Matrika: manželství 1874

Obřad konán dne 8. 1. 1874
ženich: Vahala Martin – stolář v Bzenci
věk: 55 let
bydliště: č. 391
otec: Jan Vahala – obyvatel z Kroměříže
matka: Alžběta z rodu Jiřího Jurovského – krejčího z Rožnova
nevěsta: Rosypalová Mariana
věk: 33 let
bydliště: č. 162
otec: František Rosypal – obyvatel v Brně
matka: neuvedena
Obřad konán dne 11. 1. 1874
ženich: Lukeš Jakub – obyvatel v Bzenci
věk 34 let
bydliště: č. 130
otec: Matouš Lukeš – domkař z Vracova
matka: Kateřina z rodu Antonína Urbana – podruha ze Bzence
nevěsta: Bezchlebová Františka
věk: 26 let
bydliště: č. 319
otec: František Bezchleba – zedník ze Bzence
matka: Mariana z rodu Jana Zapletala – domkaře v Olšovci
Obřad konán dne 14. 1. 1874
ženich: Otava Karel – domkař v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 26
otec: Josef Otava – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci
nevěsta: Tvarůžková Anna
věk: 24 let
bydliště: č. 147
otec: Baltazar Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 14. 1. 1874
ženich: Kočí Václav – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 376
otec: Jan Kočí – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Repíka – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Brázdová Terezia
věk: 26 let
bydliště: č. 281
otec: František Brázda – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Ventrče – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 20. 1. 1874
ženich: Engliš Karel – bednář z Bučovic
věk: 29 let
bydliště: č. 100
otec: Karel Engliš – bednář z Liptálu
matka: Rozina z rodu Jiřího Tkadlece – domkaře z Liptálu
nevěsta: Ditlová Františka
věk: 31 let
bydliště: č. 22
otec: Jan Ditl – bednář v Bzenci
matka: Mariana z rodu Františka Holáska – bednáře z Vracova
Obřad konán dne 27. 1. 1874
ženich: Sommer František – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 224
otec: Štěpán Sommer – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
nevěsta: Indruchová Mariana
věk: 23 let
bydliště: č. 264
otec: Jakub Indruch – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 28. 1. 1874
ženich: Vrzal Antonín – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 179
otec: Martin Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Václava Slavíka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Osterezý Barbora
věk: 24 let
bydliště: č. 173
otec: Jan Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Tomáše Varadinka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 28. 1. 1874
ženich: Urban Jan – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 220
otec: Arnošt Urban – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Vavřince Chmely – měšťana v Bzenci
nevěsta: Chmelová Terezia
věk: 21 let
bydliště: č. 335
otec: František Chmela – měšťan v Bzenci
matka: Juliana z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena snoubencům od okresního soudu v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 2. 2. 1874
ženich: Svoboda Jiří – obyvatel v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 38
otec: Fabián Svoboda – domkař v Domaníně
matka: Kateřina z rodu Ferdinanda Hanáka – domkaře z Domanína
nevěsta: Čajková Alžběta
věk: 28 let
bydliště: č. 213
otec: Matouš Čajka – domkař ze Znorov
matka: Alžběta z rodu Josefa Suchánka – podruha z Lidéřovic
Obřad konán dne 3. 2. 1874
ženich: Kuchař Josef – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 265
otec: Josef Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Vincence Brázdy – měšťana v Bzenci
nevěsta: Tvarůžková Mariana
věk: 22 let
bydliště: č. 280
otec: Tomáš Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Josefa Vojtěcha – podsedníka v Olšovci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 4. 2. 1874
ženich: Novák Jakub – domkař v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 394
otec: Matěj Novák – měšťan v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Jana Sommera – měšťana v Bzenci
nevěsta: Strnadová Františka
věk: 23 let
bydliště: č. 252
otec: Jan Strnad – domkař a zámečník v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Josefa Heringa – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 11. 2. 1874
ženich: Urban Josef – domkař z Polešovic
věk: 21 let
bydliště: č. 278
otec: neuveden
matka: Mariana z rodu Karla Urbana – čtvrtníka z Vážan
poznámka: Nadporučenské povolení ku sňatku pro ženicha od okr. soudu v Uh. Hradišti.
