Matrika: manželství 1896

 

15. 1. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Páleník Jan – vdovec a c. k. berní adjunkt v Kyjově
narozen: 22. 12. 1863
bydliště: Kyjov č. 36
otec: František Páleník – čtvrtník v Buděcku (správně Buděčko – dnes Budětsko)
matka: Anna z rodu Libora Přikryla – hospodského v Buděcku
nevěsta: Tlustošová Juliána Filipina
narozena: 26. 5. 1875
bydliště: č. 86
otec: † Pavel Tlustoš – ředitel parní pily v Brumově
matka: Antonie z rodu Martina Vojtěcha – hostinského v Bzenci
28. 1. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Fridrich Alois – výpomocný strážník na dráze v Bzenci
narozen: 24. 7. 1868
bydliště: Vracov č. 224
otec: Jan Fridrich – podruh v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Vobořila – podruha z Paděřt v Čechách (zřejmě obec Padrť)
nevěsta: Bunžová Maria
narozena: 10. 8. 1868
bydliště: č. 126
otec: Pavel Bunža – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Nevřivého – domkaře v Bzenci
3. 2. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Skřivánek Ondřej – služebný v panském dvoře v Bzenci
narozen:  30. 11. 1872 ve Vracově
bydliště: Vracov č. 527
otec: Baltazar Skřivánek – domkař ve Vracově
matka: Helena z rodu Jana Procházky – domkaře z Vracova
nevěsta: Miklendová Rozalia
narozena: 7. 10. 1866 v Domaníně
bydliště: Domanín č. 80
otec: Jan Miklenda – domkař v Domaníně
matka: Anna z rodu Františka Šrolla – učitele v Domaníně /bytem v Bzenci/
5. 2. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ventrča Josef – podsedník v Olšovci
narozen: 15. 3. 1870
bydliště: č. 17
otec: Václav Ventrča – podsedník v Olšovci
matka: Terezie z rodu Ignáce Richmacha – podsedníka z Olšovce
nevěsta: Orlická Johanna
narozena: 26. 4. 1868
bydliště: č. 253
otec: Jakub Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Rozálie z rodu Josefa Škody – domkaře v Bzenci
9. 2. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novák František – podruh v Bzenci
narozen: 5. 11. 1859
bydliště: č. 4
otec: Jan Novák – domkař v Olšovci
matka: Kateřina z rodu Jiřího Šebesty – domkaře v Olšovci
nevěsta: Foltínová Kristina – služebná v Bzenci
narozena: 1. 5. 1873
bydliště: č. 265
otec: Pavel Foltín – podruh v Turé Lúce
matka: Suzana z rodu Djurišů z Turé Lúky
11. 2. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vašík Antonín – stolářský mistr v Bzenci
narozen: 29. 4. 1870
bydliště: č. 242
otec: František Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Marianna z rodu Josefa Indrucha – měšťana v Bzenci
nevěsta: Jurečková Františka
narozena: 3. 3. 1876
bydliště: č. 7
otec: Jan Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Matěje Brázdy – měšťana v Bzenci
11. 2. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novák Filip – podruh v Bzenci
narozen: 29. 4. 1866
bydliště: č. 385
otec: † Václav Novák – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Antonína Dobrovského – domkaře v Bzenci
nevěsta: Dittová Adéla
narozena: 21. 2. 1865
bydliště: Panský dvůr v Písku
otec: Jose Ditta – šafář na panském dvoře v Písku
matka: Barbora z rodu Jana Vaďury – řezníka v Polešovicích
17. 2. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vašík Jan – vdovec a podruh v Bzenci
narozen: 15. 5. 1847
bydliště: č. 194
otec: Filip Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Baltazara Mikulíka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Heringová Anna
narozena: 22. 12. 1853
bydliště: č. 509
otec: Filip Růžica – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdova po Janu Heringovi – měšťanu v Bzenci († 16. 9. 1885).
17. 2. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kutný Josef – vdovec a podruh v Bzenci
narozen: 25. 3. 1866
bydliště: č. 171
otec: Martin Kutný – domkař v Olšovci
matka: Alžběta z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Kaštalánová Maria
narozena: 15. 4. 1873
bydliště: č. 438
otec: Pavel Kaštalán – domkař v Olšovci
matka: Magdalena z rodu Františka Hanáčka – domkaře v Olšovci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
29. 4. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jakša Jan – domkař v Bzenci
narozen: 14. 5. 1873
bydliště: č. 378
otec: František Jakša – domkař v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Pavla Maňáka – mlynáře v Louce
nevěsta: Slavíková Františka
narozena: 29. 9. 1876
bydliště: č. 142
otec: Tomáš Slavík – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Bartoloměje Hruboše – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
4. 5. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pořt František – vdovec a domkař v Bzenci
narozen: 9. 10. 1838
bydliště: č. 377
otec: Josef Pořt – obuvník v Žeravicích
matka: Barbora z rodu Josefa Hrkalíka – podsedníka v Žeravicích
nevěsta: Sobková Anna – služebná v Bzenci
narozena: 23. 7. 1850
bydliště: č. 44
otec: Florentin Vlček – tkalec v Písku
matka: Marianna z rodu Jiřího Ježka – zedníka v Němčicích
poznámka: Vdova po Janu Sobkovi – zedníku v Otrokovicích († 25. 3. 1883).
