Matrika: narození 1829

Bicža Mathias (Biča Matěj)
datum narození: 3. 1. 1829
místo narození: dům čp. 333
otec: Mathäus Bicža (Matouš Biča) – soused
matka: Barbara rozená Häring (Barbora Heringová)
Wosčiczky Anna (Voščická Anna)
datum narození: 4. 1. 1829
místo narození: dům čp. 22
otec: neuveden
matka: Anna rozená Wosčiczky (Anna Voščická) – sousedka
Ostrezy Balthasar (Ostrézi Baltazar)
datum narození: 7. 1. 1829
místo narození: dům čp. 178
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Josefa Ostréziho – domkaře
Kuchař Paul (Kuchař Pavel)
datum narození: 9. 1. 1829
místo narození: dům čp. 200
otec: Wenzel Kuchař (Václav Kuchař) – soused
matka: Theresia (Terezie) z rodu Jakuba Bolfíka z Olšovce
Newřiwy Franz (Nevřivý František)
datum narození: 13. 1. 1829
místo narození: dům čp. 354
otec: Joseph Newřiwy (Josef Nevřivý) – soused
matka: Marianna z rodu Floriána Švrčka
Mikulik Mathaus (Mikulík Matouš)
datum narození: 25. 1. 1829
místo narození: dům čp. 342
otec: Filipp Mikulik (Filip Mikulík) – měšťan
matka: Anna z rodu Filipa Čumra
Hering Paul (Hering Pavel)
datum narození: 25. 1. 1829
místo narození: dům čp. 336
otec: Joseph Hering (Josef Hering) – soused
matka: Marianna z rodu Antonína Brázdy
Rucžka Franziska (Růčková Františka)
datum narození: 26. 1. 1829
místo narození: dům čp. 334
otec: Anton Rucžka (Antonín Růčka) – soused
matka: Karolina (Karolína) z rodu Matouše Kastingera
Kowatsch Joseph (Kováč Josef)
datum narození: 6. 2. 1829
místo narození: dům čp. 274
otec: Franz Kowatsch (František Kováč) – zdejší soused
matka: Lucia (Lucie) z rodu Karla Slavíka
Ostrezy Maria (Ostrézi Marie)
datum narození: 10. 2. 1829
místo narození: dům čp. 114
otec: Joseph Ostrezy (Josef Ostrézi) – zdejší domkař
matka: Dorothea (Dorota) z rodu Ignáce Jakši
Twaružek Antonius (Tvarůžek Antonín)
datum narození: 10. 2. 1829
místo narození: dům čp. 35
otec: Johann Twaružek (Jan Tvarůžek) – domkař
matka: Maria (Marie) z rodu Floriána Urbana
Finfera Mauritz (Finfera Mořic)
datum narození: 10. 1. 1829
místo narození: dům čp. 291
otec: Johann Finfera (Jan Finfera) – domkař
matka: Veronika z rodu Jana Demasýho – domkaře
Ottawa Josepha (Otavová Josefa)
datum narození: 11. 2. 1829
místo narození: dům čp. 386
otec: Joseph Ottawa (Josef Otava) – zdejší domkař
matka: Ewa (Eva) z rodu Mikuláše Hasíka
Hrbacžek Mariana (Hrbáčková Mariana)
datum narození: 17. 2. 1829
místo narození: dům čp. 362
otec: Johann Hrbacžek (Jan Hrbáček) – zdejší domkař
matka: Barbara (Barbora) z rodu Ondřeje Schönberga (v dalších letech psáno Schemberga)
Jurecžka Hyeronimus (Jurečka Hieronymus, Jeroným)
datum narození: 20. 2. 1829
místo narození: dům čp. 110
otec: neuveden
matka: Theresia (Terezie) dcera † Jiřího Jurečky – podruha
Horkÿ Johann (Horký Jan)
