Matrika: manželství 1926

 

11. 1. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Holakovský Jan – dělník v cukrovaru v Bzenci
narozen: 23. 6. 1900 v Olšovci
bydliště: Olšovec čp. 555, Bzenec
otec: Antonín Holakovský – dělník v Mělníku v Čechách
matka: Teresie Eichlerová z Olšovce
nevěsta: Brandtnerová Filomena
narozena: 28. 4. 1901 v Bzenci
bydliště: Olšovec čp. 684, Bzenec
otec: František Brandtner – penzista dráhy v Bzenci
matka: Kateřina Kastingerová ze Bzence
31. 1. 1926 na domě v Brně
ženich: Goliáš Josef – rolník v Bzenci
narozen: 17. 11. 1897 v Bzenci
bydliště: Bzinská ulice čp. 271, Bzenec
otec: František Goliáš – rolník v Bzenci
matka: Marie Jurečková z Olšovce
nevěsta: Adamčíková Marie
narozena: 23. 9. 1906 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 111, Bzenec
otec: František Adamčík – rolník v Bzenci
matka: Emerenciana Měsíčková ze Bzence
1. 2. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Měchura Martin – obuvnický mistr v Bohuslavicích
narozen: 12. 12. 1903 v Bohuslavicích
bydliště: Bohuslavice čp. 100
otec: Vincenc Měchura – domkař v Bzenci
matka: Rosina Machálková z Bohuslavic
nevěsta: Výmolová Marie – služebná v Bzenci
narozena: 6. 9. 1901 v Bohuslavicích
bydliště: kasárna v Bzenci bez čp.
otec: Josef Výmola – domkař v Bohuslavicích
matka: Marie Selucká z Bohuslavic
poznámka: 16. 7. 1934 manželství prohlášeno za rozloučené.
1. 2. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Tvarůžek František – zámečnický dělník v Bzenci
narozen: 28. 8. 1901 v Bzenci
bydliště: Vracovská ulice čp. 9, Bzenec
otec: Jan Tvarůžek – rolník v Bzenci
matka: Anna Urbanová ze Bzence
nevěsta: Bohušková Anna
narozena: 23. 7. 1904 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 160, Bzenec
otec: Pavel Bohušek – zelinář v Bzenci
matka: Filomena Blatecká ze Bzence
4. 2. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Dúbravčík Pavel – dělník v Bzenci
narozen: 31. 7. 1902 v Bzenci
bydliště: kasárna v Bzenci bez čp.
otec: Jan Dúbravčík – rolník v Bzenci
matka: Katarina Ostrovská ze Bzence
nevěsta: Tesková Anna
narozena: 1. 1. 1905 v Bzenci
bydliště: kasárna v Bzenci bez čp.
otec: Martin Teska – rolník v Bzenci
matka: Anna Havnadyová ze Bzence
9. 2. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Gazda Petr – poštovní zřízenec v Bzenci
narozen: 8. 6. 1898 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 167, Bzenec
otec: Matěj Gazda – domkař v Bzenci
matka: Františka Luňáková ze Bzence
nevěsta: Ostrezý Marie
narozena: 23. 9. 1902 v Bzenci
bydliště: Bzinská ulice čp. 290, Bzenec
otec: František Ostrezý – domkař v Bzenci
matka: Apolonie Rudlová ze Bzence
poznámka: 12. 12. 1946 manželství prohlášeno za rozloučené.
