara Súčka – domkaře v Bzenci
Weisberger Johann (Weisberger Jan)
datum narození: 29. 5. 1835
místo narození: dům čp. 53
otec: Karl Weisberger (Karel Weisberger) – měšťan v Bzenci
matka: Margaretha (Markéta) dcera † Jana Brambosche – kožešnického mistra v Hodoníně
Rotter Anton (Rotter Antonín)
datum narození: 8. 6. 1835
místo narození: dům čp. 59
otec: Anton Rotter (Antonín Rotter) – dílovedoucí pivovaru v Dolních Věstonicích
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera Jana Domoratského
Gogella Antonia (Gogelová Antonie)
datum narození: 10. 6. 1835
místo narození: dům čp. 80
otec: Franz Gogella (František Gogela) – obchodník a měšťan v Bzenci
matka: Maria (Marie) dcera Jana Riedla – hostinského v Žižkově na břeclavském panství
Hana Antonia (Hánová Antonie)
datum narození: 11. 6. 1835
místo narození: dům čp. 166
otec: Franz Hana (František Hána) – malíř a domkař z Velké Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)
matka: Josepha (Josefa) dcera Josefa Blažka – domkaře v Bzenci
Jancžÿ Anna (Jančí Anna)
datum narození: 3. 7. 1835
místo narození: dům čp. 270
otec: Johann Jancžÿ (Jan Jančí) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera † Josefa Folty – měšťana v Bzenci
Walda Jakob (Valda Jakub)
datum narození: 16. 7. 1835
místo narození: dům čp. 112
otec: Johann Walda (Jan Valda) – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Mariana dcera † Petra Michalíka – domkaře v Bzenci
Žižik Anna (Žižíková Anna)
datum narození: 17. 7. 1835
místo narození: dům čp. 106
otec: Franz Žižik (František Žižík) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Jana Kurečka – domkař v Olšovci
Jancžÿ Anna (Jančí Anna)
datum narození: 20. 7. 1835
místo narození: dům čp. 76
otec: Mathias Jancžÿ (Matěj Jančí) – měšťan v Bzenci
matka: Paulina (Pavlína) dcera Tomáše Vozgy – měšťana v Bzenci
Malowanÿ Aloÿsia (Malovaná Aloisie)
datum narození: 1. 8. 1835
místo narození: dům čp. 95
otec: Philipp Malowanÿ (Filip Malovaný) – obuvník a domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Melichara Klučky – domkaře v Bzenci
Nowak Joseph (Novák Josef)
datum narození: 6. 8. 1835
místo narození: dům čp. 266
otec: Franz Nowak (František Novák) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Jana Růčky – souseda v Bzenci
Žiha Mariana (Žihová Mariana)
datum narození: 6. 8. 1835
místo narození: dům čp. 115
otec: Joseph Žiha (Josef Žiha) – obuvnický mistr a domkař v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) dcera † Floriána Rosy – domkaře v Bzenci
poznámka: Narozena ve Vacenovicích.
Binder Joseph (Binder Josef)
datum narození: 13. 8. 1835
místo narození: dům čp. 317
otec: Joseph Binder (Josef Binder) – měšťan a voskář v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Bezděka – tesaře z Ostrohu (Uherského Ostrohu)
Kuchař Mariana (Kuchařová Mariana)
datum narození: 15. 8. 1835
místo narození: dům čp. 249
otec: Wenzl Kuchař (Václav Kuchař) – soused v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera † Jakuba Bolfíka – podsedníka z Olšovce
Ottawa Maria (Otavová Marie)
datum narození: 21. 8. 1835
místo narození: dům čp. 27
otec: neuveden
matka: Magdalena dcera † Tomáše Otavy – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 2. 1. 1918.
Wogtěch Augustin (Vojtěch Augustin)
datum narození: 22. 8. 1835
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Wogtěch (Martin Vojtěch) – měšťan a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Mariana dcera Františka Vlčka – panského služebníka v Bzenci
Gazda Augustin
datum narození: 5. 9. 1835
místo narození: dům čp. 89
otec: neuveden
matka: Anna dcera † Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci
Straschek Franziska (Strašková Františka)
datum narození: 7. 9. 1835
místo narození: dům čp. 305
otec: Georg Straschek (Jiří Strašek) – domkař v Bzenci
matka: Viktoria (Viktorie) dcera † Antonína Marečka – měšťana v Bzenci
Brazda Wenzl (Brázda Václav)
datum narození: 24. 9. 1835
místo narození: dům čp. 334
otec: Martin Brazda (Martin Brázda) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Richmacha (Rychmacha) – podsedníka v Olšovci
Bunža Theres (Bunžová Terezie)
datum narození: 25. 9. 1835
místo narození: dům čp. 352
otec: Franz (František) Bunža – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Jana Bolfíka – souseda v Bzenci
Kolluch Theres (Koluchová, Kolúchová Terezie)
datum narození: 2. 10. 1835
místo narození: dům čp. 372
otec: Franz Kolluch (František Koluch, Kolúch) – domkař v Bzenci
matka: Viktoria (Viktorie) dcera † Matěje Kantého (Kútného?) – domkaře v Bzenci
Sigmunt Joseph (Sigmund Josef)
datum narození: 10. 10. 1835
místo narození: dům čp. 134
otec: Thomas Sigmunt (Tomáš Sigmund) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Michala Ostréziho – domkaře v Bzenci
Kastalan Paul (Kaštalán Pavel)
datum narození: 11. 10. 1835
místo narození: dům čp. 276
otec: Joseph Kastalan (Josef Kaštalán) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera † Jiřího Sáse – panského služebníka v Bzenci
Schindler Joseph (Schindler Josef)
datum narození: 22. 10. 1835
místo narození: dům čp. 310
otec: Wenzl Schindler (Václav Schindler) – podruh v Bzenci
matka: Margaretha (Markéta) dcera Matouše Finfery domkaře a obuvnického mistra v Bzenci
Zapletal Johann (Jan)
datum narození: 24. 10. 1835
místo narození: dům čp. 311
otec: Michal Zapletal – měšťan v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Františka Bohatého – měšťana v Hranicích na Moravě
poznámka: Oddán 19. 10. 1908 s Karolinou Fischer v Polské Ostravě.
