Matrika: narození 1833

 

 

Schwrcžek Anton (Švrček Antonín)
datum narození: 6. 1. 1833
místo narození: dům čp. 382
otec: Franz Schwrcžek (František Švrček)
matka: Anna vdova po Martinu Němcovi. Dcera Kašpara Pečírky – měšťana
Mrwa Franziska (Mrvová Františka)
datum narození: 9. 1. 1833
místo narození: dům čp. 240
otec: Franz Mrwa (František Mrva) – podruh
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Jiřího Havlíka – podruha
Nikl Sebastian (Nikl Šebestián)
datum narození: 10. 1. 1833
místo narození: dům čp. 76
otec: Anton Nikl (Antonín Nikl) – krejčí v Bzenci
matka: Mariana dcera † Matěje Hudka – domkaře v Žeravinách na ostrožském panství
Goliasch Paul (Goliáš Pavel)
datum narození: 14. 1. 1833
místo narození: dům čp. 78
otec: Joseph Goliasch (Josef Goliáš) – měšťan
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Františka Žižíka – domkaře
poznámka: Zemřel 3. 5. 1930.
Repik Franz (Repík František)
datum narození: 14. 1. 1833
místo narození: dům čp. 344
otec: Philipp Repik (Filip Repík) – soused
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Jana Ručky (Růčky) – měšťana
Wolnÿ Franz (Volný František)
datum narození: 23. 1. 1833
místo narození: dům čp. 51
otec: Anton Wolnÿ (Antonín Volný) – domkař
matka: Weronika (Veronika) dcera † Františka Šebesty – domkaře
Klučka Maria (Klučková Marie)
datum narození: 30. 1. 1833
místo narození: dům čp. 95
otec: neuveden
matka: Anna dcera † Melchiora (Melichara) Klučky – domkaře
Klučka Franz (Klučka František)
datum narození: 7. 2. 1833
místo narození: dům čp. 225
otec: Johann Klučka (Jan Klučka) – soused
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – souseda
Přerowskÿ Barbara (Přerovská Barbora)
datum narození: 7. 2. 1833
místo narození: dům čp. 393
otec: Franz Přerowskÿ (František Přerovský) – domkař a řezník
matka: Mariana dcera † Jana Vojtěcha – souseda
Klucžka Mathias (Klučka Matěj)
datum narození: 10. 2. 1833
místo narození: dům čp. 353
otec: Walentin Klucžka (Valentin Klučka) – soused
matka: Theres (Terezie) dcera Antonína Nevřivého – domkaře
Goldmann Joseph (Goldmann Josef)
datum narození: 12. 2. 1833
místo narození: dům čp. 204
otec: Karl Goldmann (Karel Goldmann) – měšťan
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Šebestiána Karnufka – měšťana
Twaružek Mathias (Tvarůžek Matěj)
datum narození: 22. 2. 1833
místo narození: dům čp. 35
otec: Johann Twaružek (Jan Tvarůžek) – domkař
matka: Mariana dcera Floriana Urbana – souseda
poznámka: Zemřel 28. 3. 1924.
Chromek Mathias (Chromek Matěj)
datum narození: 24. 2. 1833
místo narození: dům čp. 227
otec: Georg Chromek (Jiří Chromek) – soused
matka: Josepha (Josefa) dcera † Jana Orlického – měšťana
Stawianÿ Franziska (Stavjaná Františka)
datum narození: 25. 2. 1833
místo narození: dům čp. 394
otec: Philipp Stawianÿ (Filip Stavjaný) – domkař
matka: Anna dcera † Vavřince Procházky – vrátného (dveřníka)
Hickl Mariana (Hicklová, Hiklová Mariana)
datum narození: 1. 3. 1833
místo narození: dům čp. 81
otec: Georg Hickl (Jiří Hickl, Hikl) – domkař a zednický mistr
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Tomáše Nováka – měšťana
Newřiwÿ Joseph (Nevřivý Josef)
datum narození: 2. 3. 1833
místo narození: dům čp. 354
otec: Joseph Newřiwÿ (Josef Nevřivý) – domkař
matka: Paulina (Pavlína) dcera † Kašpara Růčky – měšťana
Ulbrecht Adalbert (Vojtěch)
datum narození: 11. 3. 1833
místo narození: dům čp. 2
otec: Johann (Jan) Ulbrecht – měšťan
matka: Theres (Terezie) dcera † Jana Rachovce (v pozdějších zápisech psán jako Hrachovec) – mistra sládka v Bzenci
Beutl Joseph (Beutl Josef)
datum narození: 13. 3. 1833
místo narození: dům čp. 117
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) Beutlová – podružka
Biča Josepha (Bičová Josefa)
datum narození: 17. 3. 1833
místo narození: dům čp. 209
otec: Thomas Biča (Tomáš Biča) – soused
matka: Franziska (Františka) dcera † Jindřicha Jeletze (Jelece) – souseda v Bzenci
Jančÿ Franz (Jančí František)
datum narození: 22. 3. 1833
místo narození: dům čp. 232
otec: Franz Jančÿ (František Jančí) – měšťan
matka: Mariana dcera Filipa Brázdy – měšťana
Kutnÿ Johanna (Kutná, Kútná Jana)
datum narození: 28. 3. 1833
místo narození: dům čp. 285
otec: Jakob Kutnÿ (Jakub Kutný, Kútný) – soused
matka: Katharina (Kateřina) dcera Vincence Grunera – souseda
poznámka: Zemřela 16. 5. 1915.
