Matrika: narození 1824

 

Orlitzky Johann (Orlický Jan)
datum narození: 31. 12. 1823/pokřtěn 1. 1. 1824
místo narození: dům čp. 88
otec: Mathäus Orlitzky (Matouš Orlický) – měšťan
matka: Franziska (Františka) z rodu Jana Bunže – měšťana
Rucžka Mariana (Ručková, Růčková Mariana)
datum narození: 1. 1. 1824
místo narození: dům čp. 103
otec: Franz Rucžka (František Ručka, Růčka) – domkař a voják u vozatajstva
matka: Eleonora z rodu Filipa Čumra – měšťana
Hertl Josepha (Hertlová Josefa)
datum narození: 4. 1. 1824
místo narození: dům čp. 153
otec: Libor Hertl – domkař
matka: Veronika z rodu Bernarda Nikla – měšťana
Klucžka Mariana (Klučková Mariana)
datum narození: 8. 1. 1824
místo narození: dům čp. 353
otec: Valentin Klucžka (Valentin Klučka) – měšťan
matka: Theres (Terezie) z rodu Antonína Nevřivého – měšťana
Sebesta Veronika (Šebestová Veronika)
datum narození: 20. 1. 1824
místo narození: dům čp. 369
otec: Mathias Sebesta (Matěj Šebesta) – domkař
matka: Veronika z rodu Pavla Jančího – domkaře
Hiller Joseph (Hiller Josef)
datum narození: 24. 1. 1824
místo narození: dům čp. 377
otec: Anton Hiller (Antonín Hiller) – panský pekař
matka: Eleonora z rodu Františka Klinkovského – měšťana v Ostrohu
Truchlik Franz (Truchlík František)
datum narození: 25. 1. 1824
místo narození: dům čp. 160
otec: Anton Truchlik (Antonín Truchlík) – domkař
matka: Veronika z rodu Františka Pogody – domkaře
Adamcžik Franz (Adamčík František)
datum narození: 25. 1. 1824
místo narození: dům čp. 111
otec: Mathäus Adamcžik (Matouš Adamčík) – domkař
matka: Apolonia (Apolonie) z rodu Jana Kurečky – domkaře v Olšovci
Walschtin Apolonia (Valštýnová Apolonie)
datum narození: 25. 1. 1824
místo narození: dům čp. 272
otec: Johann Walschtin (Jan Valštýn) – měšťan
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Jiřího Repíka – domkaře z Olšovce
Kasparek Theres (Kašpárková Terezie)
datum narození: 27. 1. 1824
místo narození: dům čp. 288
otec: Anton Kasparek (Antonín Kašpárek) – domkař a tesař
matka: Aloisia (Aloisie) z rodu Antonína Kiliana (Kiliána, Kyliána) – strážmistra u švališérského pluku
Hatasch Klara (Hatašová Klára)
datum narození: 30. 1. 1824
místo narození: dům čp. 57
otec: Joseph Hatasch (Josef Hataš) – měšťan a kolář
matka: Anna z rodu Václava Opravila – měšťana
Wentrcža Mathias (Ventrča Matěj)
datum narození: 1. 2. 1824
místo narození: dům čp. 244
otec: Franz Wentrcža (František Ventrča) – měšťan
matka: Mariana z rodu Jana Opravila – chalupníka
Brauner Apolonia (Braunerová Apolonie)
datum narození: 8. 2. 1824
místo narození: dům čp. 201
otec: Mathias Brauner (Matěj Brauner) – podruh
matka: Theres (Terezie) z rodu Cyrila Brázdy – měšťana
Urban Joseph (Urban Josef)
datum narození: 9. 2. 1824
místo narození: dům čp. 289
otec: Anton Urban (Antonín Urban) – domkař
matka: Josepha (Josefa) z rodu Pavla Klučky – domkaře
Jakscha Valentin (Jakša Valentin)
datum narození: 14. 2. 1824
místo narození: dům čp. 161
otec: Bernard Jakscha (Bernard Jakša) – domkař a zeměbranec
matka: Mariana z rodu Pavla Richmacha – podsedníka z Olšovce
Brazda Joseph (Brázda Josef)
datum narození: 16. 2. 1824
místo narození: dům čp. 335
otec: Martin Brazda (Martin Brázda) – měšťan
matka: Anna z rodu Jakuba Kučery – měšťana
Donnersberger Joseph (Donnersberger Josef)
datum narození: 17. 2. 1824
místo narození: dům čp. 28
