Matrika: manželství 1875

Obřad konán dne 10. 1. 1875
ženich: Hering Jan – vdovec a měšťan v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 271
otec: Antonín Hering – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Valentina Klučky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Ružicová Anna
věk: 21 let
bydliště: č. 266
otec: Filip Ružica – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 13. 1. 1875
ženich: Rachvala František – měšťan v Bzenci
věk 28 let
bydliště: č. 39
otec: František Rachvala – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Slavíka – podsedníka z Olšovce
nevěsta: Konečná Terezia
věk: 19 let
bydliště: č. 203
otec: Martin Konečný – podsedník v Ořechovém, pak půlláník v Tallesbrunnu (Rakousko)
matka: Anna z rodu Františka Masaříka – domkaře z Nedakonic
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 13. 1. 1875
ženich: Otava Tomáš – domkař v Bzenci
věk: 48 let
bydliště: č. 426
otec: František Otava – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Václava Sůčka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Večeřová Antonia
věk: 33 let
bydliště: č. 32
otec: František Večeřa – domkař z Napajedel
matka: Rozálie z rodu Jana Haňáka – podsedníka z Napajedel
Obřad konán dne 26. 1. 1875
ženich: Goldmann Jan – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 310
otec: František Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Arnošta Stehlíka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Goldmannová Cecilia
věk: 20 let
bydliště: č. 311
otec: Antonín Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Josefa Přerovského – řezníka v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 1. 2. 1875
ženich: Šebesta Jan – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 123
otec: neuveden
matka: Barbora z rodu Václava Šebesty – domkaře v Bzenci a jeho manželky Kateřiny z rodu Matěje Brázdy – domkaře v Bzenci
nevěsta: Jurniklová Josefa (roz. Horáková)
věk: 37 let
bydliště: č. 141
otec: Martin Horák – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Baltazara Pogody – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdova po Janu Jurniklovi – domkaři v Bzenci
Obřad konán dne 2. 2. 1875
ženich: Sýkora Karel – zámečník v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 77
otec: Šimon Sýkora – kovář a měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Františka Richmanna – měšťana v Bzenci
nevěsta: Čumrová Barbora
věk: 20 let
bydliště: č. 300
otec: František Čumr – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Josefa Sůčka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 2. 2. 1875
ženich: Válek Pavel – obuvník v Bzenci
věk: 24 let (nar. 17. 5. 1850 v Kuželově)
bydliště: č. 339
otec: Jan Válek – domkař v Malé Vrbce (u Strážnice)
matka: Kateřina z rodu Jana Horňáka – půlčtvrtníka z Louky
nevěsta: Klučková Josefa
věk: 32 let
bydliště: č. 21
otec: Josef Klučka – domkař v Bzenci
matka: Veronika z rodu Matěje Tvarůžka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 6. 4. 1875
ženich: Očka František – obuvník v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 21
otec: Jan Očka – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Františka Holáska – bednáře v Bzenci
nevěsta: Koutná Františka (roz. Kotzová)
věk: 36 let
bydliště: č. 17
otec: Josef Kotz – panský kancelista v Bzenci
matka: Marie z rodu Josefa Horburgera – obyvatele v Dornbirnu (Rakousko)
poznámka: Vdova po Ignáci Koutném – domkaři z Blišic (vesnice, dnes část města Koryčany).