Hrbaček Georg (Hrbáček Jiří)
datum narození: 31. 3. 1833
místo narození: dům čp. 163
otec: Thomas Hrbaček (Tomáš Hrbáček) – domkař
matka: Ewa (Eva) dcera † Františka Šišvalda – domkaře
Jančÿ Johann (Jančí Jan)
datum narození: 31. 3. 1833
místo narození: dům čp. 270
otec: Johann Jančÿ (Jan Jančí) – měšťan
matka: Anna dcera † Josefa Foltina (Foltýna) – řezníka
Zrunek Franziska (Zrunková, Zrůnková Františka)
datum narození: 3. 4. 1833
místo narození: dům čp. 132
otec: Philipp Zrunek (Filip Zrunek, Zrůnek) – domkař a krejčovský mistr
matka: Mariana dcera † Karla Vaňhary – domkaře
Janoschčik Josepha (Janoščíková Josefa)
datum narození: 7. 4. 1833
místo narození: dům čp. 43
otec: Laurenz Janoschčik (Vavřinec Janoščík) – krejčovský mistr a domkař
matka: Mariana dcera † Jana Fellmayera – bednářského mistra
poznámka: V dalších letech však psáno příjmení ve tvaru Janoštík.
Srna Philipp (Srna Filip)
datum narození: 16. 4. 1833
místo narození: dům čp. 73
otec: Jakob Srna (Jakub Srna) – domkař a městský služebný
matka: Anna dcera † Cyrila Brázdy – měšťana
Adamecz Philipp (Adamec Filip)
datum narození: 18. 4. 1833
místo narození: dům čp. 255
otec: Franz Adamecz (František Adamec) – soused
matka: Theres (Terezie) dcera Baltazara Mikulíka – souseda
Gawenda Johann (Gavenda, Kavenda Jan)
datum narození: 22. 4. 1833
místo narození: dům čp. 18
otec: Wenzl Gawenda (Václav Gavenda, Kavenda) – panský pasák krav
matka: Anna dcera † Františka Mikače – pasáka krav
Stehlik Aloÿsia (Stehlíková Aloisie)
datum narození: 22. 4. 1833
místo narození: dům čp. 288
otec: Philipp Stehlik (Filip Stehlík) – domkař
matka: Thekla (Tekla) dcera † Karla Vlčovského – podruha
Sowa Theres (Sovová Terezie)
datum narození: 24. 4. 1833
místo narození: dům čp. 245
otec: Michael Sowa (Michal Sova) – měšťan
matka: Anna dcera † Jana Sigmunda – měšťana
Rachwala Anna (Rachvalová Anna)
datum narození: 28. 4. 1833
místo narození: dům čp. 261
otec: Mathäus (Matouš Rachvala) – soused
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Filipa Karnufka – souseda
Brauner Katharina (Braunerová Kateřina)
datum narození: 30. 4. 1833
místo narození: dům čp. 43
otec: Johann (Jan) Brauner – podruh
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Filipa Dobrovského – domkaře
Jakssa Franziska (Jakšová Františka)
datum narození: 2. 5. 1833
místo narození: dům čp. 216
otec: Philipp Jakssa (Filip Jakša) – soused
matka: Theres (Teresie) dcera Martina Jelínka – souseda
Přerowskÿ Theres (Přerovská Terezie)
datum narození: 3. 5. 1833
místo narození: dům čp. 58
otec: Joseph Přerowskÿ (Josef Přerovský) – řeznický mistr a domkař
matka: Thekla (Tekla) dcera Martina Lukše – souseda
Ostrezÿ Mariana (Ostrézi Mariana)
datum narození: 5. 5. 1833
místo narození: dům čp. 201
otec: Ernest Ostrezÿ (Arnošt Ostrézi) – měšťan
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Floriána Slavíka – měšťana
Kostiha Maria (Kostihová Marie)
datum narození: 7. 5. 1833
místo narození: dům čp. 122
otec: neuveden
matka: Anna dcera † Josefa Kostihy – domkaře ze Stavěšic na milotickém panství
Libich Ludmilla (Libichová Ludmila)
