Matrika: narození 1834

 

Homola Karl (Karel)
datum narození: 2. 1. 1834
místo narození: dům čp. 55
otec: Johann (Jan) Homola – soused a krejčovský mistr
matka: Nepomucena (Nepomučena) dcera † Jana Bednaříka – měšťana
Repik Balthazar (Repík Baltazar)
datum narození: 4. 1. 1834
místo narození: dům čp. 344
otec: Philipp Repik (Filip Repík) – soused
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Jana Ručky (Růčky) – souseda
Ružička Franz (Růžička František)
datum narození: 6. 1. 1834
místo narození: dům čp. 199
otec: Andreas Ružička (Ondřej Růžička) – pekařský mistr v Buchlovicích
matka: Aloÿsia (Aloisie) dcera Augustina Hataše – pekařského mistra ve Střílkách
Wojtěch Anna (Vojtěchová Anna)
datum narození: 17. 1. 1834
místo narození: dům čp. 86
otec: Martin Vojtěch – měšťan a krejčí
matka: Mariana dcera Františka Vlčka – panského služebného
Klučka Dorothea (Klučková Dorota)
datum narození: 21. 1. 1834
místo narození: dům čp. 309
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) dcera † Tomáše Klučky – souseda
Jurnikl Johann (Jan)
datum narození: 29. 1. 1834
místo narození: dům čp. 390
otec: Joseph Jurnikl (Josef Jurnikl) – domkař
matka: Dorothea (Dorota) dcera † Pavla Kastalana (Kaštalána) – souseda
Žižik Anna (Žižíková Anna)
datum narození: 7. 2. 1834
místo narození: dům čp. 106
otec: Franz Žižik (František Žižík) – domkař
matka: Anna dcera † Jana Kurecžka (Kurečka, Kůrečky) – podruha v Olšovci
Klucžka Apolonia (Klučková Apolonie)
datum narození: 8. 2. 1834
místo narození: dům čp. 197
otec: Mathäus Klucžka (Matouš Klučka) – domkař
matka: Josepha (Josefa) dcera Vavřince Říkovského – domkaře
Erban Joseph (Josef)
datum narození: 10. 2. 1834
místo narození: dům čp. 49 – na olšovském dvoře (panském statku)
otec: Franz (František) Erban – revírník
matka: Mariana dcera Antonína Roka – učitele v Martínkově
Hrbacžek Franz (Hrbáček František)
datum narození: 12. 2. 1834
místo narození: dům čp. 362
otec: Johann Hrbacžek (Jan Hrbáček) – domkař
matka: Barbara (Barbora) dcera † Mariany Schönber (správně Šemberové) – domkařky
Schindelek Theres (Šindelková Terezie)
datum narození: 14. 2. 1834
místo narození: dům čp. 292
otec: Andreas Schindelek (Ondřej Šindelka) – domkař
matka: Josepha (Josefa) dcera † Jiřího Rohledera – domkaře
poznámka: V roce 1836 zapsáno příjmení ve tvaru Schindilek (Šindílek) a příjmení otce matky ve tvaru Rohleser.
