Matrika: narození 1830

 

Ostrezÿ Frančiska (Ostrézi Františka)
datum narození: 10. 1. 1830
místo narození: dům čp. 125
otec: Mathäus Ostrezÿ (Matouš Ostrézi) – soused
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Karla Piskoře – souseda v Bzenci
Procháska Sebastian (Procházka Šebestián)
datum narození: 15. 1. 1830
místo narození: dům čp. 183
otec: Michael Procháska (Michal Procházka) – podruh
matka: Theres (Terezie) dcera † Martina Chmely – domkaře
Sigmund Marianna (Sigmundová Mariana)
datum narození: 30. 1. 1830
místo narození: dům čp. 91
otec: Stephan Sigmund (Štěpán Sigmund) – baráčník
matka: Anna dcera † Jakuba Bohuška – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 31. 3. 1914.
Newřiwÿ Mathias (Nevřivý Matěj)
datum narození: 7. 2. 1830
místo narození: dům čp. 110
otec: Jakob Newřiwÿ (Jakub Nevřivý) – podruh v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Václava Tvarůžka – souseda v Bzenci
Goldmann Mathäus (Goldmann Matouš)
datum narození: 7. 2. 1830
místo narození: dům čp. 391
otec: Ignatz Goldmann (Ignác Goldmann) – domkař a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Antonína Varadinka – domkaře v Bzenci
Kogela Katharina (Kogelová Kateřina)
datum narození: 12. 2. 1830
místo narození: dům čp. 27
otec: Joseph Kogela (Josef Kogela) – krejčovský mistr
matka: Mariana dcera Jakuba Franka – švajcara v Šardicích
Repik Franziska (Repíková Františka)
datum narození: 12. 2. 1830
místo narození: dům čp. 107 (narozena v Hodoníně)
otec: Martin Repik (Martin Repík) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Pavla Marčíka – domkaře v Bzenci
Schimacžek Joseph (Šimáček Josef)
datum narození: 27. 2. 1830
místo narození: dům čp. 72
otec: Joseph Schimacžek (Josef Šimáček) – nájemce radničního šenku v Bzenci
matka: Agatha (Agáta) dcera † Jana Rakušana – panského sluhy v Miloticích (v dalších letech však jako manželka psána Agáta dcera Jana Zimmermanna – stoláře v Miloticích)
Rachwala Franciska (Rachvalová Františka)
datum narození: 7. 3. 1830
místo narození: dům čp. 261
otec: Mathäus Rachwala (Matouš Rachvala) – soused v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Filipa Karnufka – souseda v Bzenci
Woschcžitzkÿ Josepha (Voščická Josefa)
datum narození: 10. 3. 1830
místo narození: dům čp. 193
otec: Johann Woschcžitzkÿ (Jan Voščický) – obuvnický mistr v Bzenci
matka: Juliana dcera † Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci
Zrunek Joseph (Zrunek, Zrůnek Josef)
datum narození: 17. 3. 1830
místo narození: dům čp. 357
otec: Anton Zrunek (Antonín Zrunek, Zrůnek) – mlynář na horním mlýně v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Martina Liboswara (Libosvára) – mlynáře v Boršicích na velehradském panství
Orlitzkÿ Josepha (Orlická Josefa)
datum narození: 18. 3. 1830
místo narození: dům čp. 169
otec: Johann Orlitzkÿ (Jan Orlický) – domkař v Bzenci
matka: Margaretha (Markéta) dcera † Tomáše Němce – domkaře v Olšovci
Urban Joseph (Urban Josef)
datum narození: 25. 3. 1830
místo narození: dům čp. 239
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Antonína Urbana – souseda v Bzenci
Weiβberger Franz (Weissberger, Weisberger František)
datum narození: 2. 4. 1830
místo narození: dům čp. 53
otec: Karl Weiβberger (Karel Weissberger, Weisberger) – kolář v Bzenci