datum narození: 25. 5. 1833
místo narození: dům čp. 167
otec: neuveden
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Jakuba Libicha – domkaře
Petržella Anton (Petržela Antonín)
datum narození: 30. 5. 1833
místo narození: dům čp. 59
otec: Thomas Petržella (Tomáš Petržela) – domkař
matka: Thekla (Tekla) dcera † Františka Vrzala – domkaře
Bicža Maria (Bičová Marie)
datum narození: 31. 5. 1833
místo narození: dům čp. 350
otec: Ignatz Bicža (Ignác Biča) – podruh a zednický tovaryš
matka: Barbara (Barbora) dcera † Karla Břestiaka (Břešťáka) – podruha ze Zlína
Strassek Theres (Strašková Terezie)
datum narození: 2. 6. 1833
místo narození: dům čp. 305
otec: Georg Strassek (Jiří Strašek) – domkař
matka: Viktoria (Viktorie) dcera † Antonína Marečka – měšťana
Stěpanek Johann (Štěpánek Jan)
datum narození: 6. 6. 1833
místo narození: dům čp. 306
otec: Wenzl Stěpanek (Václav Štěpánek) – kovář u württemberského husarského pluku č. 6
matka: Anna dcera Jana Kučery – půlláníka v Novém Hradišti na pardubickém panství
Schebesta Paul (Šebesta Pavel)
datum narození: 17. 6. 1833
místo narození: dům čp. 213
otec: Joseph Schebesta (Josef Šebesta) – soused
matka: Anna dcera Martina Jelínka – souseda
Stawianÿ Thekla (Stavjaná Tekla)
datum narození: 19. 6. 1833
místo narození: dům čp. 387
otec: neuveden
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Fabiána Stavjaného – měšťana
Nowák Paul (Novák Pavel)
datum narození: 28. 6. 1833
místo narození: dům čp. 266
otec: Franz Nowák (František Novák) – soused
matka: Mariana dcera Jana Růčky – souseda
Chromek Johann (Jan)
datum narození: 28. 6. 1833
místo narození: dům čp. 327
otec: Jakob (Jakub) Chromek – měšťan a krejčovský mistr
matka: Barbara (Barbora) dcera Viktorina Vojtěcha – měšťana
Schebesta Maria (Šebestová Marie)
datum narození: 29. 6. 1833
místo narození: dům čp. 123
otec: Wenzl Schebesta (Václav Šebesta) – domkař
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Matěje Brázdy – domkaře
Jurečka Anna (Jurečková Anna)
datum narození: 3. 7. 1833
místo narození: dům čp. 162
otec: Mathias Jurečka (Matěj Jurečka) – domkař
matka: Mariana dcera Valentina Heringa – domkaře
Wozga Anna (Vozgová Anna)
datum narození: 11. 7. 1833
místo narození: dům čp. 83
otec: Thomas Wozga (Tomáš Vozga) – měšťan
matka: Juliana dcera † Josefa Folty – měšťana
Gajosch Franz (Gajoš František)
datum narození: 13. 7. 1833
místo narození: dům čp. 46
otec: neuveden
matka: Roβalia (Rosalie) dcera Jana Gajoše – podsedníka v Lipově na strážnickém panství
Pečirka Magdalena (Pečírková Magdalena)
datum narození: 15. 7. 1833
místo narození: dům čp. 189
otec: Victorin Pečirka (Viktorín Pečírka) – domkař
matka: Magdalena dcera † Martina Jaroše – domkaře
Sikora Mariana (Sýkorová Mariana)
datum narození: 21. 7. 1833
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sikora (Šimon Sýkora) – měšťan
matka: Mariana dcera † Františka Richmanna (Rychmanna) – měšťana
Sowa Jakob (Sova Jakub)
datum narození: 23. 7. 1833
místo narození: dům čp. 104
otec: Joseph Sowa (Josef Sova) – domkař
matka: Josepha (Josefa) dcera † Josefa Klučky – domkaře
