Matrika: manželství 1900

 

10. 1. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vincenc Sýkora
narozen: 17. 2. 1853
bydliště: č. 518
otec: Josef Sýkora – obuvník v Oskolu u Kroměříže
matka: Františka Sotorníková (dcera Františka Sotorníka – sedláře ve Zdounkách)
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Kozáková Rozalia – služebná v Bzenci
narozena: 2. 9. 1869
bydliště: č. 1
otec: Jan Kozák – domkař v Ořechovém
matka: Terezie Březinová (dcera Ondřeje Březiny – čtvrtníka v Ořechovém)
17. 1. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Stýskal Arnošt – vdovec a dozorce na severním nádraží v Bzenci
narozen: 4. 1. 1868
bydliště: č. 408
otec: Silvestr Stýskal – obyvatel v Přerově
matka: Marie Polední (dcera Františka Poledního – čtvrtníka v Roketnici u Přerova)
nevěsta: Ventrčová Aloisia
narozena: 30. 4. 1880
bydliště: č. 2
otec: Jan Ventrča – podruh v Bzenci
matka: Josefa Ventrčová (dcera Josefa Ventrče – domkaře v Olšovci)
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
22. 1. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Mareček František – krejčí v Bzenci
narozen: 1. 3. 1873
bydliště: č. 62
otec: František Mareček – soustružník v Bzenci
matka: Marie Otrušinová /Otrusinová/ (dcera Josefa Otrušiny – měšťana ve Strážnici)
nevěsta: Osohová Filomena – služebná v Bzenci
narozena: 24. 8. 1871
bydliště: č. 41
otec: Jan Osoha – domkař z Mistřic
matka: Františka Zálešáková (dcera Fabiána Zálešáka – domkaře z Mistřic)
30. 1. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Komárek Karel – zámečník v Bzenci
narozen: 19. 7. 1873
bydliště: č. 2
otec: Antonín Komárek – malíř pokojů v Bzenci
matka: Antonie Ježková (dcera Antonína Ježka – soustružníka v Bzenci)
nevěsta: Zábelková Josefa
narozena: 24. 4. 1871
bydliště: č. 223
otec: František Zábelka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Jelínková (dcera Jakuba Jelínka – podsedníka v Olšovci)
6. 2. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Brázda František – měšťan v Bzenci
narozen: 4. 2. 1869
bydliště: č. 215
otec: Tomáš Brázda – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Jurečková (dcera Pavla Jurečky – měšťana v Bzenci)
nevěsta: Valštýnová Josefa
narozena: 26. 10. 1877
bydliště: č. 272
otec: Vincenc Valštýn – domkař v Bzenci
matka: Anna Ventrčová (dcera Ignáce Ventrče – podsedníka v Olšovci)
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
6. 2. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Merda František – pekař v Bzenci
narozen: 22. 8. 1863
bydliště: č. 514
otec: František Merda – podruh v Lipové
matka: Františka Šperková (nemanželská dcera Kláry z rodu Karla Šperky – domkaře v Lipové)
nevěsta: Janíková Anna
narozena: 27. 10. 1877
bydliště: č. 134
otec: Antonín Janík – domkař v Ořechovém (Ořechov)
matka: Kateřina Vítková (dcera Matouše Vítka – domkaře z Boršic)
13. 2. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Repík František – podsedník v Olšovci
narozen: 31. 5. 1874
bydliště: č. 16
otec: Antonín Repík – podsedník v Olšovci
matka: Anna Růčková (dcera Martina Růčky – domkaře v Olšovci)
nevěsta: Kutná Františka
narozena: 1. 4. 1876
bydliště: č. 238
otec: † František Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Marie z rodu Filipa Vašíka – měšťana v Bzenci
14. 2. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jan Demasý – měšťan v Bzenci
narozen: 21. 10. 1826
bydliště: č. 347
otec: Jan Demasý – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Vavřince Procházky – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Vávrová Anna
narozena: 15. 4. 1842
bydliště: č. 228
otec: Ignaz (Ignác) Varadinek – domkař v Bzenci
matka: Rosalie z rodu Filipa Čumra – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdova po Josefu Vávrovi – obuvníkovi v Bzenci († 28. 9. 1888).
