Matrika: manželství 1902

 

8. 1. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vávra Jan
narozen: 29. 1. 1880
bydliště: č. 464
otec: Jan Vávra – obuvník v Bzenci
matka: Anna Baňařová (dcera Pavla Baňaře – krejčího v Bzenci)
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Novosadová Cecilie
narozena: 22. 11. 1882
bydliště: č. 150
otec: Jan Novosad – domkař v Bzenci
matka: Anna Goliášová (dcera Filipa Goliáše – podsedníka v Bzenci)
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
15. 1. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Goliáš Josef
narozen: 18. 4. 1878
bydliště: č. 258
otec: František Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Jurečková (dcera Jana Jurečky – měšťana v Bzenci)
nevěsta: Řezníčková Josefa
narozena: 23. 8. 1879
bydliště: č. 11
otec: Josef Řezníček – podsedník v Olšovci
matka: Josefa Tvarůžková (dcera Františka Tvarůžka – měšťana v Bzenci)
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
27. 1. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kutný František
narozen: 1. 10. 1876
bydliště: č. 539
otec: Martin Kutný – podruh v Bzenci
matka: Alžběta Klučková (dcera Matouše Klučky – domkaře v Bzenci)
nevěsta: Procházková Dorota
narozena: 31. 1. 1882
bydliště: č. 604
otec: Václav Procházka – domkař z Vracova
matka: Genovefa Koutná (dcera Tomáše Koutného – domkaře z Vracova)
28. 1. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Dřímal Jan – panský zahradník v Bzenci
narozen: 3. 9. 1873
bydliště: č. 169
otec: Jan Dřímal – domkař z Žeravic
matka: Ludmila Žurková (dcera Františka Žurka – podsedníka z Žeravic)
nevěsta: Matoušková Aloisie
narozena: 18. 6. 1878
bydliště: č. 286
otec: Pavel Matoušek – domkař v Bzenci
matka: Josefa Vojtěchová (dcera Františka Vojtěcha – měšťana v Bzenci)
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
4. 2. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kaštalán Tomáš – domkař v Bzenci
narozen: 16. 12. 1877
bydliště: č. 407
otec: Pavel Kaštalán – domkař v Bzenci
matka: Magdalena Hanáčková (dcera Františka Hanáčka – domkaře v Olšovci)
nevěsta: Toušová Barbora
narozena: 6. 12. 1875
bydliště: č. 15
otec: Josef Touš –  domkař v Domažličkách
matka: Anna Marešová (dcera Jana Mareše – sedláka z Bolešin)
11. 5. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Wenzl Josef – strážník židovské obce v Bzenci
narozen: 13. 10. 1875
bydliště: č. 101
otec: Václav Wenzl – familiant v Sehndorfu (Moravanský – dnes část obce Moravany v okr. Pardubice)
matka: Johanna Dittrichová (dcera Ignáce Dittricha – obyvatele z Německé Brusnice)
nevěsta: Kalužová Antonie
narozena: 9. 8. 1879
bydliště: č. 41
otec: † František Kaluža – podruh ve Starém Hrozenkově
matka: Kateřina Valíčková (dcera Josefa Valíčka – mlynáře ze Bzové)
11. 5. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jeníček František – vdovec a domkař v Bzenci
narozen: 2. 4. 1871
bydliště: č. 48
otec: Josef Jeníček – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora Niklová (dcera Josefa Nikla – měšťana v Bzenci)
nevěsta: Procházková Terezie
narozena: 12. 9. 1867
bydliště: č. 48
otec: Šebestián Procházka – krejčí v Bzenci
matka: Terezie Brňáková (dcera Josefa Brňáka – domkaře v Bzenci)
7. 6. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Šimčík Martin – stolař
narozen: 21. 9. 1874
bydliště: č. 327
otec: Martin Šimčík – domkař v Hluku
matka: Mariana Směšná (dcera Jana Směšného – domkaře v Hluku)
nevěsta: Ulbrechtová Anna Barbora
narozena: 14. 2. 1867
bydliště: č. 236
otec: Josef Ulbrecht – kovář v Bzenci
matka: Barbora Hartmanová (dcera Václava Hartmana – koláře v Uherském Ostrohu)
9. 7. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jakša František
narozen: 3. 12. 1874
bydliště: č. 244