Twaružek Paul (Tvarůžek Pavel)
datum narození: 25. 7. 1833
místo narození: dům čp. 214
otec: Franz Twaružek (František Tvarůžek) – soused
matka: Anna dcera † Josefa Študenta – souseda
Bicža Johann (Biča Jan)
datum narození: 26. 7. 1833
místo narození: dům čp. 333
otec: Mathias Bicža (Matěj Biča) – soused
matka: Barbara (Barbora) dcera † Bartoloměje Heringa – souseda
Dittl Joseph (Dittl, Dittel Josef)
datum narození: 27. 7. 1833
místo narození: dům čp. 21
otec: Johann Dittl (Jan Dittl, Dittel) – bednářský mistr a domkař
matka: Mariana dcera Františka Holáska – domkaře
Růčka Anna (Růčková Anna)
datum narození: 28. 7. 1833
místo narození: dům čp. 374
otec: Anton Růčka – domkař
matka: Karolina (Karolína) dcera † Matouše Kastingera – měšťana
Jurečka Mariana (Jurečková Mariana)
datum narození: 29. 7. 1833
místo narození: dům čp. 259
otec: Johann Jurečka (Jan Jurečka) – měšťan
matka: Mariana dcera Jakuba Chmely – měšťana
Lakomÿ Ignatz (Lakomý Ignác)
datum narození: 30. 7. 1833
místo narození: dům čp. 284
otec: neuveden
matka: Mechtilda dcera † Šimona Lakomého – podsedníka v Polešovicích
Schebesta Franziska (Šebestová Františka)
datum narození: 1. 8. 1833
místo narození: dům čp. 326
otec: Mathäus Schebesta (Matouš Šebesta) – měšťan a krejčovský mistr
matka: Josepha (Josefa) dcera † Františka Vašíka – měšťana
Zelinka Anna (Zelinková Anna)
datum narození: 4. 8. 1833
místo narození: dům čp. 359
otec: Simon Zelinka (Šimon Zelinka) – panský služebník
matka: Barbara (Barbora) dcera † Libora Nevřivého – domkaře
Sach Maria (Sachová, Zachová, Šáchová? Marie)
datum narození: 11. 8. 1833
místo narození: dům čp. 142
otec: Mathäus Sach (Matouš Sach, Zach, Šácha) – řezník v Nedakonicích
matka: Theres (Terezie) dcera † Josefa Přerovského – řeznického mistra v Bzenci
Ržikowskÿ Maria (Říkovská Marie)
datum narození: 11. 8. 1833
místo narození: dům čp. 395
otec: Lorenz Ržikowskÿ (Vavřinec Říkovský) – domkař
matka: Roβina (Rosalie) dcera Pavla Střežíka (správně Střižíka) – čtvrtníka z Medlovic na panství buchlovském
Pech Johann (Pecha Jan)
datum narození: 25. 8. 1833
místo narození: dům čp. 293
otec: Franz Pech (František Pecha) – domkař
matka: Theres (Terezie) dcera † Josefa Fleβnera (Flessnera, Flesnera) – domkaře
Brazda Mariana (Brázdová Mariana)
datum narození: 26. 8. 1833
místo narození: dům čp. 335
otec: Martin Brazda (Martin Brázda) – měšťan
matka: Anna dcera † Pavla Richmacha (Rychmacha) – podsedníka v Olšovci
Mareček Mathias (Mareček Matěj)
datum narození: 27. 8. 1833
místo narození: dům čp. 82
otec: Martin Mareček – měšťan
matka: Mariana dcera † Františka Sučka (Súčka) – domkaře
Koluch Wenzl (Koluch, Kolúch Václav)
datum narození: 2. 9. 1833
místo narození: dům čp. 98
otec: Franz Koluch (František Koluch, Kolúch) – domkař
matka: Viktoria (Viktorie) dcera Matěje Kantného (v dalších letech psáno Kantého) – domkaře
Kutnÿ Maria (Kutná, Kútná Marie)
datum narození: 7. 9. 1833
místo narození: dům čp. 226
otec: Franz Kutnÿ (František Kutný, Kútný) – soused
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Summera – souseda
poznámka: Zemřela 5. 11. 1918.
