Matrika: manželství 1876

Obřad konán dne 9. 1. 1876
ženich: Edler František – domkař v Ořechovém (Ořechov)
věk: 30 let
bydliště: č. 40
otec: Jan Edler – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Martina Šebesty – domkaře v Bzenci
nevěsta: Nováková Juliana
věk: 26 let
bydliště: č. 34
otec: Filip Novák – domkař v Újezdci
matka: Anna dcera Mariany z rodu Háty Mikulíkové z Majetína
Obřad konán dne 9. 1. 1876
ženich: Bezchleba Jan – kovář v Bzenci
věk 25 let
bydliště: č. 428
otec: František Bezchleba – kovář v Domaníně
matka: Rozálie z rodu Jana Jingera – kováře v Oujezdci (Újezdec)
nevěsta: Babulíková Mariana
věk: 27 let
bydliště: č. 149
otec: Josef Babulík – čtvrtník v Brumově
matka: Antonie z rodu Antonína Matějíčka – podsedníka z Brumova
Obřad konán dne 12. 1. 1876
ženich: Bezchleba František – měšťan v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 88
otec: Antonín Bezchleba – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Antonína Klapila – rolníka z Nezamyslic
nevěsta: Polášková Františka
věk: 43 let
bydliště: č. 89
otec: František Polášek – rolník z Klenovic
matka: Veronika z rodu Petra Poláška – výminkáře z Klenovic
Obřad konán dne 12. 1. 1876
ženich: Brázda František – domkař a vdovec v Bzenci
věk: 54 let
bydliště: č. 287
otec: Baltazar Brázda – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Jana Opravila – domkaře v Bzenci
nevěsta: Brázdová Eleonora (roz. Osterezý)
věk: 45 let
bydliště: č. 401
otec: Josef Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Dorota z rodu Ignáce Jakše – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdova po Josefu Brázdovi – domkaři v Bzenci
Obřad konán dne 8. 2. 1876
ženich: Horký František – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 284
otec: Jan Horký – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Františka Ventrči – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Slavíková Mariana
věk: 22 let
bydliště: č. 227
otec: Václav Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Juliana z rodu Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 8. 2. 1876
ženich: Baubin Alois – obyvatel v Bzenci
věk: 36 let
bydliště: č. 28
otec: Jan Baubin – měšťan a pekař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Filipa Donnersbergra – měšťana v Bzenci
nevěsta: Podhorská Antonia
věk: 40 let
bydliště: č. 27
otec: Josef Gogela – krejčí v Bzenci
matka: Mariana rozená Franková ze Šardic
poznámka: Vdova po Ondřeji Podhorském – krejčím v Bzenci.
Obřad konán dne 9. 2. 1876
ženich: Študent František – měšťan v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 237
otec: Pavel Študent – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Ignáce Ventrči – domkaře v Olšovci
nevěsta: Vašíková Josefa
věk: 21 let
bydliště: č. 12
otec: Filip Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Baltazara Mikulíka – měšťana v Bzenci
poznámka: Nevěsta prohlášena plnoletou soudem v Uherském Ostrohu.
Obřad konán dne 9. 2. 1876
ženich: Masopust Karel – domkař v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 159
otec: Matouš Masopust – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Karla Gistra – domkaře v Bzenci
nevěsta: Pařenicová Helena
věk: 30 let
bydliště: č. 348
otec: Josef Pařenica – domkař z Dolní Bečvy (u Rožnova)
matka: Mariana rozená Misterková z Hutiska
Obřad konán dne 9. 2. 1876
ženich: Strážnický Ignác – domkař v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 6
otec: Matěj Strážnický – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Ondřeje Klučky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Heringová Františka (roz. Hrbáčková)
věk: 39 let
bydliště: č. 185
otec: Tomáš Hrbáček – domkař v Bzenci
matka: Eva z rodu Františka Šišvalda – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdova po Jakubu Heringovi – domkaři v Bzenci.