Preβ Mathias (Press, Pres Matěj)
datum narození: 15. 2. 1834
místo narození: dům čp. 217
otec: Johann Preβ (Jan Press, Pres) – soused
matka: Christina (Kristýna) dcera Františka Klučky – domkaře
Richmach Theres (Richmachová, Rychmachová Terezie)
datum narození: 14. 2. 1834
místo narození: dům čp. 8
otec: Georg Richmach (Jiří Richmach, Rychmach) – soused
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Ondřeje Klučky – souseda
Norek (Norková) Mariana
datum narození: 14. 2. 1834
místo narození: dům čp. 149
otec: neuveden
matka: Magdalena dcera Jiřího Norka – podruha z Lhoty na strážnickém panství
Wojtěch Mathias (Vojtěch Matěj)
datum narození: 15. 2. 1834
místo narození: dům čp. 74
otec: Johann Wojtěch (Jan Vojtěch) – měšťan
matka: Mariana dcera † Pavla Studenta (Študenta) – měšťana
Marecžek Ernestina (Marečková Arnošta)
datum narození: 23. 2. 1834
místo narození: dům čp. 29
otec: Johann Marecžek (Jan Mareček) – měšťan a soustružník
matka: Barbara (Barbora) dcera Františka Koppensteiniera z Wilhelmburgu v Rakousích
Wassik Franz (Vašík František)
datum narození: 27. 2. 1834
místo narození: dům čp. 207
otec: Philipp Wassik (Filip Vašík) – soused
matka: Eleonora dcera Baltazara Mikulíka – souseda
Rucžka Katharina (Ručková, Růčková Kateřina)
datum narození: 8. 3. 1834
místo narození: dům čp. 290
otec: Johann Rucžka (Jan Ručka, Růčka) – domkař
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Pavla Kastalána (Kaštalána) – souseda
Pospěch Josepha (Pospěchová Josefa)
datum narození: 5. 3. 1834
místo narození: dům čp. 199
otec: Martin Pospěch – soused
matka: Eleonora dcera † Martina Jaroše – domkaře
Roβa Franz (Rosa, Rossa František)
datum narození: 13. 3. 1834
místo narození: dům čp. 21
otec: Hÿeronimus Roβa (Hieronymus Rosa) – domkař
matka: Anna dcera Františka Nepila – domkaře v Černovicích
Bohussek Joseph (Bohušek, Bohůšek Josef)
datum narození: 16. 3. 1834
místo narození: dům čp. 33
otec: Thomas Bohussek (Tomáš Bohušek, Bohůšek) – podruh
 matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Vincence Kuβala (Kúsala, Kousala) – podruha
Borowicžka Josepha (Borovičková Josefa)
datum narození: 16. 3. 1834
místo narození: dům čp. 42
otec: Franz Borowicžka (František Borovička) – domkař
matka: Magdalena dcera † Františka Dudíka – pololáníka z Dětkovic
Adamcžik Joseph (Adamčík Josef)
datum narození: 18. 3. 1834
místo narození: dům čp. 111
otec: Mathäus Adamcžik (Matouš Adamčík) – domkař
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Jana Jurečky – domkaře v Olšovci
poznámka: Zemřel 24. 5. 1919.
Machaÿn Anton (Machaň, Macháň Antonín)
datum narození: 19. 3. 1834
místo narození: dům čp. 2
otec: Anton Machaÿn (Antonín Machaň, Macháň) – dozorce k. k. důchodkové stráže
matka: Winzenzia (Vincencie) dcera † Cyrila Valihracha – domkaře z Pozořic
Jurečka Franz (František)
datum narození: 29. 3. 1834
místo narození: dům čp. 277
otec: neuveden
matka: Anna Jurečková – služebná. Dcera † Filipa Jurečky – souseda
Brazda Roβalia (Brázdová Rosalie)
datum narození: 30. 3. 1834
místo narození: dům čp. 215
otec: Mathias Brazda (Matěj Brázda) – soused
matka: Mariana dcera † Martina Grabce – domkaře ze Znorov (Vnorovy) na veselském panství
Marcžik Josepha (Marčíková Josefa)
datum narození: 11. 3. 1834
místo narození: dům čp. 308
otec: Mathäus  Oprawÿl (Matouš Opravil) – voják u pěšího regimentu Nohsau (Nassau)
matka: Sidonia (Sidonie) dcera Pavla Marčíka – domkaře v Olšovci
Chromek Barbara (Chromková Barbora)
datum narození: 6. 4. 1834