Sohn Maria (Sohnová, Šónová? Marie)
datum narození: 8. 9. 1833
místo narození: dům čp. 181
otec: Johann Sohn (Jan Sohn, Šón?) – obuvnický mistr v Uherském Ostrohu
matka: Magdalena dcera Aloise Kandlera – obuvnického mistra v Neustadt v Uhrách
Hering Franz (Hering František)
datum narození: 8. 9. 1833
místo narození: dům čp. 336
otec: Joseph Hering (Josef Hering) – soused
matka: Mariana dcera Antonína Brázdy – souseda
Kastalan Wenzl (Kaštalán Václav)
datum narození: 15. 9. 1833
místo narození: dům čp. 276
otec: Joseph Kastalan (Josef Kaštalán) – měšťan
matka: Mariana dcera † Jiřího Sáse – panského služebníka
Bednařik Franz (Bednařík František)
datum narození: 18. 9. 1833
místo narození: dům čp. 62
otec: Anton Bednařik (Antonín Bednařík) – měšťan a krejčí
matka: Aloÿsia (Aloisie) dcera Františka Vlčka – panského dveřníka
Jarosch Franziska (Jarošová Františka)
datum narození: 20. 9. 1833
místo narození: dům čp. 155
otec: Martin Jarosch (Martin Jaroš) – domkař
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Jurečky – domkaře
Jurnikl Franz (Jurnikl František)
datum narození: 29. 9. 1833
místo narození: dům čp. 187
otec: Bartoloměj Jurnikl – domkař
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Vavřince Pogody – souseda
Horak Johann (Horák Jan)
datum narození: 2. 10. 1833
místo narození: dům čp. 243
otec: Martin Horak (Martin Horák) – podruh
matka: Franziska (Františka) dcera † Baltazara Pogody – souseda
Ostrezÿ Theres (Ostrézi Terezie)
datum narození: 8. 10. 1833
místo narození: dům čp. 114
otec: Joseph Ostrezÿ (Josef Ostrézi) – domkař
matka: Dorothea (Dorota) dcera Ignáce Jakši – souseda
Bunža Paul (Bunža Pavel)
datum narození: 9. 10. 1833
místo narození: dům čp. 298
otec: Franz Bunža (František Bunža) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Jana Bolfika (Bolfíka) – souseda
Binder Franziska (Binderová Františka)
datum narození: 9. 10. 1833
místo narození: dům čp. 317
otec: Joseph Binder (Josef Binder) – měšťan a voskář v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Bezděka – tesaře v Ostrau (Uherském Ostrohu?)
Ottawa Katharina (Otavová Kateřina)
datum narození: 17. 10. 1833
místo narození: dům čp. 109
otec: neuveden
matka: Magdalena dcera † Tomáše Otavy – domkaře
Jarosch Wenzl (Jaroš Václav)
datum narození: 16. 10. 1833
místo narození: dům čp. 158
otec: Ignatz Jarosch (Ignác Jaroš) – podruh
matka: Josepha (Josefa) dcera Augustina Kučery – domkaře
Jelinek Franziska (Jelínková Františka)
datum narození: 21. 10. 1833
místo narození: dům čp. 118
otec: Mathias Jelinek (Matěj Jelínek) – domkař
matka: Josepha (Josefa) dcera † Tomáše Minaříka – domkaře
Kallina Karl (Kalina Karel)
datum narození: 24. 10. 1833
místo narození: dům čp. 17
otec: Joseph Kallina (Josef Kalina) – důchodní na panství bzeneckém (vrchnostenský úředník na účetní agendu panství)
matka: Josepha (Josefa) dcera † Josefa Gradewohla – městského radního v Kyjově
Tomaÿ Agatha (Tomay, Tomajová Agáta)
datum narození: 27. 10. 1833
místo narození: dům čp. 346
otec: Johann Tomaÿ (Jan Tomay, Tomaj) – korporál u württemberského husarského pluku č. 6
matka: Roβalia (Rosalie) dcera Jana Müllera – k. k. pekařského mistra ve Stockerau v Dolním Rakousku
Satora Franz (Satora František)
datum narození: 28. 10. 1833
místo narození: dům čp. 268
otec: neuveden
matka: Thekla Satora (Tekla Satorová) – služebná v Bzenci. Dcera † Kašpara Satory – podruha v Malenovicích