Obřad konán dne 15. 2. 1876
ženich: Gajoš Karel – kupec na Velehradě
věk: 30 let (nar. 18. 1. 1846 na Velehradě)
bydliště: č. 9
otec: Karel Gajoš – domkař a kožišník na Velehradě
matka: Alžběta z rodu Antonína Petrželky – podsedníka z Polešovic
nevěsta: Žihová Františka
věk: 21 let
bydliště: č. 90
otec: Pavel Žiha – měšťan v Bzenci
matka: Maria z rodu Jana Homole – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 20. 2. 1876
ženich: Růčka Josef – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 172
otec: Valentin Růčka – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci
nevěsta: Sůčková Kateřina
věk: 25 let
bydliště: č. 260
otec: Vincenc Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 20. 2. 1876
ženich: Koudelka Jan – zámečník ve Vídni (Leopoldov)
věk: 23 let
bydliště: č. 8
otec: Václav Koudelka – měšťan z Vysokého Mýta
matka: Anna z rodu Františka Janaty – měšťana ze Solnice
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Sůčková Františka
věk: 22 let
bydliště: č. 260
otec: Vincenc Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 22. 2. 1876
ženich: Černín Rudolf – bednář v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 71
otec: neuveden
matka: Terezie z rodu Lukáše Černína – učitele v Rožnově
nevěsta: Pechová Rosalia
věk: 18 let
bydliště: č. 432
otec: Josef Pech – bednář v Bzenci
matka: Anežka z rodu Karla Menšíka ze Žeravic
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 14. 5. 1876
ženich: Indruch František – měšťan v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 63
otec: Václav Indruch – podsedník v Olšovci
matka: Anna z rodu Františka Žižíka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Vanharová /Vaňharová/ Mariana
věk: 30 let
bydliště: č. 14
otec: František Vanhara – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 16. 5. 1876
ženich: Varadinek Matouš – podruh v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 110
otec: Josef Varadinek – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jakuba Tvarůžka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Edlerová Mariana
věk: 22 let
bydliště: č. 379
otec: Antonín Edler – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 21. 5. 1876
ženich: Lukeš Jakub – vdovec a obyvatel v Bzenci
věk: 36 let
bydliště: č. 116
otec: Matouš Lukeš – domkař z Vracova
matka: Kateřina z rodu Antonína Urbana – podruha v Bzenci
nevěsta: Kučerová Kateřina (roz. Flessnerová)
věk: 45 let
bydliště: č. 86
otec: Vavřinec Flessner – domkař v Bzenci
matka: Arnoštinka z rodu Jana Heringa – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdova po Jakubu Kučerovi – domkaři v Bzenci.
Obřad konán dne 23. 5. 1876
ženich: Flessner Josef – domkař v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 113
otec: Josef Flessner – domkař v Bzenci
matka: Mechtilda z rodu Jana Studničky – domkaře v Písku
nevěsta: Osterezí Apolonia
věk: 26 let
bydliště: č. 158
otec: Josef Osterezí – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Matěje Tvarůžka – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 30. 5. 1876
ženich: Sommer Josef – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 264
otec: Štěpán Sommer – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
nevěsta: Sigmundová Aloisia
věk: 22 let
bydliště: č. 109
otec: Jan Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Aloisie z rodu Jana Tvarůžka – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 30. 5. 1876
ženich: Kelner František – domkař z Temnic (Těmice)
věk: 26 let
bydliště: č. 4
otec: František Kelner – domkař z Temnic
matka: Františka z rodu Fabiána Píšťka – čtvrtníka z Temnic
nevěsta: Polešovská Kateřina
věk: 34 let
bydliště: č. 32
otec: Ignác Polešovský – půlláník z Ježova
matka: Anna z rodu Martina Poláška z Žadovic
Obřad konán dne 13. 6. 1876
ženich: Osterezý František – domkař v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 173
otec: Jan Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Tomáše Varadinka – měšťana v Bzenci
poznámka: Ženich prohlášen plnoletým soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Jurečková Terezia
věk: 26 let
bydliště: č. 208
otec: Jan Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Josefa Kaštalána – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 14. 6. 1876
ženich: Těšínský Pavel – obyvatel v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 3
otec: Matouš Těšínský – domkař v Hroznové Lhotě
matka: Mariana z rodu Václava Krause – kovářského mistra v Hroznové Lhotě
nevěsta: Flessnerová Mariana
věk: 22 let
bydliště: č. 14
otec: Alexandr Flessner – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Valentina Sekánka – podsedníka v Olšovci
poznámka: Nevěsta prohlášena plnoletou soudem v Uherském Ostrohu.
