Matrika: manželství 1895

 

13. 2. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kotek František – čistič lamp na stanici severní dráhy v Bzenci
narozen: 28. 1. 1864
bydliště: č. 227
otec: František Kotek – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Jana Študenského – domkaře ve Strážnici
nevěsta: Jurečková Apollonia
narozena: 10. 8. 1867
bydliště: č. 119
otec: Josef Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Václava Flesnera – domkaře v Bzenci
19. 2. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Růžica Jan – domkař v Bzenci
narozen: 9. 3. 1872
bydliště: č. 474
otec: František Růžica – domkař z Vracova
matka: Františka z rodu Jana Fridricha – domkaře z Vracova
nevěsta: Brňáková Františka
narozena: 4. 1. 1873
bydliště: č. 372
otec: neuveden
matka: Anna z rodu Josefa Brňáka – bednáře v Bzenci a jeho manželky Sidonie z rodu Jana Sovy – obuvníka v Bzenci
24. 2. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kočí Václav – vdovec a hajný v Moštěnici
narozen: 13. 9. 1851
bydliště: Josefínský dvůr
otec: Jan Kočí – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Repíka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Hrbáčková Mariana
narozena: 25. 3. 1847
bydliště: č. 152
otec: Josef Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Valentina Herinka – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdova po Jiřím Hrbáčkovi – domkaři v Bzenci († 26. 9. 1891).
7. 5. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hrbáček Pavel – domkař v Bzenci
narozen: 28. 4. 1868
bydliště: č. 163
otec: Jakub Hrbáček – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Martina Pospěcha – domkaře v Bzenci
nevěsta: Žáková Anna
narozena: 9. 6. 1866
bydliště: č. 227
otec: Jan Žák – obuvník v Bzenci
matka: Veronika z rodu Josefa Brňáka – domkaře v Bzenci
7. 5. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Fliegler Otto – úředník při skladišti severní dráhy v Bzenci
narozen: 29. 7. 1865
bydliště: Železniční stanice severní dráhy
otec: Emanuel Fliegler – tkalcovský mistr v Benešově
matka: Karolina z rodu Antonína Heinze – krejčovského mistra v Benešově
nevěsta: Schauerová Paula
narozena: 4. 6. 1865
bydliště: Železniční stanice severní dráhy
otec: Rudolf Schauer – prýmkař ve Skočově
matka: Antonie z rodu Arnošta Königa – úředníka při finanční stráži ve Skočově; bytem v Bzenci
27. 7. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jakubek Antonín – c. k. strážmistr při 2. dragounském pluku hraběte Paara v Bzenci
narozen: 11. 9. 1869
bydliště: Kasárna v Bzenci
otec: Josef Jakubek – podruh v Dobrovsi
matka: Marie z rodu Michala Brendla domkaře v Dobrovsi
nevěsta: Pehzingerová Maria
narozena: 4. 6. 1864
bydliště: Kasárna v Bzenci
otec: neuveden
matka: Ludovika Pehzingerová, vdova po Karlu Kulkovi – domkaři v Dávidházy (součást Bajánsenye v dnešním Maďarsku)
poznámka: Bytem v Bzenci.
28. 7. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hájek František – dohlížitel železničních vozů při severní dráze v Bzenci
narozen: 14. 6. 1867
bydliště: č. 193
otec: Josef Hájek – domkař v Přerově
matka: Anna z rodu Václava Růžičky – domkaře v Přerově
nevěsta: Blažková Julie
narozena: 19. 5. 1873
bydliště: č. 193
otec: † Jan Blažek – hostinský na stanici v Písku
matka: Anežka z rodu Tomáše Konečného – půlčtvrtníka v Milokošti
18. 8. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Osička Ferdinand – úředník v továrně v Zábřehu
narozen: 30. 5. 1869
bydliště: Továrna v Zábřehu
otec: Ferdinand Osička – hostinský v Bílovicích
matka: Josefa z rodu Františka Riedla – hostinského v Žižkově
nevěsta: Scheidová Helena Laura
narozena: 17. 1. 1870
bydliště: Vilémův panský dvůr v Bzenci
otec: Robert Scheide – hospodářský správce na dvoře Vilémově v Bzenci
matka: Laura z rodu Josefa Scheickla – poštmistra v Sádku u Třebíče
9. 9. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Tupý Jan – vdovec a zámečnický pomocník v továrně v Jedlersdorfě
narozen: 27. 4. 1854
bydliště: č. 276
otec: Jan Tupý – strojvedoucí ve Vídni
matka: Josefa z rodu Jirky (dále neuvedeno)
nevěsta: Bezchlebová Kateřina
narozena: 8. 3. 1859
bydliště: č. 396
otec: Antonín Bezchleb – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Antonína Klapila – sedláka v Nezamyslicích
21. 10. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Mach František – pekařský pomocník v Bzenci
narozen: 30. 4. 1867
bydliště: č. 317
otec: Josef Mach – obuvník na Nouzce
matka: Marie z rodu Josefa Přikryla – čtvrtníka v Lulči
nevěsta: Plánská Valburga
narozena: 4. 4. 1877
bydliště: č. 317
otec: František Plánský – topič na železnici ve Veselí
matka: Anna z rodu Petra Filípka – dělníka ve Starém Městě
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
12. 11. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vozga Tomáš – kolářský mistr v Bzenci
narozen: 16. 1. 1869
bydliště: Dům bez čísla
otec: František Vozga – řezník v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Josefa Goliáše – měšťana v Bzenci
nevěsta: Sekánková Františka
narozena: 27. 5. 1870
bydliště: č. 338
otec: Václav Sekánek – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Bunži – domkaře v Bzenci
12. 11. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rak Antonín – c. k. strážmistr při 2. pluku dragounů v Přerově
narozen: 17. 9. 1869
bydliště: Kasárna v Přerově
otec: † Václav Rak – chalupník ve Vrážné (okr. Tábor)
matka: Anna z rodu Matouše Šimáka – rolníka ve Svrabově
nevěsta: Daněčková Filomena
narozena: 8. 7. 1875
bydliště: č. 328
otec: Štěpán Daněček – měšťan a hostinský v Bzenci
matka: Josefa z rodu Josefa Durajovského – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
17. 11. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Študent Karel – vojenský dovolenec a domkař v Bzenci
narozen: 4. 11. 1863
bydliště: č. 237
otec: † Pavel Študent – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Ignáce Ventrče – domkaře v Bzenci
nevěsta: Rachvalová Barbora
narozena: 27. 12. 1873
bydliště: č. 203
otec: † František Rachvala – měšťan v Bzenci
matka: Arnoštinka z rodu Jana Kotka – podruha v Bzenci
17. 11. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kovařík František – služebný v Bzenci
narozen: 2. 12. 1870
bydliště: č. 37
otec: František Kovařík – obecní sluha v Uherském Ostrohu
matka: Marie z rodu Ignáce Haly – čtvrtníka z Hluku
nevěsta: Kočí Barbora
narozena: 1. 12. 1868
bydliště: č. 376
otec: † Jan Kočí – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Repíka – domkaře v Olšovci
20. 11. 1895 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Zicháček Rudolf – obuvník v Novém Jičíně
narozen: 24. 7. 1872
bydliště: č. 65
otec: Augustin Zicháček – rolník v Bystřici pod Hostýnem
matka: Veronika z rodu Tomáše Šenkyříka – výminkáře v Míškovicích
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Procházková Marie
narozena: 4. 8. 1867
bydliště: č. 191
otec: † Matěj Procházka – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Baltazara Biče – domkaře v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 91-95.