Matrika: manželství 1932

 

12. 1. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Dostálek Alois – obchodník v Bzenci
narozen: 11. 8. 1903 v Mařaticích
bydliště: Dolní náměstí čp. 763, Bzenec
otec: Josef Dostálek – rolník v Mařaticích
matka: Anna Kučerová z Mařatic
nevěsta: Kotková Otilie
narozena: 26. 10. 1909 v Bzenci
bydliště: Olšovec čp. 578, Bzenec
otec: Jan Kotek – penzista dráhy v Bzenci
matka: Filomena Bukvaldová z Olšovce
17. 1. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kutný Petr – rolník v Bzenci
narozen: 30. 5. 1893 v Olšovci
bydliště: Olšovec čp. 852, Bzenec
otec: Filip Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Anna Vašíková ze Bzence
poznámka: Vdovec († 9. 5. 1931).
nevěsta: Gazdová Anna – soukromnice v Bzenci
narozena: 25. 3. 1895 v Bzenci
bydliště: Olšovská ulice čp. 249, Bzenec
otec: Josef Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Vašíková ze Bzence
19. 1. 1932 ve farním chrámu na Velehradě
ženich: Škoda Jaroslav – rolnický syn v Bzenci
narozen: 17. 2. 1907 v Bzenci
bydliště: Bzinská ulice čp. 254, Bzenec
otec: Josef Škoda – rolník v Bzenci
matka: Marie Žihová ze Bzence
poznámka: 23. 4. 1935 prohlášeno manželství za rozloučené.
nevěsta: Kučerová Růžena
narozena: 18. 5. 1910 v Bzenci
bydliště: Olšovská ulice čp. 228, Bzenec
otec: Pavel Kučera – rolník v Bzenci
matka: Barbora Orlická ze Bzence
2. 2. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ostrezý Josef – rolnický syn v Bzenci
narozen: 4. 9. 1903 v Bzenci
bydliště: Olšovská ulice čp. 226, Bzenec
otec: František Ostrezý – rolník v Bzenci
matka: Teresie Horká ze Bzence
nevěsta: Jakšová Růžena
narozena: 8. 2. 1910 v Bzenci
bydliště: Bzinská ulice čp. 267, Bzenec
otec: Vincenc Jakša – rolník v Bzenci
matka: Aloisie Sůčková ze Bzence
6. 2. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Repík Karel – obuvnický pomocník v Bzenci
narozen: 3. 9. 1908 v Bzenci
bydliště: Lidéřovice čp. 411, Bzenec
otec: Pavel Repík – zřízenec drah v Bzenci
matka: Anna Ondrašíková z Otrokovic
nevěsta: Maděrová Anežka – služebná v Bzenci
narozena: 29. 7. 1909 ve Stříbrnicích
bydliště: Bzinská ulice čp. 260, Bzenec
otec: Ignác Maděra – domkař ve Stříbrnicích
matka: Marie Raiskupová ze Stříbrnic
7. 2. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Přichystal Jaroslav – krejčovský dělník v Pavlově
narozen: 20. 8. 1909 v Boskovicích
bydliště: Pavlov čp. 18
otec: neuveden
matka: Marie Přichystalová – svobodná dcera Františka Přichystala, domkaře ve Vískách
nevěsta: Hartmannová Cecilie – služebná v Bzenci
narozena: 5. 9. 1909 v Petrově
bydliště: Bzenec čp. 388
otec: Josef Hartmann – podruh v Petrově
matka: Magdalena Oselková ze Zvolenova
7. 2. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Horák Josef – zámečnický dělník na dráze v Moravském Písku
narozen: 19. 1. 1902 v Rohatci
bydliště: Lidéřovice čp. 691a, Bzenec
otec: Mořic Horák – strojník v cihelně v Rohatci
matka: Františka Hrubá ze Sudoměřic
poznámka: Ženich je příslušný do Ždánic.