Obřad konán dne 29. 6. 1876
ženich: Biča Pavel – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 361
otec: Václav Biča – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci
nevěsta: Edlerová Terezia
věk: 21 let
bydliště: č. 399
otec: Antonín Edler – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 16. 7. 1876
ženich: Vanhara /Vaňhara/ Filip – vdovec a domkař v Bzenci
věk: 35 let
bydliště: č. 360
otec: František Vanhara – měšťan a provazník v Bzenci
matka: Josefa z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci
nevěsta: Škodová Josefa
věk: 25 let
bydliště: č. 254
otec: Martin Škoda – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 14. 8. 1876
ženich: Lassner Adolf – mlynář a vdovec z Kelčan
věk: 32 let
bydliště: č. 17
otec: Hilar Lassner – mlynář z Unterlangendorfu (Dlouhá Loučka okr. Olomouc)
matka: Magdalena z rodu Tomáše Látala – lékaře z Dolan
nevěsta: Grauerová Františka
věk: 26 let
bydliště: č. 5
otec: Jan Grauer – obyvatel v Bzenci
matka: Anna z rodu Antonína Kirschnera – prodavače soli v Napajedlích
Obřad konán dne 21. 8. 1876
ženich: Scholz Josef – majitel domu a stolář v Schönbergu (Šumperk)
věk: 24 let
bydliště: č. 98
otec: Antonín Scholz – stolář v Brattersdorfu (Bratrušov okr. Šumperk)
matka: Mariana z rodu Františka Krobota – domkaře z Hosterlitz (Hostice okr. Šumperk)
nevěsta: Steinmayerová Adléta
věk: 22 let
bydliště: č. 75
otec: Bernard Steinmayer – hostinský v Neubau ve Vídni
matka: Anna z rodu Jiřího Hanka z Vídně
poznámka: Nevěsta prohlášena plnoletou soudem v Leopoldově (Vídeň).
Obřad konán dne 9. 10. 1876
ženich: Kuhl Antonín – obyvatel v Bzenci
věk: 49 let (narozen 12. 1. 1827 v Nové Lhotě)
bydliště: č. 3
otec: Antonín Kuhl – adjunkt v bažantnici ve Strážnici
matka: Anna z rodu Tomáše Hryzláka – mlynáře z Nové Lhoty
nevěsta: Zálešáková Kateřina
věk: 39 let
bydliště: č. 105
otec: Fabián Zálešák – domkař v Písku
matka: Mariana z rodu Václava Kurky – domkaře v Písku
Obřad konán dne 18. 10. 1876
ženich: Brázdil Antonín- zedník a domkař ve Vacenovicích
věk: 24 let
bydliště: č. 61
otec: Antonín Brázdil – kovář z Domanína
matka: Františka z rodu Filipa Mikulíka – podruha z Domanína
nevěsta: Řezníčková Josefa
věk: 30 let
bydliště: č. 64
otec: neuveden
matka: Eleonora Řezníčková – obyvatelka v Bzenci z rodu Ondřeje Řezníčka – domkaře v Domaníně
Obřad konán dne 5. 11. 1876
ženich: Höhn Martin – zedník v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 369
otec: Augustin Höhn – zednický polír v Bzenci
matka: Mariana z rodu Tomáše Jandáska – zednického mistra ze Žeravic
poznámka: Ženich prohlášen plnoletým soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Adamčíková Anna
věk: 26 let
bydliště: č. 56
otec: Matouš Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Veronika z rodu Matěje Šebesty – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 7. 11. 1876
ženich: Slabák Matouš – obyvatel v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 130
otec: Cyprian Slabák – domkař v Domaníně
matka: Juliána z rodu Antonína Klempiříka – podsedníka z Domanína
nevěsta: Bezchlebová Anna
věk: 26 let
bydliště: č. 163
otec: František Bezchleba /Bezchleb/ – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Zapletala – domkaře v Olšovci
Obřad konán dne 18. 11. 1876
ženich: Machálek Antonín – vdovec a obyvatel v Bzenci
věk: 42 let
bydliště: č. 173
otec: Antonín Machálek – půlláník z Mouchnic
matka: Mariana z rodu Jakuba Žižlavského – půlláníka z Mouchnic
nevěsta: Pečírková Mariana (roz. Brázdová)
věk: 37 let
bydliště: č. 123
otec: Jan Brázda – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Vavřince Chmely – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdova po Josefu Pečírkovi – domkaři v Bzenci.
Obřad konán dne 19. 11. 1876
ženich: Šebesta Václav – zedník v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 110
otec: František Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Františka Bezchleba – domkaře v Bzenci
nevěsta: Varadinková Mariana
věk: 30 let
bydliště: č. 437
otec: Josef Varadinek – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jakuba Tvarůžka – domkaře v Bzenci

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 146-150.