místo narození: dům čp. 401
otec: Jakob Chromek (Jakub Chromek) – panský ovčák
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Jiže (v dalších letech psáno Jische) – domkaře ve Vracově
Fellmaÿer Franz (Fellmayer František)
datum narození: 5. 4. 1834
místo narození: dům čp. 39
otec: Thomas Fellmaÿer (Tomáš Fellmayer) – domkař
matka: Josepha (Josefa) dcera Floriána Sucžka (Sučka, Súčka) – souseda
Jančÿ Maria (Jančí Marie)
datum narození: 7. 4. 1834
místo narození: dům čp. 76
otec: Mathias Jančÿ (Matěj Jančí) – měšťan
matka: Paulina (Pavlína) dcera Tomáše Vozgy – měšťana
Goldmann Georg a Joseph (Jiří a Josef) – dvojčata
datum narození: 10. 4. 1834
místo narození: dům čp. 391
otec: Ignatz (Ignác) Goldmann – domkař
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Antonína Varadinka – domkaře
Oprawil Johann (Opravil Jan)
datum narození: 13. 4. 1834
místo narození: dům čp. 263
otec: Winzenz Oprawil (Vincenc Opravil) – soused
matka: Eva dcera Jana Junka – souseda
Sowa Anton (Sova Antonín)
datum narození: 13. 4. 1834
místo narození: dům čp. 230
otec: Johann Sowa (Jan Sova) – soused
matka: Johanna (Jana) dcera Vincence Grunera – souseda
Prassek Johann (Prasek, Prášek Jan)
datum narození: 24. 4. 1834
místo narození: dům čp. 26
otec: Thomas Prassek (Tomáš Prasek, Prášek) – domkař a krejčí
matka: Mariana dcera † Martina Summera – domkaře
Rucžka Veit (Ručka, Růčka Vít)
datum narození: 3. 5. 1834
místo narození: dům čp. 348
otec: Winzenz Rucžka (Vincenc Ručka, Růčka) – soused
matka: Mariana dcera Bartoloměje Zábelky – souseda
Badiura Josepha (Baďurová Josefa)
datum narození: 13. 5. 1834
místo narození: dům čp. 146
otec: Bernard Badiura (Baďura) – domkař
matka: Klara (Klára) dcera Martina Jurečky – souseda
Schmiedt Wilhelmina (Schmiedtová Vilemína)
datum narození: 11. 5. 1834
místo narození: dům čp. 54
otec: Anton (Antonín) Schmiedt – učitel
matka: Susanna (Zuzana) dcera † Jana Horinischera (Hornišera?) – učitele v Kostelci
Sigmunt Johann (Sigmund Jan)
datum narození: 13. 5. 1834
místo narození: dům čp. 376
otec: Stephan Sigmunt (Štěpán Sigmund) – domkař
matka: Anna dcera † Jakuba Bohuška – domkaře
Goldmann (Goldmannová) Mariana
datum narození: 14. 5. 1834
místo narození: dům čp. 93
otec: Franz (František) Goldmann – domkař
matka: Anna dcera † Františka Goldmanna – měšťana
Hatasch Franziska (Hatašová Františka)
datum narození: 21. 5. 1834
místo narození: dům čp. 57
otec: Joseph Hatasch (Josef Hataš) – měšťan a kolářský mistr
matka: Anna dcera † Václava Opravila – souseda
Brazda Joseph (Brázda Josef)
datum narození: 29. 5. 1834
místo narození: dům čp. 400
otec: Ernest Brazda (Arnošt Brázda)
matka: Mariana dcera Antonína Truchlíka – domkaře
Konecžnÿ Johann (Konečný Jan)
datum narození: 6. 6. 1834
místo narození: dům čp. 233
otec: Fabian Konecžnÿ (Fabián Konečný) – soused
matka: Franziska (Františka) dcera Josefa Heringa – souseda v Bzenci
Edler Jakob (Jakub)
datum narození: 11. 6. 1834
místo narození: dům čp. 399
otec: Joseph (Josef) Edler – domkař
matka: Anna dcera † Františka Gavendy (Kavendy?) – pasáka krav v Bzenci
Fleβner Anton (Flessner, Flesner Antonín)
datum narození: 13. 6. 1834
místo narození: dům čp. 119
otec: Wenzl Fleβner (Václav Flessner, Flesner) – domkař
matka: Juliana dcera † Dominika Kuchaře – domkaře v Bzenci
Schimacžek Anton Eduard (Šimáček Antonín Eduard)
datum narození: 13. 6. 1834
místo narození: dům čp. 75
otec: Joseph Schimacžek (Josef Šimáček) – nájemce hostince ve Bzenci