nevěsta: Tvarůžková Josefa
věk: 22 let
bydliště: č. 343
otec: Matouš Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 25. 4. 1874
ženich: Růčka Antonín – obyvatel a obuvník v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 374
otec: Antonín Růčka – domkař v Bzenci
matka: Karolína z rodu Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci
nevěsta: Knížová Veronika
věk: 30 let
bydliště: č. 380
otec: Josef Kníže – obyvatel z Břelovic
matka: Kateřina (více nelze dohledat)
Obřad konán dne 27. 4. 1874
ženich: Kučera František – obyvatel v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 120
otec: Ondřej Kučera – podruh v Bzenci
matka: Anežka z rodu Josefa Poláška – domkaře v Syrovíně
nevěsta: Braunerová Mariana
věk: 18 let
bydliště: č. 155
otec: Josef Brauner – obyvatel v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 28. 4. 1874
ženich: Stupal František – národní učitel v Milokošti
věk: 25 let
bydliště: č. 43
otec: Josef Stupal – domkař ze Žeravic
matka: Františka z rodu Josefa Kalivody – podsedníka ze Žeravic
nevěsta: Kašpárková Anna
věk: 21 let
bydliště: č. 308
otec: Antonín Kašpárek – městský sekretář v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Přerovského – řezníka v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 4. 5. 1874
ženich: Sommer Josef – domkař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 444
otec: Pavel Sommer – domkař v Bzenci
matka: Rozálie z rodu Matěje Jelínka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Boudová Maria
věk: 22 let
bydliště: č. 122
otec: Tomáš Bouda – soukeník v Telči
matka: Juliana z rodu Bartoloměje Chromého – mlynářského tovaryše z Telče
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 6. 5. 1874
ženich: Hurtík Antonín – vdovec a domkař ze Zarazic
věk: 43 let
bydliště: č. 88
otec: Jakub Hurtík – domkař ze Zarazic
matka: Alžběta z rodu Fabiána Tomka – čtvrtníka ze Znorov
nevěsta: Smaženková Genovefa
věk: 32 let
bydliště: č. 5
otec: Josef Smaženka – čtvrtník z Lidéřovic
matka: Anna z rodu Martina Zihala – čtvrtníka z Lidéřovic
Obřad konán dne 25. 5. 1874
ženich: Strážnický Ondřej – měšťan v Bzenci
věk: 35 let
bydliště: č. 6
otec: Matěj Strážnický – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Ondřeje Klučky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Bičová Barbora
věk: 21 let
bydliště: č. 380
otec: Jakub Biča – domkař v Bzenci
matka: Klára z rodu Jiřího Sluky – domkaře z Oujezdce
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 26. 5. 1874
ženich: Bařina Petr – měšťan v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 56
otec: Fabián Bařina – čtvrtník z Ratíškovic
matka: Marie z rodu Kašpara Gajdíka – obyvatele z Ratíškovic
nevěsta: Urbanová Mariana (roz. Dostálová)
věk: 42 let
bydliště: č. 46
otec: Jan Dostál – domkař z Újezdce
matka: Mariana z rodu Matouše Němce – domkaře z Oujezdce
poznámka: Vdova po Jakubu Urbanovi – měšťanu v Bzenci.
Obřad konán dne 15. 7. 1874
ženich: Veselý Antonín – domkař, vdovec a barvíř v Hodoníně
věk: 45 let
bydliště: č. 140
otec: Pavel Veselý – řezník v Uherském Ostrohu
matka: Josefa z rodu Tomáše Prilingera – švýcara v Uherském Brodě
nevěsta: Mayerová Anna
věk: 49 let
bydliště: č. 58
otec: Vincenc Mayer – sedlář ve Strážnici
matka: Apoléna z rodu Jana Richtera – pokrývače ve Strážnici
poznámka: Vdova po Antonínu Přerovském ze Bzence.
