Matrika: manželství 1892

 

20. 1. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Blažek Maxmilián – obchodník v Písku (Moravském)
věk: 24 let
bydliště: Písek č. 192
otec: Jan Blažek – domkař v Písku
matka: Anežka z rodu Tomáše Konečného – půlčtvrtníka v Milokošti
nevěsta: Dobřická Terezia
věk: 36 let
bydliště: Písek č. 172
otec: † Jiří Dobřický – domkař v Písku
matka: Kateřina z rodu Karla Blažka – kožešníka v Písku
poznámka: Dispens snoubenců od II. stupně pokrevního příbuzenstva.
27. 1. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hnilička Jan – domkař ve Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 24
otec: Jiří Hnilička – domkař v Bánově
matka: Anna z rodu Tomáše Baránka – domkaře v Suchaloze (Suchá Loz)
nevěsta: Daňková Františka
věk: 23 let
bydliště: č. 25
otec: Jan Daněk – domkař ve Bzenci
matka: Johanna z rodu Antonína Hermana – domkaře v Polešovicích
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
31. 1. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Mahdík Antonín – domkař ve Veselí
věk: 25 let
bydliště: Veselí č. 178
otec: Jan Mahdík – domkař ve Veselí
matka: Alžběta z rodu Vavřince Benedika – čtvrtníka ve Veselí
nevěsta: Rajsiglová Františka – služka ve Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 65
otec: Jan Rajsigl – půlláník v Hýslích
matka: Veronika z rodu Josefa Fabíka – domkaře v Syrovíně
1. 2. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Junek Pavel – měšťan ve Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 8
otec: František Junek – měšťan ve Bzenci
matka: Mariana z rodu Pavla Jurečky – měšťana ve Bzenci
nevěsta: Hurtíková Kristina – služka ve Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 3
otec: Antonín Hurtík – domkař v Zarazicích
matka: Rosína z rodu Pavla Baďury – podsedníka ze Zarazic
3. 2. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Šebesta František – domkař ve Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 157
otec: František Šebesta – domkař ve Bzenci
matka: Rosalie z rodu Filipa Repíka – měšťana ve Bzenci
nevěsta: Adamčíková Terezia
věk: 28 let
bydliště: č. 111
otec: Filip Adamčík – domkař ve Bzenci
matka: Mariana z rodu Štěpána Sigmunda – domkaře ve Bzenci
13. 2. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Repík Filip – vojenský dovolenec a podruh ve Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 472
otec: † Pavel Repík – obuvník ve Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Šebesty – domkaře ve Bzenci
nevěsta: Horáčková Josefa – vdova po Františku Horáčkovi
věk: 46 let
bydliště: č. 472
otec: Pavel Fabík – domkař v Domaníně
matka: Dorota z rodu Františka Pokorníčka – domkař v Domaníně
poznámka: Dříve žena Jakuba Šebesty.
17. 2. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Šebesta Florián – podruh ve Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 417
otec: František Šebesta – domkař ve Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Bezchleby – domkaře ve Bzenci
nevěsta: Valdová Anna
věk: 30 let
bydliště: č. 86
otec: † Jakub Valda – obuvník ve Bzenci
matka: Mariana z rodu Ignáce Varadinka – tesaře ve Bzenci
17. 2. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Karnufek Pavel – vojenský dovolenec a měšťan ve Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 279
otec: František Karnufek– měšťan ve Bzenci
matka: Františka z rodu Josefa Ručky – domkaře ve Bzenci
nevěsta: Nevřivá Františka
věk: 27 let
bydliště: č. 218
otec: † Antonín Nevřivý – měšťan ve Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Osterezý – dělníka ve Bzenci
22. 2. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Sůček Vincenc –měšťan ve Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 267
otec: František Sůček– měšťan ve Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Kováče – měšťana ve Bzenci
nevěsta: Sigmundová Josefa vdova po Josefu Sigmundovi
věk: 35 let
bydliště: č. 294
otec: František Ježek – domkař ve Bzenci
matka: Barbora z rodu Antonína Sigmunda – domkaře ve Bzenci
23. 2. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Musil Karel – přednosta stanice bosenské dráhy v Mostaru v Herzegovině
věk: 26 let
bydliště: Železniční stanice Mostar
otec: Josef Musil – mistr kovářský v Ronově (dnes Ronov nad Doubravou okres Čáslav)
matka: Marie z rodu Jana Čejky – panského šafáře v Ronově
nevěsta: Veitová Eleonora vdova po Josefu Veitovi
věk: 31 let
bydliště: č. 329
otec: Antonín Kašpárek – městský tajemník ve Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Přerovského – řezníka ve Bzenci
29. 2. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jeníček Jan – vojenský dovolenec a tesař ve Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 301
