Matrika: manželství 1878

Obřad konán dne 29. 1. 1878
ženich: Zábelka Antonín – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 221
otec: Karel Zábelka – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Matouše Kučery – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Šebestová Terezia
věk: 23 let
bydliště: č. 213
otec: Josef Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 3. 2. 1878
ženich: Hering Pavel – domkař v Bzenci
věk 23 let
bydliště: č. 406
otec: Antonín Hering – domkař v Bzenci
matka: Sidonie z rodu Pavla Mančíka – domkaře v Olšovci
poznámka: Plnoletost ženicha udělena soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Valštýnová Josefa
věk: 24 let
bydliště: č. 278
otec: František Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 20. 2. 1878
ženich: Novák Leopold – domkař a obuvník v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 60
otec: František Novák – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Josefa Goliáše – měšťana v Bzenci
nevěsta: Škodová Mariana
věk: 21 let
bydliště: č. 303
otec: Jiří Škoda – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 3. 3. 1878
ženich: Růžica Václav – domkař v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 266
otec: Filip Růžica – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Zábelková Mariana
věk: 21 let
bydliště: č. 221
otec: Karel Zábelka – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Matouše Kučery – měšťana v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 4. 3. 1878
ženich: Horáček František – domkař a vdovec z Vracova
věk: 40 let
bydliště: č. 277
otec: Kristian Horáček – domkař z Vracova
matka: Kristina z rodu Jana Presse – domkaře z Vracova
nevěsta: Šebestová Josefa (roz. Fabíková)
věk: 32 let
bydliště: č. 63
otec: Pavel Fabík – domkař v Domaníně
matka: Dorota z rodu Františka Pokorníčka – domkaře z Domanína
poznámka: Vdova po Jakubu Šebestovi – obyvateli v Bzenci.
Obřad konán dne 1. 5. 1878
ženich: Šebesta František – zedník, domkař a vdovec v Bzenci
věk: 59 let
bydliště: č. 437
otec: Václav Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Matěje Brázdy – domkaře v Bzenci
nevěsta: Sekelý Kateřina Arnoštinka (roz. Pressová)
věk: 52 let
bydliště: č. 385
otec: Jan Press – domkař z Vracova
matka: Terezie z Rodu Fridricha z Vracova
poznámka Vdova po Arnoštu Sekelým – domkaři v Bzenci.
Obřad konán dne 22. 5. 1878
ženich: Novák František – obyvatel a vdovec v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 43
otec: Pavel Novák – podsedník v Olšovci
matka: Anna z rodu Františka Junka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Nováková Terezia
věk: 25 let
bydliště: č. 252
otec: Matěj Novák – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Josefa Kaštalána – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 2. 6. 1878
ženich: Štos Martin – domkař v Holíči
věk: 25 let
bydliště: č. 540
otec: Jan Štos – domkař v Holíči
matka: Kateřina z rodu Růžičky z Holíče
nevěsta: Škodová Terezia
věk: 25 let
bydliště: č. 254
otec: Martin Škoda – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 4. 6. 1878
ženich: Drahokoupil Josef – obchodník s dřívím na bzeneckém nádraží
věk: 23 let
bydliště: Nádražní stanice
otec: Václav Drahokoupil – rolník z Dolnobučic (Dolní Bučice okr. Čáslav)
matka: Kateřina z rodu Václava Loudy – rolníka z Dolnobučic
poznámka: Náboženství ženicha: evangelické helvétského vyznání.
nevěsta: Richmannová Klotilda
věk: 17 let
bydliště: č. 85
otec: Martin Richmann – měšťan v Bzenci
matka: Klementina z rodu Antonína Sedláře – mlynáře ve Stupavě
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 10. 6. 1878
ženich: Ventrča Josef – obyvatel v Bzenci a podsedník v Olšovci
věk: 25 let
bydliště: č. 259
otec: Jan Ventrča – měšťan v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Bartoloměje Ventrči – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Ventrčová Terezia
věk: 22 let
bydliště: č. 65
otec: Ignác Ventrča – domkař v Olšovci
matka: Anna z rodu Bernarda Zábelky – domkaře v Olšovci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 18. 6. 1878
ženich: Jurečka Jan – měšťan a vdovec v Bzenci
věk: 45 let
bydliště: č. 7
otec: Pavel Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci
nevěsta: Vašíková Františka (roz. Tvarůžková)
věk: 40 let
bydliště: č. 340
otec: Pavel Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Vavřince Voščického – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdova po Josefu Vašíkovi – měšťanu v Bzenci.