otec: Philip Donnersberger (Filip Donnersberger) – měšťan
matka: Rosalia z rodu Františka Vojtěcha – měšťana
Bicža Johann (Biča Jan)
datum narození: 17. 2. 1824
místo narození: dům čp. 333
otec: Ignatz Bicža (Ignác Biča) – podruh a zednický tovaryš
matka: Barbara (Barbora) z rodu Karla Břešťáka – bednáře v Blatnici pod sv. Antonínkem (Groβ Blatnitz)
Bendl Thekla Maria (Bendlová Tekla Marie)
datum narození: 28.  2. 1824
místo narození: dům čp. 324
otec: Joseph Bendl (Josef Bendl) – měšťan a kovářský mistr
matka: Ernestina z rodu Matěje Richmanna – měšťana
Horny Josepha (Horná Josefa)
datum narození: 4. 3. 1824
místo narození: dům čp. 319
otec: Joseph Horny (Josef Horný) – měšťan a mydlářský mistr
matka: Apolonia (Apolonie) z rodu Františka Goldmanna – hostinského v Olšovci
Wesseli Joseph (Veselý Josef)
datum narození: 4. 3. 1824
místo narození: dům čp. 75
otec: Anton Wesseli (Antonín Veselý) – hostinský
matka: Anna z rodu Václava Čapky – mlynářského mistra v Němčicích (Niemczitz)
Stawjany Thekla (Stavjaná Tekla)
datum narození: 8. 3. 1824
místo narození: dům čp. 12
otec: Jakob Stawjany (Jakub Stavjaný) – domkař a zednický tovaryš
matka: Klara (Klára) z rodu Jana Šebesty – jircháře v Bzenci
Huda Joseph (Huda Josef)
datum narození: 9. 3. 1824
místo narození: dům čp. 246
otec: Thomas Huda (Tomáš Huda) – podruh
matka: Veronika z rodu Charose (Charouse?) – zednického políra z Veselí
Pogoda Apolonia (Pogodová Apolonie)
datum narození: 16. 3. 1824
místo narození: dům čp. 222
otec: Franz Pogoda (František Pogoda) – měšťan
matka: Mariana z rodu Antonína Nevřivého – měšťana
Masopust Karl Boromeus (Masopust Karel Boromeus)
datum narození: 17. 3. 1824
místo narození: dům čp. 122
otec: Karl Masopust (Karel Masopust) – domkař
matka: Apolonia (Apolonie) z rodu Jiřího Jakše – domkaře
Domansky Josepha (Domanská Josefa)
datum narození: 20. 3. 1824
místo narození: dům čp. 156
otec: Bernard Domansky (Bernard Domanský) – domkař
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Vavřince Procházky – domkaře
Barusch Maria Anna (Barušová Marie Anna)
datum narození: 24. 3. 1824
místo narození: dům čp. 53
otec: Faustin Barusch (Faustin Baruš) – k. k. Jüdisch-Verzehrungssteuer kontrolor
matka: Rosalia (Rosalie) z rodu Ondřeje Riedela – zednického mistra z Mikulova
Hickl Johann Georg (Hickl, Hikl Jan Jiří)
datum narození: 24. 3. 1824
místo narození: dům čp. 80
otec: Georg Hickl (Jiří Hickl, Hikl) – panský zednický polír
matka: Elisabetha (Alžběta) rozená Nováková – dcera měšťana v Bzenci
Hurdes Heinrich Maria Wilhelm
datum narození: 25. 3. 1824
místo narození: dům čp. 308
otec: Joseph Hurdes (Josef Hurdes) – měšťan a prodavač soli
matka: Apolonia (Apolonie) z rodu Antonína Seltenreicha – puškaře v Opavě
Nowak Josepha (Nováková Josefa)
datum narození: 25. 3. 1824
místo narození: dům čp. 330
otec: Franz Nowak (František Novák) – chalupník
matka: Anna z rodu Kryšpína Vaňhary – měšťana
Sigmund Katharina (Sigmundová Kateřina)
datum narození: 4. 4. 1824
místo narození: dům čp. 238
otec: Stephan Sigmund (Štěpán Sigmund) – měšťan
matka: Mariana z rodu Jana Gistra – měšťana
Wildinger Vinzenz (Wildinger Vincenc)
datum narození: 5. 4. 1824
místo narození: dům čp. 37
otec: Georg Wildinger (Jiří Wildinger) – panský sklepmistr
matka: Antonia (Antonie) z rodu Antonína Žáka – měšťana v Bzenci
Škoda Georg (Škoda Jiří)
