Matrika: manželství 1873

Obřad konán dne 8. 1. 1873
ženich: Hertl Jan – domkař v Bzenci
věk: 44 let
bydliště: č. 63
otec: František Hertl – měšťan v Bzenci
matka: Františka Pírková z Hroznové Lhoty
nevěsta: Zubatá Kateřina
věk: 32 let
bydliště: č. 15
otec: Martin Zubatý – domkař v Hroznové Lhotě
matka: Magdalena z rodu Antonína Špíry – podruha z Kralic
Obřad konán dne 12. 1. 1873
ženich: Doležel Josef – koželuh a vojenský dovolenec v Bzenci
věk 25 let
bydliště: č. 291
otec: Jakub Doležel – podruh v Krakovci
matka: Františka z rodu Františka Švece – domkaře z Bohuslavic
nevěsta: Biskorovaná Sabina
věk: 28 let
bydliště: č. 83
otec: Demetrius Biskorovaný – domkař v Újezdci
matka: Mariana z rodu Josefa Maňáka – podruha z Újezdce
Obřad konán dne 27. 1. 1873
ženich: Nevřivý Matěj – domkař v Bzenci
věk: 44 let
bydliště: č. 438
otec: Jakub Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Václava Tvarůžka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Orlická Apollonia
věk: 46 let
bydliště: č. 253
otec: Matouš Orlický – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Jana Bunži – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 28. 1. 1873
ženich: Jaroš Filip – domkař v Bzenci
věk: 42 let
bydliště: č. 103
otec: Jan Jaroš – obyvatel v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Mikuláše Kutného – domkaře v Olšovci
nevěsta: Marčíková Mariana (roz. Jurniklová)
věk: 45 let
bydliště: č. 107
otec: Bartoloměj Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Vavřince Pogody – měšťana v Bzenci
poznámka: Vdova po Františku Marčíkovi – domkaři v Bzenci.
Obřad konán dne 28. 1. 1873
ženich: Kutný František – měšťan v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 234
otec: Martin Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jiřího Sůčka – výminkáře v Bzenci
nevěsta: Slavíková Johanna (roz. Repíková)
věk: 33 let
bydliště: č. 8
otec: Martin Repík – domkař v Olšovci
matka: Mariana z rodu Pavla Marčíka – domkaře v Olšovci
poznámka: Vdova po Jakubu Slavíkovi – domkaři v Olšovci.
Obřad konán dne 3. 2. 1873
ženich: Goliáš Antonín – obyvatel v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 157
otec: Filip Goliáš – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Michala Procházky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Kutná Magdalena
věk: 31 let
bydliště: č. 247
otec: František Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Arnoštinka z rodu Jana Kováče – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 5. 2. 1873
ženich: Horký Vincenc – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 225
otec: Jan Horký – měšťan v Bzenci
matka: Apolonie z rodu Vincence Opravila – měšťana v Bzenci
nevěsta: Gazdová Juliana
věk: 25 let
bydliště: č. 249
otec: Ignát Gazda – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Opravila – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 5. 2. 1873
ženich: Jurečka František – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 97
otec: Jan Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Kašpara Ručky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Otavová Barbora
věk: 22 let
bydliště: č. 26
otec: Josef Otava – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 12. 2. 1873
ženich: Gistr František – měšťan v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 250
otec: Václav Gistr – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci
nevěsta: Ventrčová Františka
věk: 23 let
bydliště: č. 40
otec: Ignác Ventrča – podsedník v Olšovci
matka: Anna z rodu Bernarda Zábelky – domkaře v Olšovci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 12. 2. 1873
ženich: Repík František – domkař v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 93
otec: Martin Repík – domkař v Olšovci
matka: Mariana z rodu Pavla Marčíka – domkaře v Olšovci
nevěsta: Ručková Barbora
věk: 23 let
bydliště: č. 8
otec: Valentin Ručka – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 17. 2. 1873
ženich: Adamčík Josef – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 369
otec: Matouš Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Veronika z rodu Matěje Šebesty – domkaře v Bzenci
nevěsta: Bičová Anna
věk: 23 let
bydliště: č. 361
otec: Václav Biča – domkař v Bzenci
matka: Apollonie z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 18. 2. 1873
ženich: Riedl Bartoloměj – knížecí vinohradník v Blatnici
věk: 24 let
bydliště: č. 249
otec: František Riedl – šafář z Bučovic
matka: Karolina z rodu Josefa Richtera – šafáře z Goldensteinu
nevěsta: Říkovská Antonia
věk: 19 let
bydliště: č. 30
otec: František Říkovský – domkař v Bzenci
matka: Terezie z rodu Josefa Marečka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 23. 2. 1873
ženich: Mlaskáč Josef – řeznický tovaryš v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 74