datum narození: 23. 2. 1829
místo narození: dům čp. 244
otec: Johann Horkÿ (Jan Horký) – voják u 6. kyrysnického regimentu
matka: Ewa (Eva) dcera † Antonína Růčky – souseda
Karnufek Filippus (Karnufek Filip)
datum narození: 24. 2. 1829
místo narození: dům čp. 279
otec: Franz Karnufek (František Karnufek) – zdejší soused
matka: Eleonora z rodu Antonína Urbana
Drdak Joseph a Cyril (Drdák Josef a Cyril) – dvojčata
datum narození: 28. 2. 1829
místo narození: dům čp. 306
otec: Martin Drdak (Martin Drdák) – zdejší soused
matka: Barbara (Barbora) z rodu Floriána Sovy
Stangl Thekla (Stanglová, Štanglová Tekla)
datum narození: 28. 2. 1829
místo narození: dům čp. 304
otec: neuveden
matka: Aloysia Stanglová (Aloisie Stanglová, Štanglová) – zdejší porodní bába
Repik Roβalia (Repíková Rosalie)
datum narození: 2. 3. 1829
místo narození: dům čp. 344
otec: Filipp Repik (Filip Repík) – zdejší soused
matka: Apolonia (Apolonie) z rodu Jana Růčky
Poduschka Adolph (Poduška Adolf)
datum narození: 3. 3. 1829
místo narození: dům čp. 316
otec: Karl Poduschka (Karel Poduška) – zdejší obchodník
matka: Maria (Marie) rozená Jakschek (Jakšeková, Jašková)
Ottawa Josepha (Otavová Josefa)
datum narození: 17. 3. 1829
místo narození: dům čp. 89
otec: Franz Ottawa (František Otava) – domkař
matka: Anna z rodu Václava Sučka (Súčka)
Walstin Joseph (Valštýn Josef)
datum narození: 23. 3. 1829
místo narození: dům čp. 272
otec: Johann Walstin (Jan Valštýn) – soused
matka: Katharina (Kateřina) dcera Jana Repíka – domkaře v Olšovci
Jarosch Thomas (Jaroš Tomáš)
datum narození: 23. 3. 1829
místo narození: dům čp. 106
otec: Joseph Jarosch (Josef Jaroš) –  zdejší domkař
matka: Mariana dcera Tomáše Kuchaře – domkaře
Kutny Mariana (Kutná, Kútná Mariana)
datum narození: 24. 3. 1829
místo narození: dům čp. 133
otec: Johann Kutny (Jan Kutný, Kútný) – domkař
matka: Mariana dcera † Filipa Repíka – zdejšího měšťana
Bunža Paul (Bunža Pavel)
datum narození: 26. 3. 1829
místo narození: dům čp. 352
otec: Anton Bunža (Antonín Bunža) – měšťan
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera Václava Karnufka – domkaře v Olšovci
Demazy Francisca (Demasý Františka)
datum narození: 1. 4. 1829
místo narození: dům čp. 347
otec: Johann Demazy (Jan Demasý) – měšťan
matka: Eleonora z rodu Vavřince Procházky – zdejšího dveřníka
Bohuschek Winzenz (Bohušek Vincenc)
datum narození: 5. 4. 1829
místo narození: dům čp. 49
otec: Thomas Bohuschek (Tomáš Bohušek) – zdejší podruh
matka: Roβalia (Rosalie) dcera † Vincence Kusala (Kousala, Kúsaly) – čtvrníka ve Vlkoši
Sikora Johann (Sýkora Jan)
datum narození: 11. 4. 1829
místo narození: dům čp. 77
otec: Simon Sikora (Šimon Sýkora) – zdejší měšťan a kovář
matka: Thereβia (Terezie) dcera † Josefa Fischera – kováře ve Vracově
