Matrika: manželství 1887

 

9. 1. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ventrča František – podruh v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 208
otec: Matěj Ventrča – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Ondřeje Tvarůžka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Cénková Františka – služka v Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 66
otec: Antonín Cének – domkař v Křižanovicích
matka: Kateřina z rodu Matěje Červinky – domkaře z Křižanovic
18. 1. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Student František – podruh v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 407
otec: František Student – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Šebestiána Zapletala – domkaře v Olšovci
nevěsta: Salomonová Karolina
věk: 23 let
bydliště: č. 180
otec: † Karel Salomon – obuvník v Bzenci
matka: Barbora z rodu Václava Šebesty – domkaře v Bzenci
25. 1. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pořt Ignác – obuvník v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 310
otec: Ignác Pořt – obuvník v Bzenci
matka: Anna z rodu Jana Rutha – domkaře v Přílukách
nevěsta: Goldmannová Františka
věk: 28 let
bydliště: č. 120
otec: Antonín Goldmann – krejčí v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Filipa Mikulíka – měšťana v Bzenci
8. 2. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Brlka Vavřinec – obuvník ve Vracově
věk: 33 let
bydliště: č. 481
otec: František Brlka – čtvrtník z Vracova
matka: Mariana z rodu Jana Goliáše – čtvrtníka ve Bzenci
nevěsta: Strážnická Terezia
věk: 33 let
bydliště: č. 282
otec: Jan Strážnický – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Josefa Brhela – měšťana v Bzenci
8. 2. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Šalomoun František – obuvník v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 123
otec: Karel Šalomoun – obuvník v Bzenci
matka: Barbora z rodu Václava Šebesty – domkaře ve Bzenci
nevěsta: Režňáková Kateřina
věk: 21 let
bydliště: č. 49
otec: Tomáš Režňák – hospodský v Nové Lhotě (u Strážnice)
matka: Barbora z rodu Martina Junase – podsedníka z Nových Lhotek (Nová Lhota u Strážnice)
8. 2. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Holomek Bartoloměj – zednický polír ve Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 709
otec: † Bartoloměj Holomek – podsedník z Napajedel
matka: Anna z rodu Josefa Tomaštíka – domkaře z Klobouk
nevěsta: Goldmanová Klementina
věk: 21 let
bydliště: č. 311
otec: † Antonín Goldman – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Josefa Přerovského – řezníka v Bzenci
9. 2. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Lakosil Augustin – krejčí v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 42
otec: Augustin Lakosil – krejčí a domkař v Bzenci
matka: Mariana – nemanželská dcera Alžběty z rodu Václava Marka – domkáře ve Bzenci
nevěsta: Pechová Anna
věk: 25 let
bydliště: č. 432
otec: Josef Pech – bednář v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Pecha – hrnčíře v Bzenci
15. 2. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pogoda Pavel – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 222
otec: † František Pogoda – měšťan v Bzenci
matka: Johanna – nemanželská dcera Mariany z rodu Martina Ventrče – domkáře v Olšovci
nevěsta: Sůčková Rozálie
věk: 21 let
bydliště: č. 260
otec: Vincenc Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
15. 2. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rachvala Antonín – měšťan v Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 203
otec: František Rachvala – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Sůčková Josefa
věk: 26 let
bydliště: č. 267
otec: František Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Kováče – měšťana v Bzenci
16. 2. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Frankoni Arnošt – hodinář v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 182
otec: neuveden
matka: Julie Frankoni – pradlena v Hradci Králové z rodu Jana Frankoniho – měšťana a hostinského v Hradci Králové a Marie rodem Vašákové z Fichtenwaldu (okr. Bydžov)
nevěsta: Bohůšková Marie
věk: 26 let
bydliště: č. 86
otec: František Bohůšek – krejčí v Bzenci
matka: Vilemína z rodu Augustina Absolona – bednáře v Bzenci
21. 2. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Horák Jan – sedlář a vdovec v Bzenci
věk: 54 let