otec: František Mlaskáč – domkař ze Sentic
matka: Mariana z rodu Bernarda Pleváče – 3/4 láníka z Dražova
nevěsta: Krupicová Františka
věk: 31 let
bydliště: č. 87
otec: Antonín Krupica – domkař z Brankovic
matka: Veronika z rodu Karla Hladkého – čtvrtníka z Brankovic
Obřad konán dne 25. 2. 1873
ženich: Matouštík Alois – obyvatel v Bzenci
věk: 37 let
bydliště: č. 179
otec: Václav Matouštík – cínařský tovaryš ze Žižlavic
matka: Františka z rodu Jana Kastingera – měšťana v Bzenci
nevěsta: Baierová Magdalena
věk: 36 let
bydliště: č. 69
otec: Jan Baier – tkadlec v Červené Vodě (Rothwasser)
matka: Terezie z rodu Jana Lubicha – obyvatele z Červené Vody
Obřad konán dne 27. 5. 1873
ženich: Kučera (recte Suček) Josef – měšťan v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 243
otec: Antonín Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Johanna z rodu Jiřího Sigmunda – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena ženichovi okresním soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Procházková Josefa
věk: 23 let
bydliště: č. 13
otec: František Procházka – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Jakuba Sůčka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 2. 6. 1873
ženich: Klučka Josef – domkař v Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 299
otec: Jan Klučka – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kurová Rozina
věk: 28 let
bydliště: č. 310
otec: František Kur – domkař z Vracova
matka: Kateřina z rodu Viktora Němečka – domkaře z Vracova
Obřad konán dne 16. 7. 1873
ženich: Tvrdý Jan – panský bednář v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 17
otec: Jan Tvrdý – rolník v Sedražicích
matka: Anna Hýnková z Čáslavek
nevěsta: Ventrčová Mariana
věk: 23 let
bydliště: č. 386
otec: Václav Ventrča – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Josefa Otavy – domkaře v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 24. 8. 1873
ženich: Vanhara Jan – obuvník v Bzenci
věk: 35 let
bydliště: č. 63
otec: František Vanhara – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci
nevěsta: Niklová Mariana
věk: 27 let
bydliště: č. 58
otec: neuveden
matka: Františka z rodu Jana Nikla – domkaře z Těmic a jeho manželky Anny z rodu Jana Netolického z Vracova
Obřad konán dne 25. 8. 1873
ženich: Hubáček Jakub – domkař v Bzenci
věk: 39 let
bydliště: č. 163
otec: Tomáš Hubáček – domkař v Bzenci
matka: Eva z rodu Františka Šišvalda – domkaře v Bzenci
nevěsta: Fialová Anna
věk: 42 let
bydliště: č. 278
otec: Jan Fiala – domkař v Boršicích
matka: Františka z rodu Jakuba Šmirgy – domkaře v Boršicích
Obřad konán dne 30. 8. 1873
ženich: Závojský Vilém – řezník v Břeclavi
věk: 35 let
bydliště: č. 10
otec: Dominik Závojský – měšťan v Doubravníku
matka: Josefa z rodu Josefa Fichsy – rolníka v Ivanovicích
nevěsta: Sýkorová Františka
věk: 25 let
bydliště: č. 246
otec: Antonín Sýkora – dohlížitel při parních strojích na zdejším nádraží
matka: Františka z rodu Josefa Linharta – tkalcovského mistra v Lanškrouně
Obřad konán dne 10. 9. 1873
ženich: Šebesta Jakob – obyvatel v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 195
otec: Pavel Šebesta – domkař v Kloboucích
matka: Josefa z rodu Pavla Metelky – domkaře z Bohumělic (dnes část Klobouků u Brna)
nevěsta: Fabíková Josefa
věk: 27 let
bydliště: č. 88
otec: Pavel Fabík – domkař v Domaníně
matka: Dorota z rodu Františka Pokorníčka – domkaře z Domanína
Obřad konán dne 16. 9. 1873
ženich: Kunáček František – trafikant v Olomouci
věk: 43 let
bydliště: č. 88
otec: neuveden
matka: Anna z rodu Františka Kunáčka – podruha z Rozvadovic (okr. Litovel)
nevěsta: Růčková Barbora
věk: 25 let
bydliště: č. 23
otec: Josef Růčka – obyvatel v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Matěje Braunera – podruha v Bzenci
Obřad konán dne 16. 9. 1873
ženich: Daněček Štěpán – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 88
otec: Antonín Daněček – domkař ze Žádovic
matka: Františka z rodu Antonína Rusňáka – čtvrtníka ze Skalky
nevěsta: Durajovská Josefa
věk: 21 let
bydliště: č. 328
otec: Josef Durajovský – obyvatel v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Hertla – měšťana v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 21. 10. 1873
ženich: Pecin Josef
věk: 23 let
bydliště: č. 170
otec: Karel Pecin – obuvník v Uherském Ostrohu – Předměstí
matka: Magdalena z rodu Josefa Slobodníka – podruha z Oujezdce
poznámka: Plnoletost udělena ženichovi okresním soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Kutná Dorota
věk: 18 let
bydliště: č. 390
otec: Martin Kutný – domkař v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci
poznámka: Vrchnoporučenské povolení ku sňatku nevěsty od c. k. okr. soudu v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 28. 10. 1873
ženich: Jaroš Václav – zedník v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 364