19. 2. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vysloužil Karel – zámčník ve Floridsdorfu
narozen: 1. 9. 1870
bydliště: Floridsdorf č. 5
otec: Vincenc Vysloužil – domkař v Tovačově
matka: Terezie z rodu Martina Venclíka – hrnčíře v Tovačově
nevěsta: Jelínková Maria
narozena: 2. 2. 1875
bydliště: č. 541
otec: František Jelínek – domkař v Olšovci
matka: Marie z rodu Matěje Slavíka – domkaře v Olšovci
16. 5. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pilař Jan – dělník v Bzenci
narozen: 13. 7. 1875
bydliště: č. 195
otec: Karel Pilař – služebný v Jeníčkové Lhotě
matka: Barbora z rodu Jana Zavadila – domkaře z Jeníčkovy Lhoty
nevěsta: Glozová Kateřina – služebná v Bzenci
narozena: 18. 4. 1870
bydliště: č. 9
otec: neuveden
matka: Františka Glozová – dcera Josefa Gloze, výminkáře z Temnic (Těmic) a jeho manželky Barbory z rodu Tomáše Petříka, výminkáře z Temnic
16. 5. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Zapletal František – dělník v Bzenci
narozen: 8. 8. 1875
bydliště: č. 225
otec: † Josef Zapletal – podruh v Bzenci
matka: Marie z rodu Augustina Hradila – domkaře v Zářičí u Chropyně
nevěsta: Klučková Anna – služebná v Bzenci
narozena: 18. 6. 1870
bydliště: č. 345
otec: Jan Klučka – obyvatel v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Františka Sojáčka – domkaře ve Strážnici
2. 6. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bujnoch Alexandr – řezník v Bzenci
narozen: 28. 12. 1870
bydliště: č. 33
otec: Alexandr Bujnoch – hostinský v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Musila – domkaře v Břeclavě
nevěsta: Riedlová Antonia
narozena: 5. 1. 1879
bydliště: č. 337
otec: † Jan Riedl – domkař ve Veselí
matka: Marie z rodu Ignáce Němečka – tkalce z Veselí
3. 6. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Březina Jan – kreslič železa v lokomotivní továrně ve Floridsdorfu
narozen: 5. 5. 1873
bydliště: Floridsdorf č. 332
otec: Jan Březina – hostinský z Ořechova
matka: Františka z rodu Jana Chocholáče – štěpaře v Halenkovicích
nevěsta: Jurečková Maria
narozena: 17. 9. 1879
bydliště: č. 7
otec: † Jan Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Pavla Tvarůžka – měšťana v Bzenci
10. 6. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kožůšek Kristián – služebný v Bzenci
narozen: 21. 11. 1876
bydliště: č. 83
otec: Petr Kožůšek – domkař z Vracova
matka: Anna z rodu Bartoloměje Domanského – domkaře z Kelčan
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Skřivánková Terezie – služebná v Bzenci
narozena: 29. 6. 1876
bydliště: č. 527
otec: Bartoloměj Skřivánek – domkař ve Vracově
matka: Helena z rodu Jana Procházky – domkaře ve Vracově
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
11. 6. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bystřický Alois – skladník při severní dráze v Moravské Ostravě
narozen: 13. 7. 1875
bydliště: č. 952
otec: Alois Bystřický – panský úředník v Bzenci
matka: Antonie z rodu Františka Spilky – domkaře v Žeravinách
nevěsta: Žitná Maria
narozena: 12. 7. 1876
bydliště: č. 91
otec: Josef Žitný – obchodník v Bzenci
matka: Františka – nemanželská dcera Anny z rodu Jakuba Sůčka – podruha v Bzenci
