Matrika: manželství 1918

 

15. 1. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kutný Josef – rolník v Bzenci (nyní vojín 25. zeměbraneckého pluku)
narozen: 18. 3. 1887 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 199
otec: Pavel Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Anna Jakšová
nevěsta: Michalíková Anna
narozena: 5. 5. 1895 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 356
otec: † Pavel Michalík – domkař v Bzenci
matka: Filoména Hubrová
24. 1. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jelínek Florián – rolník v Olšovci (nyní zeměbranecký střelec pluku č. 25, přidělený pěšímu pluku č. 81)
narozen: 27. 5. 1897 v Olšovci
bydliště: Bzenec – Olšovec čp. 689
otec: Josef Jelínek – podruh v Olšovci
matka: Anna Růčková
nevěsta: Falešníková Antonie – služebná v Bzenci – Olšovci
narozena: 12. 5. 1892 v Kozojídkách
bydliště: Bzenec – Olšovec čp. 689
otec: Josef Falešník – půlčtvrtník v Kozojídkách
matka: Antonie Dulová
30. 1. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hejtmánek Jan – kočí z Kvačic (nyní vojín od 13. c. k. pluku dělostřelců)
narozen: 26. 12. 1891 v Kvačicích
bydliště: Bzenec čp. 107
otec: František Hejtmánek – obuvník z Kvačic
matka: Kateřina Maružová
nevěsta: Formánková Antonie
narozena: 21. 5. 1896 v Koryčanech
bydliště: Bzenec čp. 373
otec: † František Formánek – rolník v Bzenci
matka: Antonie Silnicová
2. 2. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Brodský Rudolf – šikovatel 11. polní kompanie c. k. střeleckého pluku č. 14, toho času na dovolené v Bzenci
narozen: 7. 4. 1891 v Brně
bydliště: Židovská obec Bzenec čp. 24
otec: Stanislav Brodský – knihař v Brně (Neuthorgasse 18)
matka: Marie Klobouková
poznámka: Ženich je příslušný do Brna.
nevěsta: Lexová Josefa
narozena: 5. 2. 1891 v Bzenci
bydliště: Židovská obec Bzenec čp. 24
otec: Eduard Domanský – zámečník v Bzenci
matka: Karolina Klausová
poznámka: Vdova po Karlu Lexovi – četnickém šikovateli († 16. 1. 1916 v Bilovci, Rak. Slezsko).
5. 2. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Horák Karel – slévač bydlící v Bzenci
narozen: 13. 8. 1892 ve Zbraslavi
bydliště: Bzenec čp. 155
otec: Jan Horák – havíř ve výslužbě ve Zbraslavi
matka: Anna Wolfová
nevěsta: Tvarůžková Josefa
narozena: 10. 3. 1897 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 389
otec: † Antonín Tvarůžek – krejčí v Bzenci
matka: Marie Stavjaný
3. 4. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Smíšek František – účetní (nyní četař u c. k. vzduchoplavců v Krakově, v současnosti přidělen jako závodčí u pěšího pluku č. 4)
narozen: 16. 5. 1890 v Hluboké (okr. Tišnov)
bydliště: Hluboké (nyní Hluboké Dvory) č. 19
otec: Josef Smíšek – čtvrtník v Hluboké
matka: Františka Kašparcová
nevěsta: Huberová Marie
narozena: 18. 8. 1894 ve Vranovicích
bydliště: Bzenec – Kolonie čp. 666
otec: Josef Huber – dozorce v cukrovaru v Bzenci
matka: Antonie Králíková
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
7. 4. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Demela Melichar – zřízenec pouliční dráhy ve Vídni
narozen: 29. 9. 1888 v Krumvíři
bydliště: Vídeň XIX., Libergasse čp. 20
otec: Melichar Demela – rolník v Krumvíři
matka: Josefa Dostálová
poznámka: Ženich je příslušný do Krumvíře.
