Matrika: manželství 1871

Obřad konán dne 8. 1. 1871
ženich: Kocůrek Ferdinand – nádeník v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 34
otec: Pavel Kocůrek – krejčí v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Jana Illera – tkalce ve Wesenuferu v Horních Rakousích
nevěsta: Polášková Anežka
věk: 44 let
bydliště: č. 63
otec: František Polášek – obuvník ve Frenštátě
matka: Paulina z rodu Josefa Sobotíka – nádeníka ve Frenštátě
Obřad konán dne 16. 1. 1871
ženich: Horňák Jan – domkař v Bzenci
věk 27 let
bydliště: č. 69
otec: Jan Horňák – půlčtvrtník v Suchově
matka: Anna z rodu Martina Vaculíka – podsedníka v Suchově
nevěsta: Marčáková Rozina
věk: 27 let
bydliště: č. 67
otec: neuveden
matka: Rozina z rodu Jiřího Marčáka – domkaře v Zádveřicích
Obřad konán dne 24. 1. 1871
ženich: Jehlík František – obchodník v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 36
otec: Martin Jehlík – měšťan ve Slavkově
matka: Františka z rodu Antonína Mayerhöfera- měšťana ze Slavkova
nevěsta: Ulbrechtová Hermina
věk: 19 let
bydliště: č. 80
otec: František Ulbrecht – sedlář v Bzenci
matka: Františka z rodu Vincence Soviče – mydláře v Uherském Brodě
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 31. 1. 1871
ženich: Bezchleb Antonín – obuvník v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 188
otec: Antonín Bezchleb – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Antonína Klapila – rolníka z Nezamyslic
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Opravilová Barbora
věk: 22 let
bydliště: č. 322
otec: Ludvík Opravil – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 31. 1. 1871
ženich: Kypr Michael – stolář v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 311
otec: František Kypr – pololáník v Bzenci
matka: Terezie z rodu Kraitla – obyvatele z Kozlan
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Bezchlebová Františka
věk: 20 let
bydliště: č. 188
otec: Antonín Bezchleb – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Antonína Klapila – rolníka z Nezamyslic
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 31. 1. 1871
ženich: Kaštalán Pavel – domkař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 276
otec: Josef Kaštalán – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Jiřího Sáse – panského pacholka v Bzenci
nevěsta: Hanáčková Magdalena
věk: 24 let
bydliště: č. 69
otec: František Hanáček – domkař v Olšovci
matka: Františka z rodu Isidora Pospěcha – domkaře v Olšovci
Obřad konán dne 7. 2. 1871
ženich: Bunža Jan – měšťan v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 214
otec: Antonín Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jiřího Sigmunda – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kuchařová Anna
věk: 21 let
bydliště: č. 275
otec: Kuchař Josef – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Vincence Brázdy – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 19. 2. 1871
ženich: Bystřický Jan – vojenský dovolenec a obyvatel v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 148
otec: Jan Bystřický – kupec v Dačicích
matka: Kateřina z rodu Matěje Hájka – perníkáře z Dačic
nevěsta: Říkovská Terezia
věk: 20 let
bydliště: č. 149
otec: Antonín Říkovský – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu  Matouše Jurečky – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 16. 8. 1871
ženich: Malota Jan – řezník v Bzenci
věk: 54 let
bydliště: č. 339
otec: František Malota – soukeník ve Zlíně
matka: Viktorie z rodu Františka Šmigury – tkalce ve Zlíně
nevěsta: Derková Josefa
věk: 24 let
bydliště: č. 334
otec: Antonín Derka – cvekař (výrobce cvočků) v Bzenci
matka: Juliana z rodu Františka Strnada – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 17. 9. 1871
ženich: Brauner Vendelín – obuvník v Bzenci
věk: 44 let
bydliště: č. 2
otec: Jan Brauner – domkař v Bzenci
matka: Kateřina Dobrovská ze Bzence
nevěsta: Klučková Marianna
věk: 46 let
bydliště: č. 191
otec: Matouš Klučka – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 14. 9. 1871
ženich: Neugebauer František – stolář v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 175
otec: Jakub Neugebauer – domkař ve Staré Vsi (u Přerova)
matka: Kateřina z rodu Antonína Ostrčila – domkaře ve Staré Vsi
nevěsta: Ručková Eleonora
věk: 26 let
bydliště: č. 170
otec: neuveden
matka: Alžběta z rodu Baltazara Ručky – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 24. 10. 1871
ženich: Janoušek František – obyvatel z Těmic
věk: 26 let
bydliště: č. 14
otec: Martin Janoušek – půlláník z Těmic
matka: Terezia z rodu Matouše Pacha – půlláníka ze Syrovína
nevěsta: Otavová Josefa
věk: 21 let
bydliště: č. 89
otec: Jan Otava – domkař v Bzenci
matka: Apolonie z rodu Františka Vrzala – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 7. 11. 1871
ženich: Bezchleb František – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 188
otec: Antonín Bezchleb – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Antonína Klapila – rolníka z Nezamyslic
nevěsta: Chmelová Terezia
věk: 22 let
bydliště: č. 88
otec: František Chmela – měšťan v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Arnošta Ostrezý – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost nevěstě udělena c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 8. 11. 1871
ženich: Vainhara Filip – domkař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 63
otec: František Vainhara – měšťan a provazník v Bzenci
matka: Josefa z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci
nevěsta: Gistrová Rozália
věk: 26 let
bydliště: č. 70
otec: Václav Gistr – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 12. 11. 1871
ženich: Bohůšek František – domkař v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 160
otec: Ignác Bohůšek – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jana Zapletala – domkaře v Olšovci
nevěsta: Slavíková Františka
věk: 29 let
bydliště: č. 142
otec: Jan Slavík – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Šimona Vrzala – domkaře v Bzenci

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 129-131.