Matrika: manželství 1881

9. 1. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Klučka Jan – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 21
otec: Josef Klučka – domkař v Bzenci
matka: Veronika z rodu Matěje Tvarůžka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Buchtová Terezia
věk: 25 let
bydliště: č. 33
otec: Jakub Buchta – podruh ze Šarov (Šarovy u Zlína)
matka: Maria z rodu Metoděje Ondrašíka – podruha ze Šarov
8. 2. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jurečka Pavel – měšťan v Bzenci
věk 23 let
bydliště: č. 7
otec: Jan Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Matěje Brázdy – měšťana v Bzenci
nevěsta: Horká Františka
věk: 21 let
bydliště: č. 284
otec: Jan Horký – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Františka Ventrče – podsedníka v Olšovci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
9. 2. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Zapletal Antonín – krejčí v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 407
otec: Šebestián Zapletal – domkař v Olšovci
matka: Terezie z rodu Josefa Sedláčka – domkaře v Olšovci
nevěsta: Čožíková Mariana
věk: 28 let
bydliště: č. 26
otec: Cyril Čožík – domkař z Temnic (Těmice)
matka: Magdalena z rodu Karla Šoba – stoláře z Temnic
16. 2. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Student Tomáš – měšťan v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 237
otec: Pavel Student – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Ignáce Ventrči – domkaře v Bzenci
nevěsta: Chmelová Mariana
věk: 23 let
bydliště: č. 88
otec: František Chmela – měšťan v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Arnošta Osterezý – měšťana v Bzenci
16. 2. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Goldmann Filip – obuvník v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 120
otec: Antonín Goldmann – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Filipa Mikulíka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Tvarůžková Antonia
věk: 24 let (nar. 12. 1. 1857 ve Vídni)
bydliště: č. 35
otec: Antonín Tvarůžek – obuvník v Bzenci
matka: Judita z rodu Františka Uhra – obuvníka z Mistelbachu (v Rakousích)
22. 2. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Fabrici Josef – obuvník v Bzenci
věk: 27 let (nar. 8. 2. 1854 ve Strážnici)
bydliště: č. 362
otec: neuveden
matka: Josefa z rodu Anny Fabrici – dcery Karla Fabrici – krejčího ze Strážnice
nevěsta: Čánová Amália
věk: 22 let
bydliště: č. 336
otec: Karel Čána – podruh v Bzenci
matka: Josefa z rodu Kateřiny – dcery Ondřeje Šembery – domkaře v Bzenci
17. 5. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Heinz František – titulární závodčí c.k. četnické stanice v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 192
otec: František Heinz – domkař v Moravské Lačnové (Moravský Lačnov)
matka: Veronika z rodu Jana Langera – domkaře z Moravské Lačnové
nevěsta: Goldmannová Františka
věk: 20 let
bydliště: č. 311
otec: Antonín Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Josefa Přerovského – řezníka v Bzenci
31. 5. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Adamec František – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 209
otec: Filip Adamec – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Tomáše Biče – měšťana v Bzenci
nevěsta: Repíková Mariana
věk: 22 let
bydliště: č. 16
otec: Antonín Repík – podsedník z Olšovce
matka: Anna z rodu Martina Růčky – domkaře v Olšovci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
7. 6. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vávra František – obuvnický mistr ve Strážnici
věk: 29 let
bydliště: č. 321
otec: Antonín Vávra – stolář ve Strážnici
matka: Rozálie z rodu Josefa Banaře – krejčího ve Strážnici
nevěsta: Sůčková Barbora
věk: 34 let
bydliště: č. 260
otec: Vincenc Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
7. 6. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Gazda František – zedník v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 240
otec: Baltazar Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Kuchaře – měšťana v Bzenci
nevěsta: Masopustová Terezia
věk: 24 let
bydliště: č. 59
otec: Matouš Masopust – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Karla Gistra – domkaře v Bzenci
14. 6. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Čápek František – obchodník s černým dobytkem v Milokošti
věk: 23 let
bydliště: č. 21
otec: Tomáš Čápek – čtvrtník z Milokoště
matka: Anna z rodu Ondřeje Zálešáka – čtvrtníka ze Zarazic
nevěsta: Durajovská Anna
věk: 20 let
bydliště: č. 71
otec: Josef Durajovský – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Hertla – měšťana v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
16. 8. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Adamčík Josef – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 389
otec: Josef Adamčík – podruh v Bzenci
matka: Františka z rodu Martina Kutného – měšťana v Bzenci
nevěsta: Valštýnová Josefa
věk: 24 let
bydliště: č. 169
otec: Josef Valštýn – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jana Orlického – domkaře v Bzenci
16. 8. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Novotný Matěj – krejčí v Bzenci
věk: 38 let
bydliště: č. 62
otec: Antonín Novotný – domkař z Kučerova
matka: Mariana z rodu Jana Glottera – domkaře z Kučerova
