Matrika: narození 1832

 

 

Woschcžitzkÿ Joseph (Voščický, Voštický Josef)
datum narození: 6. 1. 1832
místo narození: dům čp. 193
otec: Johann Woschcžitzkÿ (Jan Voščický, Voštický) – domkař a obuvník
matka: Juliana dcera † Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci
Kutnÿ Paul (Kutný, Kútný Pavel)
datum narození: 10. 1. 1832
místo narození: dům čp. 198
otec: Joseph Kutnÿ (Josef Kutný, Kútný) – soused
matka: Julianna (Juliana) dcera Jana Junka – souseda v Bzenci
Kottek Anton (Kotek Antonín)
datum narození: 15. 1. 1832
místo narození: dům čp. 68
otec: Ignatz Kottek (Ignác Kotek) – kloboučník a podruh v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera Matouše Čermáka – měšťana v Bzenci
Kogela Weronika (Kogelová Veronika)
datum narození: 17. 1. 1832
místo narození: dům čp. 27
otec: Joseph Kogela (Josef Kogela) – krejčovský mistr a domkař
matka: Mariana dcera Jakuba Franka – švajcara v Bzenci
Neswadba Anna (Nesvadbová Anna)
datum narození: 25. 1. 1832
místo narození: dům čp. 318
otec: Franz Neswadba (František Nesvadba) – sedlářský mistr a měšťan
matka: Anna dcera Josefa Drbálka – měšťana v Bzenci
Summer Franciska (Summerová Františka)
datum narození: 29. 1. 1832
místo narození: dům čp. 329
otec: Joseph Summer (Josef Summer) – měšťan
matka: Josepha (Josefa) dcera † Matěje Kastingera – souseda v Bzenci
Sucžek Franz (Suček, Súček František)
datum narození: 3. 2. 1832
místo narození: dům čp. 267
otec: Jakob Sucžek (Jakub Suček, Súček) – soused
matka: Anna dcera † Václava Ostréziho – souseda v Bzenci
Jurečka Johann (Jurečka Jan)
datum narození: 6. 2. 1832
místo narození: dům čp. 299
otec: Johann Jurečka (Jan Jurečka) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Jakuba Chmely – souseda v Bzenci
Hering Joseph (Hering Josef)
datum narození: 7. 2. 1832
místo narození: dům čp. 185
otec: Wenzl Hering (Václav Hering) – domkař v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera † Floriána Slavíka – souseda v Bzenci
Sikora Anton (Sýkora Antonín)
datum narození: 10. 2. 1832
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sikora (Šimon Sýkora) – kovářský mistr a měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera † Františka Richmanna (Rychmanna) – měšťana a zámečníka v Bzenci
Stawianÿ Ignatz (Stavjaný Ignác)
datum narození: 12. 2. 1832
místo narození: dům čp. 80
otec: neuveden
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Fabiána Stavjaného – zednického mistra a měšťana v Bzenci
Kučera Mathias (Kučera Matěj)
datum narození: 14. 2. 1832
místo narození: dům čp. 221
otec: Mathias Kučera (Matěj Kučera) – soused v Bzenci
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Jana Nevřivého – domkaře v Bzenci
Sowa Franz (Sova František)
datum narození: 21. 2. 1832
místo narození: dům čp. 230
otec: Johann Sowa (Jan Sova) – soused v Bzenci
matka: Johanna (Jana) dcera Vincence Grunera – souseda v Bzenci
Schindelek Paul (Šindelek Pavel)
datum narození: 27. 2. 1832
místo narození: dům čp. 292
otec: Andreas Schindelek (Ondřej Šindelek) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Jiřího Rohledera – domkaře v Bzenci
poznámka: V roce 1836 zapsáno příjmení ve tvaru Schindilek (Šindílek) a příjmení otce matky ve tvaru Rohleser.
