Matrika: manželství 1893

 

23. 1. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kydal František Josef – revírník v Dolní Vsi a pobočník pana hraběte na Lešné
věk: 35 let
bydliště: Dolní Ves č. 3
otec: František Kydal – nadlesní ve Fryštáku
matka: Aloisie z rodu Josefa Aschermanna – revírníka v Chlumu
nevěsta: Tlustošová Hermína
věk: 19 let
bydliště: č. 86
otec: † Pavel Tlustoš – ředitel pily v Brumově
matka: Antonie z rodu Martina Vojtěcha – měšťana v Bzenci
24. 1. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pospěch Alexander (vulgo Nedbal) – kovář v Domaníně
věk: 33 let
bydliště: Domanín č. 250
otec: neuveden
matka: Kateřina – dcera Jenovéfy z rodu Jana Pospěcha – domkaře v Bzenci
nevěsta: Strnadová Anna – služka v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: Hájecký dvůr
otec: František Strnad – poklasný /pomocník správce statku/ ve Štěměších
matka: Marie z rodu Jakuba Tržila – domkaře z Lesonic
25. 1. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bunža Pavel – měšťan v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 352
otec: Pavel Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Goliášová Anna
věk: 22 let
bydliště: č. 258
otec: František Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jana Jurečky – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
1. 2. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bezchleb Jan – domkař v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 396
otec: Antonín Bezchleb – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Antonína Klapila – sedláka z Nezamyslic
nevěsta: Jakšová Terezia
věk: 25 let
bydliště: č. 127
otec: † František Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci
7. 2. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bek Rupert – zvěrolékař u c. k. 2. dragounského pluku v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: Kasárna
otec: Josef Bek – kovář v Eggernu
matka: Johanna z rodu Jana Fridricha – rolníka v Eggernu
nevěsta: Marečková Františka
věk: 25 let
bydliště: č. 73
otec: František Mareček – soustružník v Bzenci
matka: Marie Terezie z rodu Josefa Otrusiny – měšťana ve Strážnici
8. 2. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Indruch Josef – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 230
otec: Josef Indruch – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Ignáce Koutného – měšťana v Bzenci
nevěsta: Ručková Josefa
věk: 21 let
bydliště: č. 384
otec: † František Ručka – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Anotnína Ručky – domkaře v Bzenci
18. 4. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Prokop Josef – strážmistr u 2. dragounského pluku v Bzenci
věk: 44 let
bydliště: Kasárna
otec: Josef Prokop – domkař v Kraisdorfu
matka: Rosalia z rodu Josefa Medka – domkaře v Kolíně
nevěsta: Prasztová Julianna
věk: 34 let
bydliště: Kasárna
otec: Johann Praszt – bednářský mistr ve Vídni Novém Městě
matka: Maria Haselbacherová
2. 5. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Tvarůžek Jan – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 5
otec: Josef Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Františka Chmely – měšťana v Bzenci
nevěsta: Urbanová Anna
věk: 21 let
bydliště: č. 9
otec: Filip Urban – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Vojtěcha – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
3. 5. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Veverka Ondřej – obuvník ve Vídni
věk: 24 let
bydliště: Vídeň
otec: Michal Veverka – obuvník v Gajarech
matka: Marie Kvapilová (více neznámo)
nevěsta: Kumpánová Kateřina
věk: 26 let
bydliště: č. 65
otec: František Kumpán – kominický mistr v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Pavla Prčíka – obyvatele v Mutěnicích
14. 5. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kaliniewicz Petr – obyvatel v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 180
otec: Basil Kaliniewicz – rolník v Lusznu
matka: Marie z rodu Theodora Matwijczuka – rolníka v Lusznu
nevěsta: Bičová Barbora
věk: 23 let
bydliště: č. 298
otec: Antonín Biča – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Karla Bukvalda – podsedníka v Olšovci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
16. 5. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Klučka Josef – bednář v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 462
otec: Josef Klučka – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Antonína Navrátila – domkaře z Lísek
nevěsta: Malotová Františka
věk: 22 let
bydliště: č. 339
otec: † Jan Malota – řezník v Bzenci
matka: Josefa z rodu Antonína Derky – hřebíkáře v Bzenci
18. 5. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Raška Petr – strážmistr u c. k. 2. pluku dragounů v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: Kasárna
otec: Petr Raška – hostinský v Zádveřicích
matka: Aloisie z rodu Filipa Sedláčka – učitele v Ivanovicích
nevěsta: Klementová Terezia
věk: 24 let
bydliště: č. 199
otec: Jan Klement – hostinský v Uničově
matka: Marie z rodu Disudse Huvatveheka – zahradníka v Cholině
6. 6. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Konečný František – vdovec a krejčí v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 305
otec: Josef Konečný – krejčí v Bzenci
matka: Thekla z rodu Jiřího Straška – domkaře v Bzenci
nevěsta: Tvarůžková Rosalie
věk: 22 let
bydliště: č. 110
otec: Matouš Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Terezie z rodu Bartoloměje Jurečky – měšťana v Bzenci
13. 6. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Fícek Martin – vdovec a zámečník v cukrovaru ve Ždánicích
věk: 40 let
bydliště: Cukrovar ve Ždánicích
otec: Filip Fícek – podruh v Šitbořicích
matka: Mechtilda z rodu Filipa Vokala – podruha ze Šitbořic