nevěsta: Jurčíková Anna – přisluhovačka ve Vídni
narozena: 27. 5. 1891 v Bzenci
bydliště: Vídeň XIX., Libergasse čp. 20
otec: Martin Jurčík – domkař v Bzenci
matka: Eleonora Ventrčová
29. 4. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Skřivánek Štěpán – zámečník v Bzenci (přidělený ku práci do c. k. Arsenalu ve Vídni)
narozen: 23. 4. 1886 ve Vracově
bydliště: Vídeň X., Puchsbaumgasse čp. 48
otec: Baltazar Skřivánek – služebník v zámku v Bzenci
matka: Helena Procházková
nevěsta: Nováková Růžena
narozena: 20. 2. 1895 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 135
otec: Ignác Novák – domkař v Bzenci
matka: Johanna Braunerová
30. 4. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Raiskup Silvester – bednář v Bzenci
narozen: 5. 12. 1887 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 248
otec: Josef Raiskup – bednář v Bzenci
matka: Magdalena Gazdová
nevěsta: Michalíková Josefa
narozena: 2. 4. 1891 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 391
otec: † Pavel Michalík – domkař v Bzenci
matka: Filumena Hubrová
4. 5. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Horký Melichar – rolník v Bzenci (nyní vojín 25. pluku zeměbrany)
narozen: 4. 1. 1880 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 225
otec: † Vincenc Horký – rolník v Bzenci
matka: Juliána Gazdová
nevěsta: Jelínková Terezie
narozena: 12. 10. 1885 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 313
otec: Jan Jelínek – rolník v Bzenci
matka: Barbora Jurečková
12. 6. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Slavík Josef – rolník v Bzenci (nyní vojín rekonvalescent v Brně)
narozen: 29. 12. 1890 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 281
otec: † Josef Slavík – rolník v Bzenci
matka: Marie Bičová
nevěsta: Bičová Josefa
narozena: 26. 3. 1893 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 42
otec: Pavel Biča – domkař v Bzenci
matka: Apolonie Edlerová
17. 6. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Baumann Otakar – c. k. účetní oficiál ve Vídni XVIII.
narozen: 3. 2. 1883 v Olomouci
bydliště: Vídeň, Gentzg. čp. 74
otec: † Zenon Baumann – účetní v Olomouci
matka: Marie Voznicová
nevěsta: Němečková Bedřiška
narozena: 10. 10. 1886 v Bzenci
bydliště: Bzenec – Kolonie čp. 311
otec: † František Němeček – úředník v cukrovaru
matka: Matilda Holková
23. 6. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kostka Josef – správce stanice v Kuřimi u Brna
narozen: 22. 2. 1891 v Kozlově
bydliště: Kuřim – stanice c. k. státní dráhy čp. 303
otec: Jan Kostka – majitel hospodářství v Kuřimi
matka: Kateřina Nováková
nevěsta: Skřivánková Helena
narozena: 1. 9. 1896 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 17
otec: Ondřej Skřivánek – zahradník v Bzenci
matka: Rozalie Miklendová
9. 7. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Slavík Jakub – účetní (nyní šikovatel u 11. vozatajské divize)
narozen: 1. 5. 1890 v Temnicích (Těmice)
bydliště: Temnice čp. 75
otec: Jan Slavík – rolník v Temnicích
matka: Františka Píšťková
nevěsta: Rukavičková Růžena
narozena: 22. 10. 1890 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 39
otec: Václav Rukavička – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Josefa Bezchlebová
20. 8. 1918 ve farním chrámu na sv. Hostýně
ženich: Michna Vilém – c. k. poštmistr v Myslošovicích
narozen: 11. 1. 1855 ve Frenštátě
bydliště: Myslošovice čp. 57
otec: František Michna – měšťan ve Frenštátě
matka: Josefa Stojanová