10. 2. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Repík Bedřich – zemědělský dělník v Bzenci
narozen: 24. 10. 1894 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 187, Bzenec
otec: Josef Repík – domkař v Bzenci
matka: Jenovefa Jirásková ze Znorov
nevěsta: Koutná Marie
narozena: 14. 12. 1896 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 438, Bzenec
otec: Josef Koutný – domkař v Bzenci
matka: Marie Kaštalánová z Olšovce
15. 2. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ostruška Karel – aktuár politické správy v Novém Jičíně
narozen: 28. 10. 1899 v Rohatci
bydliště: Horní brána čp. 80, Nový Jičín
otec: Josef Ostruška – mědikovecký mistr v Bzenci – Písku
matka: Anna Vybíralová
nevěsta: Franková Marie – kontoáristka v Novém Jičíně
narozena: 20. 7. 1902 v Hranicích
bydliště: Horní brána čp. 66, Nový Jičín
otec: Vilém Frank – pozlacovač v Hranicích
matka: Mariana Krhošková
8. 6. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Skokan František – zemědělský dělník v Bzenci
narozen: 9. 12. 1899 v Bzenci
bydliště: Dolní náměstí čp. 315, Bzenec
otec: Matouš Skokan – zřízenec poštovního úřadu v Bzenci
matka: Kateřina Bezděková z Blatnice
nevěsta: Stürzenhoferová Františka
narozena: 19. 6. 1906 v Bzenci
bydliště: Olšovec čp. 591, Bzenec
otec: Vilém Stürzenhofer – zedník v Bzenci
matka: Teresie Němečková z Olšovce
poznámka: Otec neplnoleté nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
29. 6. 1926 ve farním chrámu na Velehradě
ženich: Glos Josef – autodopravce v Bzenci
narozen: 27. 8. 1901 v Miloticích
bydliště: Dolní náměstí čp. 78, Bzenec
otec: Antonín Glos – tesařský mistr v Miloticích
matka: Marie Cahlíková z Osvětiman
nevěsta: Petříková Marie
narozena: 2. 4. 1906 v Bzenci
bydliště: Kolonie čp. 678, Bzenec – Písek
otec: Štěpán Petřík – obuvnický mistr v Moravském Písku
matka: Klementina Klobásková.
poznámka: Otec neplnoleté nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
3. 7. 1926 ve farním chrámu na Velehradě
ženich: Pokorný Vladimír – profesor hospodářské školy v Bzenci
narozen: 14. 10. 1891 v Ivanovicích
bydliště: Horní náměstí, Bzenec
otec: Jan Pokorný – rolník v Ivanovicích
matka: Františka Pospíšilová z Pustiměře
nevěsta: Plefková Aurelie
narozena: 27. 4. 1907 ve Starém Městě
bydliště: Dolní náměstí 78, Bzenec
otec: Alexander Plefka – strojník v cukrovaru ve starém Městě
matka: Antonie Pachlová z Čermákovic
11. 7. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kastinger František – železniční zřízenec v Bzenci – Přívoze
narozen: 28. 11. 1878 v Bzenci
bydliště: Nádražní třída 24, Bzenec – Přívoz
otec: Ignác Kastinger – domkař v Bzenci
matka: Mariana Ventrčová
nevěsta: Juřicová Marie – soukromnice v Bzenci
narozena: 26. 2. 1885 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 448, Bzenec
otec: Štěpán Juřica – krejčí v Bzenci
matka: Marie Hatašová ze Bzence
14. 8. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jaroš Eduard – zámečnický mistr v Bzenci
narozen: 22. 8. 1904 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 461, Bzenec
otec: Jan Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Antonie Oborná z Polešovic
nevěsta: Čagánková Hedvika
narozena: 22. 11. 1905 v Bzenci
bydliště: Nádražní ulice čp. 285, Bzenec
otec: Jan Čagánek – stolař v Bzenci
matka: Anna Příhodová z Olšovce
poznámka: Otec neplnoleté nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
24. 8. 1926 v chrámu sv. Jakuba v Brně
ženich: Schornböck Karel – nadlesní na velkostatku v Bzenci
narozen: 30. 10. 1884 v Račicích
bydliště: Zámecká ulice čp. 17, Bzenec
otec: Karel Schornböck – lesní v Ruprechtově
matka: Emilie Julinková z Pistovic
nevěsta: Graulová Olga – soukromnice v Bzenci
narozena: 9. 12. 1890 v Bzenci
bydliště: Dolní náměstí čp. 765, Bzenec
otec: Leopold Graul – obchodník v Bzenci
matka: Rosa Löwy
12. 9. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pražák Vincenc – vedoucí v koloniálním obchodě v Bratislavě
narozen: 21. 2. 1900 v Hlinsku
bydliště: Krajinská ulice čp. 73, Bratislava
otec: Vincenc Pražák – tkalcovský mistr v Hlinsku
matka: Antonie Josková z Vítanova
nevěsta: Raiskubová Marie
narozena: 7. 12. 1903 v Bzenci
bydliště: Vracovská ulice čp. 496, Bzenec
otec: Jan Raiskub – bednářský mistr v Bzenci
matka: Aloisie Urbanová ze Bzence
20. 9. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Zapletal František – dělník na nové trati z Veselí
narozen: 3. 9. 1899 v Bzenci
bydliště: Vracovská ulice čp. 673, Bzenec
otec: Cyril Zapletal – dělník v Bzenci
matka: Marie Tomečková ze Zarazic
nevěsta: Šebestová Františka
narozena: 16. 6. 1906 v Uherském Ostrohu
bydliště: Baráky čp. 437, Bzenec
otec: František Šebesta – zahradník v Brně
matka: Marie Zálešáková z Uherského Ostrohu
poznámka: 23. 2. 1938 prohlášeno manželství za rozloučené.
