Matrika: narození 1831

 

Přerowskÿ Theresia (Přerovská Terezie)
datum narození: 13. 1. 1831
místo narození: dům čp. 393
otec: Franz Přerowskÿ (František Přerovský) – řezník a domkař
matka: Mariana dcera † Jana Vojtěcha – měšťana ve Bzenci
Stawianÿ Antonia (Stavjaná Antonie)
datum narození: 14. 1. 1831
místo narození: dům čp. 12
otec: Jakob Stawianÿ (Jakub Stavjaný) – domkař v Bzenci
matka: Klara (Klára) dcera † Jana Šebesty – jirchářského mistra v Bzenci
Kral Albert (Král Albert)
datum narození: 18. 1. 1831
místo narození: dům čp. 71
otec: neuveden
matka: Theres (Terezie) dcera † Františka Krále – strážmistra u k. k. kyrysnického regimentu
Zelinka Franziska (Zelinková Františka)
datum narození: 19. 1. 1831
místo narození: dům čp. 359
otec: Simon Zelinka (Šimon Zelinka) – panský služebník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Libora Nevřivého – domkaře v Bzenci
Twaružek Anna (Tvarůžková Anna)
datum narození: 23. 1. 1831
místo narození: dům čp. 35
otec: Johann Twaružek (Jan Tvarůžek) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Floriana Urbana – souseda v Bzenci
Zábelka Mariana (Zábelková Mariana)
datum narození: 24. 1. 1831
místo narození: dům čp. 343
otec: Franz Zábelka (František Zábelka) – soused
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Indrucha – podsedníka v Olšovci
Jurnikl Josepha (Jurniklová Josefa)
datum narození: 26. 1. 1831
místo narození: dům čp. 390
otec: Joseph Jurnikl (Josef Jurnikl) – domkař
matka: Dorothea (Dorota) dcera † Pavla Kaštalána – souseda v Bzenci
Adametz Franziska (Adamcová Františka)
datum narození: 29. 1. 1831
místo narození: dům čp. 255
otec: Franz Adametz (František Adamec) – soused v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Baltazara Mikulíka – souseda
Saucžek Franz (Souček, Súček František)
datum narození: 31. 1. 1831
místo narození: dům čp. 284
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Václava Součka (Súčka) – souseda v Bzenci
Rucžka Josepha (Růčková Josefa)
datum narození: 3. 2. 1831
místo narození: dům čp. 334
otec: Anton Rucžka (Antonín Růčka) – podruh v Bzenci
matka: Karolina (Karolína) dcera Matěje Kastingera – souseda v Bzenci
Karnufek Franz (Karnufek František)
datum narození: 4. 2. 1831
místo narození: dům čp. 249
otec: Franz Karnufek (František Karnufek) – soused v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Antonína Urbana – souseda v Bzenci
Goliasch Juliana (Goliášová Juliana)
datum narození: 10. 2. 1831
místo narození: dům čp. 78
otec: Joseph Goliasch (Josef Goliáš) – měšťan v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Františka Žižíka – měšťana v Bzenci
Badiura Mathias (Baďura Matěj)
datum narození: 14. 2. 1831
místo narození: dům čp. 137
otec: Bernard Badiura (Bernard Baďura) – domkař
matka: Klara (Klára) dcera † Martina Jurečky – měšťana v Bzenci
Jurnikl Franziska (Jurniklová Františka)
datum narození: 19. 2. 1831
místo narození: dům čp. 187
otec: Barthl Jurnikl (Bartoloměj Jurnikl) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Vavřince Pogody – souseda v Bzenci
Jařabek Theres (Jařábková Terezie)