matka: Margaretha (Markéta) dcera Jana Brambosche – kožešnického mistra v Hodoníně
Richmann Franciska (Richmannová, Rychmannová Františka)
datum narození: 3. 4. 1830
místo narození: dům čp. 8
otec: Georg Richmann (Jiří Richmann, Rychmann) – soused v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Ondřeje Klučky – souseda v Bzenci
Finfera Josepha (Finferová Josefa)
datum narození: 4. 4. 1830
místo narození: dům čp. 291
otec: Johann Finfera (Jan Finfera) – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Weronika (Veronika) dcera † Jana Demasýho – domkaře v Bzenci
Erban Amalia (Erbanová Amalie)
datum narození: 3. 4. 1830
místo narození: dům čp. 49
otec: Franz Erban (František Erban) – bažantník na zdejším panství
matka: Maria (Marie) dcera Antonína Roka – učitele v Martínkově na lesonickém panství
Janoschcžik Viktoria (Janoščíková, Janoštíková Viktorie)
datum narození: 7. 4. 1830
místo narození: dům čp. 44
otec: Joseph Janoschcžik (Josef Janoščík) – krejčí v Bzenci
matka: Anna dcera † Filipa Dobrovského – podruha v Bzenci
Stawianÿ Josepha (Stavjaná Josefa)
datum narození: 14. 4. 1830
místo narození: dům čp. 394
otec: Philip Stawianÿ (Filip Stavjaný) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Vavřince Procházky – dveřníka v Bzenci
Bezchleb Theresia (Bezchlebová Terezie)
datum narození: 18. 4. 1830
místo narození: dům čp. 1
otec: Franz Bezchleb (František Bezchleb) – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera † Jana Kutného (Kútného) – měšťana v Bzenci
Orlitzkÿ Philipp (Orlický Filip)
datum narození: 1. 5. 1830
místo narození: dům čp. 253
otec: Mathäus Orlitzkÿ (Matouš Orlický) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Jana Bunže – souseda v Bzenci
Brauner Philipp (Brauner Filip)
datum narození: 1. 5. 1830
místo narození: dům čp. 43
otec: Johann Brauner (Jan Brauner) – podruh v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Filipa Dobrovského – domkaře
Oprawil Josepha (Opravilová Josefa)
datum narození: 11. 3. 1830
místo narození: dům čp. 368
otec: Mathäus Oprawil (Matouš Opravil) – voják u k. k. pěšího regimentu Herzog von Nassau
matka: Sidonie z rodu Pavla Marčíka – domkaře v Olšovci
Koluch Johann (Koluch, Kolúch Jan)
datum narození: 8. 5. 1830
místo narození: dům čp. 98
otec: Franz Koluch (František Koluch, Kolúch) – obuvník v Bzenci
matka: Viktoria (Viktorie) dcera Matěje Kantého – domkaře
Hering Christina (Heringová Kristýna)
datum narození: 12. 5. 1830
místo narození: dům čp. 336
otec: Joseph Hering (Josef Hering) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Antonína Brázdy – souseda v Bzenci
Klucžka Apolonia (Klučková Apolonie)
datum narození: 20. 5. 1830
místo narození: dům čp. 52
otec: Wenzl Klucžka (Václav Klučka) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Jana Slobody – domkaře v Oujezdě (Újezdci) na buchlovském panství
Jakscha Mariana (Jakšová Mariana)
datum narození: 22. 5. 1830
místo narození: dům čp. 168
otec: Jakob Jakscha (Jakub Jakša) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera † Pavla Jocha – podsedníka v Hroznové Lhotě na ostrožském panství
Newřiwÿ Theres (Nevřivá Terezie)
datum narození: 25. 5. 1830
místo narození: dům čp. 354
otec: Joseph Newřiwÿ (Josef Nevřivý) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Floriána Svrčka (Švrčka) – souseda v Bzenci
