Matrika: manželství 1890

 

27. 1. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vrzal Pavel – podruh v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 170
otec: † Jakub Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Antonie z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Gistrová Františka
věk: 22 let
bydliště: č. 65
otec: † Filip Gistr – podsedník v Olšovci
matka: Mariana z rodu Jana Nováka – domkaře z Olšovce
28. 1. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Nesrsta Ignác – národní učitel v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 138
otec: Ignác Nesrsta – staniční dozorce severní dráhy v Přerově
matka: Františka z rodu Jana Baďury – podsedníka v Napajedlech
nevěsta: Lakosilová Maria
věk: 23 let
bydliště: č. 42
otec: Augustin Lakosil – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Marie – nemanželská dcera Alžběty, dcery Václava Marka – domkaře v Bzenci
3. 2. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Chalupa Karel – c.k. účetní podůstojník u dragounů v Olomouci
věk: 36 let
bydliště: Kasárna v Olomouci
otec: neuveden
matka: Rozálie – nemanželská dcera Anny, dcery Vincence Chalupy – soukeníka ze Vsetína
nevěsta: Schindlerová Rozalia
věk: 19 let
bydliště: č. 87
otec: † Karel Schindler – krejčí v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Jančí – domkaře v Bzenci
4. 2. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kutný Josef – zedník v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 107
otec: † Martin Kutný – domkař v Olšovci
matka: Alžběta z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Súkupová Maria
věk: 22
bydliště: č. 205
otec: František Súkup – podsedník ve Veselí
matka: Anežka z rodu Bartoloměje Benedika – čtvrtníka z Veselí
4. 2. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jaroš František – podruh v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 27
otec: Jiří Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Rozálie z rodu Jana Nováka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Kutná Kateřina
věk: 27 let
bydliště: č. 58
otec: Martin Kutný – domkař v Olšovci
matka: Alžběta z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
5. 2. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ehrlich Karel – stolář v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 301
otec: † Jan Ehrlich – stolář v Bzenci
matka: Rozálie z rodu Pavla Pavlů – rolníka z Velké Lhoty
nevěsta: Gazdová Cecilia
věk: 25 let
bydliště: č. 240
otec: Baltazar Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Kuchaře – měšťana v Bzenci
5. 2. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Mačalík Baltazar – podruh v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 168
otec: Jan Mačalík – čtvrtláník z Ludkovic
matka: Justina z rodu Martina Kostelníka – podsedníka z Pašovic
nevěsta: Ondrášová Kateřina
věk: 33 let
bydliště: č. 476
otec: Jiří Ondráš – domkař z Myjavy
matka: Kateřina Dugácsková /více nelze vypátrati/
poznámka: Nevěsta byla vyznání evangelického, dne 20. 10. 1889 složila vyznání římsko-katolické.
5. 2. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Klučka Josef – měšťan v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 251
otec: † Cyril Klučka – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Parduse – podsedníka z Újezdce
nevěsta: Jakšová Johanna
věk: 20 let
bydliště: č. 216
otec: František Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Františka Vojtěcha – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
15. 4. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Werner František – c. k. strážmistr od 4. švadrony 12. pluku dragounů v Přerově
věk: 33 let
bydliště: Kasárna
otec: Jan Werner – rolník z Waldecku (Zálesí – Javorník)
matka: Matilda z rodu Františka Zappe – výminkáře z Waldecku
nevěsta: Goldmannová Amália
věk: 19 let
bydliště: č. 311
otec: † Antonín Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Josefa Přerovského – řezníka v Bzenci
15. 4. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Klička Josef – hostinský z Bučovic
věk: 47 let
bydliště: č. 206
otec: Leopold Klička – soukenický mistr z Nepomuku
matka: Juliána z rodu Jakuba Mergla – měšťana z Nepomuku
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Weissová Karolina
věk: 30 let
bydliště: č. 17
otec: † Jan Weiss – revírník v Salaši u Velehradu
matka: Johanna Kohlrussová
6. 5. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Gazda Josef – měšťan v Bzenci
věk: 47 let
bydliště: č. 249
otec: Ignác Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Opravila – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Vašíková Josefa
věk: 23 let
bydliště: č. 242
otec: František Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Marie z rodu Josefa Indrucha – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
7. 5. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pospěch Eduard – domkař v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 49
otec: Josef Pospěch – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Antonína Braunera – domkaře v Bzenci
nevěsta: Jurečková Maria
věk: 26 let
bydliště: č. 314
otec: † Jan Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Josefa Kaštalána – měšťana v Bzenci
15. 5. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Růčka Florián – krejčí v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 387
otec: † Pavel Růčka – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Vrzala – domkaře v Bzenci
nevěsta: Braunerová Kateřina
věk: 23 let
bydliště: č. 348
otec: Josef Brauner – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