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Hairotová Maria
věk: 35 let
bydliště: č. 160
otec: František Hairot – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Jana Hluščíka – tkalce z Kvasic
17. 8. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jurečka Jan – krejčí v Bzenci
věk: 21 let
bydliště: č. 119
otec: Josef Jurečka – krejčí a domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Václava Flessnera – domkaře v Bzenci
nevěsta: Kumpánová Mariana
věk: 21 let
bydliště: č. 181
otec: František Kumpán – kominický mistr v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Pavla Prčíka – podruha z Mutěnic
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
8. 9. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Steindorf Rudolf – stolář v továrně na sklo v Jaronovicích
věk: 25 let
bydliště: č. 20
otec: Antonín Steindorf – stolář v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jana Vetchého – měšťana v Bzenci
nevěsta: Knížová Mariana
věk: 25 let
bydliště: č. 266
otec: † František Kníža – domkař v Polešovicích
matka: Teresie z rodu Františka Havlíčka – domkaře v Polešovicích
19. 9. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rudl František – obuvník v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 382
otec: František Rudl – podruh v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Martina Kučery – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Kocůrková Antonia
věk: 24 let
bydliště: č. 34
otec: neuveden
matka: Josefa z rodu Pavla Kocůrka – krejčího v Bzenci
3. 10. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vávra Jan – obuvník v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 241
otec: Antonín Vávra – stolář ve Strážnici
matka: Rozálie z rodu Josefa Baňaře – krejčího ze Strážnice
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Macháňová Františka
věk: 28 let
bydliště: č. 125
otec: Vilém Macháň – domkař ze Žlutavé
matka: Františka z rodu Františka Koláře – domkaře ze Žlutavé
23. 10. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pekárek Jan – podruh v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 311
otec: Jan Pekárek – domkař z Kněždubu
matka: Anna z rodu Josefa Zaloubila – čtvrtníka z Kozojídek
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Venclíková Karolina
věk: 24 let
bydliště: č. 161
otec: Tomáš Venclík – domkař ze Znorov
matka: Alžběta z rodu Martina Otruby – čtvrtníka ze Znorov
1. 11. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Brázda Jan – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 401
otec: Jan Brázda – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Christiána Sůčka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Škodová Rozália
věk: 22 let
bydliště: č. 254
otec: Martin Škoda – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
8. 11. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Masopust František – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 59
otec: Matouš Masopust – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Karla Gistra – domkaře v Bzenci
nevěsta: Gazdová Mariana
věk: 27 let
bydliště: č. 240
otec: Baltazar Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Kuchaře – měšťana v Bzenci
9. 11. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pintera Cyril – stolář v Bzenci
věk: 21 let
bydliště: č. 75
otec: Matěj Pintera – domkař z Nechvalína
matka: Kateřina z rodu Františka Kočára – domkaře z Nechvalína
nevěsta: Ehrlichová Alžběta
věk: 23 let
bydliště: č. 52 (židovská obec)
otec: Jan Ehrlich – stolář v Bzenci (dříve v Malenovicích)
matka: Rozálie z rodu Pavla Pavlů – výminkáře z Velké Lhoty
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
15. 11. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jurečka Christián – domkař v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 132
otec: Jan Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Kašpara Růčky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Nevřivá Terezia
věk: 29 let
bydliště: č. 97
otec: Valentín Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
16. 11. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Růčka Josef – domkař v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 103
otec: neuveden
matka: Mariana z rodu Františka Růčky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Vojtěchová Kateřina
věk: 27 let
bydliště: č. 205
otec: Tomáš Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Antonína Junka – domkaře v Bzenci
23. 11. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vlašinský Josef – krejčí a domkař v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 117
otec: Ignác Vlašinský – domkař v Bzenci
matka: Magdaléna z rodu Josefa Žihy – domkaře v Bzenci
nevěsta: Gistrová Františka
věk: 21 let
bydliště: č. 250
otec: Václav Gistr – měšťan v Bzenci
matka: Arnoštinka z rodu Františka Kutného – měšťana v Bzenci
23. 11. 1881 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Urban Josef – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 289
otec: Josef Urban – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Jana Valštýna – měšťana v Bzenci
nevěsta: Strážnická Anna
věk: 21 let
bydliště: č. 282
otec: Jan Strážnický – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Josefa Brhela – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 166-170.