Matrika: manželství 1884

16. 1. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Klučka Filip – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 353
otec: Josef Klučka – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Brázdová Uršula
věk: 24 let
bydliště: č. 287
otec: František Brázda – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Ventrče – podruha v Bzenci
22. 1. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Höhn Tomáš – vdovec a domkař v Bzenci
věk 32 let
bydliště: č. 130
otec: Augustin Höhn – zednický polír v Bzenci
matka: Mariana z rodu Tomáše Jandáska – zednického mistra z Žeravic
nevěsta: Höhnová (roz. Adamčíková) Anna – vdova po Martinu Höhnovi, zedníku v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 369
otec: Matouš Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Veronika z rodu Matěje Šebesty – domkaře v Bzenci
poznámka: Dispens od překážky I. stupně švakrovství.
23. 1. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Sůček František – podruh v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 354
otec: Josef Sůček – domkař v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Poláška – domkaře ze Syrovína
nevěsta: Šantavá Alžběta
věk: 33 let
bydliště: č. 25
otec: Josef Šantavý – půlčtvrtník z Kozojídek
matka: Mariana z rodu Theofila Matyáše – domkaře ze Znorov
23 . 1. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Slavík Josef – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 281
otec: Jan Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Augustina Tvarůžka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Bičová Mariana
věk: 20 let
bydliště: č. 333
otec: Jana Bič – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Brňáka – bednáře v Bzenci
29. 1. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Suček Josef – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 260
otec: Suček Vincenc – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
nevěsta: Novotná Teresia
věk: 22 let
bydliště: č. 345
otec: Ignat Novotný – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Josefa Urbana – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
3. 2. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Osterezý Pavel – domkař a vdovec v Bzenci
věk: 39 let
bydliště: č. 183
otec: † Jan Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Ant. Varadinka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Tvarůžková (roz. Kutná) Anna – vdova po Františku Tvarůžkovi, domkaři v Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 381
otec: Martin Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Vavř. Gistra – podsedníka z Olšovce
6. 2. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hertl František – domkař v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 153
otec: † Martin Hertl – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Šebesty – domkaře v Bzenci
nevěsta: Otavová Františka
věk: 23 let
bydliště: č. 89
otec: † Jan Otava – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Františka Vrzala – domkaře v Bzenci
6. 2. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kučera Ignác – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 233
otec: Matěj Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Matěje Rachvaly – měšťana v Bzenci
nevěsta: Slavíková Kateřina
věk: 23 let
bydliště: č. 268
otec: František Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Karla Opravila – domkaře v Olšovci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
6. 2. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Gistr Martin – domkař v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 464
otec: † František Gistr – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Blateckého – domkaře z Olšovce
nevěsta: Jeníčková Františka
věk: 22 let
bydliště: č. 355
otec: František Jeníček – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Šimona Zelinky – domkaře v Bzenci
12. 2. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vašík František – měšťan v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 340
otec: † Josef Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Pavla Tvarůžka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Brázdová Barbora
věk: 26 let
bydliště: č. 215
otec: Tomáš Brázda – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Pavla Jurečky – měšťana v Bzenci
12. 2. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hengenius Ludvík – krejčí v Hernalsu u Vídně
věk: 29 let
bydliště: č. 6
otec: Karel Hengenius – krejčí v Miroticích