otec: Pavel Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Barbora Ventrčová (dcera Baltazara Ventrče – měšťana v Bzenci)
nevěsta: Sovová Kateřina
narozena: 24. 11. 1880
bydliště: č. 200
otec: † Jan Sova – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Jakšová (dcera Františka Jakše – měšťana v Bzenci)
27. 8. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novosád Josef
narozen: 13. 9. 1879
bydliště: č. 485
otec: Josef Novosád – domkař v Bzenci
matka: Josefa Říkovská (dcera Antonína Říkovského – domkaře v Bzenci)
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Křivková Anna
narozena: 7. 6. 1882
bydliště: č. 485
otec: Václav Křivka – obuvník ve Zhoři
matka: Kateřina Rejsová (dcera Jana Rejsa – nájemníka v Němčicích)
8. 9. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Růžica Jan – vdovec a obchodník v Bzenci
narozen: 1. 6. 1861
bydliště: č. 63
otec: Jan Růžica – domkař v Bzenci
matka: Antonie Hromková (dcera Jakoba Hromka – měšťana v Bzenci)
nevěsta: Presová Matylda
narozena: 29. 3. 1876
bydliště: č. 373
otec: Antonín Pres – obuvník v Bzenci
matka: Juliána Leitsmannová (dcera Tomáše Leitsmanna – krejčího v Bzenci)
22. 9. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kníže Karel
narozen: 10. 4. 1876
bydliště: č. 429
otec: Jan Kníže – obuvník v Bzenci
matka: Marie Bezchlebová (dcera Františka Bezchleba – kováře v Bzenci)
nevěsta: Sýkorová Matylda
narozena: 28. 2. 1879
bydliště: č. 349
otec: Matěj Sýkora – stolář v Bzenci
matka: Josefa Růčková (dcera Antonína Růčky – měšťana v Bzenci)
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
6. 10. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Repík Josef
narozen: 16. 3. 1875
bydliště: č. 8
otec: František Repík – domkař v Olšovci
matka: Barbora Ručková (dcera Valentina Ručky – domkaře ze Bzence)
nevěsta: Tvarůžková Marie
narozena: 24. 12. 1882
bydliště: č. 270
otec: František Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina Žihová (dcera Jakuba Žihy – domkaře v Bzenci)
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
14. 10. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vajčner Tomáš
narozen: 29. 12. 1879
bydliště: č. 513
otec: Tomáš Vajčner – chalupník ve Strážnici
matka: Rosalie Ožvoldíková (dcera Jana Ožvoldíka – rolníka ve Strážích)
nevěsta: Slabáková Rosalie
narozena: 1. 9. 1875
bydliště: č. 366
otec: Filip Slabák – tesař v Bzenci
matka: Mariana Michalíková (dcera Karla Michalíka – domkaře v Bzenci)
21. 10. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Mikšík Josef – posluha ve Vsetíně
narozen: 20. 4. 1868
bydliště: č. 63
otec: Josef Mikšík – domkař v Liptále
matka: Marianna Smilková (dcera Martina Smilka – rolníka v Liptále)
nevěsta: Jančí Uršula
narozena: 24. 2. 1875
bydliště: č. 232
otec: Filip Jančí – domkař v Bzenci
matka: Františka Rudlová (dcera Šebestiána Rudla – podruha v Bzenci)
4. 11. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ořechovský Antonín
narozen: 16. 1. 1880
bydliště: č. 352
otec: Jan Ořechovský – předměšťan v Kojetíně
matka: Terezie Chybová (dcera Františka Chyby – předměšťana v Kojetíně)
nevěsta: Peštuková Ludmila
narozena: 27. 9. 1879
bydliště: č. 69
otec: Josef Peštuka – předměšťan v Kojetíně
matka: Antonie Mináříková (dcera Antonína Mináříka – předměšťana v Kojetíně)
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
18. 11. 1902 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rataj Eduard
narozen: 5. 4. 1878
bydliště: č. 63
otec: Václav Rataj – krejčovský mistr v Radvánově
matka: Anna Kolářová (dcera Jakuba Koláře – rolníka z Horní Světlé)
nevěsta: Švrčková Marianna
narozena: 27. 3. 1875
bydliště: č. 63
otec: Filip Švrček – domkař v Olšovci
matka: Marianna Růžicová (dcera Filipa Růžice – měšťana v Bzenci)

 


    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 154-162.