Matrika: manželství 1879

8. 1. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Kuchařík František – cukrář v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 34
otec: Josef Kuchařík – čtvrtláník z Koryčan
matka: Terezie z rodu Jakuba Jedličky – domkaře z Koryčan
nevěsta: Kmentová Terezia
věk: 38 let
bydliště: č. 101
otec: František Kmenta – krejčí a cukrář v Bzenci
matka: Vincencie z rodu Ondřeje Pavláka – krejčího v Morkovicích
13. 1. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Matůšek František – domkař a zedník v Bzenci
věk 23 let
bydliště: č. 186
otec: Arnošt Matůšek – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Zelinková Antonia
věk: 27 let
bydliště: č. 61
otec: † Martin Zelinka – domkař v Olšovci
matka: Kateřina z rodu Josefa Míčka – domkaře z Veselí
12. 2. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Uličný Josef – hlídač na železné dráze (železnici) v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 76 1/2 na žel. dráze
otec: Karel Uličný – podsedník z Pravčic u Kroměříže
matka: Františka z rodu Františka Přikryla – výminkáře z Pravčic
nevěsta: Gazdová Josefa
věk: 27 let
bydliště: č. 368
otec: Ignác Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Opravila – domkaře v Bzenci
12. 2. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Plevák Antonín – obuvník v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 12
otec: Tomáš Plevák – domkař z Polešovic (nyní dráb v Těmicích)
matka: Johanna z rodu Františka Josefíka – podsedníka z Polešovic
nevěsta: Bezchlebová Anna
věk: 23 let
bydliště: č. 396
otec: Antonín Bezchleb – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Antonína Klapila – rolníka z Nezamyslic
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
18. 2. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Lutonský František – řezník z Uherského Ostrohu (bydlící nyní v Bzenci)
věk: 28 let
bydliště: č. 166
otec: neuveden
matka: Alžběta z rodu Jiřího Lutonského – soukeníka z Vizovic
nevěsta: Ševčíková Mariana
věk: 46 let
bydliště: č. 61
otec: Jan Ševčík – domkař v Ostrově
matka: Františka z rodu Josefa Kvizdy – panského bednáře v Luhačovicích
19. 2. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vozga Pavel – podruh v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 1
otec: Karel Vozga – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci
nevěsta: Otavová Františka
věk: 22 let
bydliště: č. 426
otec: Tomáš Otava – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Sommera – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
30. 4. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Pavlík František – hostinský a vdovec v Hodoníně
věk: 50 let
bydliště: č. 32
otec: Václav Pavlík – krejčí z Kostic
matka: Veronika z rodu Františka Brzáka – podruha z Kostic
nevěsta: Königová Rozália
věk: 37 let
bydliště: č. 28
otec: Jan Baubin – pekař v Bzenci
matka: Apollonia z rodu Filipa Donnersberga – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdova po Augustinu Königovi – úředníku v bzeneckém cukrovaru.
21. 5. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Mareček František – kloboučník z Polešovic
věk: 27 let
bydliště: č. 1
otec: František Mareček – hospodářský dozorce v Polešovicích
matka: Josefa z rodu Jana Leciána – domkaře z Nedakonic
nevěsta: Šimková Aloisia
věk: 19 let
bydliště: č. 223
otec: František Šimek – kolářský mistr a obyvatel v Bzenci
matka: Aloisie z rodu Josefa Součka – krejčího z Králového Hradce
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
21. 5. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Vávra Jan – obuvník ve Strážnici
věk: 23 let
bydliště: č. 321
otec: Antonín Vávra – stolář ve Strážnici
matka: Rozálie z rodu Jana Baňaře – krejčího ve Strážnici
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Baňařová Anna
věk: 23 let
bydliště: č. 241
otec: Pavel Baňař – krejčí v Bzenci
matka: Mariana z rodu Ignáce Kastingera – obuvníka v Bzenci
26. 6. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ježek Herman – malířský pomocník v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 2
otec: Antonín Ježek – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Ulbrechta – sládka v Bzenci
nevěsta: Lukešová Kateřina
věk: 20 let
bydliště: č. 17
otec: Vavřinec Lukeš – panský kočí v Bzenci
matka: Kristina z rodu Františka Němečka – domkaře z Vracova
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
8. 7. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Bublík Jan – obchodník a vdovec v Hodoníně
věk: 62 let
bydliště: č. 31
otec: Jan Bublík – podruh z Hlušovic
matka: Barbora Fabiánová z Hlušovic
nevěsta: Pospíšilová Rozália
věk: 35 let
bydliště: č. 314
otec: † Antonín Pospíšil – národní učitel ve Znorovech
matka: Rozália z rodu Karla Kreslinga – nožíře z Hernalsu v Dolních Rakousích