matka: Josefa z rodu Josefa Peroutky – zedníka v Miroticích
nevěsta: Felmayerová Anežka
věk: 24 let
bydliště: č. 41
otec: František Felmayer – bednář v Bzenci
matka: Barbora z rodu Martina Zimka – rolníka v Kunovicích
13. 2. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Terk Jan – telegrafista na stanici v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: železniční stanice
otec: Antonín Terk – sluha při kanceláři u severní dráhy na stanici v Hulíně
matka: Františka z rodu Floriána Prügera – provaznického mistra v Hulíně
nevěsta: Skálová Maria
věk: 30 let
bydliště: č. 73
otec: Josef Skála – hostinský v Bzenci (dříve v Kroměříži)
matka: Anna z rodu Jana Jurného – lékaře v Bánově
18. 2. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Plevák Antonín – obuvník a vdovec v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 448
otec: Tomáš Plevák – domkař z Polešovic
matka: Johanna z rodu Františka Josefíka – podsedníka z Polešovic
nevěsta: Růčková (roz. Sůčková) Kateřina – vdova po Josefu Růčkovi – domkaři v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 172
otec: Vinc. Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
20. 2. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jakša Jan – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 219
otec: František Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Slavíková Josefa
věk: 28 let
bydliště: č. 227
otec: Václav Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Juliana z rodu Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci
29. 4. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kumpán František – vdovec a kominický mistr v Bzenci
věk: 45 let
bydliště: č. 11
otec: Josef Kumpán – domkař v Rvačově
matka: Magdaléna z rodu Jana Kopeckého – rolníka z Rvačova
nevěsta: Goldmannová (roz. Ježková) Aloisia – vdova po Tom. Goldmannovi, měšťanu a zámečníkovi v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 65
otec: Ant. Ježek – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Ulbrechta – měšťana z Bzence
7. 5. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Sommer Filip – domkař v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 388
otec: † Antonín Sommer – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Filipa Jakše – měšťana v Bzenci
nevěsta: Hrušťáková Leopoldina
věk: 25 let
bydliště: č. 11
otec: Vincenc Hrušťák – domkař z Medlovic
matka: Barbora z rodu Josefa Škodíka – domkaře z Medlovic
7. 5. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Nevřivý Ignác – podruh v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 369
otec: Matěj Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Terezie – nemanželská dcera Josefy – z rodu Rasin ze Bzence
nevěsta: Adamčíková Antonia
věk: 20 let
bydliště: č. 111
otec: Matouš Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Veronika z rodu Matěje Šebesty – domkaře v Bzenci
7. 5. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Janoušek Štěpán – čtvrtláník z Těmic
věk: 26 let
bydliště: č. 10
otec: František Janůšek – čtvrtník z Těmic
matka: Josefa z rodu Martina Janůška – půlláníka z Těmic
nevěsta: Heringová Maria
věk: 20 let
bydliště: č. 185
otec: † Jakub Hering – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Tomáše Hrbáčka – domkaře v Bzenci
14. 5. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novák Filip – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 252
otec: Matěj Novák – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Josefa Kaštalána – měšťana v Bzenci
nevěsta: Nováková Anna
věk: 19 let
bydliště: č. 18
otec: Josef Novák – podsedník v Olšovci
matka: Apollonie z rodu Matouše Kováče – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
22. 5. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jeřábek Petr – zámečník ve sladovně v Hodoníně
věk: 25 let
bydliště: č. 344
otec: Jan Jeřábek – zedník v Hodoníně
matka: Kateřina z rodu Josefa Kalného – provizorního dělníka v tabákové továrně v Hodoníně
nevěsta: Vrzalová Tekla
věk: 24 let
bydliště: č. 105
otec: Vincenc Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Viktorie z rodu Jana Kutného  – domkaře v Bzenci
27. 5. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novák František – pekař a vdovec v Uherském Ostrohu
věk: 33 let
bydliště: č. 71
otec: Josef Novák – domkař v Holešově
matka: Marie z rodu Josefa Konečného – domkaře v Tučapech
nevěsta: Schneiderová Barbora
věk: 42 let
bydliště: č. 82
otec: František Schneider – hospodský v Kyjově
matka: Barbora z rodu Jana Veselého – řezníka v Bzenci
poznámka: Narozena 26. 11. 1841 v Kyjově.