datum narození: 7. 4. 1824
místo narození: dům čp. 303
otec: Georg Škoda (Jiří Škoda) – domkař a tesař
matka: Veronika z rodu Augustina Stavjaného – měšťana
Bicža Theresia (Bičová Terezie)
datum narození: 23. 4. 1824
místo narození: dům čp. 361
otec: Wenzl Bicža (Václav Biča) – domkař
matka: Paulina (Pavlína) z rodu Baltazara Mikulíka – domkaře
Wesely Eduard (Veselý Eduard)
datum narození: 25. 4. 1824
místo narození: dům čp. 82
otec: Johann Wesely (Jan Veselý) – krejčovský mistr a podruh
matka: Klara (Klára) z rodu Petra Holandera – řemenáře v Kyjově
Škoda Johanna (Škodová Johana)
datum narození: 6. 5. 1824
místo narození: dům čp. 254
otec: Johann Škoda (Jan Škoda) – měšťan
matka: Josepha (Josefa) z rodu Josefa Jeníčka – měšťana
Newřiwy Franz (Nevřivý František)
datum narození: 7. 5. 1824
místo narození: dům čp. 110
otec: Jakob Newřiwy (Jakub Nevřivý) – podruh
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Václava Tvarůžka – měšťana
Sowa Johann (Sova Jan)
datum narození: 8. 5. 1824
místo narození: dům čp. 172
otec: Karl Sowa (Karel Sova) – domkař
matka: Josepha (Josefa) z rodu Augustina Biče – měšťana
Michalik Rosalia (Michalíková Rosalie)
datum narození: 12. 5. 1824
místo narození: dům čp. 112
otec: Peter Michalik (Petr Michalík) – domkař a zedník
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Matěje Matyáše – čtvrtníka ze Syrovína
Rasin Theres (Rasinová, Rašínová Terezie)
datum narození: 12. 5. 1824
místo narození: dům čp. 309
otec: neuveden
matka: Josepha (Josefa) rozená Rasinová (Rašínová) – svobodná osoba v Bzenci
Newřiwy Anton (Nevřivý Antonín)
datum narození: 17. 5. 1824
místo narození: dům čp. 218
otec: Anton Newřiwy (Antonín Nevřivý) – měšťan
matka: Elisabetha (Alžběta) z rodu  Martina Jelínka – měšťana
Apsolon Wilhelmina (Absolonová Vilemína)
datum narození: 27. 5. 1824
místo narození: dům čp. 36
otec: Augustin Apsolon (Augustin Absolon) – panský bednář
matka: Thekla (Tekla) z rodu Jana City (Zity) – tesařského tovaryše
Sigmund Katharina (Sigmundová Kateřina)
datum narození: 3. 6. 1824
místo narození: dům čp. 105
otec: Bartholomeus Sigmund (Bartoloměj Sigmund) – domkař
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Františka Novosada – měšťana
Kastinger Franz (Kastinger František)
datum narození: 3. 6. 1824
místo narození: dům čp. 70
otec: Johann Kastinger (Jan Kastinger) – měšťan
matka: Mariana z rodu Jana Nováka – domkaře
Sternard Philip (Strnad Filip)
datum narození: 6. 6. 1824
místo narození: dům čp. 346
otec: Franz Sternard (František Strnad) – měšťan
matka: Theresia (Terezie) z rodu Karla Fehlmara (Felmara) – domkaře
Žak Joseph (Žák Josef)
datum narození: 7. 6. 1824
místo narození: dům čp. 33
otec: Anton Žak (Antonín Žák) – měšťan a stolář
matka: Thekla (Tekla) z rodu Josefa Rogoše – měšťana
Jeřabek Alois Anton Johann (Jeřábek Alois Antonín Jan)
datum narození: 7. 6. 1824
místo narození: dům čp. 18
otec: Vinzenz Jeřabek (Vincenc Jeřábek) – panský sladovnický mistr
matka: Franziska (Františka) dcera † Františka Zukala (Cukala) – mlynářského mistra z Obory na boskovickém panství
Koluch Antonia (Koluchová, Kolúchová Antonie)
datum narození: 10. 6. 1824
místo narození: dům čp. 98
otec: Franz Koluch (František Koluch, Kolúch) – obuvník a domkař
matka: Viktoria (Viktorie) z rodu Matěje Kantého – domkaře a obuvníka
Twaružek Paul (Tvarůžek Pavel)