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Paličková Jindřiška – c. k. oficiantka na poště v Bzenci
narozena: 7. 7. 1894 v Běharech
bydliště: Bzenec čp. 33
otec: Václav Palička – rolník v Běharech
matka: Marie Moroveová
17. 9. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Raiskup Cyrill – dělník v Bzenci
narozen: 25. 7. 1885 ve Stříbrnicích
bydliště: Bzenec čp. 365
otec: neuveden
matka: Magdalena Raiskupová
nevěsta: Varadínková Františka
narozena: 18. 8. 1889 ve Vracově
bydliště: Bzenec čp. 104
otec: Matouš Varadínek – podruh v Bzenci
matka: Anna Jarošová
18. 9. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Konečný Jan – tesař z Uherského Ostrohu (nyní vojín u 11. pluku dragounů)
narozen: 19. 6. 1890 v Předměstí – Uh. Ostroh
bydliště: Uh. Ostroh čp. 375
otec: Jan Konečný – domkař na Předměstí
matka: Alžběta Zálešáková z Uh. Ostrohu
nevěsta: Jiříčková Anna – služka v Bzenci
narozena: 30. 12. 1887 v Nové Lhotě
bydliště: Bzenec čp. 434
otec: Martin Jiříček – podruh v Nové Lhotě
matka: Eva Kazíková z Nové Lhoty
29. 9. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Mičan Václav – zedník v Bzenci (nyní vojín v záloze u 56. pěšího pluku)
narozen: 3. 9. 1884 v Chlumu
bydliště: Bzenec čp. 664
otec: Vojtěch Mičan – dělník v Chlumu
matka: Kateřina Šebestová
nevěsta: Šimčíková Kateřina
narozena: 28. 4. 1877 v Písku
bydliště: Bzenec čp. 664
otec: Jan Charvátek – domkař v Písku
matka: Františka Němečková
poznámka: Vdova po Matouši Šimčíkovi – dělníkovi v Angernu.
6. 10. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novák František – zámečník v Bzenci
narozen: 20. 10. 1884 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 501
otec: Leopold Novák – obuvník v Bzenci
matka: Marie Škodová
nevěsta: Jurečková Štěpánka
narozena: 14. 12. 1896 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 97
otec: † Kristián Jurečka – domkař a zedník v Bzenci
matka: Terezie Nevřivá
9. 10. 1918 ve farním chrámu u sv. Tomáše v Brně
ženich: Neubauer Vojtěch (Albert) – c. k. berní úředník v Uherském Hradišti a vojín v záloze
narozen: 24. 11. 1890 v Uherském Hradišti
bydliště: Bzenec čp. 347
otec: † Karel Neubauer – krejčí v Uherském Hradišti
matka: Karolína Demasý
nevěsta: Ručková Marie
narozena: 1. 12. 1896 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 348
otec: † Florián Ručka – měšťan a krejčí v Bzenci
matka: Kateřina Braunerová
17. 11. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Olejník Gustav – soukromý úředník (nyní vojín od vojenského náhradního sboru v Praze)
narozen: 12. 8. 1887 v Josefově
bydliště: Bzenec čp. 361
otec: neuveden
matka: Anna Olejníková z Josefova
nevěsta: Mývaltová Josefa
narozena: 26. 5. 1894 v Bzenci
bydliště: Bzenec čp. 17
otec: František Mývalt – vrátný na zámku v Bzenci
matka: Kateřina Klimešová
25. 11. 1918 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Baláš Martin – dozorce čerpadel
narozen: 24. 9. 1870 v Břeclavi
bydliště: Bzenec čp. 650
otec: Martin Baláš – domkař v Břeclavi
matka: Terezie Holešícová
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Vokněrová Marie
narozena: 9. 6. 1875 ve Velkých Pavlovicích
bydliště: Bzenec čp. 650
otec: František Jaborník – chalupník ve Velkých Pavlovicích
matka: Františka Stehlíková
poznámka: Vdova po Karlu Vokněrovi – hlídači válců na mlýně v Poštorné a četaři v záloze c. k. pěšího pluku č. 36.

    zdroj:

  • signatura: 5162; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Manželství 1914 – 1924; použité strany: 28-38.