2. 6. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Strážnický Jan – podruh v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 282
otec: Jan Strážnický – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Josefa Brhela – měšťana v Bzenci
nevěsta: Rudlová Františka
věk: 26 let
bydliště: č. 235
otec: † Josef Rudl – domkař v Bzenci
matka: Genovefa z rodu Václava Sommera – domkaře z Olšovce
5. 6. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jaroš Filip – domkař a vdovec v Bzenci
věk: 54 let
bydliště: č. 107
otec: Jan Jaroš – podruh v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Mikulaše Kutného – domkaře v Olšovci
nevěsta: Jurniklová (roz. Pogodová) Alžběta – vdova po Jos. Jurniklovi, domkaři v Bzenci
věk: 51 let
bydliště: č. 187
otec: František Pogoda – měšťan v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Blatkových z Petrova
6. 7. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Přerovský Jan – pekař a vdovec v Bzenci
věk: 44 let
bydliště: č. 467
otec: Antonín Přerovský – řezník v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Biče – měšťana v Bzenci
nevěsta: Mikulčíková Antonia
věk: 32 let
bydliště: č. 165
otec: Jiří Mikulčík – domkař v Bzenci (dříve ovčák ve Vracově)
matka: Mariana z rodu Prokopcových z Jablouna (v Čechách)
9. 7. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hostecký Michal – pekař a obchodník v Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 312
otec: neuveden
matka: Nemanželský syn Johanny – vdovy po Václavu Pelikánovi a po Václavu Linhartovi, soudci na odpočinku a domkaři z Buchlovic, dcery Jana Hosteckého – vrátného v domě arcivévody Karla v Praze
nevěsta: Vašinová Aloisia (roz. Veselovská) – vdova po Václavu Vašinovi, obchodníku a hrnčíři v Bzenci
věk: 42 let
bydliště: č. 196
otec: Jan Veselovský – domkař z Nového Hradce v Čechách
matka: Anna Šimková z Nového Hradce
8. 9. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Staník Matěj – obuvník v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 125
otec: Vincenc Staník – obuvnický tovaryš v Bzenci
matka: Mariana z rodu Augustina Kučery – domkaře v Bzenci
nevěsta: Vanharová Maria
věk: 25 let
bydliště: č. 20
otec: Jan Vanhara – domkař v Bzenci
matka: Tekla z rodu Ant. Přerovského – řezníka v Bzenci
9. 9. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kurdiovský Josef – stolář v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 52 – židovská obec
otec: Jan Kurdiovský – krejčí z Klobouk
matka: Veronika z rodu Jos. Roznose z Klobouk
nevěsta: Skalíková Viktoria
věk: 26 let
bydliště: č. 9
otec: Jan Skalík – podruh v Písku (Moravském)
matka: Mariana z rodu Ondřeje Machálka – domkaře z Uherského Ostrohu
11. 10. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ružica František – podruh v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 266
otec: Filip Ružica – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Jos. Tvarůžka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Pressová Terezia
věk: 23 let
bydliště: č. 230
otec: Ondřej Press – obuvník z Vracova
matka: Františka z rodu Josefa Bílka – domkaře z Vracova
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
19. 10. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Tesařík Martin – podruh v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 80 (nádraží)
otec: Martin Tesařík – hlídač při severní dráze v Bzenci
matka: Kristina z rodu Františka Goliáše – domkaře v Bzenci
nevěsta: Křelková Amália
věk: 21 let
bydliště: č. 398
otec: Jan Křelka – obuvník a domkař v Bzenci (dříve v Kvasicích)
matka: Františka z rodu Mikuláše Ježíka – pasekář z Vlčkové (u Kašavy)
19. 10. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Mlček Jiří – vdovec a obyvatel v Bzenci
věk: 62 let
bydliště: č. 71
otec: Josef Mlček – půlčtvrtník z Lipova
matka: Mariana z rodu Jiřího Ondruše – půlčtvrtníka z Kněždubu
nevěsta: Vojtková Mariana (roz. Pecuchová) – vdova po Ant. Vojtkovi, domkaři v Písku
věk: 60 let
bydliště: č. 160
otec: Josef Pecuch – půlčtvrtník z Kněždubu (bytem v Písku)
matka: Josefa z rodu Karla Truhláře – mlynáře
27. 10. 1884 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Židáček Jan – obuvník v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 454
otec: Jan Židáček – domkař z Polešovic