Bicža Anna (Bičová Anna)
datum narození: 26. 5. 1830
místo narození: dům čp. 206
otec: Anton Bicža (Antonín Biča) – soused v Bzenci
matka: Magdalena dcera † Vavřince Jurnikla – domkaře v Bzenci
Roβa Johann (Rosa Jan)
datum narození: 16. 6. 1830
místo narození: dům čp. 21
otec: Hÿerim Roβa (Hieronymus Rosa) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Nepila – domkaře z Černovic v Čechách
Preβ Magdalena (Pressová, Presová Magdalena)
datum narození: 17. 6. 1830
místo narození: dům čp. 217
otec: Johann Preβ (Jan Press, Pres) – měšťan v Bzenci
matka: Christina (Kristýna) dcera Františka Klučky – domkaře v Bzenci
Binder Joseph (Binder Josef)
datum narození: 18. 6. 1830
místo narození: dům čp. 385
otec: Joseph Binder (Josef Binder) – měšťan a voskář v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Bezděka – tesaře v Ostrohu
Kucžera Paul (Kučera Pavel)
datum narození: 28. 6. 1830
místo narození: dům čp. 233
otec: Paul Kucžera (Pavel Kučera) – soused v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Jana Heringa – souseda v Bzenci
Poduschka Mauritz (Poduška Mořic)
datum narození: 3. 7. 1830
místo narození: dům čp. 316
otec: Karl Poduschka (Karel Poduška) – obchodník v Bzenci
matka: Mariana dcera Martina Jaschka (Jaška) – řezníka ve Vranově
Straβnitzkÿ Magdalena (Strážnická Magdalena)
datum narození: 11. 7. 1830
místo narození: dům čp. 86
otec: Stephan Straβnitzkÿ (Štěpán Strážnický) – obuvník a obyvatel v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Františka Strnada – souseda v Bzenci
Brazda Anna (Brázdová Anna)
datum narození: 25. 7. 1830
místo narození: dům čp. 265
otec: Winzenz Brazda (Vincenc Brázda) – soused v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Jana Karnufka – souseda v Bzenci
Ružicžka Johann (Růžička Jan)
datum narození: 30. 7. 1830
místo narození: dům čp. 181
otec: Johann Ružicžka (Jan Růžička) – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera † Jana Žítka – domkaře v Bzenci
Hickl Mariana (Hicklová, Hiklová Mariana)
datum narození: 1. 8. 1830
místo narození: dům čp. 71
otec: Anton Hickl (Antonín Hickl, Hikl) – stolářský mistr v Bzenci
matka: Ernestina (Arnošta) dcera Matěje Kantého – obuvnického mistra v Bzenci
Pÿskoř Maria (Piskořová Marie)
datum narození: 5. 8. 1830
místo narození: dům čp. 173
otec: Felix Pÿskoř (Felix Piskoř) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Václava Sekelýho – domkaře v Bzenci
Nickl Johann (Nikl Jan)
datum narození: 17. 8. 1830
místo narození: dům čp. 382
otec: Anton Nickl (Antonín Nikl) – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Weronika (Veronika) dcera † Libora Vráby (Vřáby) – rolníka v Tišnovicích
Jakssa Mariana (Jakšová Mariana)
datum narození: 5. 9. 1830
místo narození: dům čp. 219
otec: Ignatz Jakssa (Ignác Jakša) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Šebestiána Kudláče – podruha v Olšovci
Ostrezÿ Franz (Ostrézi František)
datum narození: 7. 9. 1830
místo narození: dům čp. 141
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Ostréziho – domkaře v Bzenci
Borowicžka Franziska (Borovičková Františka)
datum narození: 18. 9. 1830
místo narození: dům čp. 42
otec: Franz Borowicžka (František Borovička) – soustružník a domkař v Bzenci