Cžermak Barbara (Čermáková Barbora)
datum narození: 13. 4. 1829
místo narození: dům čp. 377
otec: Franz Cžermak (František Čermák – zdejší panský pekař
matka: Katharina (Kateřina) dcera Ignáce Hluštíka (v dalších letech psáno příjmení jako Luschkowského) – brusiče ve Zlíně
Bicža Franziska (Bičová Františka)
datum narození: 14. 4. 1829
místo narození: dům čp. 74
otec: Ignatz Bicža (Ignác Biča) – zdejší podruh a zedník
matka: Barbara (Barbora) dcera † Karla Břešťáka – bednáře ve Zlíně
Zelinka Mariana (Zelinková Mariana)
datum narození: 20. 4. 1829
místo narození: dům čp. 359
otec: Simon Zelinka (Šimon Zelinka) – panský služebník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Libora Nevřivého – zdejšího domkaře
Adamcžik Anna (Adamčíková Anna)
datum narození: 22. 4. 1829
místo narození: dům čp. 111
otec: Mathäus Adamcžik (Matouš Adamčík) – zdejší domkař
matka: Apolonia (Apolonie) dcera † Jana Jurečky – pláteníka v Olšovci
Klucžka Antonia (Klučková Antonie)
datum narození: 30. 4. 1829
místo narození: dům čp. 85
otec: Mathäus Klucžka (Matouš Klučka) – domkař
matka: Josepha (Josefa) dcera Vavřince Říkovského – domkaře
Malowanÿ Philippus (Malovaný Filip)
datum narození: 1. 5. 1829
místo narození: dům čp. 95
otec: Philipp Malowanÿ (Filip Malovaný) – obuvnický mistr
matka: Franziska (Františka) dcera † Melchiora Klučky – zdejšího obuvníka
Jurnikl Franciska (Jurniklová Františka)
datum narození: 3. 5. 1829
místo narození: dům čp. 390
otec: Joseph Jurnikl (Josef Jurnikl) – domkař
matka: Dorothea (Dorota) dcera † Pavla Kaštalána – zdejšího souseda
Mika Johann (Mika Jan)
datum narození: 6. 5. 1829
místo narození: dům čp. 331
otec: neuveden
matka: Petronilla (Petronila) dcera Lorenze Miky (Vavřince Miky) – řezníka v Napajedlích
Malaržik Johann Sarkander (Malařík Jan Sarkander)
datum narození: 7. 5. 1829
místo narození: dům čp. 88
otec: Michael Malaržik (Michal Malařík) – zdejší domkař
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera Jana Orlického – měšťana
Hrbacžek Anna (Hrbáčková Anna)
datum narození: 10. 5. 1829
místo narození: dům čp.  163
otec: Thomas Hrbacžek (Tomáš Hrbáček) – domkař
matka: Ewa (Eva) dcera † Františka Šišvalda – obuvníka
Sucžek Anna (Sučková, Súčková Anna)
datum narození: 16. 5. 1829
místo narození: dům čp. 284
otec: Jakob Sucžek (Jakub Suček, Súček) – podruh
matka: Weronika (Veronika) dcera † Fabiána Pokorného – podruha
Kasparek Anton (Kašpárek Antonín)
datum narození: 17. 5. 1829
místo narození: dům čp. 262
otec: Anton Kasparek (Antonín Kašpárek) – měšťan
matka: Aloÿβia (Aloisie) dcera † Antonína Kyliána – strážmistra u k. k. švališérů
Binder Anna (Binderová Anna)
datum narození: 25. 5. 1829
místo narození: dům čp. 385
otec: Joseph Binder (Josef Binder) – pernikář a měšťan