24. 6. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Krejčí Antonín – zámečník v lokomotivní továrně v Praze
narozen: 22. 9. 1876
bydliště: Libeň č. 441
otec: Václav Krejčí – rolník ze Sobolusk (zřejmě dnes Sovolusky – 12 km od Čáslavi)
matka: Josefa z rodu Matěje Dobiáše – měšťana z Čáslavi
nevěsta: Knížová Paulina
narozena: 30. 1. 1880
bydliště: č. 429
otec: Jan Kníže – obuvník v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Bezchleba – kováře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
9. 7. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Večeřa František – sedlář v Kloboukách u Brna
narozen: 21. 5. 1874
bydliště: Klobouky č. 86
otec: Jan Večeřa – pasekář v Pozlovicích
matka: Marie z rodu Cherubína Mlčka – chalupníka v Řetechově
nevěsta: Sedláčková Josefa
narozena: 9. 2. 1868
bydliště: č. 420
otec: Jan Sedláček – zedník v Bzenci
matka: Josefa z rodu Antonína Matouška – domkaře v Bzenci
22. 8. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vincenc Biča – domkař v Bzenci
narozen: 4. 4. 1877
bydliště: č. 42
otec: Pavel Biča – domkař v Bzenci
matka: Terezie z rodu Antonína Edlera – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Těšínská Františka
narozena: 2. 4. 1879
bydliště: č. 403
otec: Pavel Těšínský – domkař v Bzenci
matka: Marie z rodu Alexandra Flessnera – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
28. 8. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Slavík Tomáš – domkař v Bzenci
narozen: 20. 9. 1874
bydliště: č. 142
otec: Tomáš Slavík – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Baltazara Hruboše – měšťana v Bzenci
nevěsta: Vašíková Terezia
narozena: 30. 10. 1873
bydliště: č. 242
otec: František Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Marie z rodu Josefa Indrucha – měšťana v Bzenci
11. 9. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Čech Ladislav – odborný učitel na hospodářské a vinařské zemské škole v Bzenci
narozen: 12. 12. 1875
bydliště: č. 312
otec: František Čech – písař u c. k. okresního soudu v Sobotce
matka: Marie z rodu Františka Šachrmajra – domkaře v Nové Pace
nevěsta: Přerovská Růžena
narozena: 11. 7. 1877
bydliště: č. 306
otec: Josef Přerovský – řezník v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Zimka – kováře v Kunovicích
18. 9. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Sova František – domkař v Bzenci
narozen: 24. 5. 1877
bydliště: č. 104
otec: † Jakub Sova – domkař v Bzenci
matka: Marie z rodu Arnošta Ostrezyho – měšťana v Bzenci
nevěsta: Hodná Josefa – služebná v Bzenci
narozena: 6. 10. 1875
bydliště: č. 108
otec: Josef Hodný – podruh z Tečovic
matka: Františka z rodu Matouše Mikeštíka – podsedníka z Karlovic
20. 9. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Štěrba Karel – pekařský pomocník v Bzenci
narozen: 2. 10. 1875
bydliště: č. 317
otec: Jiří Štěrba – zedník na Lánech
matka: Kateřina z rodu Karla Kováře – obyvatele na Zahájí
nevěsta: Trčková Josefa
narozena: 16. 3. 1862
bydliště: č. 181
otec: František Študent – domkař v Bzenci
matka: Marie z rodu Šebestiána Zapletala – domkaře v Olšovci
poznámka: Vdova po Janu Trčkovi – obuvníkovi v Bzenci († 8. 11. 1897).