datum narození: 20. 2. 1831
místo narození: dům čp. 87
otec: Franz Jařabek (František Jařábek) – podruh v Bzenci
matka: Mariana dcera † Ondřeje Hroše – domkaře v Blatničce (Klein Blatnitz)
Rumpler Mariana (Rumplerová Mariana)
datum narození: 20. 2. 1831
místo narození: dům čp. 376
otec: neuveden
matka: Viktoria (Viktorie) dcera † Václava Rumplera – domkaře v Bzenci
Schuberth Vinzenzia (Schubertová Vincencie)
datum narození: 24. 2. 1831
místo narození: dům čp. 321
otec: Johann Schuberth (Jan Schubert) – vrchní dozorce tabákového prodeje v Bzenci
matka: Vinzenzia (Vincencie) dcera Martina Cžipra (Čipra, Cipra) – vrchního dozorce tabákového prodeje v Koryčanech
Klucžka Franz (Klučka František)
datum narození: 26. 2. 1831
místo narození: dům čp. 13
otec: Johann Klucžka (Jan Klučka) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Martina Procházky – souseda v Bzenci
Waradinek Joseph (Varadinek Josef)
datum narození: 7. 3. 1831
místo narození: dům čp. 20
otec: Anton Waradinek (Antonín Varadinek) – podruh
matka: Anna dcera † Antonína Tvarůžka – domkaře v Bzenci
Zapletal Joseph (Zapletal Josef)
datum narození: 8. 3. 1831
místo narození: dům čp. 248
otec: neuveden
matka: Anna dcera Matouše Zapletala – souseda v Bzenci
Jurecžka Joseph (Jurečka Josef)
datum narození: 8. 3. 1831
místo narození: dům čp. 120
otec: Kaspar Jurecžka (Kašpar Jurečka) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Vavřince Voščického – měšťana
Drdak Franziska (Drdáková Františka)
datum narození: 9. 3. 1831
místo narození: dům čp. 366
otec: Martin Drdak (Martin Drdák) – domkař
matka: Barbara (Barbora) dcera † Floriána Sovy – domkaře
Přerowskÿ Anton (Přerovský Antonín)
datum narození: 24. 3. 1831
místo narození: dům čp. 58
otec: Joseph Přerowskÿ (Josef Přerovský) – řeznický mistr v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera Martina Lukeše – měšťana v Bzenci
Rudolph Franz (Rudolf František)
datum narození: 26. 3. 1831
místo narození: dům čp. 31
otec: Johann Rudolph (Jan Rudolf) – penzionovaný dveřník v Bzenci
matka: Genowefa (Genovefa, Jenovefa) – dcera † Františka Neuburga – tkalcovského mistra ve Velké
Stražnitzkÿ Franziska (Strážnická Františka)
datum narození: 28. 3. 1831
místo narození: dům čp. 6
otec: Mathias Stražnitzkÿ (Matěj Strážnický) – soused v Bzenci
matka: Frančiska (Františka) dcera Ondřeje Klučky – souseda v Bzenci
Dobrowskÿ Franz (Dobrovský František)
datum narození: 1. 4. 1831
místo narození: dům čp. 40
otec: Anton Dobrowskÿ (Antonín Dobrovský) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera † Františka Súčka – souseda v Bzenci
Sikora Wenzl a Theres (Sýkora Václav a Terezie) – dvojčata
datum narození: 4. 4. 1831
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sikora (Šimon Sýkora) – kovářský mistr a měšťan v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera † Josefa Fischera – hostinského a kováře ve Vracově
Praschek Anna (Prášková, Praseková Anna)
datum narození: 4. 4. 1831
místo narození: dům čp. 26
otec: Thomas Praschek (Tomáš Prasek, Prášek) – krejčí a domkař
matka: Mariana dcera † Martina Summera – domkaře ve Bzenci