datum narození: 14. 6. 1824
místo narození: dům čp. 296
otec: Augustin Twaružek (Augustin Tvarůžek) – měšťan
matka: Anna z rodu Martina Kováče – měšťana
Kastinger Anna (Kastingerová Anna)
datum narození: 16. 6. 1824
místo narození: dům čp. 4
otec: Mathias Kastinger (Matěj Kastinger) – měšťan
matka: Josepha (Josefa) z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana
Pospiech Paul (Pospěch Pavel)
datum narození: 22. 6. 1824
místo narození: dům čp. 177
otec: Johann Pospiech (Jan Pospěch) – domkař
matka: Apolonia (Apolonie) z rodu Šebestiána Říkovského – domkaře
Nowosad Paul (Novosad Pavel)
datum narození: 2. 7. 1824
místo narození: dům čp. 231
otec: Johann Nowosad (Jan Novosad) – měšťan
matka: Theres (Terezie) z rodu Ignáce Jakše – měšťana
Schinogl Anna (Šinoglová Anna)
datum narození: 7. 7. 1824
místo narození: dům čp. 356
otec: Mathäus Schinogl (Matouš Šinogl) – domkař
matka: Josepha (Josefa) z rodu Jiřího Biče – měšťana
Poduschka Karl (Poduška Karel)
datum narození: 16. 7. 1824
místo narození: dům čp. 316
otec: Karl Poduschka (Karel Poduška) – obchodník
matka: Anna dcera Marie z rodu Martina Ježka – řeznického mistra ve Vranově
Kubischek Jakob (Kubíšek, Kubíček Jakub)
datum narození: 24. 7. 1824
místo narození: dům čp. 63
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) – z rodu Jana Kubischka. Tulačka.
Přerowsky Anna (Přerovská Anna)
datum narození: 27. 7. 1824
místo narození: dům čp. 393
otec: Franz Přerowsky (František Přerovský) – řezník a domkař
matka: Mariana z rodu Jana Vojtěcha – měšťana
Woschtitžky Joseph (Voštický Josef)
datum narození: 1. 8. 1824
místo narození: dům čp. 193
otec: Johann Woschtitžky (Jan Voštický) – obuvník a domkař
matka: Juliana z rodu Josefa Adamčíka – domkaře
Stehlik Franžiska (Stehlíková Františka)
datum narození: 7. 8. 1824
místo narození: dům čp. 270
otec: Anton Stehlik (Antonín Stehlík) – podruh
matka: Josepha (Josefa) z rodu Karla Vojtěcha – měšťana
Bohuschek Mariana (Bohušková Mariana)
datum narození: 9. 8. 1824
místo narození: dům čp. 28
otec: Thomas Bohuschek (Tomáš Bohušek) – voják u pěšího regimentu „Kaiser“
matka: Rosalia (Rosalie) dcera Vincence Kusala (Kousala, Kúsaly) – krejčovského mistra ve Vlkoši
Pecžirka Rosalia (Pečírková Rosalie)
datum narození: 18. 8. 1824
místo narození: dům čp. 286
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) z rodu Kašpara Pečírky – měšťana
Beitl Johann (Beitl, Beutl Jan)
datum narození: 22. 8. 1824
místo narození: dům čp. 76
otec: neuveden
matka: Josepha (Josefa) z rodu Jana Beitla (Beutla) – domkaře
Summer Anton a Mariana (Summer Antonín a Mariana) – dvojčata
datum narození: 29. 8. 1824
místo narození: dům čp. 388
otec: Johann Summer (Jan Summer) – domkař
matka: Anna z rodu Františka Marčíka – domkaře
Placžek Franz (Plaček František)
datum narození: 29. 8. 1824
místo narození: chalupa výrobce potaše
otec: Joseph Placžek (Josef Plaček) – výrobce potaše
matka: Anna z rodu Antonína Sobischowa (Sobiše, Soviše) – čtvrtníka v Hluku
Kafurek Franz Eduard (Kafurek František Eduard)
datum narození: 2. 9. 1824
místo narození: dům čp. 17
otec: Joseph Kafurek (Josef Kafurek) – panský důchodní v Bzenci
matka: Anna z rodu Jana Nalepy (Nálepy) – penzionovaného hospodářského úředníka
Medritzer Gustaw Joseph (Medritzer Gustav Josef)
datum narození: 2. 9. 1824
místo narození: dům čp. 172