matka: Katharina (Kateřina) dcera Josefa Bezděka – tesaře v Ostrohu
Cžermak Simon (Čermák Šimon)
datum narození: 28. 5. 1829
místo narození: dům čp. 314
otec: Jakob Cžermak (Jakub Čermák) – měšťan
matka: Barbara (Barbora) dcera Martina Havlíčka – měšťana
Weselÿ Roβalia (Veselá Rosalie)
datum narození: 2. 6. 1829
místo narození: dům čp. 71
otec: Mathias Weselÿ (Matěj Veselý) – domkař a řezník
matka: Thekla (Tekla) dcera Matěje Koutného – zdejšího obuvníka
Rucžka Johann (Růčka Jan)
datum narození: 14. 6. 1829
místo narození: dům čp. 103
otec: Franz Rucžka (František Růčka) – zdejší domkař
matka: Eleonora dcera Filipa Čumra – zdejšího souseda
Student Franciska (Studentová, Študentová Františka)
datum narození: 17. 6. 1829
místo narození: dům čp. 237
otec: Joseph Student (Josef Student, Študent) – zdejší soused
matka: Anna dcera † Jana (v pozdějších letech uváděno křestní jméno otce František) Butora – domkaře z Žeravin na ostrožském panství
Jeržabek Wilhelmina Anna (Jeřábková Vilemína Anna)
datum narození: 17. 6. 1829
místo narození: dům čp. 307
otec: Vinzenz Jeržabek (Vincenc Jeřábek) – zdejší bývalý sladovnický mistr
matka: Franziska (Františka) dcera † Františka Cukala – mlynářského mistra z Obory na boskovickém panství
Ssÿnogl Johann (Šinogl Jan)
datum narození: 24. 6. 1829
místo narození: dům čp. 356
otec: Mathäus Ssÿnogl (Matouš Šinogl) – zdejší domkař
matka: Josepha (Josefa) dcera Jiřího Biče – souseda
Bendl Joseph (Bendl Josef)
datum narození: 26. 6. 1829
místo narození: dům čp. 9
otec: Johann Bendl (Jan Bendl) – kovář v Syrovíně
matka: Barbara (Barbora) dcera Ondřeje Goliáše – souseda v Bzenci
Sowa Paulus (Sova Pavel)
datum narození: 29. 6. 1829
místo narození: dům čp. 245
otec: Michaël Sowa (Michal Sova) – soused
matka: Anna dcera † Jana Sigmunda – souseda
Twaružek Apolonia (Tvarůžková Apolonie)
datum narození: 6. 7. 1829
místo narození: dům čp. 296
otec: August Twaružek (Augustin Tvarůžek) – soused
matka: Anna dcera † Martina Kováče – souseda
Herÿnk Jakobus (Hering Jakub)
datum narození: 17. 7. 1829
místo narození: dům čp. 105
otec: Wenzel Herÿnk (Václav Hering) – domkař
matka: Theresia (Terezie) dcera Floriána Slavíka – souseda
Klucžka Jakob (Klučka Jakub)
datum narození: 17. 7. 1829
místo narození: dům čp. 140
otec: Martin Klucžka (Martin Klučka) – domkař
matka: Anna dcera † Václava Růžičky – domkaře v Olšovci
Rucžka Jakob (Růčka Jakub)
datum narození: 18. 7. 1829
místo narození: dům čp. 384
otec: Joseph Rucžka (Josef Růčka) – domkař
matka: Anna dcera Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci
Ostrezÿ Anna (Ostrézi Anna)
datum narození: 19. 7. 1829
místo narození: dům čp. 201
otec: Ernest Ostrezÿ (Arnošt Ostrézi) – soused
matka: Roβalia (Rosalie) dcera Floriána Slavíka – souseda
poznámka: Zemřela 23. 12. 1913.
