Matrika: manželství 1889

 

12. 2. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Forman František
věk: 27 let
bydliště: č. 68
otec: František Forman – domkař v Moravanech
matka: Lucie z rodu Josefa Plžka – podruha z Hýsel
nevěsta: Otavová Barbora
věk: 23 let
bydliště: č. 426
otec: Tomáš Otava – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Somra – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
13. 2. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pavel Michalík – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 107
otec: František Michalík – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Antonína Marčíka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Huberová Filuména
věk: 23 let
bydliště: č. 337
otec: Martin Huber – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Jakuba Jakše – domkaře v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
26. 2. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ručka Jan – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 334
otec: Jan Ručka – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Františka Zábelky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Jurečková Josefa
věk: 25 let
bydliště: č. 7
otec: Jan Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Matěje Brázdy – měšťana v Bzenci
4. 3. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Študent Tomáš – měšťan v Bzenci
věk: 32 let
bydliště: č. 207
otec: Pavel Študent – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Ignáce Ventrče – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Masopustová Mariana
věk: 23 let
bydliště: č. 164
otec: Karel Masopust – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jakuba Jakše – domkaře v Bzenci
21. 5. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Zálešák Josef – strojvedoucí na státní dráze ve Veselí
věk: 25 let
bydliště: Vilémov neb Háj u Bzence
otec: Jiří Zálešák – domkař v Písku
matka: Mariana z rodu Josefa Svobody – domkaře v Písku
nevěsta: Scherová Josefa
věk: 24 let
bydliště: Panský dvůr Vilémov neb Háj u Bzence
otec: Jan Scher – šafář ve Vilémově neb Háji ve Bzenci
matka: Františka z rodu Petra Kurky – mydláře v Trhových Svinech
4. 6. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kuchař František – domkař v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 466
otec: Josef Kuchař – domkař v Olšovci
matka: Mariana z rodu Bernarda Jakše – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Gazdová Františka
věk: 31 let
bydliště: č. 240
otec: Baltazar Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Kuchaře – měšťana v Bzenci
5. 6. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bartoník Antonín – podruh v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: Sušírna na kůže bez čísla
otec: † Jakub Bartoník – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Václava Heringa – domkaře v Bzenci
nevěsta: Košíková Alžběta
věk: 24 let
bydliště: č. 5
otec: Jiří Košík – obecní pastýř v Louce
matka: Kateřina z rodu Jiřího Mrázka – domkaře z Tvarožné Lhoty
17. 6. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bažant Jan – soudní vykonavatel u c. k. státního nadvládnictví v Olomouci
věk: 57 let
bydliště: č. 235
otec: Václav Bažant – tkadlec na Hřensku
matka: Barbora z rodu Josefa Braňovského – chalupníka ze Sejkořic
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Kastingerová Eleonora
věk: 29 let
bydliště: č. 77
otec: † Fabián Kastinger – stolář v Bzenci
matka: Tekla z rodu Františka Kolucha – obuvníka v Bzenci
18. 6. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Očka Jan – domkař v Bzenci
věk: 67 let
bydliště: č. 71
otec: Václav Očka – obuvník ze Strážnice
matka: Rozálie z rodu Filipa Tenglera – tkalce ze Strážnice
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Ottová Mariana
věk: 64 let
bydliště: č. 19
otec: Augustin Eimuth – obuvník z Dřevohostic
matka: Petronilla z rodu Štinpána – podruha z Dřevohostic /jméno Štinpána je neznámo/
poznámka: Vdova po Janu Ottovi – domkaři v Bzenci.
18. 6. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Press Antonín – strážník při státní dráze ve Veselí
věk: 26 let
bydliště: č. 230
otec: Ondřej Press – obuvník a domkař ve Vracově
matka: Františka z rodu Josefa Bělíka – domkaře z Vracova
nevěsta: Flessnerová Apollonia
věk: 26 let
bydliště: č. 113
otec: Josef Flessner – domkař v Bzenci
matka: Matilda z rodu Jana Studničky – domkaře v Písku
7. 7. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ruth František – listonoš při c.k. poště (dříve obuvník) v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 51
otec: neuveden
matka: Anna z rodu Jana Rutha – domkaře z Příluk a jeho manželky Anny z rodu N. Velikovského z Příluk
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Píšťková Ludmila – služka v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 87
otec: František Píštěk – domkař v Temnicích (Těmice)