otec: Josef Jeníček – měšťan ve Bzenci
matka: Eleonora z rodu Josefa Nikla – měšťana ve Bzenci
nevěsta: Eimutová Anna
věk: 21 let
bydliště: č. 207
otec: † Karel Eimut – obuvník ve Bzenci
matka: Anna z rodu Antonína Ručky – domkaře ve Bzenci
29. 2. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vidlář Vilém– obchodník ve Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 287
otec: Jan Vidlář – domkař ve Střílkách
matka: Marie z rodu Martina Hanče– brašnáře v Kroměříži
nevěsta: Dušovská Aloisie
věk: 20 let
bydliště: č. 297
otec: † Josef Dušovský – obchodník ve Větrném Jeníkově
matka: Kateřina z rodu Františka Jarého – z Kamenice na Moravě (dnes Kamenice u Jihlavy)
16. 5. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Cigánek František – topič parostroje ve Bzenci
věk: 22 let
bydliště: Nádražní domek státní dráhy ve Bzenci
otec: Josef Cigánek – domkař v Písku (Moravském)
matka: Kateřina z rodu Bartoloměje Němečka – domkaře v Písku
nevěsta: Kastingerová Josefa
věk: 24 let
bydliště: č. 512
otec: Ignát Kastinger – domkař ve Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Ventrče – domkaře v Olšovci
17. 5. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Máda Cyrill – vozka v Cáhnově (osada v oblasti soutoku Dyje a Moravy)
věk: 25 let
bydliště: Hájovna v Cáhnově
otec: František Máda – zedník v Nové Vsi (Moravské)
matka: Františka – nemanželská dcera Marie z rodu Martina Šopucha – domkaře v Nové  Vsi
nevěsta: Žádníková Anna
věk: 26 let
bydliště: č. 9
otec: Cyrill Žádník – domkař v Písku (Moravském)
matka: Alžběta z rodu Jiřího Karlíka – domkaře v Písku
18. 5. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kratochvíl Jan – krejčovský mistr v Uherském Brodě – vdovec
věk: 44 let
bydliště: Uherský Brod č. 183
otec: Martin Kratochvíl – zámečnický mistr v Uherském Brodě
matka: Anna z rodu Václava Kollera – švejčara v Uherském Brodě
nevěsta: Ulbrechtová Johanna
věk: 38 let
bydliště: č. 80
otec: František Ulbrecht – sedlář ve Bzenci
matka: Františka z rodu Vincenta Soviče – mydláře v Uherském Brodě
18. 5. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Zábelka Jan – měšťan ve Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 223
otec: František Zábelka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jakuba Jelínka – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Ručková Maria
věk: 28 let
bydliště: č. 880
otec: Pavel Ručka – domkař ve Bzenci
matka: Klára z rodu Jiřího Sluky – domkaře v Oujezdci (Újezdec v okrese Uherské Hradiště)
24. 5. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ručka Pavel – vojenský dovolenec a domkař ve Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 380
otec: Pavel Ručka – domkař ve Bzenci
matka: Klára z rodu Jiřího Sluky – domkaře v Oujezdci (Újezdec okres Uherské Hradiště)
nevěsta: Gistrová Maria vdova po Janu Gistrovi
věk: 37 let
bydliště: č. 146
otec: František Šebesta – domkař ve Bzenci
matka: Rosalie z rodu Filipa Repíka – měšťana ve Bzenci
24. 5. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Weis Roman Alois Florián – panský úředník ve Bzenci
věk: 38 let
bydliště: č. 17
otec: Jan Weis – revírník na Hruškovském dvoře v Osvětimanech
matka: Nepomucena z rodu Františka Kohlruse z Koryčan
nevěsta: Šimková Maria Emma
věk: 26 let
bydliště: č. 17
otec: † František Šimek – tesařský mistr ve Bzenci
matka: Aloisie rozená Součková ze Bzence (více neznámo)
30. 5. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Gazda Matěj Jan – obuvník ve Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 240
otec: Baltasar Gazda – měšťan ve Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Kuchaře – měšťana ve Bzenci
nevěsta: Luňáková Františka
věk: 29 let
bydliště: č. 107
otec: Jan Luňák – podruh v Bzenci
matka: Thekla z rodu Josefa Kuchaře – domkaře ze Syrovína
30. 5. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Růžica Jan – domkař ve Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 80
otec: Jan Růžica – domkař ve Bzenci
matka: Antonie z rodu Jakuba Hromka – měšťana ve Bzenci
nevěsta: Rychmanová Josefa
věk: 29 let
bydliště: č. 55
otec: Jan Rychman – soustružník ve Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Hataše – měšťana ve Bzenci
14. 6. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Konečný František – vojenský dovolenec a měšťan ve Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 251
otec: Josef Konečný – měšťan ve Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Parduse – podsedníka z Olšovce
nevěsta: Jarošová Kateřina
věk: 26 let
bydliště: č. 103
otec: Filip Jaroš – domkař ve Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Ručky – domkaře ve Bzenci