nevěsta: Kolutová Anna
narozena: 17. 7. 1905 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 539, Bzenec
otec: František Kolut – rolník v Bzenci
matka: Antonie Koutná z Olšovce
18. 4. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Tvyrůžek Pavel – rolnický syn v Bzenci
narozen: 17. 12. 1905 v Bzenci
bydliště: Vracovská ulice čp. 9, Bzenec
otec: Jan Tvarůžek – rolník v Bzenci
matka: Anna Urbanová ze Bzence
nevěsta: Jurásková Anna – služebná v Bzenci
narozena: 14. 6. 1905 v Lidéřovicích
bydliště: Vracovská ulice čp. 792, Bzenec
otec: František Jurásek – dělník v Lidéřovicích
matka: Kusalíková Marie z Lidéřovic
1. 5. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Gaida Josef – zemědělský dělník, bytem ve Velké Bystřici u Olomouce
narozen: 21. 4. 1903 v Raasdorfu (Dol. Rakousy)
bydliště: Velká Bystřice čp. 21
otec: neuveden
matka: Marie Gaidová – hospodářská dělnice ve Velké Bystřici, původem ze Strážnice
poznámka: Ženich je příslušný do Strážnice.
nevěsta: Ruthová Antonie – zemědělská dělnice v Bzenci
narozena: 2. 6. 1906 v Bzenci
bydliště: Bzinská ulice čp. 455, Bzenec
otec: František Ruth – listonoš na penzi v Bzenci
matka: Ludmila Píšťková z Těmic
29. 5. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Saha Václav – tovární dělník ve Zlíně, bytem v Malenovicích
narozen: 3. 8. 1905 v Malenovicích
bydliště: Malenovice čp. 241
otec: Vavřinec Saha – obuvník v Malenovicích
matka: Filomena Pavlíčková z Tečovic
poznámka: Ženich je příslušný do Malenovic.
nevěsta: Jandlová Františka
narozena: 26. 2. 1913 v Bzenci
bydliště: Vracovská ulice čp. 678, Bzenec
otec: Adolf Jandl – domkař v Bzenci
matka: Františka Vránová ze Spytihněvi
poznámka: Otec neplnoleté nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
29. 5. 1932 ve farním chrámu ve Sviňově
ženich: Golda Ondřej – rotmistr dělostřeleckého pluku č. 125 v Bzenci
narozen: 26. 11. 1902 v Janoku (okr. Moldava na Slovensku)
bydliště: Olšovská ulice čp. 302, Bzenec
otec: Vincenc Golda – dělník v Tincicích u Prešova
matka: Julie Marcinkovszká
poznámka: Ženich je příslušný do Janoku.
nevěsta: Valdová Ludmila
narozena: 29. 7. 1912 v Bzenci
bydliště: Horní náměstí čp. 50, Bzenec
otec: Jan Valda – železniční zřízenec ve Sviňově
matka: Růžena Kuchařová z Olšovce
7. 6. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Čapka Petr – zemědělský dělník v Bzenci
narozen: 23. 2. 1910 v Bzenci
bydliště: Horní náměstí čp. 98, Bzenec
otec: Antonín Čapka – rolník v Bzenci
matka: Josefa Bukvaldová z Olšovce
nevěsta: Jurečková Marie
narozena: 6. 4. 1910 v Bzenci
bydliště: Olšovec čp. 593, Bzenec
otec: Pavel Jurečka – rolník v Bzenci
matka: Marie Ručková z Olšovce
26. 6. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Knot Vladimír – kladeč v Brně, bytem v Blučině
narozen: 7. 1. 1908 v Blučině
bydliště: Blučina čp. 254
otec: Inocenc Knot – dláždič v Blučině
matka: Emílie Kratochvílová z Blučiny
poznámka: Ženich je příslušný do Blučiny.
nevěsta: Rudlová Bohumila
narozena: 13. 1. 1914 v Bzenci
bydliště: Horní náměstí čp. 74, Bzenec
otec: Bohumil Rudl – dělník v Bzenci
matka: Marie Bukvaldová ze Bzence
6. 7. 1932 ve farním chrámu v Uherském Hradišti
ženich: Králík Jan – košíkářský mistr v Bzenci
narozen: 22. 5. 1898 v Morkovicích
bydliště: Dolní náměstí čp. 312, Bzenec
otec: Florian Králík – hostinský v Morkovicích
matka: Andělína Franková z Morkovic
poznámka: Ženich je příslušný do Morkovic.