bydliště: č. 337
otec: Josef Horák – chalupník ze Zámostí (okres Nymburk)
matka: Anna z rodu Josefa Skuhry ze Staré Hasiny (okres Nymburk)
nevěsta: Žižíková Anna
věk: 47 let
bydliště: č. 399
otec: Jan Jahoda – čtvrtník z Rudic (okr. Blansko)
matka: Kateřina z rodu Vavřince Flacha – domkaře z Rudic
poznámka: Vdova po Františku Žižíkovi.
10. 5. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Tvarůžek Matůš – domkař a vdovec v Bzenci
věk: 56 let
bydliště: č. 110
otec: Ondřej Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jiřího Jaroše – domkaře ve Bzenci
nevěsta: Brázdová Kateřina
věk: 43 let
bydliště: č. 283
otec: Martin Brázda – měšťan ve Bzenci
matka: Anna z rodu Pavla Richmacha – podsedníka z Olšovce
30. 8. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rybář František – barvíř a vdovec v Strážnici
věk: 33 let
bydliště: č. 631
otec: František Rybář – stolář v Příboře
matka: Františka z rodu Karla Turka – soukeníka v Příboře
nevěsta: Šikutová Františka
věk: 31 let
bydliště: č. 81
otec: † Antonín Šikut – revírník v Písku, bydlící v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Malovaného – purkrabí (správce zámku) z Napajedel
13. 9. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rachvala Pavel – domkař a vdovec v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 89
otec: František Rachvala – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Fabiána Konečného – měšťana v Bzenci
nevěsta: Jurniklová Františka
věk: 21 let
bydliště: č. 390
otec: † František Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Antonína Čapka – domkaře v Bzenci
18. 9. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Josef Oráč – podruh v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 26
otec: Josef Oráč – podruh v Domaníně
matka: Josefa z rodu Jana Klobásky – domkaře v Domaníně
nevěsta: Růčková Veronika
věk: 22 let
bydliště: č. 175
otec: neuveden
matka: Mariana – nemanželská dcera Alžběty z rodu Baltazara Růčky – domkaře v Bzenci
12. 9. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Somer František – měšťan a vdovec v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 224
otec: Štěpán Somer – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
nevěsta: Orlická Josefa
věk: 26 let
bydliště: č. 253
otec: Jakub Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Rozálie z rodu Josefa Škody – domkaře v Bzenci
26. 10. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Veit Josef – panský sklepmistr v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 17
otec: Řehoř Veit – půlláník ve Velkém Inzersdorfu (Gross Inzersdorf, Dolní Rakousko)
matka: Marie Anna z rodu Antonína Wintera – půlláníka ve Velkém Inzersdorfu
nevěsta: Kašpárková Eleonora
věk: 27 let
bydliště: č. 307
otec: Antonín Kašpárek – městský tajemník v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Přerovského – řezníka v Bzenci
9. 11. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vrba Josef – vojenský dovolenec a obyvatel v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 19
otec: František Vrba – čtvrtník ze Šánova (Šanov u Slavičína)
matka: Anna z rodu Františka Jambora – domkaře ze Šánova
nevěsta: Janoušková Maria
věk: 23 let
bydliště: č. 185
otec: † Jakub Hering – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Tomáše Hrbáčka – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdova po Štěpánu Janouškovi.
20. 11. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Press Josef – pekař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 339
otec: Antonín Press – obuvník v Bzenci
matka: Juliana z rodu Tomáše Leicnera – krejčího v Bzenci
nevěsta: Ivanová Kateřina – vdova po Josefu Ivanovi
věk: 36 let
bydliště: č. 146
otec: Ignác Lhota – zedník ze Zámostí (dnes součást Hluboké nad Vltavou)
matka: Rozálie z rodu Jakuba Kříže – chalupníka v Lomci (okr. České Budějovice)
23. 11. 1887 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Förster Ferdinand – obuvník v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 188
otec: Julius Förster – havíř v Hovoranech
matka: Mariana z rodu Františka Kocmana – havíře z Hovoran
nevěsta: Tvarůžková Emilia
věk: 25 let
bydliště: č. 37
otec: Antonín Tvarůžek – obuvník v Bzenci
matka: Judita z rodu Františka Uhra – obuvníka z Mistelbachu (Dolní Rakousko)
poznámka: Narozena ve Vídni dne 28. 12. 1862.

 


    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 34-39.