Matrika: manželství 1898

 

6. 1. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Lindenberg (recte Kehrer) Antonín – vdovec a účetní v cukrovaru v Bzenci
narozen: 13. 12. 1823
bydliště: č. 408
otec: neuveden
matka: Anna Lindenbergová – dcera Matěje Kehrera, soukeníka v Lublani a jeho manželky Gertrudy, rozené Karin z Bělehradu v Srbsku
poznámka: Sňatek proběhl na smrtelné posteli a tudíž bez ohlášek.
nevěsta: Němečková Maria
narozena: 7. 12. 1859
bydliště: č. 408
otec: Josef Němeček – domkař v Písku (Moravský Písek)
matka: Barbora z rodu Martina Zálešáka – podsedníka ve Veselí
12. 1. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rosa Karel – uzenář v Bzenci
narozen: 28. 2. 1874
bydliště: č. 365
otec: Václav Rosa – uzenář v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jiřího Macka – stoláře v Bzenci
nevěsta: Kudláčová Rozalia
narozena: 28. 8. 1874 ve Vracově
bydliště: č. 567
otec: neuveden
matka: Veronika – dcera Ignaze (Ignáce) Kudláče – domkaře ve Vracově
1. 2. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Slanina Zdeněk – revírník na Soboňkách
narozen: 25. 1. 1871
bydliště: Myslivna Soboňky
otec: Jan Slanina – revírník v Kohoutovicích
matka: Marie z rodu Františka Šišalého – nadlesního v Ořešíně
nevěsta: Jehlíková Marie
narozena: 22. 12. 1875
bydliště: č. 80
otec: † František Jehlík – obchodník v Bzenci
matka: Hermina z rodu Františka Ulbrechta – sedláře v Bzenci
2. 2. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Klučka František – podruh v Bzenci
narozen: 23. 11. 1873
bydliště: č. 110
otec: Jan Klučka – domkař v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Františka Sojáčka – domkaře ve Strážnici
nevěsta: Zálešáková Anna
narozena: 23. 12. 1875
bydliště: č. 364
otec: † Josef Zálešák – podruh ve Znorovách
matka: Marie z rodu Jiřího Poláška – domkaře ze Znorov
7. 2. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Helt Antonín – havíř ve Lhotce u Moravské Ostravy
narozen: 31. 5. 1873
bydliště: Moravská Ostrava č. 169
otec: Antonín Helt – horník v Příbrami
matka: Anna z rodu Jana Rennera – horníka v Příbrami
nevěsta: Sekelý Maria
narozena: 16. 2. 1879
bydliště: č. 28
otec: Jan Sekelý – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Josefa Klučky – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
8. 2. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Suček Jan – měšťan v Bzenci
narozen: 23. 6. 1876
bydliště: č. 267
otec: František Suček – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Kováče – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Bunžová Anna
narozena: 23. 2. 1873
bydliště: č. 126
otec: Pavel Bunža – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Nevřivého – domkaře v Bzenci
14. 2. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kříž František – kamnář v Bzenci
narozen: 11. 3. 1872
bydliště: č. 475
otec: Felix Kříž – domkař v Osvětimanech
matka: Josefa z rodu Františka Pecha – domkaře v Bzenci
nevěsta: Kreuzerová Josefa
narozena: 19. 3. 1869
bydliště: č. 5 (Židovská obec)
otec: František Kreuzer – obyvatel v Hněvotíně
matka: Františka z rodu Sarkandra Wemoly – domkaře v Přemyslovicích
15. 2. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novák Josef – pekař v Bzenci
narozen: 23. 2. 1857
bydliště: č. 60
otec: † František Novák – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Josefa Goliáše – měšťana v Bzenci
nevěsta: Sásová Terezie
narozena: 19. 9. 1868
bydliště: č. 440
otec: Josef Sás – domkař v Bzenci
matka: Marie z rodu Josefa Klučky – domkaře v Bzenci
18. 4. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Schmidt Antonín – c. k. účetní poddůstojník II. dragounského pluku hraběte Padra v Bzenci
narozen: 10. 4. 1870
bydliště: č. 500 (Kasárna)
otec: Antonín Schmidt – rolník v Tüppelsgrünnu (Děpoltovice)
matka: Marie z rodu Josefa Pöhlmanna – rolníka z Kammersgrünnu (Lužec)
nevěsta: Plagge Marie – bytem v Bzenci
narozena: 15. 6. 1871 ve Vídni
bydliště: č. 481
otec: Jindřich Plagge – lokaj u prince Hanoverského
matka: Juliána z rodu Josefa Petříčka – soukeníka ve Friedrichschlagu (Bedřichov)
3. 5. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Reschiliano Josef – kožušník v Bzenci
narozen: 17. 8. 1862
bydliště: č. 157
otec: Josef Reschiliano – soused ve Strážnici
matka: Alžběta z rodu Pavla Machálka – souseda ve Strážnici
nevěsta: Korvasová Maria – služebná v Bzenci
narozena: 14. 8. 1861
bydliště: č. 156
otec: Vavřinec Korvas – domkař v Písku
matka: Eva z rodu Martina Studničky – domkaře v Písku
10. 5. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jaroš Arnošt – obuvník v Bzenci
narozen: 10. 12. 1871
bydliště: č. 162
otec: Martin Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Šimona Zelinky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Adamčíková Františka
narozena: 4. 10. 1875
bydliště: č. 169
otec: † Josef Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Václava Biče – domkaře v Bzenci
11. 5. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Klučka František – domkař v Bzenci
narozen: 26. 9. 1875
bydliště: č. 138
otec: † František Klučka – domkař v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Kutného – domkaře v Bzenci
nevěsta: Šebestová Ludmila
narozena: 30. 10. 1876
bydliště: č. 232
otec: Jan Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Arnošta Urbana – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