Cžermák Jakobus (Čermák Jakub)
datum narození: 19. 7. 1829
místo narození: dům čp. 46
otec: neuveden
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera Martina Čermáka – zdejšího obuvníka
Pecha Joseph (Pecha Josef)
datum narození: 25. 7. 1829
místo narození: dům čp. 15
otec: Joseph Pecha (Josef Pecha) – panský služebník
matka: Roβaria (Rozálie) dcera † Františka Prokopce – domkaře
Wentrcža Ernest (Ventrča Arnošt)
datum narození: 30. 7. 1829
místo narození: dům čp. 187
otec: neuveden
matka: Agneta (Anežka) dcera Štěpána Ventrči – podruha
Mrwa Andreas (Mrva Ondřej)
datum narození: 2. 8. 1829
místo narození: dům čp. 240
otec: Franz Mrwa (František Mrva) – podruh
matka: Josepha (Josefa) dcera † Bartoloměje Skočovského – domkaře
Kafurek Albertina (Kafurková Vojtěška)
datum narození: 3. 8. 1829
místo narození: dům čp. 60
otec: Joseph Kafurek (Josef Kafurek) – zdejší obecní písař
matka: Anna dcera Jana Naleppy (Nálepy) – penzionovaného hospodářského úředníka v Bzenci
Folta Johann (Folta Jan)
datum narození: 6. 8. 1829
místo narození: dům čp. 83
otec: neuveden
matka: Anna dcera † Josefa Folty – zdejšího řezníka
Kloβ Mariana (Klosová Mariana)
datum narození: 10. 8. 1829
místo narození: dům čp. 398
otec: neuveden
matka: Cäcilia (Cecilie) vdova po Janu Klosovi – kováři ve Vracově
Jakscha Philippus (Jakša Filip)
datum narození: 19. 8. 1829
místo narození: dům čp. 167
otec: Andreas Jakscha (Ondřej Jakša) – zdejší domkař
matka: Anna dcera Jana Zubalíka – podsedníka z Tasova
Schebesta Augustin Johann (Šebesta Augustin Jan)
datum narození: 20. 8. 1829
místo narození: dům čp. 293
otec: Mathäus Schebesta (Matouš Šebesta) – zdejší krejčovský mistr
matka: Josepha (Josefa) dcera Františka Vašíka – zdejšího tkalcovského mistra
Sigmunt Marianna (Sigmundová Marianna)
datum narození: 23. 8. 1829
místo narození: dům čp. 134
otec: Thomas Sigmunt (Tomáš Sigmund) – zdejší domkař
matka: Anna dcera † Michala Ostréziho – zdejšího domkaře
Jurecžka Mariana (Jurečková Mariana)
datum narození: 2. 9. 1829
místo narození: dům čp. 120
otec: Georg Jurecžka (Jiří Jurečka) – zdejší domkař
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Františka Tomana – podsedníka ve Vracově
Bechtel Johanna Gertrudis Karolina (Bechtlová Jana Gertruda Karolína)
datum narození: 9. 9. 1829
místo narození: dům čp. 31
otec: Johann Friedrich Bechtl (Jan Bedřich Bechtl, Bechtel) – nadlesní na panství bzeneckém evangelického vyznání
matka: Anna Margaretha dcera Jana Jiřího Schrödera – zdejšího měšťana katolického vyznání (v pozdějších letech však zapisován jako penzionovaný šikovatel od vídeňské policie)
Dobrowskÿ Anton (Dobrovský Antonín)
datum narození: 9. 9. 1829
místo narození: dům čp. 40
otec: Anton Dobrowskÿ (Antonín Dobrovský) – zdejší domkař
matka: Mariana dcera † Františka Súčka – zdejšího podruha
Jurecžka Mariana (Jurečková Mariana)
datum narození: 12. 9. 1829
místo narození: dům čp. 7
otec: Paul Jurecžka (Pavel Jurečka) – zdejší soused
matka: Katharina (Kateřina) dcera Václava Šebesty – zdejšího souseda
Marcžik Wenzel (Marčík Václav)
datum narození: 27. 9. 1829
místo narození: dům čp. 107
otec: Anton Marcžik (Antonín Marčík) – zdejší domkař
matka: Paulina (Pavlína) dcera Floriána Sekánka – podsedníka z Olšovce
Žák Franziska (Žáková Františka)
datum narození: 28. 9. 1829
místo narození: dům čp. 30
otec: Anton Žák (Antonín Žák) – zdejší měšťan a stolářský mistr
matka: Thekla (Tekla) dcera Josefa Rogoše – měšťana
Přerowskÿ Wenzel (Přerovský Václav)
datum narození: 1. 10. 1829
místo narození: dům čp. 73
otec: Anton Přerowskÿ (Antonín Přerovský) – zdejší řezník a měšťan
matka: Mariana dcera Jana Biče – zdejšího měšťana
Gazda Martin
datum narození: 4. 10. 1829
místo narození: dům čp. 240
otec: Ignatz Gazda (Ignác Gazda) – zdejší soused
matka: Anna dcera † Martina Chmely – zdejšího domkaře
Wlcžek Theres (Vlčková Terezie)
datum narození: 6. 10. 1829
místo narození: dům čp. 307
otec: Franz Wlcžek (František Vlček) – dveřník na bzeneckém zámku
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Kašpara Foltina (Foltína, Foltýna) – měšťana ve Strážnici
poznámka: Zemřela 5. 1. 1917.