Goliasch Philipp (Goliáš Filip)
datum narození: 6. 4. 1831
místo narození: dům čp. 298
otec: neuveden
matka: Josepha (Josefa) dcera † Matěje Goliáše – podruha v Bzenci
Jarosch Georg (Jaroš Jiří)
datum narození: 9. 4. 1831
místo narození: dům čp. 355
otec: Martin Jarosch (Martin Jaroš) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci
Klucžka Philipp (Klučka Filip)
datum narození: 16. 4. 1831
místo narození: dům čp. 190
otec: Mathäus Klucžka (Matouš Klučka) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci
Přerowskÿ Thekla (Přerovská Tekla)
datum narození: 3. 5. 1831
místo narození: dům čp. 331
otec: Anton Přerowskÿ (Antonín Přerovský) – domkař a řezník v Bzenci
matka: Mariana dcera Jana Biče – měšťana v Bzenci
Prochaska Johann (Procházka Jan)
datum narození: 8. 5. 1831
místo narození: dům čp. 135
otec: Thomas Prochaska (Tomáš Procházka) – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Pavla Jančího – domkaře v Bzenci
Preβ Anton (Press, Pres Antonín)
datum narození: 12. 5. 1831
místo narození: dům čp. 217
otec: Johann Preβ (Jan Press, Pres) – soused v Bzenci
matka: Christina (Kristýna) dcera Františka Klučky – domkaře v Bzenci
Hering Johann Nep. (Hering Jan Nepomuk)
datum narození: 15. 5. 1831
místo narození: dům čp. 336
otec: Joseph Hering (Josef Hering) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Antonína Brázdy – souseda v Bzenci
Mraβ Johann Nep. (Mrass, Mráz Jan Nepomuk)
datum narození: 15. 5. 1831
místo narození: dům čp. 109
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Mraβe – domkaře v Bzenci
Mlenek Franziska (Mlénková, Mlejnková Františka)
datum narození: 15. 5. 1831
místo narození: dům čp. 211
otec: Johann Mlenek (Jan Mlének, Mlejnek) – vrchnostenský pasák ve Bzenci
matka: Mariana dcera † Pavla Příborského – vrchnostenského pasáka ve Bzenci
Otrhlalek Anton (Otrhlálek, Otrhálek Antonín)
datum narození: 22. 5. 1831
místo narození: dům čp. 10
otec: Franz Otrhlalek (František Otrhlálek, Otrhálek) – kloboučník ve Veselí
matka: Barbara (Barbora) dcera Augustina Gazdy – měšťana ve Bzenci
Slawik Anton (Slavík Antonín)
datum narození: 10. 6. 1831
místo narození: dům čp. 281
otec: Winzenz Slawik (Vincenc Slavík) – soused
matka: Anna dcera Josefa Nováka – podruha v Olšovci
Demazÿ Anton (Demasý Antonín)
datum narození: 11. 6. 1831
místo narození: dům čp. 347
otec: Johann Demazÿ (Jan Demasý) – soused v Bzenci
matka: Eleonora dcera † Vavřince Procházky – domkaře v Bzenci
Zimmermann Anton (Zimmermann Antonín)
datum narození: 13. 6. 1831
místo narození: dům čp. 313
otec: Franz (František) Zimmermann – hodinářský mistr v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Ignáce Iretzlera – rukavičkáře v Komárnu v Uhersku
Jakssa Johann (Jakša Jan)
datum narození: 19. 6. 1831
místo narození: dům čp. 167
otec: Andreas Jakssa (Ondřej Jakša) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Jana Zubalíka – podsedníka v Hroznové Lhotě na ostrožském panství
Klucžka Klara (Klučková Klára)
datum narození: 27. 6. 1831
místo narození: dům čp. 353
otec: Valentin Klucžka (Valentin Klučka) – soused v Bzenci