19. 7. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Junek Jan – domkař ve Bzenci – vdovec
věk: 45 let
bydliště: č. 79
otec: Antonín Junek – domkař ve Bzenci
matka: Brigita z rodu Antonína Pírka – domkaře ve Vracově
nevěsta: Nováková Aloisia
věk: 34 let
bydliště: č. 330
otec: Václav Novák – domkař ve Bzenci
matka: † Františka z rodu Antonína Dobrovského – domkaře ve Bzenci
19. 7. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novák František – pekař ve Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 330
otec: † Václav Novák – domkař ve Bzenci
matka: Františka z rodu Antonína Dobrovského – domkaře ve Bzenci
nevěsta: Michnová Maria vdova po Janu Michnovi
věk: 40 let
bydliště: č. 29
otec: Filip Švrček – domkař v Olšovci
matka: Kateřina z rodu Bernarda Jakše – domkaře ve Bzenci
9. 8. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Mlček Tomáš – podruh ve Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 68
otec: † Josef Mlček – obuvník ve Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Kocůrka – krejčího ve Bzenci
nevěsta: Čagánková Maria
věk: 21 let
bydliště: č. 68
otec: Jan Čagánek – stolař v Jalubí
matka: Aloisie z rodu Josefa Achylese – hrnčíře v Jalubí
24. 8. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Běhůnek Viktor – advokátní sollicitator (úředník v advokátní kanceláři) v Uherském Hradišti
věk: 24 let
bydliště: Uherské Hradiště č. 117
otec: František Běhůnek – c.k. soudní sluha v Uherském Hradišti
matka: Františka z rodu Františka Kroče – domkaře z Rybáren
nevěsta: Růžicová Filoména
věk: 23 let
bydliště: č. 81
otec: † Pavel Růžica – měšťan ve Bzenci
matka: Cecilie z rodu Václava Habáně – podsedníka z Újezdce
14. 9. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Šebesta Josef – měšťan ve Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 269
otec: † Pavel Šebesta – měšťan ve Bzenci
matka: Terezie z rodu Františka Karnufka – měšťana ve Bzenci
nevěsta: Pogodová Anna
věk: 26 let
bydliště: č. 222
otec: † František Pogoda – měšťan ve Bzenci
matka: Johana – dcera nemanželské dcery Mariany z rodu Martina Ventrče – domkaře v Olšovci
15. 9. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kašpárek Antonín – stolář ve Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 39
otec: Antonín Kašpárek – městský sekretář ve Bzenci
matka: Anna rozená Přerovská (více neznámo)
nevěsta: Mikulková Anna – služebná ve Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 214
otec: František Mikulka – hofer v Komné (Komňa)
matka: Mariana z rodu Jakuba Sáse – domkaře v Komné
12. 10. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pospěch Josef – obuvník ve Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 244
otec: † Martin Pospěch – domkař ve Bzenci
matka: Anna z rodu Jana Pečírky – domkaře ve Bzenci
nevěsta: Indruchová Maria Anna
věk: 23 let
bydliště: č. 230
otec: † Josef Indruch – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Ignáta Kůtného – měšťana v Bzenci
9. 11. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hajduch Jan – domkař v Písku (Moravském)
věk: 27 let
bydliště: č. 9
otec: † Bartoloměj Hajduch – domkař v Písku
matka: Mariana z rodu Jakuba Čecha – domkaře ve Bzenci
nevěsta: Bůžková Mariana – služebná ve Bzenci
věk: 29 let
bydliště: Dvůr Vilémův v Bzenci (Háj)
otec: Jan Bůžek – domkař v Domaníně
matka: Mariana z rodu Antonína Poštolky – podsedníka v Těmicích
13. 11. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Havlík Matěj – vojenský dovolenec a havíř z Hubenova (okres Plzeň – sever)
věk: 24 let
bydliště: č. 65
otec: František Havlík – podruh z Hubenova
matka: Anna z rodu Josefa Koče – podruha z Hubenova
nevěsta: Kastingerová Johanna
věk: 27 let
bydliště: č. 53
otec: František Kastinger – stolář v Bzenci
matka: Josefa z rodu Filipa Stavjaného – zedníka ve Bzenci
22. 11. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Grombíř Martin – sloužící pacholek v Olšovci
věk: 26 let
bydliště: č. 25
otec: † Josef Grombíř – podruh z Veselí
matka: Johanna z rodu Valentina Galáře – domkaře ve Veselí
nevěsta: Rudlová Františka
věk: 29 let
bydliště: č. 124
otec: † Matěj Rudl – domkař ve Bzenci
matka: Magdalena z rodu Antonína Nevřivého – měšťana ve Bzenci
23. 11. 1892 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kouba František – národní učitel ve Bzenci
věk: 26 let
bydliště: Národní škola
otec: † František Kouba – nadučitel na národní škole v Lomech u Dačic
matka: Antonie z rodu Jana Povolného – měšťana v Horní Cerekvi
nevěsta: Lukešová Anna
věk: 26 let
bydliště: č. 2
otec: † Vavřinec Lukeš – panský služebník ve Bzenci
matka: Christina z rodu Františka Něměčka – domkaře ve Vracově

 


    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 76-84.