Obřad konán dne 6. 4. 1875
ženich: Příkaský Martin – vdovec a půlčtvrtník v Rohatci
věk: 41 let
bydliště: č. 12
otec: Michal Příkaský – půlčtvrtník v Rohatci
matka: Barbora z rodu Martina Cikánka – čtvrtníka v Rohatci
nevěsta: Blihová Kateřina
věk: 34 let
bydliště: č. 43
otec: Jan Bliha – domkař v Lipově
matka: Mariana Romanová z Lipova
Obřad konán dne 27. 4. 1875
ženich: Kováč Antonín – domkař v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 96
otec: František Kováč – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jana Jurečky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Pospěchová Terezia
věk: 27 let
bydliště: č. 214
otec: Jan Pospěch – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Bartoloměje Sigmunda – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 27. 4. 1875
ženich: Hromek František – pekař a vdovec v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 184
otec: Jakub Hromek – krejčí v Bzenci
matka: Barbora z rodu Viktorina Vojtěcha – měšťana v Bzenci
nevěsta: Hatašová Terezia
věk: 25 let
bydliště: č. 57
otec: Jan Hataša – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jana Škody – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 28. 4. 1875
ženich: Čapka František – domkař v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 198
otec: Antonín Čapka – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Mikuláše Kutného – domkaře z Olšovce
nevěsta: Študentová Apollonia
věk: 20 let
bydliště: č. 237
otec: Pavel Študent – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Ignáce Ventrči – domkaře v Olšovci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 4. 5. 1875
ženich: Höhn Tomáš – zedník v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 17
otec: Augustin Höhn – zednický polír v Bzenci
matka: Mariana z rodu Tomáše Jandáska – zednického mistra z Žeravic
poznámka: Ženich prohlášen plnoletým soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Urbanová Josefa
věk: 24 let
bydliště: č. 56
otec: Jakub Urban – měšťan v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 17. 5. 1875
ženich: Valštýn Vincenc – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 272
otec: Jan Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jiřího Škody – domkaře v Bzenci
nevěsta: Ventrčová Anna
věk: 24 let
bydliště: č. 63
otec: Ignát Ventrča – podsedník v Olšovci
matka: Anna z rodu Bernarda Zábelky – domkaře v Olšovci
Obřad konán dne 22. 6. 1875
ženich: Feigl Jakub – obchodník z Mutěnic
věk: 28 let
bydliště: č. 19
otec: Pavel Feigl – půlláník z Přibic
matka: Anna z rodu Melichara Zimmermanna – čtvrtníka z Cerčovic
nevěsta: Durajovská Františka
věk: 21 let
bydliště: č. 77
otec: Josef Durajovský – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Hertla – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 4. 7. 1875
ženich: Růčka František – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 132
otec: František Růčka – domkař v Bzenci
matka: Juliána z rodu Filipa Zrunka – domkaře v Bzenci
poznámka: Ženich prohlášen plnoletým soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Niklová Mariana
věk: 31 let
bydliště: č. 240
otec: Antonín Nikl – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Matěje Hudka – obyvatele v Žeravíně (Žeraviny)
Obřad konán dne 4. 8. 1875
ženich: Orlický Pavel – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 228
otec: Jan Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kučerová Anna
věk: 27 let
bydliště: č. 233
otec: Matěj Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Matěje Rachvaly – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 12. 8. 1875
ženich: Wašina František – krejčovský mistr a vdovec ve Vídni
věk: 33 let
bydliště: č. 45
otec: Václav Wašina – chalupník v Malé Rittě (Klein Ritte – dnes Řetůvka, okr. Chrudim)
matka: Rozálie z rodu Jana Tomeše – chalupníka v Perné (okr. Ústí nad Orlicí)
nevěsta: Kuchařová Barbora (roz. Vojtěchová)
věk: 28 let
bydliště: č. 86
otec: Martin Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Vlčka – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdova po Josefu Kuchaři – revírníkovi z Lesonic.
Obřad konán dne 17. 8. 1875
ženich: Absolon František – zámečník a měšťan v Bzenci
věk: 36 let
bydliště: č. 61
otec: Jan Absolon – měšťan a zámečník v Bzenci
matka: Paulina z rodu Vincence Grunera – provazníka v Bzenci
nevěsta: Sedlářová Filumena
věk: 31 let
bydliště: č. 84
otec: Antonín Sedlář – mlynář z Březolup
matka: Anna z rodu Matěje Vališe – sládka z Březolup
Obřad konán dne 9. 9. 1875
ženich: Brázda František – mlynářský pomocník v Bzenci
věk: 74 let
bydliště: č. 246
otec: neuveden
matka: Josefa z rodu Josefa Brázdy – domkaře v Bzenci
nevěsta: Melichárková Františka (roz. Straková)
věk: 52 let
bydliště: č. 80
otec: Matouš Straka – tesař v Osvětimanech
matka: Františka z rodu Jiřího Streita – domkaře v Ruprechtově
poznámka: Vdova po Janu Melichárkovi – obuvníku na Velehradě.
Obřad konán dne 16. 9. 1875
ženich: Sigmund Josef – domkař v Bzenci
věk: 29 let (zemřel 2. 4. 1891)
bydliště: č. 47
otec: Jan Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Aloisie z rodu Jana Tvarůžka – domkaře a tesaře v Bzenci
nevěsta: Ježková Josefa
věk: 19 let
bydliště: č. 294
otec: František Ježek – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Antonína Sigmunda – domkaře v Bzenci
poznámka: Vrchnoporučenské povolení ku sňatku pro nevěstu od okr. soudu v Uh. Ostrohu ze dne 11. 9. 1875.

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 143-146.