26. 9. 1926 na domě v Brně
ženich: Adamčík František – tesařský pomocník v Bzenci
narozen: 13. 3. 1900 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 111, Bzenec
otec: František Adamčík – rolník v Bzenci
matka: Kateřina Junková ze Bzence
nevěsta: Eichlerová Marie
narozena: 9. 5. 1894 v Olšovci
bydliště: Olšovská ulice čp. 555, Bzenec
otec: Antonín Eichler – domkař v Olšovci
matka: Teresie Zelinková ze Bzence
3. 10. 1926 ve farním chrámu na Velehradě
ženich: Kutný Antonín – rolník v Bzenci
narozen: 11. 6. 1904 v Bzenci
bydliště: Olšovská ulice čp. 240, Bzenec
otec: Filip Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Anna Vašíková ze Bzence
nevěsta: Ručková Marie
narozena: 29. 7. 1905 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 380, Bzenec
otec: Josef Ručka – domkař v Bzenci
matka: Anna Baďurová ze Bzence
12. 10. 1926 ve farním chrámu na Velehradě
ženich: Tomčala Andělín – měšťan a cukrářský mistr v Bzenci
narozen: 26. 5. 1889 v Bzenci
bydliště: Nádražní ulice čp. 286, Bzenec
otec: Jan Tomčala – cukrář v Bzenci
matka: Tekla Karnufková z Vracova
nevěsta: Reizenthalerová Štěpánka
narozena: 10. 12. 1895 v Bzenci
bydliště: Horní náměstí čp. 734, Bzenec
otec: František Reizenthaler – bednářský mistr v Bzenci
matka: Františka Kosečková z Veselí nad Moravou
19. 10. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kutný Josef – rolnický syn v Bzenci
narozen: 20. 1. 1903 v Bzenci
bydliště: Olšovská ulice čp. 240, Bzenec
otec: Filip Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Anna Vašíková ze Bzence
nevěsta: Fabrici Františka – soukromnice v Bzenci
narozena: 25. 3. 1906 v Bzenci
bydliště: Vracovská ulice čp. 827, Bzenec
otec: Josef Fabrici – obuvník v Bzenci
matka: Josefa Lagová z Temnic (Těmic)
24. 10. 1926 na domě v Brně
ženich: Růžica Vincenc – rolnický syn v Bzenci
narozen: 29. 10. 1896 v Bzenci
bydliště: Nádražní ulice čp. 277, Bzenec
otec: Vincenc Růžica – rolník v Bzenci
matka: Marie Valštýnová ze Bzence
nevěsta: Sigmundová Anna
narozena: 18. 6. 1907 v Bzenci
bydliště: Olšovec čp. 594, Bzenec
otec: Filip Sigmund – rolník v Bzenci
matka: Františka Koutná z Vracova
poznámka: Otec neplnoleté nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
24. 10. 1926 na domě v Brně
ženich: Hanáček Václav – zemědělský dělník v Bzenci
narozen: 26. 9. 1902 v Bzenci
bydliště: Dolní náměstí čp. 323, Bzenec
otec: František Hanáček – dělník v Bzenci
matka: Rosalie Mičková z Malé Vrbky
nevěsta: Vajčnerová Františka
narozena: 1. 12. 1904 v Bzenci
bydliště: Dolní náměstí čp. 323, Bzenec
otec: Tomáš Vajčner – bednář v Bzenci
matka: Rosalie Slabáková ze Bzence
9. 11. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Repík František – kočí v Bzenci
narozen: 4. 5. 1904 v Bzenci
bydliště: Olšovská ulice čp. 709, Bzenec
otec: František Repík – dělník v Bzenci
matka: Marie Jeníčková ze Bzence
nevěsta: Němečková Marie – zemědělská dělnice v Bzenci
narozena: 18. 3. 1907 v Moravském Písku
bydliště: Bzenec čp. 599