18. 5. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Slavík Cyril – podruh v Bzenci
narozen: 5. 7. 1871
bydliště: Cukrovar v Bzenci
otec: Jakub Slavík – podruh ve Zvolenově (dnešní část Petrova u Strážnice)
matka: Anna z rodu Pavla Tomšeje – podruha v Petrově
nevěsta: Píšťková Apolonia – služebná v cukrovaru v Bzenci
narozena: 18. 4. 1869
bydliště: Cukrovar v Bzenci
otec: František Píštěk – domkař v Temnicích (Těmice)
matka: Františka Pavlíčková, dcera Anny z rodu Antonína Pavlíčka – domkaře z Temnic
26. 5. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Repík František – domkař v Bzenci
narozen: 8. 9. 1873 v Olšovci
bydliště: č. 93
otec: František Repík – domkař v Olšovci
matka: Barbora z rodu Valentina Ručky – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Lesová Anna – služebná v Bzenci
narozena: 9. 11. 1872 v Domaníně
bydliště: č. 87
otec: † Josef Lesa – podruh v Domaníně
matka: Terezie z rodu Jana Ambrůžíka – podruha z Domanína
26. 5. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Goliáš Jan – měšťan v Bzenci
narozen: 26. 5. 1869
bydliště: č. 78
otec: Pavel Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jiřího Richmana – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kutná Maria
narozena: 10. 8. 1871
bydliště: č. 238
otec: František Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Marie z rodu Filipa Vašíka – měšťana v Bzenci
15. 6. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Procházka Ferdinand – vdovec a městský strážník v Bzenci
narozen: 22. 11. 1864
bydliště: č. 430
otec: Jan Procházka – domkař v Bzenci
matka: Tekla z rodu Jana Fidla – bednáře v Bzenci
nevěsta: Růžicová Antonia
narozena: 20. 9. 1863
bydliště: č. 445
otec: † Jan Růžica – domkař v Bzenci
matka: Antonie z rodu Jakuba Hromka – měšťana v Bzenci
23. 6. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kypr Antonín – vojenský dovolenec a stolář v Bzenci
narozen: 30. 6. 1871
bydliště: č. 188
otec: Michal Kypr – stolář v Bzenci
matka: Františka z rodu Antonína Bezchleba – obuvníka v Bzenci
nevěsta: Klučková Františka
narozena: 26. 5. 1870
bydliště: č. 138
otec: † František Klučka – domkař v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Kutného – domkaře v Bzenci
22. 7. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vojtek Jan – dělník v Bzenci
narozen: 10. 12. 1871
bydliště: č. 470
otec: neuveden
matka: Kateřina z rodu Pavla Vojtka – kočího v Myjavě
nevěsta: Otavová Františka
narozena: 9. 4. 1875
bydliště: č. 470
otec: † Valentin Otava – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Matouše Rachvaly – měšťana v Bzenci
24. 8. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kotrnoch Josef – krejčí ve Vídni
narozen: 16. 10. 1866
bydliště: Vídeň Standgasse č. 76
otec: Josef Kotrnoch – domkař v Přešťovicích
matka: Barbora z rodu Františka Janečka – chalupníka v Přeborovicích
nevěsta: Mlaskačová Josefa
narozena: 10. 2. 1876
bydliště: č. 22
otec: Josef Mlaskač – řeznický pomocník v Bzenci
matka: Františka z rodu Antonína Krupice – domkaře v Brankovicích
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
25. 8. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jelínek Josef – vojenský dovolenec a podruh v Olšovci
narozen: 16. 2. 1869
bydliště: č. 60
otec: † Josef Jelínek – domkař v Olšovci
matka: Rosálie z rodu Jiřího Nevřivého – domkaře v Olšovci
nevěsta: Ručková Anna
narozena: 22. 6. 1871
bydliště: č. 387
otec: † Pavel Ručka – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Vrzala – domkaře v Bzenci
25. 8. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Karlseder Rudolf Julius – traťmistr při státní dráze v Mistelbachu
narozen: 8. 4. 1872
bydliště: č. 107
otec: Kašpar Karlseder – stavitel v Příboře
matka: Marie z rodu Ignáce Šimka – vinárníka v Příboře
nevěsta: Haloušová Žofie
narozena: 30. 4. 1878
bydliště: Lidéřovice – strážní domek č. 116
otec: Vincenc Halouš – strážník na železniční dráze v Lidéřovicích
matka: Františka z rodu Františka Měřínského – domkaře v Židlochovicích
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
25. 8. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Stehlík František – podruh a obuvník v Bzenci
narozen: 27. 9. 1866
bydliště: č. 102
otec: † Arnošt Stehlík – tesař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Kristiána Součka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Vrzalová Maria
narozena: 12. 7. 1864
bydliště: č. 170
otec: † Jakub Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Antonie z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
5. 9. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: König Alexander Emanuel – strojník při státní dráze v Bzenci
narozen: 24. 2. 1870
bydliště: č. 481
otec: Antonín König – tkalec v České Třebové
matka: Pavlína z rodu Františka Unzeitiga – tkalce v České Třebové
nevěsta: Kučerová Františka – služebná v Bzenci
narozena: 16. 2. 1868
bydliště: č. 50
otec: Josef Novák – knížecí hajný na Záhornici
matka: Genovefa z rodu Jiřího Hainzla – učitele v Božanově
poznámka: Vdova po Viktoru Kučerovi – zámečníku ve Ždánicích († 17. 4. 1891).