27. 7. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rajsygl Karel – kovář v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 419
otec: Jan Rajsygl – kovář z Žeravic
matka: Mariana z rodu Františka Beneše – bednáře ze Syrovína
nevěsta: Fellmayerová Františka
věk: 28 let
bydliště: č. 43
otec: Ignác Fellmayer – bednář v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Beneše – bednáře ze Syrovína
6. 8. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Jurčík Martin – podruh v Bzenci a domkař v Salaši u Velehradu
věk: 25 let
bydliště: č. 48
otec: Jan Jurčík – domkař v Salaši
matka: Františka z rodu Vincence Mikulíka – čtvrtníka z Tupes
nevěsta: Ventrčová Eleonora
věk: 25 let
bydliště: č. 110
otec: Matěj Ventrča – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Ondřeje Tvarůžka – domkaře v Bzenci
6. 8. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Ventrča Jan – podruh v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 222
otec: neuveden
matka: Johanna z rodu Martina Ventrče – domkaře z Olšovce
nevěsta: Ventrčová Josefa
věk: 28 let
bydliště: č. 2
otec: Josef Ventrča – domkař v Olšovci
matka: Mariana z rodu Vincence Křižanovského – podruha v Olšovci
10. 9. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Otépka Tomáš – kovář v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 305
otec: Pavel Otépka – domkař v Ořechovém
matka: Terezie z rodu Františka Vandíka – podsedníka v Ořechovém
nevěsta: Konečná Johanna
věk: 24 let
bydliště: č. 125
otec: Josef Konečný – domkař a krejčí v Bzenci
matka: Tekla z rodu Jiřího Stražka – měšťana v Bzenci
7. 10. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Stehlík František – obuvník v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 101
otec: Kristián Stehlík – podruh v Bzenci
matka: Mariana Grandischová z Landsburgu
nevěsta: Žádníková Františka
věk: 25 let
bydliště: č. 133
otec: Cyril Žádník – domkař z Písku
matka: Alžběta z rodu Jiřího Karlíka – domkaře z Písku
7. 10. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Rudl Josef – podruh v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 124
otec: Matěj Rudl – domkař v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kutná Františka
věk: 26 let
bydliště: č. 84
otec: Martin Kutný – podruh v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Matouše Klučky – domkaře z Bzence
27. 10. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Gabriel František – krejčí v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 22
otec: František Gabriel – krejčí na Velehradě
matka: Marie z rodu Aloise Hataše – pekaře na Velehradu
nevěsta: Sůčková Terezia
věk: 19 let
bydliště: č. 260
otec: Vincenc Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
29. 10. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Nevřivý Jan – zedník v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 363
otec: Matěj Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Terezie z rodu Josefy, dcery Petra Rasina – podruha v Bzenci
nevěsta: Brhelová Terezia
věk: 28 let
bydliště: č. 230
otec: Cyril Brhel – podruh v Bzenci
matka: Josefa z rodu Martina Hermanna – domkaře v Bzenci
9. 11. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Hauptmann František – polesný v Bzenci
věk: 68 let
bydliště: Ve dvoře v Olšovci
otec: Antonín Hauptmann – obroční z Božejova (okr. Pelhřimov)
matka: Františka Jakešová z Oustí.
nevěsta: Magerlová Anna
věk: 61 let
bydliště: č. 2
otec: Jiří Adam Magerl – rolník ve Svaté Kateřině (okr. Tachov)
matka: Marie Alžběta Pfannerstillová ze Svaté Kateřiny
12. 11. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Osterezý Tomáš – domkař a vdovec v Bzenci
věk: 39 let
bydliště: č. 114
otec: Josef Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Dorota z rodu Ignáce Jakše – měšťana v Bzenci
nevěsta: Brázdová Rozália
věk: 25 let
bydliště: č. 401
otec: František Brázda – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Ventrči – měšťana v Bzenci
19. 11. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Baďura František – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 137
otec: Bernard Baďura – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Sommera – domkaře v Bzenci
nevěsta: Bukvaldová Františka
věk: 26 let
bydliště: č. 15
otec: Pavel Bukvald – podsedník v Olšovci
matka: Mariana z rodu Antonína Kutného – domkaře v Olšovci
19. 11. 1879 ve farním chrámu v Bzenci
ženich: Biča Josef – podruh v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 106
otec: Josef Biča – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefy, dcery Jana Bačáka – podruha z Tučap
nevěsta: Nevřivá Mariana
věk: 20 let
bydliště: č. 359
otec: Vincenc Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Uršula z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 157-161.