Matrika: manželství 1885

3. 2. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Goliáš František – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 70
otec: Pavel Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Teresie z rodu Jiřího Richmana – měšťana v Bzenci
nevěsta: Jurečková Mariana
věk: 21 let
bydliště: č. 13
otec: † Matúš (Matouš) Jurečka – podsedník v Olšovci
matka: Josefa z rodu Františka Tvarůžka – měšťana v Bzenci
11. 2. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kovalčík (Kowlaczyk) Šimon – obuvník v Olšovci
věk 24 let
bydliště: č. 3
otec: Jan Kovalčík – rolník v Kryvči (Krywcza) u Přemyšlu v Haliči (Polsko)
matka: Marie z rodu Antonína Kice – rolníka v Kryvči
nevěsta: Repíková Mariana
věk: 17 let
bydliště: č. 7
otec: František Repík – domkař v Olšovci
matka: Johana z rodu Ignáce Komoně – domkaře v Písku (Moravském)
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
11. 2. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Strnad Jakub – knihař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 315
otec: Jakub Strnad – knihař v Bzenci
matka: Františka z rodu Martina Brázdy – měšťana v Bzenci
nevěsta: Karnufková Alžběta
věk: 24 let
bydliště: č. 12
otec: František Karnufek – obuvník ve Vracově – bydlící ve Bzenci
matka: Alžběta z rodu Josefa Bohatého – čtvrtníka ve Vracově
20. 4. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Daněk Jiří – zednický mistr v Bzenci
věk: 50 let
bydliště: č. 40
otec: Blažej Daněk – domkař a pokrývač z Žeravic
matka: Apollonie z rodu Tomáše Nováka – domkaře v Biskupicích
nevěsta: Hvožďová Paulina
věk: 36 let
bydliště: č. 119
otec: František Hvožďa – podsedník z Tupes
matka: Františka z rodu Štěpána Zlámalíka – podsedníka z Boršic
5. 5. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novák Tomáš – domkař v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 4
otec: Jan Novák – domkař v OlšovciJan Novák – domkař v Olšovci
matka: Kateřina z rodu Jiřího Šebesty – domkaře v Olšovci
nevěsta: Hertlová Františka – vdova po Františku Hertlovi
věk: 24 let
bydliště: č. 89
otec: Jan Otava – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Františka Vrzala – domkaře v Bzenci
6. 5. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jurečka František – měšťan ve Bzenci
věk: 39 let
bydliště: č. 236
otec: Filip Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Josefa Študenta – měšťana ve Bzenci
nevěsta: Ružicová Johana
věk: 26 let
bydliště: č. 266
otec: † Filip Ružica – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci
17. 5. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Goclon Josef – vysloužilý závodčí od 13. c. a k. pluku ulánů, obyvatel v Bzenci
věk: 36 let
bydliště: kasárna
otec: Josef Goclon – měšťan v Sokołówě (Małopolski) – okr. Kolbuszowa v Haliči (Polsko)
matka: Anna z rodu Františka Muzgaye – z Sokołówa
nevěsta: Koláčková Apollonia
věk: 17 let
bydliště: č. 32
otec: † Adalbert Koláček – hodinář v Hodoníně
matka: Leopoldina z rodu Vincence Šťastného – krejčího v Hodoníně
1. 7. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Brázda Cyril – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 464
otec: † Jan Brázda – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Christiana Sučka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Nevřivá Františka – vdova po Matuši Nevřivém
věk: 45 let
bydliště: č. 61
otec: Jan Kurečka – domkař v Olšovci
matka: Jenovefa z rodu Jakuba Pogody – domkaře v Olšovci
7. 7. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jaroš František – zedník v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 180
otec: Fabián Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Růčky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Raiskupová Antonie
věk: 23 let
bydliště: č. 249
otec: † Josef Raiskup – bednář z Vracova
matka: Terezie z rodu Baltazara Gaznárka – podsedníka z Vracova
21. 7. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Běhavka František – podruh v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 5
otec: František Běhavka – podruh v Uherském Ostrohu
matka: Terezie z rodu Jakuba Plháka – půlčtvrtníka z Tasova
nevěsta: Vrzalová Mariana
věk: 26 let
bydliště: č. 179
otec: Martin Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Václava Slavíka – měšťana v Bzenci
22. 7. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vávra František – obuvník a vdovec v Strážnici
věk: 33 let
bydliště: č. 661