Rubik Franziska (Rúbíková Františka)
datum narození: 4. 3. 1832
místo narození: dům čp. 321
otec: Paul Rubik (Pavel Rúbík) – měšťan a mydlář v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera † Josefa Naleppy (Nálepy) – měšťana v Bzenci
Nowosad Josepha (Novosadová Josefa)
datum narození: 7. 3. 1832
místo narození: dům čp. 11
otec: Mathias Nowosad (Matěj Novosad) – soused v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera Josefa Přerovského – řezníka v Bzenci
Žižik Franz (Žižík František)
datum narození: 10. 3. 1832
místo narození: dům čp. 106
otec: Franz Žižik (František Žižík) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Jana Kurečky – domkaře v Olšovci
Minařik Anna (Minaříková Anna)
datum narození: 14. 3. 1832
místo narození: dům čp. 270
otec: Florián Minařík – obuvník a podruh v Bzenci
matka: Genowefa (Jenovefa) dcera Matouše Finfery – obuvníka a domkaře
Hromek Joseph (Hromek Josef)
datum narození: 16. 3. 1832
místo narození: dům čp. 70
otec: Jakob Hromek (Jakub Hromek) – panský ovčák
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Ische (v dalších letech psáno Jiže, Jische) – domkaře ve Vracově
poznámka: V pozdějších zápisech psáno příjmení ve tvaru Chromek.
Jurečka Franz (Jurečka František)
datum narození: 23. 3. 1832
místo narození: dům čp. 258
otec: Johann Jurečka (Jan Jurečka) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera Martina Nevřivého – souseda v Bzenci
Bechtel Friedrich Wilhelm (Bechtel, Bechtl Bedřich Vilém)
datum narození: 24. 3. 1832
místo narození: dům čp. 21
otec: Johann Friedrich Bechtel (Jan Bedřich Bechtl, Bechtel) – nadlesní na panství bzeneckém
matka: Anna dcera Jiřího Schrödera –měšťana v Bzenci evangelického vyznání (v dalších zápisech však uváděn jako penzionovaný šikovatel od vídeňské policie)
Stawianÿ Franziska (Stavjaná Františka)
datum narození: 2. 4. 1832
místo narození: dům čp. 12
otec: Jakob Stawianÿ (Jakub Stavjaný) – domkař v Bzenci
matka: Klara (Klára) dcera † Jana Šebesty – rotgärbera (koželuha, který připravoval červenou kůži) ve Bzenci
Sigmunt Franziska (Sigmundová Františka)
datum narození: 4. 4. 1832
místo narození: dům čp. 376
otec: Stephan Sigmunt (Štěpán Sigmund) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Jakuba Bohuška – domkaře v Bzenci
Hering Mariana (Heringová Mariana)
datum narození: 4. 4. 1832
místo narození: dům čp. 336
otec: Joseph (Josef) Hering – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Antonína Brázdy – souseda v Bzenci
Roβa Joseph (Rosa Josef)
datum narození: 5. 4. 1832
místo narození: dům čp. 21
otec: Hÿeronimus Roβa (Hieronymus, Jeroným Rosa) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Jana Nepila – bednáře a domkaře v Černovicích
Jurecžka Josepha (Jurečková Josefa)
datum narození: 6. 4. 1832
místo narození: dům čp. 7
otec: Paul Jurecžka (Pavel Jurečka) – soused v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Šebesty – souseda
Cžermak Franz Anton (Čermák František Antonín)
datum narození: 7. 4. 1832
místo narození: dům čp. 377
otec: Franz Cžermak (František Čermák) – panský pekařský mistr v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Luschkowského – brusiče ve Zlíně
Zapletal Joseph (Zapletal Josef)
datum narození: 13. 4. 1832
místo narození: dům čp. 367
otec: Franz Zapletal (František Zapletal) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Goldmanna – domkaře v Bzenci
Kastinger Apolonia (Kastingerová Apolonie)
datum narození: 19. 4. 1832
místo narození: dům čp. 294
otec: Ignatz Kastinger (Ignác Kastinger) – měšťan v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci
Urban Philipp (Urban Filip)
datum narození: 1. 5. 1832
místo narození: dům čp. 9
otec: Joseph Urban (Josef Urban) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Václava Karnufka – domkaře v Olšovci
Zrunek Bernard (Zrunek, Zrůnek Bernard)
datum narození: 19. 5. 1832
místo narození: dům čp. 357
otec: Anton Zrunek (Antonín Zrunek, Zrůnek) – mlynář v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Martina Liboswara (Libosvára) – mlynáře v Boršicích na velehradském panství