15. 9. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Nevřivý František – podruh v Bzenci
narozen: 3. 2. 1863
bydliště: č. 111
otec: Vincenc Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Uršula z rodu Martina Jaroše – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kuryvialová Anna – služebná v Bzenci
narozena: 3. 6. 1862
bydliště: č. 491
otec: † Martin Kuryvial – výminkář ve Znorovách
matka: Juliána z rodu Jiřího Tomečka – podsedníka ze Znorov
22. 9. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bednařík Josef – kovářský pomocník v továrně ve Floridsdorfu
narozen: 16. 3. 1868
bydliště: Floridsdorf č. 149
otec: Kajetán Bednařík – domkař z Polešovic
matka: Anežka z rodu Martina Hrabce – podsedníka z Polešovic
nevěsta: Nováková Františka
narozena: 12. 9. 1875
bydliště: č. 404
otec: Jan Novák – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Ventrče – domkaře v Olšovci
27. 10. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kováč Jiří – zedník a podruh v Bzenci
narozen: 16. 4. 1871
bydliště: č. 285
otec: Pavel Kováč – podruh v Bzenci
matka: Kateřina dcera Kateřiny z rodu Jiřího Havlíka – sedláka v Nové Lhotě
nevěsta: Stavjaný Aloisie
narozena: 30. 8. 1872
bydliště: č. 145
otec: Antonín Stavjaný – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Ostrezý – domkaře v Bzenci
16. 11. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kaštalán Josef – dělník v Bzenci
narozen: 16. 9. 1871
bydliště: č. 438
otec: Pavel Kaštalán – domkař v Olšovci
matka: Magdalena z rodu Františka Hanáčka – domkaře v Olšovci
nevěsta: Faltýnová Susana – služebná v Bzenci
narozena: 17. 9. 1871
bydliště: č. 14
otec: † Pavel Faltýn – dělník v Turé Lúce
matka: Susana z rodu Pavla Djuriše – rolníka v Turé Lúce
18. 11. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kunelka Alois – malíř pokojů v Bzenci
narozen: 5. 12. 1865
bydliště: č. 32
otec: Vincenc Kunelka – krejčí ve Valašském Meziříčí
matka: Josefa z rodu Josefa Matalíka – tkalce ve Valašském Meziříčí
nevěsta: Měrková Kristina
narozena: 16. 6. 1843
bydliště: č. 32
otec: František Jeřábek – krejčí v Hodoníně
matka: Anna z rodu Františka Holbeina – lékaře u sv. Jana v Uhrách
poznámka: Vdova po Vincenci Měrkovi – malíři pokojů v Bzenci († 22. 3. 1895).
3. 11. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Raiskub Jan – bednář v Bzenci
narozen: 13. 9. 1871
bydliště: č. 248
otec: Václav Raiskub – bednář ve Vracově
matka: Helena z rodu Václava Gaznárka /Gasnárka/ – domkaře ve Vracově
nevěsta: Rachvalová Františka
narozena: 3. 7. 1869
bydliště: č. 203
otec: † František Rachvala – měšťan v Bzenci
matka: Arnoština z rodu Jana Kotka – podruha v Bzenci
23. 11. 1896 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kníže Augustin – zámečník ve Floridsdorfu
narozen: 15. 7. 1873
bydliště: č. 429
otec: Jan Kníže – obuvník v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Bezchleba – kováře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Daňková Maria
narozena: 28. 7. 1872
bydliště: č. 25
otec: Jan Daněk – domkař v Bzenci
matka: Johanna z rodu Antonína Hermana – domkaře z Polešovic

 


    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 96-106.