otec: Antonín Vávra – stolář v Strážnici
matka: Rozálie z rodu Josefa Baňaře – krejčího v Strážnici
nevěsta: Běhalová Anna
věk: 26 let
bydliště: č. 385
otec: † František Běhal – podruh v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Jana Ulbrechta – sládka ze Svatobořic
5. 8. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Žďára František – kupecký pomocník v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 239
otec: František Žďára – chalupník na Desné (Litomyšl)
matka: Anna z rodu Josefa Lněničky – chalupníka na Desné
nevěsta: Assmanová Anna
věk: 21 let
bydliště: č. 56
otec: František Assman – c. a k. respicient (dozorce) finanční stráže na odpočinku a kupec v Bzenci
matka: Marie z rodu Adalberta Jentschkeho – c. a k. respicienta finanční stráže v Uherském Ostrohu
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
19. 8. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Trnáček (Trňáček) Vincenc – domkař v Kyjově
věk: 24 let
bydliště:  č. 171
otec: Martin Trnáček (Trňáček) – předměšťan v Kyjově
matka: Petronilla z rodu Matouše Plachého – domkaře z Boršova
nevěsta: Sekánková Maria
věk: 27 let
bydliště: č. 149
otec: † Jakub Sekánek – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Františka Mrvy – domkaře v Bzenci
2. 9. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Holek František – zedník a vdovec ve Veselí
věk: 41 let
bydliště: č. 336
otec: Antonín Holek – čtvrtník ve Veselí
matka: Anna z rodu Antonína Komoně – domkaře ve Veselí
nevěsta: Kocůrková Františka – vdova po Augustinu Kocůrkovi
věk: 55 let
bydliště: č. 34
otec: Josef Kučera – podsedník v Hostějově
matka: Rozina z rodu Jiřího Střížíka – podruha z Hostějova
22. 9. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Samohýl Martin – obuvník v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 241
otec: Martin Samohýl – domkař v Malenovicích (Zlín)
matka: Josefa z rodu Františka Slovenčíka – domkaře v Malenovicích
nevěsta: Masopustová Tekla
věk: 23 let
bydliště: č. 59
otec: † Matouš Masopust – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Karla Gistra – domkaře v Bzenci
23. 9. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Brázda Josef – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 215
otec: Tomáš Brázda – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Pavla Jurečky – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého syna svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Slavíková Rozália
věk: 24 let
bydliště: č. 227
otec: Václav Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Juliana z rodu Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci
11. 10. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jelínek Jan – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 313
otec: Vincenc Jelínek – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Jurečky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Jurečková Barbora
věk: 25 let
bydliště: č. 314
otec: † Jan Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Josefa Kaštalána – měšťana v Bzenci
25. 10. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ružica Jan – měšťan v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 266
otec: Filip Ružica – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Jurečková Apollonia
věk: 23 let
bydliště: č. 236
otec: Filip Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Apollonia z rodu Pavla Kučery – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé dcery svoluje k tomuto sňatku.
4. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pecuch Antonín – zámečník v cukrovaru v Břeclavě
věk: 22 let
bydliště: č. 50
otec: Silvestr Pecuch – pololáník v Podivíně
matka: Františka z rodu Fabiána Macha – hostinského v Hrubých Šťárvicích (dnes Starovice okr. Břeclav)
nevěsta: Procházková Josefa
věk: 22 let
bydliště: č. 48
otec: Šebestián Procházka – domkař v Bzenci
matka: Terezie z rodu Josefa Brňáka – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé dcery svoluje k tomuto sňatku.
25. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hanák Josef – tesař z Temnic (Těmice)
věk: 24 let
bydliště: č. 85
otec: Mouřic Hanák – krejčí a domkař v Temnicích
matka: † Barbora z rodu Jana Sichry – domkaře ze Žďárné (u Boskovic)
nevěsta: Bunžová Alžběta
věk: 26 let
bydliště: č. 354
otec: Pavel Bunža – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Nevřivého – domkaře v Bzenci

    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 20-25.