nevěsta: Sučková Anna
věk: 34 let
bydliště: č. 130
otec: Jakub Suček – panský vrátný v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Antonína Bělovského – podsedníka z Polešovic
27. 6. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jaroš Pavel – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 162
otec: † Martin Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Šimona Zelinky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Dobrovská Kateřina
věk: 33 let
bydliště: č. 190
otec: František Dobrovský – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
4. 7. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jakša Josef – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 163
otec: † Jan Jakša – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Tomáše Jeníčka – domkaře v Olšovci
nevěsta: Sučková Rosalia
věk: 28 let
bydliště: č. 260
otec: † Vincenc Suček – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
9. 7. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Šalša Josef – stolář v Přerově
věk: 25 let
bydliště: Přerov č. 1090
otec: Jan Šalša – domkař v Kostelci
matka: Františka z rodu Josefa Grassmanna
nevěsta: Kotková Kateřina
věk: 25 let
bydliště: č. 174
otec: Jan Kotek – domkař v Bzenci
matka: Marie z rodu Felixe Piskoře – domkaře v Bzenci
8. 8. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Dolák Jan – zedník v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 494
otec: František Dolák – familiant ve Vičicích
matka: Kateřina z rodu Jana Taufera – rolníka z Měřovic
nevěsta: Zachová Filumena
věk: 22 let
bydliště: č. 309
otec: František Zach – uzenář v Bzenci
matka: Veronika z rodu Josefa Kogela – krejčího v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
16. 8. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hostecký Michal – vdovec a obchodník v Bzenci
věk: 42 let
bydliště: č. 196
otec: neuveden
matka: Johanna, vdova po Václavu Pelikánovi a po Václavu Linhartovi – soudci na odpočinku v Buchlovicích; dcery Jana Hosteckého – vrátného v paláci arcivévody Karla v Praze
nevěsta: Procházková Aloisia
věk: 25 let
bydliště: č. 430
otec: † Jan Procházka – domkař v Bzenci
matka: Thekla z rodu Jana Tidla – bednáře v Bzenci
22. 8. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Zálešák Josef – služebný pacholek v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 224
otec: Jan Zálešák – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Jocha – domkaře z Hýsel
nevěsta: Šlézarová Lidvína – služebná děvečka v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 360
otec: Štěpán Šlézar – domkař v Bukovanech
matka: Rosalie z rodu Jakuba Goliáše – obyvatele v Žádovicích
22. 8. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Sigmund Jan – domkař v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 456
otec: Jan Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Thekla z rodu Arnošta Sekelý – domkaře v Bzenci
nevěsta: Vařachová Anna – služebná děvečka v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 72
otec: Jan Vařacha – čtvrtník v Ondřechovicích
matka: Anna z rodu Jana Vyorala – půlláníka v Pohořelicích
22. 8. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Růžica Tomáš – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 474
otec: František Růžica – domkař ve Vracově
matka: Františka z rodu Josefa Fridricha – domkaře ve Vracově
nevěsta: Sigmundová Terezia
věk: 32 let
bydliště: č. 456
otec: Jan Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Thekla z rodu Arnošta Sekelý – domkaře v Bzenci
10. 10. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Korvas Ignaz /Ignác/ – obuvník v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 154
otec: † Vavřinec Korvas – domkař v Písku
matka: Eva z rodu Martina Studničky – domkaře v Písku
nevěsta: Zelinková Josefa
věk: 25 let
bydliště: č. 93
otec: neuveden
matka: Josefa Zelinková – domkařka v Bzenci
23. 10. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kříž Eduard – továrník uměleckých strojů v Nussdorfu u Vídně
věk: 43 let
bydliště: Vídeň
otec: † Eduard Kříž – hostinský v Kyjově
matka: Mariana z rodu Alexandra Lanyáška – hrnčíře z Koryčan
nevěsta: Höferová Růžena Maria
věk: 19 let
bydliště: č. 17
otec: Josef Höfer – hraběcí důchodní v Bzenci
matka: Marie z rodu Viléma Tékala – správce z Lesonic
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
24. 10. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Černý Josef – zámečník v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: Kasárna
otec: † František Černý – havíř v Třebichovicích
matka: Marie z rodu Jana Svobody – kováře v Třebichovicích
nevěsta: Rogošová Maria
věk: 23 let
bydliště: č. 365
otec: František Rogoš – hostinský v Bzenci
matka: Paulina z rodu Václava Riedla – hajného z bzeneckého velkostatku
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
7. 11. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Josef Šetina – podruh v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 220
otec: Václav Šetina – rolník z Bláhovy Lhoty
matka: Josefa z rodu Václava Míchalce – rolníka z Korešic
nevěsta: Polancová Františka
věk: 36 let
bydliště: č. 210
otec: † Matěj Polanec – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Tomáše Bentla – domkaře v Bzenci
8. 11. 1893 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bublík Josef – mlynářský pomocník v Olšovci
věk: 31 let
bydliště: č. 121
otec: Josef Bublík – čtvrtník v Bánově
matka: Františka z rodu Františka Hauerlanda – učitele v Oujezdě
nevěsta: Tvarůžková Terezia
věk: 26 let
bydliště: č. 530
otec: Matouš Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Terezie z rodu Bartoloměje Jurečky – měšťana v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 76-84.