21. 5. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Dufalík Vilém – zámečník v cukrovaru, bytem v Písku
věk: 33 let
bydliště: č. 405
otec: Antonín Dufalík – pekař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Josefa Hataše – měšťana v Bzenci
nevěsta: Lagová Maria
věk: 21 let
bydliště: č. 93
otec: Antonín Laga – domkař v Písku
matka: Mariana z rodu Konráda Šťastného – domkaře v Písku
19. 8. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Koluch Robert – obchodník v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 77
otec: Jan Koluch – obchodník v Bzenci
matka: Marie z rodu Vavřince Janoštíka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Přerovská Maria
věk: 22 let
bydliště: č. 306
otec: Josef Přerovský – měšťan v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Zimka – kováře z Kunovic
17. 9. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Biča Václav – podruh v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 361
otec: Václav Biča – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci
nevěsta: Gistrová Anna
věk: 24 let
bydliště: č. 65
otec: † Filip Gistr – podsedník v Olšovci
matka: Mariana z rodu Jana Nováka – domkaře v Olšovci
29. 9. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bělík Tomáš – obuvník v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 482
otec: Matouš Bělík – domkař z Vracova
matka: Anna z rodu Bartoloměje Procházky – čtvrtníka z Vracova
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Pečírková Anna
věk: 25 let
bydliště: č. 123
otec: Josef Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Václava Osterézy – domkaře v Bzenci
14. 10. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Poláček Josef – ředitel Zimní hospodářské školy v Bzenci
věk: 45 let
bydliště: č. 53
otec: Josef Poláček – rolník z Kundratic
matka: Marie z rodu Michala Todara – rolníka v Kundraticích
nevěsta: Goldmannová Karolina
věk: 28 let
bydliště: č. 299
otec: Antonín Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Josefa Přerovského – měšťana v Bzenci
15. 10. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vařacha Jan – domkař z Ježova (dle křestního listu Vařecha)
věk: 39 let
bydliště: č. 81
otec: Jan Vařecha – pololáník z Hýsel
matka: Rozina z rodu Tomáše Něničky – čtvrtníka z Kostelce
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Zálešáková Alžběta – služka v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 56
otec: Jan Zálešák – podsedník ze Zarazic
matka: Anna z rodu Tomáše Jocha – podsedníka z Milokoště
11. 11. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Gartner Jan – národní učitel v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 38
otec: Josef Gartner – obuvník v Podolí u Dašic
matka: Marie z rodu Antonína Finda – tesaře v Podolí
nevěsta: Přerovská Maria
věk: 27 let
bydliště: č. 393
otec: František Přerovský – řezník v Bzenci
matka: Paulina z rodu Josefa Engliše – sládka v Kojetíně
12. 11. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ružica Vincenc – měšťan v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 277
otec: † Pavel Ružica – domkař v Bzenci
matka: Cecilie z rodu Václava Habáně – podsedníka z Újezdce
nevěsta: Valštýnová Maria
věk: 26 let
bydliště: č. 169
otec: Josef Valštýn – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jana Orlického – domkaře v Bzenci
12. 11. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Píštěk Štěpán – panský bednář v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 17
otec: Štěpán Píštěk – domkař v Syrovíně
matka: Mariana z rodu Ondřeje Matěje – domkaře v Syrovíně
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Vozgová Maria
věk: 18 let
bydliště: č. 1
otec: † František Vozga – podruh v Bzenci
matka: Mariana z rodu Matouše Tvarůžka – měšťana v Bzenci
16. 11. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pumperlík Jan – kartáčník v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 385
otec: Josef Pumperlík – nádeník z Holešova
matka: Františka z rodu Jana Skřička – nádeníka z Holešova
nevěsta: Čermáková Františka
věk: 26 let
bydliště: č. 46
otec: Jakub Čermák – obuvník v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Tomáše Hrbáčka – domkaře v Bzenci
18. 11. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Repík Antonín – obchodník v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 344
otec: Cyril Repík – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Flessnera – domkaře v Bzenci
nevěsta: Adamcová Josefa
věk: 23 let
bydliště: č. 342
otec: František Adamec – měšťan v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Jakuba Kutného – měšťana v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
23. 11. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vymazal Jan – podruh v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 328
otec: František Vymazal – domkař z Jankovic
matka: Františka z rodu Jana Sendla – domkaře z Jankovic
nevěsta: Sedláčková Maria
věk: 26 let
bydliště: č. 120
otec: † Jan Sedláček – zedník v Bzenci
matka: Josefa z rodu Antonína Matouška – domkaře v Bzenci
24. 11. 1890 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Čapka František – krejčí v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 98
otec: neuveden
matka: Mariana z rodu Antonína Čapky – domkaře v Bzenci a jeho manželky Františky z rodu Mikuláše Kutného – domkaře z Olšovce.
nevěsta: Adamčíková Maria
věk: 25 let
bydliště: č. 389
otec: Josef Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Martina Kutného – měšťana v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 52-59.