otec: Joseph Medritzer (Josef Medritzer) – hospodářský úředník v Bzenci
matka: Anna z rodu Berghammera – soudního úředníka v Mikulově
Moschner Johann (Moschner, Mošner Jan)
datum narození: 5. 9. 1824
místo narození: dům čp. 180
otec: Ernest Moschner (Arnošt Moschner, Mošner) – voják u pěšího regimentu „Kaiser“
matka: Agnes (Anežka) z rodu Štěpána Ventrče – podruha
Karnufek Franz (Karnufek František)
datum narození: 6. 9. 1824
místo narození: dům čp. 229
otec: Vendelin Karnufek (Vendelín Karnufek) – měšťan
matka: Beata (Beáta) z rodu Pavla Kaštalána – měšťana
Bicža Johann (Biča Jan)
datum narození: 8. 9. 1824
místo narození: dům čp. 333
otec: Mathias Bicža (Matěj Biča) – měšťan
matka: Barbara (Barbora) z rodu Bartoloměje Heringa – měšťana
Sigmund Theresia (Sigmundová Terezie)
datum narození: 17. 9. 1824
místo narození: dům čp. 266
otec: Ignatz Sigmund (Ignác Sigmund) – měšťan
matka: Josepha (Josefa) z rodu Josefa Donnersbergera – měšťana
Hering Mathäus (Hering Matouš)
datum narození: 18. 9. 1824
místo narození: dům čp. 336
otec: Joseph Hering (Josef Hering) – měšťan
matka: Mariana z rodu Antonína Brázdy – měšťana
Bilek Mariana (Bílková Mariana)
datum narození: 18. 9. 1824
místo narození: dům čp. 199
otec: Vinzenz Bilek (Vincenc Bílek) – domkař
matka: Anna z rodu Karla Vlčovského – domkaře
Schembera Josepha (Schemberová, Šemberová Josefa)
datum narození: 21. 9. 1824
místo narození: dům čp. 362
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Ondřeje Schembery (Šembery) – domkaře
Mikulik Valentin (Mikulík Valentin)
datum narození: 25. 9. 1824
místo narození: dům čp. 342
otec: Philip Mikulik (Filip Mikulík) – měšťan
matka: Anna z rodu Filipa Čumra – měšťana
Lorenz Franz (Lorenz František)
datum narození: 4. 10. 1824
místo narození: dům čp. 275
otec: Franz Lorenz (František Lorenz) – měšťan
matka: Franziska (Františka) z rodu Mikuláše Hasíka – měšťana
Pecžirka Theres (Pečírková Terezie)
datum narození: 12. 10. 1824
místo narození: dům čp. 290
otec: Wenzl Pecžirka (Václav Pečírka) – domkař
matka: Theres (Terezie) z rodu Františka Jurečky – měšťana
Jarosch Katharina (Jarošová Kateřina)
datum narození: 26. 10. 1824
místo narození: dům čp. 155
otec: Martin Jarosch (Martin Jaroš) – domkař
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Josefa Jurečky – domkaře
Nowotny Anna (Novotná Anna)
datum narození: 26. 10. 1824
místo narození: dům čp. 107
otec: Joseph Nowotny (Josef Novotný) – domkař
matka: Viktoria (Viktorie) z rodu Matěje Šebesty – podsedníka v Syrovíně
Jelinek Mariana (Jelínková Mariana)
datum narození: 28. 10. 1824
místo narození: dům čp. 238
otec: Martin Jelinek (Martin Jelínek) – měšťan
matka: Franziska (Františka) z rodu Vavřince Jurnikla – domkaře
Janoschtik Joseph (Janoštík Josef)
datum narození: 2. 11. 1824
místo narození: dům čp. 27
otec: Joseph Janoschtik (Josef Janoštík) – podruh a obuvník
matka: Anna z rodu Filipa Dobrovského – domkaře
Junek Magdalena (Junková Magdaléna)
datum narození: 5. 11. 1824
místo narození: dům čp. 332
otec: Anton Junek (Antonín Junek) – chalupník
matka: Apolonia (Apolonie) z rodu Václava Kaštalána – měšťana
Goliasch Katharina (Goliášová Kateřina)
datum narození: 7. 11. 1824
místo narození: dům čp. 78
otec: Joseph Goliasch (Josef Goliáš) – měšťan
matka: Apolonia (Apolonie) z rodu Františka Žižíka – měšťana
poznámka: Zemřela 25. 5. 1915.