matka: Agatha (Agáta) dcera † Jana Zimmermanna – stoláře v Miloticích
Kottek Maria (Kotková Marie)
datum narození: 18. 6. 1834
místo narození: dům čp. 68
otec: Ignatz Kottek (Ignác Kotek) – domkař
matka: Thekla (Tekla) dcera Matouše Čermáka – měšťana
Přerowskÿ Paul (Přerovský Pavel)
datum narození: 27. 6. 1834
místo narození: dům čp. 331
otec: Anton Přerowskÿ (Antonín Přerovský) – řeznický mistr
matka: Mariana dcera Jana Biče – domkaře
Major Juliana (Majorová Juliana)
datum narození: 29. 6. 1834
místo narození: dům čp. 106
otec: Andreas (Ondřej) Major – voják u husarského pluku č. 6
matka: Susanna (Zuzana) dcera Štěpána Boroše – domkaře v Debrecínu v Uhersku
Kastinger Anna (Kastingerová Anna)
datum narození: 4. 7. 1834
místo narození: dům čp. 4
otec: Joseph (Josef) Kastinger – soused
matka: Katharina (Kateřina) dcera Antonína Indrucha – podsedníka z Olšovce
Klucžka Johann (Klučka Jan)
datum narození: 6. 7. 1834
místo narození: dům čp. 226
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – soused
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – souseda
Režnicžek Anna (Řezníčková Anna)
datum narození: 10. 7. 1834
místo narození: dům čp. 281
otec: neuveden
matka: Eleonora dcera † Ondřeje Řezníčka – domkaře v Domaníně
Žák Anna (Žáková Anna)
datum narození: 13. 7. 1834
místo narození: dům čp. 32
otec: Anton Žák (Antonín Žák) – měšťan a stolář
matka: Thekla (Tekla) dcera Josefa Rogoše – měšťana
Orlicky Wenzl (Orlický Václav)
datum narození: 16. 7. 1834
místo narození: dům čp. 88
otec: neuveden
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera Jana Orlického – měšťana v Bzenci. Vdova po Michalu Malaříkovi – podruhu
Přerowskÿ Ferdinand (Přerovský Ferdinand)
datum narození: 20. 7. 1834
místo narození: dům čp. 393
otec: Franz Přerowskÿ (František Přerovský) – domkař a řezník
matka: Mariana dcera † Jakuba Vojtěcha – měšťana
Orlitzkÿ Jakob (Orlický Jakub)
datum narození: 24. 7. 1834
místo narození: dům čp. 253
otec: Mathäus Orlitzkÿ (Matouš Orlický) – soused
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Bunže – souseda
Koczurek Augustin (Kocůrek, Kocourek Augustin)
datum narození: 27. 7. 1834
místo narození: dům čp. 34
otec: Paul Koczurek (Pavel Kocůrek, Kocourek) – domkař a krejčovský mistr
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Jana Irleho – pláteníka
Sucžek Laurenz (Suček, Súček Vavřinec)
datum narození: 5. 8. 1834
místo narození: dům čp. 286
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Václava Sučka (Súčka) – podruha
Walda Joseph (Valda Josef)
datum narození: 7. 8. 1834
místo narození: dům čp. 112
otec: Johann Walda (Jan Valda) – domkař a obuvník
matka: Mariana dcera † Petra Michalíka – domkaře
Rucžka Maria (Ručková, Růčková Marie)
datum narození: 15. 8. 1834
místo narození: dům čp. 143
otec: Joseph Rucžka (Josef Ručka, Růčka) – domkař
matka: Anna dcera † Františka Kutného (Kútného) – souseda
Nikl Mariana (Niklová Mariana)
datum narození: 22. 8. 1834
místo narození: dům čp. 40
otec: Anton Nikl (Antonín Nikl) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera † Matěje Hudka – pololáníka z Žeravin na ostrožském panství
Jarosch Mariana (Jarošová Mariana)
datum narození: 27. 8. 1834
místo narození: dům čp. 173
otec: Johann Jarosch (Jan Jaroš) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Kristiána Jakši – domkaře v Bzenci
Student Franz (Študent František)
datum narození: 27. 8. 1834
místo narození: dům čp. 237
otec: Joseph Student (Josef Študent) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Františka Butora – domkaře z Žeravin na ostrožském panství