matka: Magdalena dcera † Františka Dudíka – rolníka z Dětkovic na pačlavickém panství
Kowacž Mathäus (Kováč Matouš)
datum narození: 20. 9. 1830
místo narození: dům čp. 274
otec: Franz Kowacž (František Kováč) – soused v Bzenci
matka: Lucia (Lucie) dcera Karla Slavíka – souseda v Bzenci
Goldmann Franciska (Goldmannová Františka)
datum narození: 19. 9. 1830
místo narození: dům čp. 93
otec: Franz Goldmann (František Goldmann) – stolářský mistr a domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Goldmanna – měšťana v Bzenci
Weselÿ Theres (Veselá Terezie)
datum narození: 28. 9. 1830
místo narození: dům čp. 73
otec: Franz Weselÿ (František Veselý) – podruh a obuvnický mistr v Bzenci
matka: Anna dcera † Jana Domanského – domkaře v Bzenci
Hering Michaël (Hering Michal)
datum narození: 29. 9. 1830
místo narození: dům čp. 227
otec: Martin Hering – soused v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Jana Orlického – měšťana v Bzenci
Janoschcžik Franz (Janoščík František)
datum narození: 9. 10. 1830
místo narození: dům čp. 43
otec: Janoschcžik Laurenz (Janoščík Vavřinec) – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Mariana dcera Jana Felmara – bednářského mistra v Bzenci
Stehlik Franz (Stehlík František)
datum narození: 15. 10. 1830
místo narození: dům čp. 288
otec: Philipp Stehlik (Filip Stehlík) – domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera † Karla Vlčovského – domkaře v Bzenci
Sowa Franciska (Sovová Františka)
datum narození: 17. 10. 1830
místo narození: dům čp. 104
otec: Joseph Sowa (Josef Sova) – domkař v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera Josefa Klučky – domkaře v Bzenci
Marecžek Karl (Mareček Karel)
datum narození: 21. 10. 1830
místo narození: dům čp. 28
otec: Felix Marecžek (Felix Mareček) – zámečnický mistr v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) dcera † Pavla Bohuška – měšťana v Bzenci
Rucžka Paul (Růčka Pavel)
datum narození: 21. 10. 1830
místo narození: dům čp. 290
otec: Johann Rucžka (Jan Růčka) – domkař v Bzenci
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Pavla Kaštalána – měšťana v Bzenci
Sikora Joseph (Sýkora Josef)
datum narození: 22. 10. 1830
místo narození: dům čp. 320
otec: Mathias Sikora (Matěj Sýkora) – kovář u hulánského pluku č. 2 hraběte Schwarzenberga
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Františka Sobka – kovářského mistra v Napajedlích
Twaružek Ignatz (Tvarůžek Ignác)
datum narození: 29. 10. 1830
místo narození: dům čp. 242
otec: Mathias Twaružek (Matěj Tvarůžek) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera † Cyrila Hrbáčka – domkaře v Bzenci
Pecžirka Mariana (Pečírková Mariana)
datum narození: 5. 11. 1830
místo narození: dům čp. 144
otec: Johann Pecžirka (Jan Pečírka) – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Štěpána Ventrče – podruha v Bzenci
Folta Katharina (Foltová Kateřina)
datum narození: 6. 11. 1830
místo narození: dům čp. 270
otec: neuveden
matka: Anna dcera † Josefa Folty – řezníka v Bzenci
Jarosch Philipp (Jaroš Filip)
datum narození: 17. 11. 1830
místo narození: dům čp. 306
otec: Johann Jarosch (Jan Jaroš) – podruh v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) dcera Mikuláše Kutného – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 26. 4. 1914.