matka: Theres (Terezie) dcera Antonína Nevřivého – domkaře v Bzenci
Nowak Paul (Novák Pavel)
datum narození: 30. 6. 1831
místo narození: dům čp. 268
otec: Franz Nowak (František Novák) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Jana Růčky – souseda v Bzenci
Hrbacžek Jakob (Hrbáček Jakub)
datum narození: 16. 7. 1831
místo narození: dům čp. 163
otec: Thomas Hrbacžek (Tomáš Hrbáček) – domkař v Bzenci
matka: Ewa (Eva) dcera † Františka Šišvalda – podruha v Bzenci
Wentrcža Johann (Ventrča Jan)
datum narození: 18. 7. 1831
místo narození: dům čp. 287
otec: Johann Wentrcža (Jan Ventrča) – podruh v Bzenci
matka: Anna dcera Tomáše Kuchaře – souseda v Bzenci
Rucžka Jakob (Růčka Jakub)
datum narození: 21. 7. 1831
místo narození: dům čp. 348
otec: Winzenz Rucžka (Vincenc Růčka) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Bartoloměje Zábelky – souseda v Bzenci
Urban Jakob (Urban Jakub)
datum narození: 24. 7. 1831
místo narození: dům čp. 289
otec: Urban Anton (Urban Antonín) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Pavla Klučky – domkaře v Bzenci
Němetz Jakob (Němec Jakub)
datum narození: 24. 7. 1831
místo narození: dům čp. 382
otec: Martin Němetz (Martin Němec) – domkař
matka: Anna dcera † Kašpara Pečírky – měšťana
Schimacžek Joseph (Šimáček Josef)
datum narození: 26. 7. 1831
místo narození: dům čp. 73
otec: Joseph Schimacžek (Josef Šimáček) – nájemce radničního šenku v Bzenci
matka: Agatha (Agáta) dcera † Jana Zimmermanna – stolářského mistra v Miloticích
Bohussek Franz (Bohušek František)
datum narození: 28. 7. 1831
místo narození: dům čp. 26
otec: Thomas Bohussek (Tomáš Bohušek) – podruh v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Vincence Kuβala (Kousala, Kúsala) – hostinského ve Vlkoši na milotickém panství
Dittel Johann (Dittel, Dittl Jan)
datum narození: 1. 8. 1831
místo narození: dům čp. 21
otec: Johann Dittel (Jan Dittel, Dittl) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Františka Holáska – bednářského mistra a domkaře v Bzenci
Hatasch Weronika (Hatašová Veronika)
datum narození: 18. 8. 1831
místo narození: dům čp. 57
otec: Joseph Hatasch (Josef Hataš) – kolářský mistr a domkař
matka: Anna dcera † Václava Opravila – měšťana ve Bzenci
Schebesta Mathias (Šebesta Matěj)
datum narození: 19. 8. 1831
místo narození: dům čp. 369
otec: Mathias Schebesta (Matěj Šebesta) – domkař
matka: Weronika (Veronika) dcera † Pavla Jančího – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 9. 3. 1833.
Ottawa Katharina (Otavová Kateřina)
datum narození: 25. 8. 1831
místo narození: dům čp. 89
otec: Franz Ottawa (František Otava) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Václava Súčka – měšťana v Bzenci
Studnarž Mariana (Studnařová Mariana)
datum narození: 24. 8. 1831
místo narození: dům čp. 221
otec: neuveden
matka: Anna Studnarž (Anna Studnařová) z Nových Sadů na vyškovském panství – podružka
Bernhart Peter (Bernhart Petr)
datum narození: 12. 9. 1831
místo narození: dům čp. 109
otec: neuveden
matka: Roβalia Bernhart (Rosalie Bernhartová) – děvečka. Dcera Jiřího Bernharta z Pohořelic.