matka: Rozina z rodu Ondřeje Měšťánka – podsedníka z Polešovic
nevěsta: Gogelová Maria
věk: 29 let
bydliště: č. 27
otec: neuveden
matka: Nemanželská dcera Veroniky, svobodné dcery Josefa Gogely – krejčího v Bzenci
4. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kašicki (Kaszycki) Kazimír – rezervník od 13. c. k. pluku ulánů a podruh v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 175
otec: Jos. Kaszycki – rolník v Bachórzi (Halič)
matka: Františka z rodu Jana Szatajky – rolníka z Bachórzi
nevěsta: Hurtíková Maria
věk: 20 let
bydliště: č. 38 (v Olšovci)
otec: Ant. Hurtík – domkař ze Zarazic
matka: Rozina z rodu Pavla Baďury – podsedníka ze Zarazic
4. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Danzer Karel (Jan, Bedřich) – nadoficiál při severní dráze v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: železniční stanice
otec: Ant. Danzer – c. k. úředník v Prachaticích
matka: Petronilla Vojáková z Mladé Vožice
nevěsta: Höferová Maria (Žofia)
věk: 18 let
bydliště: č. 17
otec: Josef Höfer – hraběcí důchodní v Bzenci
matka: Marie z rodu Viléma Tékala – správce velkostatku v Lesonicích
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
12. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Mikulčík Jan – obuvník v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 165
otec: Jiří Mikulčík – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Josefa Pecha – podruha v Bzenci
nevěsta: Konečná Filuména
věk: 21 let
bydliště: č. 305
otec: Josef Konečný – domkař a krejčí v Bzenci
matka: Tekla z rodu Jiřího Straška – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
16. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Šrámek František – měšťan v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 295
otec: Filip Šrámek – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Ant. Indrucha – podsedníka z Olšovce
nevěsta: Stavjaná Františka
věk: 19 let
bydliště: č. 185
otec: Martin Stavjaný – domkař v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Viktorina Pečírky – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
16. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Brhel Baltazar – podruh a vdovec v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 376
otec: Cyril Brhel – podruh v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Jakuba Sůčka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Svobodová Alžběta (roz. Čajková) – vdova po Jiřím Svobodovi – domkaři v Bzenci
věk: 38 let
bydliště: č. 38
otec: Matouš Čajka – domkař ze Znorov
matka: Alžběta z rodu Jos. Suchánka – podruha z Lideřovic
19. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Radhouský Jan – podruh v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 258
otec: Antonín Radhůský – domkař z Vážan
matka: Barbora z rodu Františka Poláška – čtvrtláníka z Vážan
nevěsta: Selucká Františka
věk: 24 let
bydliště: č. 21 (v Olšovci)
otec: Jan Selucký – domkař z Ježova
matka: Anna z rodu Františka Vránka – domkaře z Ježova
19. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rachvala Pavel – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 203
otec: František Rachvala – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Fabiána Konečného – měšťana v Bzenci
nevěsta: Jelínková Barbora
věk: 29 let
bydliště: č. 313
otec: Vincenc Jelínek – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Jurečky – domkaře v Bzenci
25. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Orlický František – měšťan v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 253
otec: Jakub Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Rozálie z rodu Jos. Škody – domkaře v Bzenci
nevěsta: Goliášová Terezia
věk: 21 let
bydliště: č. 78
otec: Pavel Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jiřího Richmana – měšťana v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
25. 11. 1885 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Biča František – domkař v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 361
otec: Václav Biča – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci
nevěsta: Edlerová Barbora
věk: 20 let
bydliště: č. 399
otec: Ant. Edler – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.

    zdroj:

  • signatura: 5161; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1883 – 1913; použité strany: 9-19.