Přerowskÿ Ferdinand (Přerovský Ferdinand)
datum narození: 7. 10. 1829
místo narození: dům čp. 393
otec: Franz Přerowskÿ (František Přerovský) – zdejší domkař
matka: Mariana dcera † Jana Vojtěcha – zdejšího měšťana
Kottek Theres (Kotková Terezie)
datum narození: 9. 10. 1829
místo narození: dům čp. 62
otec: Johann Kottek (Jan Kotek) – zdejší kloboučník a domkař
matka: Anna dcera † Jana Machane (Macháně) – dveřníka v Hodoníně
Jurecžka Franz  (Jurečka František)
datum narození: 11. 10. 1829
místo narození: dům čp. 259
otec: Johann Jurecžka (Jan Jurečka) – zdejší měšťan
matka: Mariana dcera Jakuba Chmely – zdejšího měšťana
Schebesta Martin (Šebesta Martin)
datum narození: 14. 10. 1829
místo narození: dům čp. 123
otec: Wenzel Schebesta (Václav Šebesta) – zdejší domkař
matka: Katharina (Kateřina) dcera Matěje Brázdy – zdejšího domkaře
Czumer Franz (Čumer, Čumr František)
datum narození: 19. 10. 1829
místo narození: dům čp. 351
otec: Johann Czumer (Jan Čumer, Čumr) – zdejší měšťan
matka: Thereβia (Terezie) dcera Jana Klučky – zdejšího měšťana
Zabelka Karl (Zábelka Karel)
datum narození: 2. 11. 1829
místo narození: dům čp. 341
otec: Veit Zabelka (Vít Zábelka) – zdejší soused
matka: Mariana dcera † Antonína Brázdy – zdejšího souseda
Neswadba Franz (Nesvadba František)
datum narození: 5. 11. 1829
místo narození: dům čp. 318
otec: Joseph Neswadba (Josef Nesvadba) – zdejší sedlář a měšťan
matka: Theresia (Terezie) dcera Josefa Drbálka – zdejšího měšťana
Hawel Franz (Havel František)
datum narození: 12. 11. 1829
místo narození: dům čp. 304
otec: neuveden
matka: Mariana – zdejší děvečka. Dcera † Josefa Havla – tesařského mistra v Jihlavě.