24. 5. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jurnikl Štěpán – domkař v Bzenci
narozen: 4. 12. 1875 ve Vracově
bydliště: č. 97
otec: Matouš Jurnikl – domkař ve Vracově
matka: Kateřina z rodu Floriána Procházky – domkaře ve Vracově
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Somerová Aloisia
narozena: 18. 11. 1877
bydliště: č. 109
otec: Josef Somer – měšťan v Bzenci
matka: Aloisie z rodu Jana Sigmunda – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
31. 5. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Dobrovský Antonín – domkař v Bzenci
narozen: 30. 3. 1866 v Bzenci
bydliště: č. 190
otec: František Dobrovský – domkař v Bzenci
matka: Apolonie z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Stavjaný Eleonora
narozena: 19. 10. 1874 v Bzenci
bydliště: č. 145
otec: Antonín Stavjaný – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Osterezý – domkaře v Bzenci
31. 5. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Goliáš Jan – měšťan v Bzenci
narozen: 15. 7. 1874
bydliště: č. 258
otec: † František Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jana Jurečky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Tvarůžková Anna
narozena: 25. 7. 1871
bydliště: č. 5
otec: Josef Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Františka Chmely – měšťana v Bzenci
18. 7. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Starý Josef – c. k. strážmistr 5. hulánského pluku ve Štokeravě
narozen: 23. 1. 1870
bydliště: Štokerava č. 3
otec: Jakub Starý – obyvatel v Sádlu (Sádlno – dnes již zaniklá osada v okrese Český Krumlov)
matka: Marie z rodu Josefa Wendla – majitele domu v Sádlu
nevěsta: Raiskupová Josefa
narozena: 6. 5. 1874
bydliště: č. 248
otec: Jan Raiskup – bednář v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Ignáce Gazdy – domkaře v Bzenci
1. 8. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Holek Michael – podruh ve Znorovách
narozen: 28. 9. 1873
bydliště: Znorovy č. 119
otec: Jan Holek – domkař ve Znorovách
matka: Anna z rodu Martina Gazárka – čtvrtníka ze Znorov
nevěsta: Studenčíková Františka
narozena: 3. 3. 1871
bydliště: č. 15
otec: Josef Studenčík – podsedník ve Znorovách
matka: Anna z rodu Josefa Gazárka – půlčtvrtníka z Lidéřovic
17. 8. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kotek Jan – zámečník v cukrovaru v Bzenci
narozen: 16. 7. 1870
bydliště: č. 100
otec: Arnošt Kotek – podruh v Bzenci
matka: Marie z rodu Arnošta Správy – domkaře v Boršic
nevěsta: Riznerová Johanna – služebná v Bzenci
narozena: 24. 6. 1872
bydliště: č. 434
otec: František Rizner – domkař v Bohuslavicích
matka: Kateřina z rodu Matouše Houště – domkaře z Bohuslavic u Kyjova
24. 8. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Sutner Karel – obchodník v Bzenci
narozen: 26. 10. 1872
bydliště: č. 111
otec: Karel Sutner – krejčí v Bzenci
matka: Marie – dcera Barbory z rodu Jakuba Solaříka – obuvníka ve Strážnici
nevěsta: Vašíková Maria
narozena: 12. 12. 1874
bydliště: č. 194
otec: Jan Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Matouše Piskoře – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
4. 10. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Adamčík František – domkař v Bzenci
narozen: 25. 7. 1867
bydliště: č. 111
otec: Filip Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Marie z rodu Štěpána Sigmunda – domkaře v Bzenci
nevěsta: Junková Kateřina
narozena: 5. 1. 1871
bydliště: č. 197
otec: Tomáš Junek – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Baltazara Presa – domkaře v Bzenci
5. 10. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Goldmann Leopold – vdovec a obuvník ve Vídni
narozen: 13. 11. 1863
bydliště: č. 391
otec: Antonín Goldmann – krejčí v Brně
matka: Marie z rodu Františky Rozsypalové – služebné v Brně
nevěsta: Žáková Klotilda
narozena: 23. 2. 1875
bydliště: č. 48
otec: † Jan Žák – obuvník v Bzenci
matka: Veronika z rodu Josefa Brňáka – domkaře v Bzenci
9. 10. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bartuněk Augustin – zámečník ve Floridsdorfu
narozen: 11. 5. 1872 v Dubně u Příbrami
bydliště: Floridsdorf č. 287
otec: Josef Bartuněk – dělník v Dubně
matka: Josefa z rodu Jana Kaláta – horníka v Dubně
nevěsta: Knížová Maria
narozena: 6. 11. 1874
bydliště: č. 429
otec: Jan Kníže – obuvník v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Bezchleba – kováře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
12. 10. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Linhart Jan – vdovec a měšťan v Bzenci
narozen: 6. 5. 1845
bydliště: č. 312
otec: Václav Linhart – soudce na odpočinku v Buchlovicích
matka: Johanna z rodu Jana Hosteckého – vrátného v Praze
nevěsta: Michnová Alžběta
narozena: 5. 11. 1870
bydliště: č. 312
otec: † Jan Michna – obuvník v Bzenci
matka: Marie z rodu Josefa Trnčáka – obuvníka v Bzenci
22. 11. 1898 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novotný Karel – krejčí v Bzenci
narozen: 31. 8. 1871
bydliště: č. 288
otec: Matěj Novotný – krejčí v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Martina Urbánka – domkaře ve Strážnici
nevěsta: Mixlová Ludmila – služebná v Bzenci
narozena: 11. 9. 1872
bydliště: č. 26
otec: Vavřinec Mixl – domkař v Boršově
matka: Marie z rodu Jana Šalomouna – domkaře v Boršově

 


    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 114-123.