otec: Ignát Jaroš – podruh v Bzenci
matka: Josefa z rodu Augustina Kučery – domkaře v Bzenci
nevěsta: Zlomková Mariana
věk: 32 let (nar. 4. 8. 1841 v Uherském Brodě)
bydliště: č. 125
otec: neuveden
matka: Viktorie z rodu Martina Zlomka – půlláníka z Nivnice
Obřad konán dne 12. 11. 1873
ženich: Hering Jan – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 271
otec: Antonín Hering – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Valentina Klučky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Sůčková Anna
věk: 25 let
bydliště: č. 260
otec: Vincenc Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 12. 11. 1873
ženich: Kuchař František – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 14
otec: Josef Kuchař – domkař v Olšovci
matka: Mariana z rodu Bernarda Jakše – domkaře v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena ženichovi okresním soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Flesnerová Barbora
věk: 22 let
bydliště: č. 39
otec: Alexandr Flesner – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Valentina Sekánka – domkaře v Olšovci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 12. 11. 1873
ženich: Raiskup Jan – domkař ve Vracově
věk: 27 let
bydliště: č. 242
otec: Josef Raiskup – bednář z Vracova
matka: Anna z rodu Martina Tesaříka – podsedníka ve Vracově
nevěsta: Gazdová Magdalena
věk: 22 let
bydliště: č. 368
otec: Ignát Gazda – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Opravila – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 12. 11. 1873
ženich: Ondrušek Jan – domkař a krejčí v Domaníně
věk: 23 let
bydliště: č. 177
otec: Jan Ondrušek – podsedník z Domanína
matka: Mariana z rodu Františka Měsíčka – podsedníka ze Žádovic
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Ostrezý Josefa
věk: 25 let
bydliště: č. 5
otec: Václav Ostrezý – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Valentina Říkovského – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 16. 11. 1873
ženich: Korithol František – obyvatel v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 136
otec: Matěj Korithol – podruh v Polově u Mikulova (Pollau – Pavlov)
matka: Mariana z rodu Matěje Breitkopfa – domkaře z Polova
nevěsta: Kuchařová Anna
věk: 26 let
bydliště: č. 97
otec: Josef Kuchař – domkař ze Syrovína
matka: Anna z rodu Martina Jaroše – čtvrtníka v Syrovíně
Obřad konán dne 18. 11. 1873
ženich: Sýkora Matěj – stolář v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 372
otec: Šimon Sýkora – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Františka Richmanna – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena ženichovi okresním soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Růčková Josefa
věk: 22 let
bydliště: č. 349
otec: Antonín Růčka – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Štěpána Sigmunda – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 18. 11. 1873
ženich: Valštýn Josef – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 13
otec: Jan Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jiřího Škody – domkaře v Bzenci
nevěsta: Procházková Mariana
věk: 21 let
bydliště: č. 272
otec: František Procházka – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Jakuba Sůčka – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 19. 11. 1873
ženich: Valštýn Filip – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 350
otec: Antonín Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Ružicová Františka
věk: 26 let
bydliště: č. 266
otec: Filip Ružica – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 19. 11. 1873
ženich: Tvarůžek František – domkař v Bzenci
věk: 21 let
bydliště: č. 385
otec: Josef Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Valentina Heringa – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Kutná Anna
věk: 22 let
bydliště: č. 234
otec: Martin Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Vavřince Gistra – podsedníka v Olšovci
Obřad konán dne 23. 11. 1873
ženich: Odrobiňák Ondřej – dráteník a obyvatel v Bzenci
věk: 50 let
bydliště: Na Novém světě (část Bzence)
otec: Josef Odrobiňák – podruh v Turzovce v Uhrách
matka: Dorota Pavlíková z Turzovky
nevěsta: Kojetská Františka
věk: 44 let
bydliště: č. 111
otec: Jan Kojetský – domkař na Žlutavech (Žlutava, okr. Napajedla)
matka: Anna z rodu Jana Bureše – domkaře na Žlutavech
Obřad konán dne 24. 11. 1873
ženich: Bukvald František – domkař v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 415
otec: Tomáš Bukvald – tesař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Filipa Čumra – měšťana v Bzenci
nevěsta: Strážnická Mariana
věk: 21 let
bydliště: č. 282
otec: Jan Strážnický – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Josefa Brhela – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 135-139.