Junek Franz (Junek František)
datum narození: 31. 10. 1833
místo narození: dům čp. 197
otec: Jakob Junek (Jakub Junek) – měšťan
matka: Anna dcera Jana Opravila – měšťana
Kogela Franziska (Kogelová Františka)
datum narození: 1. 11. 1833
místo narození: dům čp. 27
otec: Joseph Kogela (Josef Kogela) – krejčovský mistr a domkař
matka: Mariana dcera Jakuba Franka – švajcara v Šardicích
Sigmund Karl (Sigmund Karel)
datum narození: 3. 11. 1833
místo narození: dům čp. 134
otec: Thomas Sigmund (Tomáš Sigmund) – domkař
matka: Anna dcera † Michaela Ostrézi – domkaře
Newriwÿ Anna (Nevřivá Anna)
datum narození: 5. 11. 1833
místo narození: dům čp. 110
otec: Jakob Newriwÿ (Jakub Nevřivý) – domkař
matka: Katharina (Kateřina) dcera Václava Tvarůžka – souseda
Kassparek Thomas (Kašpárek Tomáš)
datum narození: 6. 11. 1833
místo narození: dům čp. 308
otec: Anton Kassparek (Antonín Kašpárek) – měšťan
matka: Aloÿsia (Aloisie) dcera Kiliána – strážmistra u k. k. švališérů
Pogoda Eliβabeth (Pogodová Alžběta)
datum narození: 10. 11. 1833
místo narození: dům čp. 222
otec: Franz Pogoda (František Pogoda) – soused
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Antonína Plachty – čtvrtníka z Petrova na panství strážnickém
Saβ Cäcilia (Sásová Cecilie)
datum narození: 13. 11. 1833
místo narození: dům čp. 15
otec: Joseph Saβ (Josef Sás) – panský služebník
matka: Barbara (Barbora) dcera † Kašpara Súčka – městského služebníka (úředníka)
Pokornÿ Franz (Pokorný František)
datum narození: 17. 11. 1833
místo narození: dům čp. 91
otec: Peter Pokornÿ (Petr Pokorný) – domkař
matka: Viktoria (Viktorie) dcera † Jana Rumplera – měšťana
Nowak Aloÿsia Franziska (Nováková Aloisie Františka)
datum narození: 20. 11. 1833
místo narození: dům čp. 375
otec: Martin Nowak (Martin Novák) – soused
matka: Paulina (Pavlína) dcera † Františka Scheiricha – rytmistra u kyrysníků
Jurečka Johann (Jurečka Jan)
datum narození: 26. 11. 1833
místo narození: dům čp. 7
otec: Paul Jurečka (Pavel Jurečka) – soused
matka: Katharina (Kateřina) dcera Václava Šebesty – souseda
Kottek Barbara (Kotková Barbora)
datum narození: 28. 11. 1833
místo narození: dům čp. 345
otec: Johann Kottek (Jan Kotek) – kloboučník a podruh
matka: Anna dcera † Jana Machaÿna (Macháně?) – panského drába v Hodoníně
poznámka: Zemřela 13. 9. 1916.
Woschtzitzkÿ Thekla (Voščická, Voštická Tekla)
datum narození: 4. 12. 1833
místo narození: dům čp. 193
otec: Johann Woschcžitzkÿ (Jan Voščický, Voštický) – domkař
matka: Juliana dcera † Josefa Adamčíka – domkaře
Gogela Johann (Gogela Jan)
datum narození: 7. 12. 1833
místo narození: dům čp. 80
otec: Franz Gogela (František Gogela) – obchodník a měšťan
matka: Maria (Marie) dcera Jana Riedla – hostinského v Moravském Žižkově
Kutnÿ Victoria (Kutná, Kútná Viktorie)
datum narození: 18. 12. 1833
místo narození: dům čp. 133
otec: Johann Kutnÿ (Jan Kutný, Kútný) – domkař
matka: Marianna dcera † Josefa Repíka – souseda
Moll Maria Anna (Mollová Marie Anna)
datum narození: 24. 12. 1833
místo narození: dům čp. 38
otec: Ignatz Moll (Ignác Moll) – revírník
matka: Thekla (Tekla) dcera Karla Schlaufa – penzionovaného polesného
Rudl Kaspar (Rudl Kašpar)
datum narození: 31. 12. 1833
místo narození: dům čp. 131
otec: Sebastian Rudl (Šebestián Rudl) – domkař a krejčí
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Jiřího Biče – souseda

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 77-83.