matka: Františka z rodu Anny Pavlíčkové z Temnic
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
30. 7. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ulbrecht Edmund – sedlář a natírač v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 80
otec: František Ulbrecht – sedlář v Bzenci
matka: Františka z rodu Vincence Soviče – mydláře z Uherského Brodu
nevěsta: Přerovská Amália
věk: 29 let
bydliště: č. 393
otec: František Přerovský – řezník v Bzenci
matka: Paulina z rodu Josefa Engliše – sládka z Kojetína
12. 8. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Němec Vincenc – stolář v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 407
otec: neuveden
matka: Terezie Němcová
nevěsta: Šalomounová Barbora
věk: 30 let
bydliště: č. 123
otec: † Karel Šalomoun – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Barbora z rodu Václava Šebesty – domkaře v Bzenci
18. 8. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Flessner František – domkař v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 14
otec: † Alexandr Flessner – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Valentina Sekánka – podsedníka z Olšovce
nevěsta: Sekánková Josefa
věk: 20 let
bydliště: č. 154
otec: Václav Sekánek – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Bunže – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
10. 9. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hušek Antonín – obchodník v Bzenci
věk: 49 let
bydliště: č. 84
otec: Josef Hušek – chalupník v Jirkově
matka: Anna z rodu Josefa Havlíka – chalupníka z Jirkova
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Sásová Barbora
věk: 23 let
bydliště: č. 440
otec: Josef Sás – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Josefa Klučky – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
25. 9. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Michalík Jan – domkař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 130
otec: Karel Michalík – podruh v Bzenci
matka: Anna z rodu Václava Biče – podruha v Bzenci
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Kuchařová Maria
věk: 33 let
bydliště: č. 59
otec: Josef Kuchař – domkař v Olšovci
matka: Mariana z rodu Bernarda Jakše – domkaře v Bzenci
23. 10. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Raab Alois – c. k. poštovní a telegrafní výpravčí v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 80
otec: František Raab – soustružník z Telče
matka: Terezie z rodu Jana Wagnera – koželuha z Telče
nevěsta: Koluchová Maria
věk: 23 let
bydliště: č. 82
otec: Václav Koluch – měšťan a obuvník v Bzenci
matka: Marie z rodu Martina Marečka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
5. 11. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Dufalík Karel – bednář v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 504
otec: Antonín Dufalík – pekař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Josefa Hataše – hotaře v Bzenci
nevěsta: Demasý Julia
věk: 28 let
bydliště: č. 347
otec: Jan Demasý – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Goldmanna – stoláře v Bzenci
17. 11. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vrzal Josef – řezník v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 105
otec: Vincenc Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Viktorie z rodu Jana Kutného – domkaře v Bzenci
nevěsta: Šuchmová Františka
věk: 27 let
bydliště: č. 1
otec: Šimon Šuchma – zedník ze Záhorovic
matka: Marie /více neznámo/
poznámka: Narozena v Pešti, příslušná do Záhorovic.
20. 11. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Urbánek Jan – tesař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 448
otec: Jan Urbánek – podruh z Uhřic
matka: Anna z rodu Jakuba Malíka – podruha z Lobodic
nevěsta: Říkovská Petronilla
věk: 30 let
bydliště: č. 148
otec: Antonín Říkovský – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Matouše Jurečky – domkaře v Bzenci
20. 11. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Švrček Jan – tesař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 64
otec: Josef Švrček – domkař v Raškovicích
matka: Anna z rodu Františka Šostého – domkaře ze Lhot
nevěsta: Varadinková Filumena
věk: 18 let
bydliště: č. 168
otec: František Varadinek – podruh v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Filipa Goliáše – domkaře v Bzenci
25. 11. 1889 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Goliáš František – měšťan v Bzenci
věk: 52 let
bydliště: č. 258
otec: Josef Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Františka Žižíka – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Gorošová Mariana – služka v Bzenci
věk: 46 let
bydliště: č. 115
otec: neuveden
matka: Alžběta z rodu Tomáše Goroše – půlčtvrtníka ze Suchova a jeho manželky Anny z rodu Januše /více neznámo/

 


    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 45-51.