Jurecžka Franz (Jurečka František)
datum narození: 13. 11. 1829
místo narození: dům čp. 162
otec: Mathias Jurecžka (Matěj Jurečka) – domkař
matka: Dorothea (Dorota) dcera Tomáše Vozgy – zdejšího měšťana
Martinowskÿ Paul (Martinovský Pavel)
datum narození: 29. 11. 1829
místo narození: dům čp. 72
otec: Franz Martinowskÿ (František Martinovský) – měšťan
matka: Mariana dcera † Ignáce Preβa (Pressa, Presa) – zdejšího měšťana
Mlenek Barbara (Mlénková, Mlejnková Barbora)
datum narození: 30. 11. 1829
místo narození: dům čp. 211
otec: Johann Mlenek (Jan Mlének, Mlejnek) – zdejší vrchnostenský pasák
matka: Mariana dcera † Pavla Příborského – vrchnostenského pasáka ve Vracově
Oprawÿl Anton (Opravil Antonín)
datum narození: 4. 12. 1829
místo narození: dům čp. 263
otec: Winzenz Oprawÿl (Vincenc Opravil) – zdejší soused
matka: Ewa (Eva) dcera Jana Junka – zdejšího souseda
Malik Anton (Malík Antonín)
datum narození: 8. 12. 1829
místo narození: dům čp. 33
otec: Filipp Malik (Filip Malík) – zdejší podruh
matka: Anna dcera † Františka Lorenze – podruha v Syrovíně
Wentrcža Anna (Ventrčová Anna)
datum narození: 10. 12. 1829
místo narození: dům čp. 287
otec: Johann Wentrcža (Jan Ventrča) – zdejší podruh
matka: Anna dcera Tomáše Kuchaře – zdejšího souseda
Gruner Johann (Gruner Jan)
datum narození: 12. 12. 1829
místo narození: dům čp. 326
otec: Johann Gruner (Jan Gruner) – zdejší měšťan a provazník
matka: Franciska (Františka) dcera † Jakuba Leblocha (Leiblocha) – rolníka z Velkých Pavlovic
Sucžek Josepha (Sučková, Súčková Josefa)
datum narození: 12. 12. 1829
místo narození: dům čp. 309
otec: Christian Sucžek (Kristián Suček, Súček) – zdejší podruh
matka: Magdalena (Magdaléna) dcera Josefa Jurečky – zdejšího domkaře
Rohleder Lucia (Rohlederová Lucie)
datum narození: 12. 12. 1829
místo narození: dům čp. 150
otec: Johann Rohleder (Jan Rohleder) – zdejší domkař
matka: Franciska (Františka) dcera † Matěje Ventrče – zdejšího souseda
Homola Anton (Homola Antonín)
datum narození: 13. 12. 1829
místo narození: dům čp. 55
otec: Johann Homola (Jan Homola) – zdejší měšťan
matka: Nepomuca (Nepomučena) dcera † Jana Bednaříka – zdejšího měšťana
Rubik Eduard (Rúbík Eduard)
datum narození: 17. 12. 1829
místo narození: dům čp. 321
otec: Paul Rubik (Pavel Rúbík) – zdejší měšťan a mydlář
matka: Thekla (Tekla) dcera † Josefa Naleppy (Nálepy) – zdejšího měšťana
Stawianÿ Weronika (Stavjaná Veronika)
datum narození: 17. 12. 1829
místo narození: dům čp. 12
otec: Jakob Stawianÿ (Jakub Stavjaný) – zdejší domkař
matka: Klara (Klára) dcera † Jana Šebesty – kožešníka v Olšovci
Buβÿ Franz Felix (Bussý, Buša František Felix)
datum narození: 20. 12. 1829
místo narození: dům čp. 16
otec: Anton Buβÿ (Antonín Bussý, Buša) – strážmistr u švališérského pluku hraběte Nostice
matka: Karolina (Karolína) dcera Františka Freudenreicha – zdejšího panského zahradníka
Chromek Stephan (Chromek Štěpán)
datum narození: 22. 12. 1829
místo narození: dům čp. 15
otec: Jakob Chromek (Jakub Chromek) – panský ovčák
matka: Katharina (Kateřina) dcera † Josefa Ische (v dalších letech psáno Jiže, Jische) – domkaře ve Vracově
Kucžera Antonia (Kučerová Antonie)
datum narození: 24. 12. 1829
místo narození: dům čp. 196
otec: neuveden
matka: Apolonia (Apolonie) dcera Augustina Kučery – zdejšího domkaře
Repik Joseph (Repík Josef)
datum narození: 31. 12. 1829
místo narození: dům čp. 316
otec: Repik Franz (Repík František) – zdejší domkař
matka: Eliβabeth (Alžběta) dcera † Karla Nováka – zdejšího domkaře

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 57-62.