Matrika: manželství 1882

10. 1. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Přerovský Filip – měšťan v Bzenci
věk: 62 let
bydliště: č. 87
otec: František Přerovský – řezník v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Vojtěcha – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Gottvaldová Barbora
věk: 42 let
bydliště: č. 110
otec: Ignác Gottvald – varhanář v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Robíčka – panského zahradníka v Bzenci
19. 1. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Repík Josef – domkař v Bzenci
věk 27 let
bydliště: č. 229
otec: Josef Repík – podsedník v Olšovci (později měšťan v Bzenci)
matka: Mariana z rodu Baltazara Presse – domkaře v Olšovci
nevěsta: Jurásková Genovéfa
věk: 21 let (nar. 26. 1. 1861 ve Znorovech)
bydliště: č. 232
otec: Jan Jurásek – domkař ze Znorov
matka: Kateřina z rodu Pavla Morávka – domkaře z Tvarožné Lhoty
31. 1. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Michalík Jan – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 130
otec: Karel Michalík – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Václava Biče – podruha v Bzenci
nevěsta: Kutná Františka
věk: 27 let
bydliště: č. 247
otec: František Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Arnoštinka z rodu Jana Kováče – měšťana v Bzenci
31. 1. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Procházka Antonín – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 191
otec: Matěj Procházka – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Baltazara Biče – domkaře v Bzenci
nevěsta: Novotná Rosalie
věk: 26 let
bydliště: č. 128
otec: Josef Novotný – tesař v Bzenci
matka: Ernestina z rodu Josefa Zapletala – domkaře v Bzenci
31. 1. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Roubal Jan – domkař v Polešovicích
věk: 32 let
bydliště: č. 24
otec: František Roubal – domkař v Polešovicích
matka: Barbora z rodu Františka Bělovského – podsedníka v Polešovicích
nevěsta: Gazárková Mariana
věk: 23 let
bydliště: č. 93
otec: Antonín Gazárek – domkař ve Znorovách
matka: Anna z rodu Jana Benedíka – domkaře ve Znorovách
5. 2. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kostílek František – obuvník v Žeravicích
věk: 27 let
bydliště: č. 70
otec: František Kostílek – domkař z Žeravic
matka: Kateřina z rodu Antonína Medinského – domkaře z Žeravic
nevěsta: Vrzalová Josefa
věk: 25 let
bydliště: č. 170
otec: Jakub Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Antonie z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
7. 2. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kuchař Vincenc – měšťan v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 275
otec: Josef Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Vincence Brázdy – měšťana v Bzenci
nevěsta: Bunžová Josefa
věk: 23 let
bydliště: č. 214
otec: Antonín Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jiřího Sigmunda – měšťana v Bzenci
8. 2. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kresta Josef – bednář v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 180
otec: František Kresta – rolník v Hájově (okr. Místek na Moravě)
matka: Johanna z rodu Josefa Marka – domkaře v Dolním Sklenově
nevěsta: Jarošová Anna
věk: 22 let
bydliště: č. 246
otec: Fabián Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Růčky – měšťana v Bzenci
8. 2. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Somr Josef – měšťan v Bzenci
věk: 32 let
bydliště: č. 246
otec: Štěpán Somr – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
nevěsta: Urbanová Josefa
věk: 21 let
bydliště: č. 359
otec: Vincenc Urban – domkař v Bzenci
matka: Uršula z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
9. 2. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Nevřivý Josef – domkař v Bzenci
věk: 43 let
bydliště: č. 132
otec: Valentín Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
nevěsta: Weiserová Anna
věk: 31 let
bydliště: č. 67
otec: Josef Weiser – havíř z Nové Vsi
matka: Lucie z rodu Josefa Meinharda – domkaře ze Žádovic
15. 2. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Tvarůžek František – domkař v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 270
otec: František Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Johanna z rodu Jana Škody – měšťana v Bzenci
nevěsta: Žihová Kateřina
věk: 23 let
bydliště: č. 416
otec: Jakub Žiha – domkař v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Antonína Raiskupa – podsedníka z Oujezdce
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
7. 5. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kutný František – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 238
otec: František Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Kučerová Barbora
věk: 25 let
bydliště: č. 202
otec: Antonín Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Johanna z rodu Jiřího Sigmunda – měšťana v Bzenci
9. 5. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Brázda Antonín – obuvník v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 62
otec: Arnošt Brázda – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Hatašová Cecilia
věk: 25 let
bydliště: č. 57
otec: Jana Hataša – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Škody – měšťana v Bzenci
17. 5. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Gabriel Ludvík – kovář ve Vracově
věk: 27 let
bydliště: č. 271
otec: František Gabriel – krejčí ve Vracově (dříve na Velehradě)
matka: Marie z rodu Aloise Hataše – pekaře na Velehradě
nevěsta: Ružicová Anna
věk: 23 let
bydliště: č. 80
otec: Jan Ružica – domkař v Bzenci
matka: Antonie z rodu Jakuba Hromka – měšťana v Bzenci
29. 5. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Strážnický Filip – obyvatel v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 282
otec: Jan Strážnický – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Josefa Brhela – měšťana v Bzenci
nevěsta: Ventrčová Eleonora
věk: 24 let
bydliště: č. 52
otec: Jan Ventrča – domkař v Olšovci
matka: Genovefa z rodu Michala Malaříka – domkaře v Bzenci
30. 5. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Sova František – měšťan v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 245
otec: Jan Sova – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Zubková Barbora
věk: 24 let
bydliště: č. 55
otec: Josef Zubek – podruh z Kněžduba
matka: Mariana z rodu Jiřího Čambaly – půlčtvrtníka z Kněžduba
7. 6. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rygar Klement – obuvník a domkař ve Vracově
věk: 23 let
bydliště: č. 244
otec: František Rygar – obuvník z Vracov
matka: Mariana z rodu Baltazara Gaznárka – podsedníka z Vracova
nevěsta: Bičová Mariana
věk: 32 let
bydliště: č. 346
otec: Ignác Biča – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Filipa Bunže – měšťana v Bzenci
7. 8. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Neumann Ferdinand – sochař z Vídně
věk: 24 let
bydliště: č. 280
otec: Vavřinec Neumann – stafír (správně štafíř) z Vídně
matka: Josefa z rodu Vavřince Hermanna – zedníka z Lednice
poznámka: Nyní bytem v Ratajích u Kroměříže.