Stražnitzkÿ Johann (Strážnický Jan)
datum narození: 24. 5. 1832
místo narození: dům čp. 146
otec: Stephan Stražnitzkÿ (Štěpán Strážnický) – obuvník a podruh
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Františka Strnada – souseda v Bzenci
Preβ Johann (Press, Pres Jan)
datum narození: 10. 6. 1832
místo narození: dům čp. 217
otec: Johann Preβ (Jan Press, Pres) – soused v Bzenci
matka: Christina (Kristýna) dcera Františka Klučky – domkaře
Mareček Johann (Mareček Jan)
datum narození: 23. 6. 1832
místo narození: dům čp. 29
otec: Johann Mareček (Jan Mareček) – soustružnický mistr a měšťan
matka: Barbara (Barbora) dcera Jiřího Koppensteinera – tesaře a podruha ve Wilhelmsburgu v Rakousích
Goldmann Johann (Goldmann Jan)
datum narození: 3. 7. 1832
místo narození: dům čp. 93
otec: Franz Goldmann (František Goldmann) – stolářský mistr a domkař
matka: Anna dcera Františka Goldmanna – měšťana
Waschik Joseph (Vašík Josef)
datum narození: 17. 7. 1832
místo narození: dům čp. 207
otec: Philipp Waschik (Filip Vašík) – soused
matka: Eleonora dcera Baltazara Mikulíka – měšťana
Jelinek Anna (Jelínková Anna)
datum narození: 18. 7. 1832
místo narození: dům čp. 238
otec: Martin Jelinek (Martin Jelínek) – měšťan
matka: Franziska (Františka) dcera † Laurenze (Vavřince) Jurnikla – domkaře
Klucžka Paul (Klučka Pavel)
datum narození: 21. 7. 1832
místo narození: dům čp. 140
otec: Martin Klucžka (Martin Klučka) – domkař
matka: Anna dcera † Tomáše Ružičky (Růžičky) – domkaře v Bzenci
Jakssa Franziska (Jakšová Františka)
datum narození: 1. 8. 1832
místo narození: dům čp. 219
otec: Ignatz Jakssa (Ignác Jakša) – soused
matka: Mariana dcera † Šebestiána Kudláče – domkaře
Ollscha Johann (Olša Jan)
datum narození: 14. 8. 1832
místo narození: dům čp. 57
otec: Sebastian Ollscha (Šebestián Olša) – domkař v Žádovicích na kosteleckém panství
matka: Magdalena dcera † Josefa Krúpy – čtvrtníka v Kostelci
Moll Anna Maria (Mollová Anna Marie)
datum narození: 18. 8. 1832
místo narození: dům čp. 38
otec: Ignatz Moll (Ignác Moll) – revírník
matka: Thekla (Tekla) dcera Karla Schlaufa – penzionovaného polesného
Fleβner Katharina (Flessnerová, Flesnerová Kateřina)
datum narození: 26. 8. 1832
místo narození: dům čp. 119
otec: Wenzl Fleβner (Václav Flessner, Flesner) – domkař
matka: Juliana dcera † Dominika Kuchaře – souseda
Praschek Maria (Prasková, Prášková Marie)
datum narození: 29. 8. 1832
místo narození: dům čp. 26
otec: Thomas Praschek (Tomáš Prasek, Prášek) – krejčí a domkař
matka: Mariana dcera † Martina Summera – domkaře
Holomek Johann (Holomek Jan)
datum narození: 3. 9. 1832
místo narození: dům čp. 0 (pod širým nebem)
otec: Johann Holomek (Jan Holomek) – cikán z ostrožského panství
matka: Roβina (Rosalie) dcera † Matouše Holomka – cikána
Kozak Mariana (Kozáková Mariana)
datum narození: 8. 9. 1832
místo narození: dům čp. 184
otec: Mathäus Kozak (Matouš Kozák) – domkař
matka: Eleonora dcera Jana Biče – měšťana
Schuberth Franziska (Schubertová Františka)
datum narození: 15. 9. 1832
místo narození: dům čp. 94
otec: Johann Schuberth (Jan Schubert) – vrchní dozorce tabákového prodeje
matka: Christina (Kristýna) dcera † Josefa Rigala – krejčovského mistra
Pečirka Mathäus (Pečírka Matouš)
datum narození: 21. 9. 1832
místo narození: dům čp. 144
otec: Johann Pečirka (Jan Pečírka) – domkař
matka: Anna dcera Štěpána Ventrči
Kastalan Wenzl (Kaštalán Václav)
datum narození: 24. 9. 1832
místo narození: dům čp. 276
otec: Joseph Kastalan (Josef Kaštalán) – soused
matka: Mariana dcera Jiřího Sáse – panského služebníka
Klučka Martin
datum narození: 28. 9. 1832
místo narození: dům čp. 38
otec: neuveden
matka: Theres (Terezie) dcera † Tomáše Klučky – souseda
Janoschčik Katharina (Janoščíková Kateřina)
datum narození:  29. 9. 1832
místo narození: dům čp. 44
otec: Joseph Janoschčik (Josef Janoščík) – krejčovský mistr a domkař
matka: Anna dcera † Filipa Dobrovského – domkaře
poznámka: V pozdějších zápisech psáno příjmení ve tvaru Janoštík.