Twaružek Katharina (Tvarůžková Kateřina)
datum narození: 14. 9. 1831
místo narození: dům čp. 296
otec: Augustin Twaružek (Augustin Tvarůžek) – soused
matka: Anna dcera † Martina Kováče – souseda
Twaružek Mathäus (Tvarůžek Matouš)
datum narození: 16. 9. 1831
místo narození: dům čp. 110
otec: Andreas Twaružek (Ondřej Tvarůžek) – domkař
matka: Mariana dcera † Jiřího Jaroše – domkaře ve Bzenci
Kottek Thekla (Kotková Tekla)
datum narození: 18. 9. 1831
místo narození: dům čp. 162
otec: Johann Kottek (Jan Kotek) – kloboučník v Bzenci
matka: Anna dcera † Jana Machanka (Machánka, Macháně?) – tesaře v Hodoníně
Schebesta Mathäus (Šebesta Matouš)
datum narození: 20. 9. 1831
místo narození: dům čp. 326
otec: Mathäus Schebesta (Matouš Šebesta) – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Vašíka – měšťana v Bzenci
Brazda Roβalia (Brázdová Rosalie)
datum narození: 20. 9. 1831
místo narození: dům čp. 50
otec: Johann Brazda (Jan Brázda) – domkař
matka: Mariana dcera Vavřince Chmely – domkaře v Bzenci
Newřiwÿ Juliana (Nevřivá Juliana)
datum narození: 22. 9. 1831
místo narození: dům čp. 223
otec: Mathias Newřiwÿ (Matěj Nevřivý) – měšťan
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci
Poduschka Aloysius Julius (Poduška Alois Julius)
datum narození: 23. 9. 1831
místo narození: dům čp. 116
otec: Karl Poduschka (Karel Poduška) – obchodník a měšťan v Bzenci
matka: Maria (Marie) dcera Martina Jaška – řezníka ve Vranově
Schebesta Franziska (Šebestová Františka)
datum narození: 27. 9. 1831
místo narození: dům čp. 108
otec: Jakob Schebesta (Jakub Šebesta) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Jana Heringa – souseda v Bzenci
Rucžka Franz (Růčka František)
datum narození: 28. 9. 1831
místo narození: dům čp. 384
otec: Joseph Rucžka (Josef Růčka) – domkař
matka: Anna dcera Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci
Kutnÿ Theres (Kutná, Kútná Terezie)
datum narození: 11. 10. 1831
místo narození: dům čp. 133
otec: Johann Kutnÿ (Jan Kutný, Kútný) – domkař
matka: Mariana dcera † Josefa Repíka – měšťana
poznámka: Zemřela 18. 3. 1920.
Borowicžka Agnes (Borovičková Agnes, Anežka)
datum narození: 18. 10. 1831
místo narození: dům čp. 42
otec: Franz Borowicžka (František Borovička) – domkař
matka: Magdalena dcera † Františka Dudíka – pololáníka v Dětkovicích
Brazda Roβalia (Brázdová Rosalie)
datum narození: 22. 10. 1831
místo narození: dům čp. 203
otec: Mathias Brazda (Matěj Brázda) – soused
matka: Anna dcera Antonína Nevřivého – souseda
Rucžka Joseph (Růčka Josef)
datum narození: 22. 10. 1831
místo narození: dům čp. 348
otec: Martin Rucžka (Martin Růčka) – podruh
matka: Magdalena dcera Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci
Jarosch Franz (Jaroš František)
datum narození: 24. 10. 1831
místo narození: dům čp. 200
otec: Joseph Jarosch (Josef Jaroš) – soused
matka: Mariana dcera Tomáše Kuchaře – souseda
Kutnÿ Franz (Kutný, Kútný František)
datum narození: 25. 10. 1831
místo narození: dům čp. 285
otec: Jakob Kutnÿ (Jakub Kutný, Kútný) – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Vincence Grunera – souseda
Melkowitz Franz (Melkovic, Melkovič František)
datum narození: 25. 10. 1831
místo narození: dům čp. 141
otec: neuveden
matka: Weronika Melkowitz (Veronika Melkovicová, Melkovičová) – podružka ve Bzenci
Chmela Martin
datum narození: 1. 11. 1831
místo narození: dům čp. 292
otec: Thomas Chmela (Tomáš Chmela) – krejčovský mistr a podruh v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Františka Šišvalda – domkaře v Bzenci