nevěsta: Žihová Arnoštinka
věk: 22 let
bydliště: č. 90
otec: Pavel Žiha – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Homole – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
19. 9. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Dobrovský František – podruh v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 190
otec: František Dobrovský – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Valštýnová Apollonia
věk: 21 let
bydliště: č. 169
otec: Josef Valštýn – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jana Orlického – domkaře v Bzenci
4. 10. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Miklík František – soukromý učitel a kandidát učitelství v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 62
otec: František Miklík – třetník z Chylic
matka: Barbora z rodu Antonína Bartyse – čtvrtníka z Nové Vsi
nevěsta: Mareschová Maria
věk: 26 let
bydliště: č. 87
otec: Eduard Maresch – kancelista při severní dráze v Bzenci
matka: Barbora z rodu Ignáce Gottwalda – varhanáře z Bzence
16. 10. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Daněček Josef – hostinský v Hýslech
věk: 23 let
bydliště: č. 17
otec: Jan Daněček – hospodský v Hýslech
matka: Josefa z rodu Antonína Hudce – půlláníka z Hýslí
nevěsta: Šafránková Aloisia
věk: 17 let
bydliště: č. 73
otec: Pavel Šafránek – hospodský v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Matyáše – krejčího v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
22. 10. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Piringer Jan Antonín – kasír na nádraží v Bzenci – Písku
věk: 28 let
bydliště: Železniční stanice
otec: Jan Piringer – písař při severní dráze ve Vídni (Leopoldov)
matka: Matilda rozená Fuchsová z Brna
nevěsta: Nimscheková Hedvika Julia Alžběta
věk: 18 let
bydliště: Cukrovar
otec: neuveden
matka: Emilia Nimscheková – dcera Bartoloměje Nimscheka, nájemného povozného ve Vratislavě v Pruském Slezsku
5. 11. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Juřica Štěpán – krejčí v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 19
otec: Karel Juřica – soudní sluha v Hrádku
matka: Antonie rozená Vachalová
nevěsta: Hatašová Maria
věk: 30 let
bydliště: č. 57
otec: Jan Hataša – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Škody – měšťana v Bzenci
5. 11. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Zoufalý Karel – studnař v Kartousích (správně Kartouzy) u Brna
věk: 31 let
bydliště: č. 36
otec: Josef Zoufalý – čtvrtník z Mělčan
matka: Eleonora z rodu Josefa Dobrovského – půlláníka z Prštic
nevěsta: Vrzalová Františka
věk: 23 let
bydliště: č. 170
otec: Jakub Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Antonie z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
7. 11. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Gistr Jan – podruh v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 129
otec: Václav Gistr – měšťan v Bzenci
matka: Arnoštka z rodu Františka Kutného – měšťana v Bzenci
nevěsta: Šebestová Mariana
věk: 27 let
bydliště: č. 157
otec: František Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Rozálie z rodu Filipa Repíka – měšťana v Bzenci
8. 11. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Šebesta Jan – zedník a domkař v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 140
otec: Josef Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Matěje Sigmunda – domkaře v Bzenci
nevěsta: Sovová Rozália
věk: 24 let
bydliště: č. 104
otec: Jakub Sova – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Arnošta Osterezý – měšťana v Bzenci
14. 11. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bič Filip – měšťan v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 346
otec: Ignác Bič – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Filipa Bunži – měšťana v Bzenci
nevěsta: Buráňová Barbora
věk: 41 let
bydliště: č. 29
otec: František Buráň – čtvrtník ve Lhotce
matka: Anna z rodu Antonína Javora – čtvrtníka ze Lhotky
15. 11. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ventrča František – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 259
otec: Jan Ventrča – měšťan v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Bartoloměje Ventrče – podsedníka v Olšovci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Marčíková Josefa
věk: 24 let
bydliště: č. 31
otec: František Marčík – domkař v Olšovci
matka: Mariana z rodu Jana Tvarůžka – domkaře v Bzenci
15. 11. 1882 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pečírka Josef – domkař v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 123
otec: Josef Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Václava Osterezý – domkaře v Bzenci
nevěsta: Orlická Apollonia
věk: 27 let
bydliště: č. 228
otec: Jan Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Fabiána Urbana – domkaře v Bzenci

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 170-174.