Jakssa Theres (Jakšová Terezie)
datum narození: 2. 10. 1832
místo narození: dům čp. 168
otec: Jakob Jakssa (Jakub Jakša) – domkař
matka: Anna dcera † Martina Chlupka (Chloupka, Chlúpka) – čtvrtníka v Hroznové Lhotě na ostrožském panství
Mali Martin (Malý Martin)
datum narození: 3. 10. 1832
místo narození: dům čp. 311
otec: Philipp Mali (Filip Malý) – podruh
matka: Anna dcera † Jana Rohlenze (Rohlence, Rolence) – domkaře v Syrovíně
Kuchař Theres (Kuchařová Terezie)
datum narození: 4. 10. 1832
místo narození: dům čp. 19
otec: Johann Kuchař (Jan Kuchař) – domkař
matka: Theres (Terezie) dcera † Jiřího Jaroše – domkaře
Gregorek Franz (Gregorek František)
datum narození: 6. 10. 1832
místo narození: dům čp. 45
otec: Joseph Gregorek (Josef Gregorek) – krejčovský mistr
matka: Theres (Terezie) dcera Jiřího Stawa – domkaře
Bezchleb Martin
datum narození: 14. 10. 1832
místo narození: dům čp. 191
otec: Franz Bezchleb (František Bezchleb) – domkař
matka: Anna dcera † Jana Zubalíka – čtvrtníka v Hroznolhotě (Hroznové Lhotě)
Pospěch Thomas (Pospěch Tomáš)
datum narození: 17. 10. 1832
místo narození: dům čp. 199
otec: Martin Pospěch – měšťan
matka: Eleonora dcera † Martina Jaroše – domkaře
Bicža Franz (Biča František)
datum narození: 18. 10. 1832
místo narození: dům čp. 256
otec: Mathäus Bicža (Matouš Biča) – soused
matka: Theres (Terezie) dcera Mikuláše Kútného – domkaře v Olšovci
Szatmarÿ Konstantina
datum narození: 21. 10. 1832
místo narození: dům čp. 88
otec: neuveden
matka: Sophia dcera Georga Szatmarÿ – radního a měšťana v Neustadtu v Neutrauer Comitet (Novom Meste nad Váhom v nitranské oblasti)
Gogela Ferdinand
datum narození: 26. 10. 1832
místo narození: dům čp. 80
otec: Franz Gogela (František Gogela) – obchodník a měšťan
matka: Maria (Marie) dcera Františka Riedla – hostinského v Žižkově (Moravském Žižkově) na břeclavském panství
Brazda Simon (Brázda Šimon)
datum narození: 28. 10. 1832
místo narození: dům čp. 92
otec: Balthazar Brazda (Baltazar Brázda) – domkař
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Jana Opravila – souseda
Binder Franziska (Binderová Františka)
datum narození: 31. 10. 1832
místo narození: dům čp. 385
otec: Joseph Binder (Josef Binder) – měšťan a voskář
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Bezděka – tesaře v Ostrohu
Wentrča Martin (Ventrča Martin)
datum narození: 1. 11. 1832
místo narození: dům čp. 244
otec: Franz Wentrča (František Ventrča) – soused
matka: Mariana dcera † Jana Opravila – domkaře
Liebich Andreas (Liebich Ondřej)
datum narození: 4. 11. 1832
místo narození: dům čp. 138
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) dcera † Jakuba Liebicha – podruha
Hladkÿ Johann (Hladký Jan)
datum narození: 4. 11. 1832
místo narození: dům čp. 311
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) dcera † Martina Hladkého – domkaře v Domaníně
Koczurek Franz (Kocúrek František)
datum narození: 11. 11. 1832
místo narození: dům čp. 34
otec: Paul Koczurek (Pavel Kocúrek) – domkař a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jana Illera – tkalcovského mistra
Schimaček Roβalia (Šimáčková Rosalie)