Binder Josepha (Binderová Josefa)
datum narození: 2. 11. 1831
místo narození: dům čp. 385
otec: Joseph Binder (Josef Binder) – voskář a měšťan
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Bezděka – podruha v Ostrohu
Žak Franz (Žák František)
datum narození: 3. 11. 1831
místo narození: dům čp. 32
otec: Anton Žak (Antonín Žák) – stolářský mistr a měšťan v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci
Homola Joseph (Homola Josef)
datum narození: 5. 11. 1831
místo narození: dům čp. 55
otec: Johann Homola (Jan Homola) – měšťan v Bzenci
matka: Nepomuka (Nepomučena) dcera † Jana Bednaříka – domkaře v Bzenci
Sigmunt Franz (Sigmund František)
datum narození: 5. 11. 1831
místo narození: dům čp. 134
otec: Thomas Sigmunt (Tomáš Sigmund) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Michala Ostréziho – domkaře v Bzenci
Nowak Karolina a Paulina (Nováková Karolína a Pavlína) – dvojčata
datum narození: 4. 11. 1831
místo narození: dům čp. 375
otec: Martin Nowak (Martin Novák) – soused v Bzenci
matka: Paulina (Pavlína) dcera † Františka Schniricha – souseda ve Strážnici
Sucžek Franz (Súček, Souček František)
datum narození: 9. 11. 1831
místo narození: dům čp. 309
otec: Christian Sucžek (Kristián Súček, Souček) – podruh v Bzenci
matka: Magdalena dcera Josefa Jurečky – domkaře
Hertl Thekla (Hertlová Tekla)
datum narození: 16. 11. 1831
místo narození: dům čp. 153
otec: Libor Hertl – domkař v Bzenci
matka: Weronika (Veronika) dcera Bernarda Nikla – měšťana
Fleβner Katharina (Flessnerová, Flesnerová Kateřina)
datum narození: 20. 11. 1831
místo narození: dům čp. 12
otec: Laurenz Fleβner (Vavřinec Flessner, Flesner) – podruh v Bzenci
matka: Ernesta (Arnoštka) dcera Jana Heringa – měšťana
Nowak Konrad (Novák Konrad)
datum narození: 26. 11. 1831
místo narození: dům čp. 318
otec: neuveden
matka: Anna dcera † Ignáce Nováka – domkaře na strážnickém panství
Hatasch Barbara (Hatašová Barbora)
datum narození: 29. 11. 1831
místo narození: dům čp. 298
otec: neuveden
matka: Aloÿsia (Aloisie) dcera Barbory Hatašové – podružky
Liebich Ignatz (Liebich Ignác)
datum narození: 4. 12. 1831
místo narození: dům čp. 138
otec: neuveden
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Jakuba Liebicha – domkaře v Bzenci
Bednařik Anton (Bednařík Antonín)
datum narození: 4. 12. 1831
místo narození: dům čp. 62
otec: Johann Bednařik (Jan Bednařík) – krejčí a domkař v Bzenci
matka: Aloÿsia (Aloisie) dcera Františka Vlčka – měšťana a panského komorníka v Bzenci
Junek Thomas (Junek Tomáš)
datum narození: 13. 12. 1831
místo narození: dům čp. 197
otec: Jakob Junek (Jakub Junek) – soused v Bzenci
matka: Anna dcera Jana Opravila – souseda v Bzenci
Hrbacžek Theres (Hrbáčková Terezie)
datum narození: 15. 12. 1831
místo narození: dům čp. 362
otec: Johann Hrbacžek (Jan Hrbáček) – domkař
matka: Barbara (Barbora) dcera Mariany Schembergové – domkařky v Bzenci
Koluch Wiktoria (Kolúchová, Koluchová Viktorie)
datum narození: 21. 12. 1831
místo narození: dům čp. 90
otec: Franz Koluch (František Koluch, Kolúch) – obuvník a domkař
matka: Wiktoria (Viktorie) dcera Matěje Kantého – obuvníka a domkaře
Ostrezÿ Johann (Ostrézi Jan)
datum narození: 25. 12. 1831
místo narození: dům čp. 114
otec: Joseph Ostrezÿ (Josef Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Dorothea (Dorota) dcera Ignáce Jakši – měšťana v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 68-72.