Schebesta Engelbert (Šebesta Andělín)
datum narození: 7. 11. 1835
místo narození: dům čp. 226
otec: Mathäus Schebesta (Matouš Šebesta) – měšťan a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Františka Vašíka – měšťana v Bzenci
Chromek Antonia (Chromková Antonie)
datum narození: 12. 11. 1835
místo narození: dům čp. 327
otec: Jakob Chromek (Jakub Chromek) – měšťan a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Vendelína Vojtěcha – vysloužilého vojáka v Bzenci
Homola Anton (Homola Antonín)
datum narození: 19. 11. 1835
místo narození: dům čp. 55
otec: Johann Homola (Jan Homola) – měšťan v Bzenci
matka: Nepomučena dcera † Antonína Bednaříka – krejčovského mistra v Bzenci
poznámka: Zemřel 5. 12. 1919.
Gottwald Ignatz Rudolf Saturnin (Gottwald Ignác Rudolf Saturnin)
datum narození: 29. 11. 1835
místo narození: dům čp. 66
otec: Ignatz Gottwald (Ignác Gottwald) – měšťan, varhanář a výrobce hudebních nástrojů v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Jana Robíčka – panského zahradníka v Bzenci
Ržežniček Mariana (Řezníčková Mariana)
datum narození: 1. 12. 1835
místo narození: dům čp. 281
otec: neuveden
matka: Eleonora dcera † Ondřeje Řezníčka – domkaře v Domaníně
Pokornÿ Barbara (Pokorná Barbora)
datum narození: 4. 12. 1835
místo narození: dům čp. 91
otec: Peter Pokornÿ (Petr Pokorný) – domkař v Bzenci
matka: Klara (Klára) dcera † Ondřeje Stavinožky – podsedníka v Olšovci
Heÿn Barbara (Heinová Barbora)
datum narození: 4. 12. 1835
místo narození: dům čp. 136
otec: neuveden
matka: Margaretha (Markéta) dcera Michaela Heÿna (Michala Heina) – domkaře v Rittenhausu
Přerowskÿ Ferdinand (Přerovský Ferdinand)
datum narození: 4. 12. 1835
místo narození: dům čp. 393
otec: Franz Přerowskÿ (František Přerovský) – domkař a řeznický mistr v Bzenci
matka: Mariana dcera † Jana Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Schimatžek Joseph (Šimáček Josef)
datum narození: 9. 12. 1835
místo narození: dům čp. 75
otec: Joseph Schimatžek (Josef Šimáček) – nájemce hostince v Bzenci
matka: Agatha (Agáta) dcera † Jana Zimmermanna – stoláře v Miloticích
Kowacž Thomas (Kováč Tomáš)
datum narození: 13. 12. 1835
místo narození: dům čp. 257
otec: Mathäus Kowacž (Matouš Kováč) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Matouše Jurečky – podsedníka v Olšovci
Brazda Thomas (Brázda Tomáš)
datum narození: 19. 12. 1835
místo narození: dům čp. 215
otec: Mathias Brazda (Matěj Brázda) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera † Martina Grabce – domkaře ve Znorovech na veselském panství
Holaβek Anton (Holásek Antonín)
datum narození: 20. 12. 1835
místo narození: dům čp. 20
otec: Franz Holaβek (František Holásek) – domkař a bednář v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera † Jana Vláčila – rolníka z Polkovic
Junek Thomas (Junek Tomáš)
datum narození: 20. 12. 1835
místo narození: dům čp. 197
otec: Jakob Junek (Jakub Junek) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera Jana Opravila – podruha v Bzenci
Bohuschek Franz (Bohušek František)
datum narození: 23. 12. 1835
místo narození: dům čp. 160
otec: Ignatz Bohuschek (Ignác Bohušek)
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Zapletala – domkaře v Olšovci
poznámka: Zemřel 18. 1. 1918.

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 89-94.