Klucžka Franz (Klučka František)
datum narození: 31. 8. 1834
místo narození: dům čp. 140
otec: Martin Klucžka (Martin Klučka) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Václava Růžičky – domkaře v Olšovci
Stawianÿ Eduard (Stavjaný Eduard)
datum narození: 30. 8. 1834
místo narození: dům čp. 12
otec: Jakob Stawianÿ (Jakub Stavjaný) – domkař v Bzenci
matka: Klara (Klára) dcera † Jana Šebesty – domkaře v Olšovci
Schindler Mariana (Schindlerová Mariana)
datum narození: 1. 9. 1834
místo narození: dům čp. 310
otec: Karl Schindler (Karel Schindler) – podruh v Bzenci
matka: Margaretha (Markéta) dcera Matěje Finfery – domkaře v Bzenci
Brnják Maria (Brňáková Marie)
datum narození: 3. 9. 1834
místo narození: dům čp. 45
otec: Joseph Brnják (Josef Brňák) – domkař a bednářský mistr v Bzenci
matka: Sidonia (Sidonie) dcera † Jiřího Stawa (Stavjaného?) – domkaře a obuvnického mistra v Bzenci
Slawik Mariana (Slavíková Mariana)
datum narození: 13. 9. 1834
místo narození: dům čp. 142
otec: Johann Slawik (Jan Slavík) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Šimona Vrzala – domkaře v Bzenci
Wentrcža Maria (Ventrčová Marie)
datum narození: 16. 9. 1834
místo narození: dům čp. 167
otec: neuveden
matka: Barbara (Barbora) dcera † Antonína Ventrče – podsedníka v Olšovci
poznámka: Zemřela 20. 12. 1916.
Brazda Johann (Brázda Jan)
datum narození: 17. 9. 1834
místo narození: dům čp. 50
otec: Johann Brazda (Jan Brázda) – domkař a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Mariana dcera Vavřince Chmely – domkaře v Bzenci
Rupetz Franz (Rupetz, Rupec František)
datum narození: 17. 9. 1834
místo narození: dům čp. 17
otec: Joseph Rupetz (Josef Rupec) – panský ovčák v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera † Václava Schwettera – švajcara v Bzenci
Huda Bartholomäus (Huda Bartoloměj)
datum narození: 24. 8. 1834
místo narození: dům čp. 347 (narozen však v Napajedlích)
otec: neuveden
matka: Theres (Terezie) dcera † Tomáše Hudy – mlynářského tovaryše v Bzenci
Adametz Franz (Adamec František)
datum narození: 25. 9. 1834
místo narození: dům čp. 255
otec: Franz Adametz (František Adamec) – maloměšťan v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera Baltazara Mikulíka – měšťana v Bzenci
Fleβner Theres (Flessnerová, Flesnerová Terezie)
datum narození: 26. 9. 1834
místo narození: dům čp. 336
otec: Laurenz Fleβner (Vavřinec Flessner, Flesner) – podruh v Bzenci
matka: Ernestina (Arnošta) dcera Jana Heringa – měšťana v Bzenci
Schembera Johann (Šembera Jan)
datum narození: 4. 10. 1834
místo narození: dům čp. 444
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera Ondřeje Šembery – domkaře v Bzenci
Nowak Johann (Novák Jan)
datum narození: 19. 10. 1834
místo narození: dům čp. 330
otec: Wenzl Nowak (Václav Novák) – měšťan a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci
Kallina Johann Wilhelm (Kalina Jan Vilém)
datum narození: 2. 11. 1834
místo narození: dům čp. 17
otec: Joseph Kallina (Josef Kalina) – důchodní na panství bzeneckém (vrchnostenský úředník na účetní agendu panství)
matka: Josepha (Josefa) dcera † Josefa Gradewohla – městského radního v Kyjově
Bunža Johann a Paul (Jan a Pavel) – dvojčata
datum narození: 2. 11. 1834
místo narození: dům čp. 351
otec: Franz Bunža (František Bunža) – soused v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera Jana Klučky – měšťana v Bzenci
poznámka: U Pavla poznamenáno datum smrti dne 29. 12. 1879.