Obřad konán dne 30. 6. 1878
ženich: Leitgeb Antonín – zámečník v cukrovaru u nádraží Bzenec – Písek
věk: 24 let
bydliště: č. 414 (cukrovar)
otec: Josef Leitgeb – švýcar v Mariennhofu (Švýcar – der Schweitzer se na Moravě v rámci povolání označoval šafář, nebo také specialista na chov krav.)
matka: Eva Bertalanová
nevěsta: Řihošková Anna
věk: 20 let
bydliště: č. 36
otec: Martin Řihošek – domkař z Lobodic, bydlící v Diosegu v Uhrách
matka: Františka z rodu Kašpara Borka – domkaře z Lobodic
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 7. 7. 1878
ženich: Valštýn František – měšťan v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 350
otec: Antonín Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Josefa rozená Brázdová ze Bzence
nevěsta: Sovová Františka
věk: 23 let
bydliště: č. 245
otec: Jan Sova – měšťan v Bzenci
matka: Mariana rozená Bukvaldová z Olšovce
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 16. 7. 1878
ženich: Morgenstern Eduard – řezník v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 216
otec: Eduard Morgenstern – měšťan v Krásně
matka: Klára rozená Křížová ze Starého Brna
nevěsta: Jakšová Františka
věk: 23 let
bydliště: č. 219
otec: František Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Františka rozená Bukvaldová z Olšovce
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 24. 7. 1878
ženich: Kuchař Josef – obyvatel v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 59
otec: Josef Kuchař – domkař v Olšovci
matka: Mariana rozená Jakšová ze Bzence
poznámka: Plnoletost ženichu udělena soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Sommerová Cecilia
věk: 23 let
bydliště: č. 216
otec: Antonín Sommer – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Filipa Jakše ze Bzence
Obřad konán dne 17. 9. 1878
ženich: Kolaja František – obyvatel v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 70
otec: Antonín Kolaja – podsedník z Ježova
matka: Josefa rozená Kozáková ze Skalky
nevěsta: Gistrová Anna
věk: 30 let
bydliště: č. 85
otec: Josef Gistr – domkař v Syrovíně
matka: Apollonie Zelinová ze Syrovína
Obřad konán dne 3. 11. 1878
ženich: Repík Pavel – podruh v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 229
otec: Josef Repík – podruh z Olšovce
matka: Mariana z rodu Baltazara Presse – domkaře v Olšovci
poznámka: Plnoletost ženichu udělena soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Kučerová Mariana
věk: 26 let
bydliště: č. 233
otec: Matěj Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Matěje Rachvaly – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 13. 11. 1878
ženich: Tománek Jan – krejčí a vdovec v Bzenci
věk: 44 let
bydliště: č. 130
otec: Jan Tománek – podruh ve Strážnici
matka: Mariana z rodu Josefa Ambruse – měšťana ve Strážnici
nevěsta: Repíková Františka (roz. Šebestová)
věk: 47 let
bydliště: č. 280
otec: Jakub Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Jana Heringa – měšťana ve Strážnici
poznámka: Vdova po Pavlu Repíkovi – podruhu v Bzenci.
Obřad konán dne 17. 11. 1878
ženich: Jeřábek Jan – podruh a vdovec v Kněždubě
věk: 28 let
bydliště: č. 66
otec: neuveden
matka: Viktorie – svobodná dcera Jana Jeřábka – domkaře z Hroznové Lhoty
nevěsta: Uřičářová Mariana
věk: 24 let
bydliště: č. 241
otec: Josef Uřičář – obecní pastýř v Kněždubě
matka: Eva z rodu Pavla Daňka – čtvrtníka v Kněždubě
Obřad konán dne 21. 11. 1878
ženich: Thulner Julius Michael Franz – kněhvedoucí v cukrovaru v Uherském Ostrohu
věk: 40 let
bydliště: Cukrovar
otec: Karel Thulner – majetník domu a špeditér ve Vídni
matka: Amálie z rodu Karla Kraluppera – expeditdirektora z Vídně
nevěsta: Kopřivová Maria Anna Josefina
věk: 22 let
bydliště: č. 19
otec: Karel Kopřiva – c. k. notář v Uherském Ostrohu
matka: Anna rozená Jesserová ze St. Georgen (u Prešpurku)
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 154-157.