8. 10. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pospěch Josef – vdovec a obuvník v Bzenci
narozen: 16. 3. 1869
bydliště: č. 230
otec: Martin Pospěch – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Jana Pečírky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Kučerová Terezie
narozena: 9. 10. 1876
bydliště: č. 243
otec: Josef Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Františka Procházky – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
22. 10. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kučera Ignác – vdovec a měšťan v Bzenci
narozen: 3. 4. 1860
bydliště: č. 33
otec: Matěj Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Matěje Rachvaly – měšťana v Bzenci
nevěsta: Goliášová Františka
narozena: 26. 3. 1876
bydliště: č. 11
otec: † František Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jana Jurečky měšťana v Bzenci
23. 10. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kožíšek Josef – jízdec u knížete Schwarzenberga, bytem v Bzenci
narozen: 3. 10. 1876
bydliště: č. 500
otec: † František Kožíšek – stávkář (punčochář) v Týně nad Vltavou
matka: Kristina z rodu Josefa Grünbergera – zámečníka v Týně nad Vltavou
nevěsta: Čapková Františka
narozena: 5. 3. 1877
bydliště: č. 98
otec: † František Čapka – domkař v Bzenci
matka: Apolonie z rodu Pavla Študenta – měšťana v Bzenci
29. 10. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Karel Klučka – podruh v Bzenci
narozen: 12. 11. 1868
bydliště: č. 159
otec: Augustin Klučka – domkař v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Edlera – domkaře v Bzenci
nevěsta: Flessnerová Apolonia
narozena: 27. 11. 1879
bydliště: č. 158
otec: † Josef Flessner – podruh v Bzenci
matka: Apolonie z rodu Josefa Ostrezyho – domkaře v Bzenci
31. 10. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ducháček Jiří – vdovec a tesař v Bzenci
narozen: 30. 3. 1841
bydliště: č. 207
otec: Vincenc Ducháček – domkař v Bzenci
matka: Apolonie z rodu Františka Dobiáše – domkaře v Temnicích (Těmicích)
nevěsta: Žihová Františka
narozena: 28. 7. 1851
bydliště: č. 114
otec: František Stavjaný – podruh v Bzenci
matka: Barbora z rodu Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdova po Jakubu Žihovi – podruhu v Bzenci († 3. 9. 1899).
6. 11. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jurečka František – domkař v Bzenci
narozen: 10. 11. 1872
bydliště: č. 184
otec: František Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Fabiána Konečného – domkaře v Bzenci
nevěsta: Adamčíková Josefa
narozena: 11. 2. 1869
bydliště: č. 389
otec: Josef Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Martina Kutného – měšťana v Bzenci
14. 11. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jan Vitoň – podruh v Bzenci
narozen: 1. 7. 1876
bydliště: č. 347
otec: Matěj Vitoň – podruh v Trahelži (správně se jedná o obec Frahelž)
matka: Rosálie z rodu Jakuba Čečky – výminkáře v Ponědraži
nevěsta: Tvarůžková Aloisie
narozena: 3. 6. 1875
bydliště: č. 247
otec: † Josef Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Antonína Čapky – domkaře v Bzenci
14. 11. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Minaříček Jan – stolářský pomocník v Bzenci
narozen: 23. 11. 1878
bydliště: č. 41
otec: Jan Minaříček – podruh ve Velké Vrbce
matka: Eva z rodu Martina Tomeška – podsedníka ve Velké Vrbce
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Zapletalová Františka
narozena: 16. 10. 1877
bydliště: č. 368
otec: Josef Zapletal – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Václava Kuchaře – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
15. 11. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novák Rudlof – vdovec a účetní v záložně v Bzenci
narozen: 17. 4. 1847
bydliště: č. 330
otec: Václav Novák – krejčí v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci
nevěsta: Cabelová Františka
narozena: 13. 9. 1860
bydliště: č. 77 (Židovská obec)
otec: Šimon Cabela – zahradník v Životicích u Opavy
matka: Kateřina z rodu Medarda Trubky – čtvrtníka v Sucholazci (Suché Lazce)
27. 11. 1900 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Nový Jan – šlejfíř (brusič) v Bzenci
narozen: 30. 9. 1873
bydliště: č. 15
otec: Antonín Nový – šlejfíř v Jamném
matka: Františka Růžičková (nemanželská dcera Marie z rodu Josefa Růžičky – obchodníka s koňmi v Jamném)
nevěsta: Ištvanová Terezia
narozena: 2. 3. 1867
bydliště: č. 15
otec: neuveden
matka: Kateřina Ištvanová – nádenice z Okrouhlé, dcery Rosalie Ištvanové, dcera Jana Ištvana, cikána z Vážan a jeho manželky Magdaleny z rodu Ištvanů z Vážan u Šebetova.

 


    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 133-144.