otec: Karel Němeček – dělník v cihelně ve Bzenci
matka: Františka Hodonská z Moravského Písku
9. 11. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kaňka Jan – šofér v Rochlicích u Liberce
narozen: 11. 3. 1898 ve Warnsdorfu v Čechách
bydliště: Rochlice čp. 38
otec: Josef Kaňka – cihlářský dělník ve Warnsdorfu
matka: Josefa Motejlová z Rožďalovic
nevěsta: Herinková Marta
narozena: 12. 11. 1900 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 191, Bzenec
otec: Josef Herinek – domkař v Bzenci
matka: Filomena Procházková ze Bzence
16. 11. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kaštalán Josef – stolářský pomocník v Bzenci
narozen: 1. 5. 1903 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 516, Bzenec
otec: Tomáš Kaštalán – domkař v Bzenci
matka: Barbora Taušová z Domažliček u Klatov
nevěsta: Ledvinová Anežka – služebná v Bzenci
narozena: 6. 10. 1900 ve Stavěšicích
bydliště: Dolní náměstí čp. 769, Bzenec
otec: Josef Ledvina – domkař ve Stavěšicích
matka: Josefa Kratochvílová z Moravan
16. 11. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Nevřivý František – dělník v cukrovaru v Bzenci
narozen: 6. 1. 1902 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 483, Bzenec
otec: Ignác Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Antonie Adamčíková ze Bzence
nevěsta: Klučková Ludmila
narozena: 6. 11. 1902 v Bzenci
bydliště: Baráky čp. 158, Bzenec
otec: Karel Klučka – domkař v Bzenci
matka: Apolonie Flessnerová ze Bzence
21. 11. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rygar František – zemědělský dělník ve Vracově
narozen: 23. 1. 1903 ve Vracově
bydliště: Vracov čp. 726
otec: Adolf Rygar – domkař ve Vracově
matka: Anežka Náplavová z Medlovic
nevěsta: Tvarůžková Bohumila
narozena: 16. 4. 1904 v Bzenci
bydliště: Bzinská ulice čp. 270
otec: Jan Tvarůžek – rolník v Bzenci
matka: Anna Řezníčková z Olšovce
23. 11. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Sekely Karel – dělník u obchodníka v Bzenci
narozen: 30. 10. 1891 v Bzenci
bydliště: Horní náměstí čp. 74, Bzenec
otec: Jan Sekely – nádeník v Bzenci
matka: Františka Klučková ze Bzence
nevěsta: Hatašová Anna
narozena: 30. 6. 1891 ve Vážanech
bydliště: Horní náměstí čp. 57, Bzenec
otec: Štěpán Forman – rolník ve Vážanech
matka: Filomena Jandásková z Vážan
poznámka: Vdova po Josefu Hatašovi – měšťanu v Bzenci († 12. 4. 1925).
24. 11. 1926 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vidlák Leopold – pekařský pomocník v Brně
narozen: 4. 9. 1884 v Třebíči – Jejkově
bydliště: Údolní ulice čp. 35, Brno
otec: František Vidlák – obuvník v Třebíči
matka: Antonie Musilová z Vladislavi
nevěsta: Vaňková Bedřiška – soukromnice v Bzenci
narozena: 30. 9. 1888 v Olšovci
bydliště: Olšovská ulice čp. 416, Bzenec
otec: Josef Vaněk – nadvařič v cukrovaru v Bzenci
matka: Teresie Mlčochová ze Smržic

    zdroj:

  • signatura: 5163; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Manželství 1925 – 1933; použité strany: 9-18.