Schmid Anna (Šmídová Anna)
datum narození: 11. 11. 1824
místo narození: dům čp. 229
otec: Daniel Schmid (Daniel Šmíd) – podsedník v Žeravicích
matka: Elisabeth (Alžběta) z rodu Jana Sigmunda – měšťana
Slawik Franz (Slavík František)
datum narození: 12. 11. 1824
místo narození: dům čp. 268
otec: Wenzl Slawik (Václav Slavík) – měšťan
matka: Sidonia (Sidonie) z rodu Františka Nevřivého – měšťana
Borowicžka Johann (Borovička Jan)
datum narození: 14. 11. 1824
místo narození: dům čp. 42
otec: Franz Borowicžka (František Borovička) – soustružník
matka: Magdalena (Magdaléna) z rodu Františka Dudíka – rolníka z Cetkovic
Slawik Franz (Slavík František)
datum narození: 14. 11. 1824
místo narození: dům čp. 281
otec: Vinzenz Slawik (Vincenc Slavík) – měšťan
matka: Anna z rodu Josefa Nováka – domkaře
Pfaff Elisabeth
datum narození: 19. 11. 1824
místo narození: vinařská búda bez čísla popisného
otec: Heinrich Pfaff – vrchní dozorce tabákového prodeje
matka: Anna z rodu Andrease Bignera
Fleβner Andreas (Flessner Ondřej)
datum narození: 20. 11. 1824
místo narození: dům čp. 336
otec: Laurenz Fleβner (Vavřinec Flessner) – podruh
matka: Ernestina (Arnošta) z rodu Jana Heringa – měšťana
Kotek Ignatz (Kotek Ignác)
datum narození: 20. 11. 1824
místo narození: dům čp. 62
otec: Johann Kotek (Jan Kotek) – kloboučník a podruh
matka: Anna z rodu Jana Macháně – vrchnostenského drába v Hodoníně
Rubik Cäcilia (Rúbíková Cecilie)
datum narození: 22. 11. 1824
místo narození: dům čp. 320
otec: Paul Rubik (Pavel Rubík, Rúbík) – měšťan a mýdlář
matka: Thekla (Tekla) z rodu Josefa Nalepy (Nálepy) – měšťana
Strnad Katharina (Strnadová Kateřina)
datum narození: 25. 11. 1824
místo narození: dům čp. 45
otec: Gotfried Strnad (Bohumír Strnad) – domkař
matka: Elisabeth (Alžběta) z rodu Jakuba Braunera – domkaře
Dobiasch Barbara (Dobiášová Barbora)
datum narození: 1. 12. 1824
místo narození: dům čp. 400
otec: Franz Dobiasch (František Dobiáš) – domkař
matka: Viktoria (Viktorie) z rodu Karla Vlčovského – korporála u regimentu „Mitrowsky“
Schramek Philip (Šrámek Filip)
datum narození: 13. 12. 1824
místo narození: dům čp. 295
otec: Joseph Schramek (Josef Šrámek) – měšťan
matka: Mariana z rodu Augustina Biče – měšťana
Ružicžka Franziska (Ružičková, Růžičková Františka)
datum narození: 21. 12. 1824
místo narození: dům čp. 288
otec: Joseph Ružicžka (Josef Ružička, Růžička) – domkař
matka: Maria (Marie) z rodu Jana Šrámka – měšťana
Twaružek Aloysia (Tvarůžková Aloisie)
datum narození: 22. 12. 1824
místo narození: dům čp. 35
otec: Johann Twaružek (Jan Tvarůžek) – domkař
matka: Maria (Marie) z rodu Floriána Urbana – měšťana

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 31-36.