Twaružek Martin (Tvarůžek Martin)
datum narození: 10. 11. 1834
místo narození: dům čp. 110
otec: Andreas Twaružek (Ondřej Tvarůžek) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera † Jiřího Jaroše – domkaře ze Bzence
Wollenik Cäcilia (Voleníková Cecilie)
datum narození: 20. 11. 1834
místo narození: dům čp. 319 (tužkou připsáno číslo 28)
otec: Bernard Wollenik (Bernard Voleník) – hodinář a podruh v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Ziganka (Cigánka) – soukeníka ve Strážnici
Baubin Johann (Baubin, Baubín Jan)
datum narození: 2. 12. 1834
místo narození: dům čp. 28
otec: Johann Baubin (Jan Baubin, Baubín) – pekařský mistr a měšťan v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Filipa Donnersbergera – měšťana v Bzenci
Neswadba Joseph (Nesvadba Josef)
datum narození: 6. 12. 1834
místo narození: dům čp. 84
otec: Joseph Neswadba (Josef Nesvadba) – sedlářský mistr a podruh v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera Josefa Drbálka – podruha v Bzenci
Kottek Mariana (Kotková Mariana)
datum narození: 8. 12. 1834
místo narození: dům čp. 68
otec: neuveden
matka: Theres (Terezie) dcera Jana Kotka – měšťana v Bzenci
Zabelka Mariana (Zábelková Mariana)
datum narození: 10. 12. 1834
místo narození: dům čp. 223
otec: Franz Zabelka (František Zábelka) – soused v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Josefa Slavíka – podsedníka v Olšovci
Urban Theresia (Urbanová Terezie)
datum narození: 11. 12. 1834
místo narození: dům čp. 56
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) dcera Floriana Urbana – měšťana v Bzenci
Fünfera Victoria (Finferová Viktorie)
datum narození: 10. 12. 1834
místo narození: dům čp. 10
otec: Johann Fünfera (Jan Finfera) – domkař v Bzenci
matka: Veronika dcera † Jana Demasý – domkaře v Bzenci
Karnufek Theresia (Karnufková Terezie)
datum narození: 17. 12. 1834
místo narození: dům čp. 279
otec: Franz Karnufek (František Karnufek) – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Ignáce Gazdy – souseda v Bzenci
Wolnÿ Thomas (Volný Tomáš)
datum narození: 20. 12. 1834
místo narození: dům čp. 51
otec: Anton Wolnÿ (Antonín Volný) – domkař v Bzenci
matka: Veronika dcera Františka Šebesty – měšťana v Bzenci
Staniek Mariana (Staňková Mariana)
datum narození: 22. 12. 1834
místo narození: dům čp. 17
otec: Jakob Staniek (Jakub Staněk) – poklasný na bzeneckém panství
matka: Lucia (Lucie) dcera † Antonína Lorenze – čtvrtníka v Syrovíně
Pech Anna (Pechová Anna)
datum narození: 23. 12. 1834
místo narození: dům čp. 293
otec: Franz Pech (František Pecha) – domkař a hrnčířský mistr v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Josefa Flesnera – domkaře v Bzenci
Cžapka Balthazar (Čapka Baltazar)
datum narození: 29. 12. 1834
místo narození: dům čp. 98
otec: Anton Čžapka (Antonín Čapka) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Mikuláše Kutného (Kútného) – domkaře v Olšovci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 83-89.