Kastalan Katharina (Kaštalánová Kateřina)
datum narození: 17. 11. 1830
místo narození: dům čp. 276
otec: Joseph Kastalan (Josef Kaštalán) – soused v Bzenci
matka: Mariana dcera Jiřího Sáse – panského služebníka v Bzenci
Brazda Joseph (Brázda Josef)
datum narození: 17. 11. 1830
místo narození: dům čp. 92
otec: Balthazar Brazda (Baltazar Brázda) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Jana Opravila – měšťana v Bzenci
Rudl Johann (Rudl Jan)
datum narození: 18. 11. 1830
místo narození: dům čp. 131
otec: Sebastian Rudl (Šebestián Rudl) – domkař v Bzenci
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera Jiřího Biče – souseda v Bzenci
Pogoda Franz (Pogoda František)
datum narození: 20. 11. 1830
místo narození: dům čp. 222
otec: Franz Pogoda (František Pogoda) – soused v Bzenci
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Jana Domaše – podruha v Petrově na strážnickém panství
Ostrezÿ Franz (Ostrézi František)
datum narození: 22. 11. 1830
místo narození: dům čp. 114
otec: Joseph Ostrezÿ (Josef Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Dorothea (Dorota) dcera Ignáce Jakše – souseda
Zrunek Franz (Zrunek, Zrůnek František)
datum narození: 24. 11. 1830
místo narození: dům čp. 132
otec: Philipp Zrunek (Filip Zrunek, Zrůnek) – domkař a krejčí
matka: Mariana dcera † Karla Vaňhary – domkaře a obuvníka
Juřena Franz (Juřena František)
datum narození: 24. 11. 1830
místo narození: dům čp. 138
otec: neuveden
matka: Luzia (Lucie) dcera Michala Juřeny – domkaře
Wogtěch Maria (Vojtěchová Marie)
datum narození: 29. 11. 1830
místo narození: dům čp. 74
otec: Johann Wogtěch (Jan Vojtěch) – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Pavla Studenta (Študenta) – měšťana v Bzenci
Skoda Barbara (Škodová Barbora)
datum narození: 30. 11. 1830
místo narození: dům čp. 254
otec: Johann Skoda (Jan Škoda) – soused v Bzenci
matka: Josepha (Josefa) dcera † Josefa Jeníčka – souseda v Bzenci
Bicža Franz Xav. (Biča František Xaver – dle svatého Františka Xaverského)
datum narození: 1. 12. 1830
místo narození: dům čp. 333
otec: Mathias Bicža (Matěj Biča) – měšťan v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera † Bartoloměje Heringa – souseda v Bzenci
Kutnÿ Franz (Kutný, Kútný František)
datum narození: 1. 12. 1830
místo narození: dům čp. 226
otec: Franz Kutnÿ (František Kutný, Kútný) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Jana Summera – měšťana
Neswadba Anna Maria (Nesvadbová Anna Marie)
datum narození: 7. 12. 1830
místo narození: dům čp. 318
otec: Joseph Neswadba (Josef Nesvadba) – sedlářský mistr v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) dcera Josefa Drbálka – měšťana v Bzenci
Marek Kajetán
datum narození: 8. 12. 1830
místo narození: dům čp. 85
otec: neuveden
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera Václava Marka – penzionovaného dozorce a podruha
Staněk Lucia (Staňková Lucie)
datum narození: 13. 12. 1830
místo narození: dům čp. 35
otec: Jakob Staněk (Jakub Staněk) – panský dráb
matka: Lucia (Lucie) dcera † Antonína Lorenze – domkaře v Hostějově na panství bzeneckém
Cžapka Katharina (Čapková Kateřina)
datum narození: 13. 12. 1830
místo narození: dům čp. 98
otec: Anton Cžapka (Antonín Čapka) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera Mikuláše Kutného (Kútného) – domkaře v Olšovci
Roha Thomas (Roha Tomáš)
datum narození: 19. 12. 1830
místo narození: dům čp. 173
otec: neuveden
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Tomáše Roha – podruha
Gruner Franz (Gruner František)
datum narození: 22. 12. 1830
místo narození: dům čp. 326
otec: Johann Gruner (Jan Gruner) – provaznický mistr v Bzenci
matka: Franziska (Františka) dcera † Jakuba Leiblocha – rolníka z Pavlovic

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 62-67.