Obřad konán dne 19. 7. 1874
ženich: Polášek Antonín – domkař v Kostelci u Kyjova
věk: 34 let
bydliště: č. 34
otec: Jan Polášek – domkař v Kostelci
matka: Kateřina z rodu Václava Goliáše – pastýře v Boršově
nevěsta: Píšťková Rozália
věk: 28 let
bydliště: č. 48
otec: Josef Píštěk – půlláník z Domanína
matka: Terezie z rodu Bernarda Andrýska – podsedníka z Domanína
Obřad konán dne 2. 8. 1874
ženich: Pavlíček Tadeáš – vdovec a domkař v Temnicích (Těmice)
věk: 56 let
bydliště: č. 68
otec: Antonín Pavlíček – domkař v Temnicích
matka: Apolonie z rodu Sigmunda Píšťka – podsedníka v Újezdci
nevěsta: Kočišová Alžběta
věk: 38 let
bydliště: č. 103
otec: Jiří Kočiš – domkař ze Znorov
matka: Alžběta z rodu Pavla Gavlíka – podsedníka z Radějova
Obřad konán dne 9. 9. 1874
ženich: Škoda Josef – dohlížitel při skladišti dříví u Munkače v Uhrách
věk: 29 let
bydliště: č. 303
otec: Jiří Škoda – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Jelínková Mariana
věk: 21 let
bydliště: č. 9
otec: Filip Jelínek – podsedník v Olšovci
matka: Josefa z rodu Matěje Slavíka – domkaře v Olšovci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 9. 9. 1874
ženich: Michna Jan – obuvník v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 29
otec: neuveden
matka: Mariana z rodu Jana Michny – zednického mistra v Moravské Ostravě
nevěsta: Svrčková Mariana
věk: 22 let
bydliště: č. 63
otec: Filip Svrček – domkař v Olšovci
matka: Kateřina z rodu Bernarda Jakše – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 21. 9. 1874
ženich: Zelinka František – tesař v Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 355
otec: Šimon Zelinka – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Libora Nevřivého – domkaře v Bzenci
nevěsta: Borová Antonia
věk: 28 let (nar. 9. 6. 1846 v Brumově)
bydliště: č. 252
otec: Václav Bor – domkař a obuvník z Brumova
matka: Terezie z rodu Tobiáše Kostky – čtvrtníka z Brumova
Obřad konán dne 30. 9. 1874
ženich: Žernický Václav – podruh v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 127
otec: neuveden
matka: Františka z rodu Petra Žernického – obyvatele v Králicích
nevěsta: Hrubošová Viktoria
věk: 23 let
bydliště: č. 10
otec: neuveden
matka: Magdalena z rodu Martina Hruboše – domkaře v Ježově
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 6. 10. 1874
ženich: Schindler Jan – natěrač v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 189
otec: Václav Schindler – obyvatel v Bzenci
matka: Markéta z rodu Matouše Finfery – obuvníka v Bzenci
nevěsta: Stehlíková Mariana
věk: 33 let
bydliště: č. 122
otec: Filip Stehlík – domkař v Bzenci
matka: Tekla z rodu Antonína Vlčovského – desátníka u c. k. pluku Mitrovského
Obřad konán dne 25. 10. 1874
ženich: Kuchař Antonín – podruh v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 275
otec: Josef Kuchař – domkař v Olšovci
matka: Mariana z rodu Bernarda Jakše – domkaře v Bzenci
nevěsta: Sirůčková Veronika
věk: 21 let
bydliště: č. 296
otec: neuveden
matka: Mariana – nemanželská dcera Anny z rodu Martina Sirůčka – domkaře z Břesovic (Vřesovice)
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 11. 11. 1874
ženich: Šarník Matěj – obuvník v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 189
otec: Josef Šarník – domkař z Uherského Ostrohu – Předměstí
matka: Kateřina z rodu Jana Hendricha – čtvrtníka z Předměstí
nevěsta: Škrabalová Terezia
věk: 28 let
bydliště: č. 222
otec: Viktorin Škrabal – domkař z Polešovic
matka: Anežka z rodu Petra Ptáčníka – podsedníka z Polešovic
Obřad konán dne 17. 11. 1874
ženich: Šebesta Jan – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 213
otec: Josef Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci
nevěsta: Urbanová Anna
věk: 25 let
bydliště: č. 220
otec: Arnošt Urban – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Vavřince Chmely – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 24. 11. 1874
ženich: Lopreis František – vdovec a obuvník z Vracova
věk: 29 let
bydliště: č. 42
otec: Tomáš Lopreis – domkař z Vracova
matka: Kristina z rodu Mikuláše Nikla – domkaře z Vracova
nevěsta: Šťastná Mariana
věk: 23 let
bydliště: č. 147
otec: Antonín Šťastný – krejčí v Bzenci
matka: Petronilla z rodu Viktorina Ježka – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 24. 11. 1874
ženich: Klobáska Eduard – obuvník v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 112
otec: neuveden
matka: Mariana z rodu Antonína Klobásky – domkaře z Domanína
nevěsta: Kutná Mariana
věk: 20 let
bydliště: č. 297
otec: Václav Kutný – podruh v Bzenci
matka: Anna z rodu Augustina Tvarůžka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 24. 11. 1874
ženich: Malačka Jan – obyvatel v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 119
otec: Josef Malačka – domkař z Domanína
matka: Františka z rodu Josefa Lese – domkaře z Domanína
nevěsta: Zichová Kateřina
věk: 28 let
bydliště: č. 105
otec: Dominik Zich – domkař z Domanína
matka: Josefa z rodu Josefa Svobodníka – domkaře z Domanína

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 139-143.