nevěsta: Nováková Antonie
narozena: 12. 6. 1899 v Bzenci
bydliště: Horní náměstí čp. 20, Bzenec
otec: Filip Novák – stolářský mistr v Bzenci
matka: Tekla Pinkavová ze Žeravic
22. 10. 1932 ve farním chrámu na Velehradě
ženich: Brandtner Ferdinand – stolářský dělník u Batě ve Zlíně
narozen: 22. 9. 1910 v Bzenci
bydliště: Olšovec čp. 684, Bzenec
otec: František Brandtner – železniční zřízenec na penzi v Bzenci
matka: Kateřina Kastingerová ze Bzence
nevěsta: Sigmundová Josefa
narozena: 6. 5. 1912 v Bzenci
bydliště: Olšovec čp. 594, Bzenec
otec: Filip Sigmund – rolník v Bzenci
matka: Františka Koutná z Vracova
poznámka: Otec neplnoleté nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
23. 10. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Krajča František – zahradník u firmy Baťa ve Zlíně
narozen: 2. 8. 1906 v Hvozdné
bydliště: Baťova nemocnice, Zlín
otec: František Krajča – rolník ve Hvozdné
matka: Teresie Píšťková ze Želechovic
poznámka: Ženich je příslušný do Hvozdné.
nevěsta: Dýmová Marie
narozena: 4. 8. 1910 v Bzenci
bydliště: Vracovská ulice čp. 830, Bzenec
otec: Bohumil Dýma – hodinářský mistr v Bzenci
matka: Marie Vašíková ze Bzence
30. 10. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Berka Jindřich – kolářský dělník v Bzenci
narozen: 17. 12. 1910 ve Velkých Pavlovicích
bydliště: Baráky čp. 467, Bzenec
otec: Jindřich Berka – kolářský mistr ve Velkých Pavlovicích
matka: Anna Hrabalová z Velkých Pavlovic
nevěsta: Mašková Anna
narozena: 6. 4. 1912 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 467, Bzenec
otec: František Mašek – zemědělec v Bzenci
matka: Anna Chromečková ze Znorov
poznámka: Otec neplnoleté nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
12. 11. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Havránek Jan – kancelářský oficiant leteckého pluku č. 3 v Piešťanech
narozen: 24. 6. 1902 ve Studenci (okr. Náměšť nad Oslavou)
bydliště: Okružná ulica čp. 6, Piešťany
otec: Jan Havránek – kovář ve Studenci
matka: Amalie Krupicová z Jasenice
poznámka: Ženich je příslušný do Studence.
nevěsta: Stehlíková Marie
narozena: 15. 7. 1913 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 464, Bzenec
otec: Josef Stehlík – kameník v Bzenci
matka: Anastazie Vinciusová z Ořechova
poznámka: Otec neplnoleté nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
12. 11. 1932 na domě v Brně
ženich: Radlička František – zřízenec na hlavní poště v Brně, bytem v Předklášteří
narozen: 9. 10. 1886 v Klášteře u Tišnova
bydliště: Předklášteří čp. 125
otec: Jan Radlička – dělník v Předklášteří
matka: Františka Pluháčková z Horního Štěpánova
nevěsta: Pištěková Anežka
narozena: 1. 3. 1909 v Újezdci
bydliště: Vracovská ulice čp. 491, Bzenec
otec: Metoděj Pištěk – podsedník v Újezdci
matka: Rosalie Němcová z Újezdce
20. 11. 1932 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vašík Josef – zámečnický dělník ve Zlíně
narozen: 22. 3. 1906 v Bzenci
bydliště: Olšovec čp. 564, Bzenec
otec: Josef Vašík – rolník v Bzenci
matka: Františka Bukvaldová z Olšovce
nevěsta: Fabrici Anna – soukromnice v Bzenci
narozena: 1. 1. 1908 v Bzenci
bydliště: Vracovská ulice čp. 827, Bzenec
otec: Josef Fabrici – obuvník v Bzenci
matka: Josefa Lagová z Těmic
20. 11. 1932 na domě v Brně
ženich: Jakša Antonín – dělník na dráze v Kyjově
narozen: 12. 6. 1906 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 513, Bzenec
otec: Josef Jakša – krejčí v Bzenci
matka: Marie Adamčíková ze Bzence
nevěsta: Kováčová Marie
narozena: 12. 2. 1910 v Bzenci
bydliště: Bzinská ulice čp. 333, Bzenec
otec: Josef Kováč – železniční zřízenec v Bzenci
matka: Barbora Němcová ze Žeravic

    zdroj:

  • signatura: 5163; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Manželství 1925 – 1933; použité strany: 64-71.