datum narození: 17. 11. 1832
místo narození: dům čp. 73
otec: Joseph Schimaček (Josef Šimáček) – nájemce radničního hostince
matka: Agatha (Agáta) dcera † Jana Zimmermanna – stoláře v Miloticích
Mikulik Theres (Mikulíková Terezie)
datum narození: 18. 11. 1832
místo narození: dům čp. 342
otec: Philipp Mikulik (Filip Mikulík) – soused
matka: Anna dcera Filipa Čumra – souseda v Bzenci
Schindler Karl (Schindler Karel)
datum narození: 18. 11. 1832
místo narození: dům čp. 379
otec: Wenzl Schindler (Václav Schindler) – podruh
matka: Margaretha (Markéta) dcera Matěje Finfery – domkaře
Karnufek Eleonora (Karnufková Eleonora)
datum narození: 18. 11. 1832
místo narození: dům čp. 279
otec: Franz Karnufek (František Karnufek) – měšťan
matka: Katharina (Kateřina) dcera Ignáce Gazdy – souseda
Twaružek Joseph (Tvarůžek Josef)
datum narození: 26. 11. 1832
místo narození: dům čp. 5
otec: Paul Twaružek (Pavel Tvarůžek) – soused
matka: Franziska (František) dcera † Vavřince Voščického – souseda
Malowanÿ Franz (Malovaný František)
datum narození: 27. 11. 1832
místo narození: dům čp. 95
otec: Philipp Malowanÿ (Filip Malovaný) – domkař
matka: Frančiska (Františka) dcera † Melchiora Klučky – obuvníka a domkaře
Ružička Barbara (Ružičková, Růžičková Barbora)
datum narození: 30. 11. 1832
místo narození: dům čp. 299
otec: Andreas Ružička (Ondřej Ružička, Růžička) – pekařský mistr v Buchlovicích
matka: Aloÿsia (Aloisie) Hatašová – děvečka. Dcera † Augustina Hataše
Klučka Frančiska (Klučková Františka)
datum narození: 5. 12. 1832
místo narození: dům čp. 251
otec: Cÿrill Klučka (Cyril Klučka) – měšťan
matka: Mariana dcera Františka Súčka – měšťana
Rucžka Paul (Růčka Pavel)
datum narození: 15. 12. 1832
místo narození: dům čp. 384
otec: Joseph Růcžka (Josef Růčka) – domkař
matka: Anna dcera † Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci
Klučka Thomas a Apolonia (Klučka Tomáš a Apolonie) – dvojčata
datum narození: 17. 12. 1832
místo narození: dům čp. 53
otec: Wenzl Klučka (Václav Klučka) – domkař
matka: Anna dcera † Jana Slobody – domkaře v Oujezdci (Újezdci) na panství buchlovském
Sikora Maria (Sýkorová Marie)
datum narození: 18. 12. 1832
místo narození: dům čp. 306
otec: Mathias Sikora (Matěj Sýkora) – kovář u hulánského pluku č. 2 hraběte Schwarzenberga
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Františka Sobka – kovářského mistra v Napajedlích
Cžapka Mariana (Čapková Mariana)
datum narození: 19. 12. 1832
místo narození: dům čp. 98
otec: Anton Cžapka (Antonín Čapka) – domkař
matka: Franziska (Františka) dcera Mikuláše Kútného – domkaře v Olšovci
Weiβberger Thekla (Weissbergerová Tekla)
datum narození: 21. 12. 1832
místo narození: dům čp. 53
otec: Karl Weiβberger (Karel Weissberger) – kolářský mistr a měšťan
matka: Margaretha (Markéta) dcera † Jana Brambosche – kožešnického mistra v Hodoníně
Kuchař Johann (Kuchař Jan)
datum narození: 23. 12. 1832
místo narození: dům čp. 249
otec: Wenzl Kuchař (Václav Kuchař) – soused
matka: Theres (Terezie) dcera † Jakuba Bolfíka – podsedníka v Olšovci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 72-77.