Matrika: manželství 1870

Obřad konán dne 9. 1. 1870
ženich: Tvarůžek Jan – domkař v Bzenci
věk: 50 let
bydliště: č. 296
otec: Augustin Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Kováče – měšťana v Bzenci
nevěsta: Mrvová Františka
věk: 37 let
bydliště: č. 240
otec: František Mrva – podruh v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Jiřího Havlíka – podruha v Bzenci
Obřad konán dne 9. 1. 1870
ženich: Němeček František – zedník v Bzenci
věk 22 let
bydliště: č. 296
otec: Martin Němeček – zedník v Bzenci
matka: Terezie z rodu Ignáta Bělíka – domkaře z Vracova
poznámka: Plnoletost udělena ženichovi c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Ventrčová Dorota
věk: 25 let
bydliště: č. 41
otec: Jan Ventrča – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Michala Malaříka – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 25. 1. 1870
ženich: Resch František – vysloužilý strážmistr v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 340
otec: Josef Resch – kancelista u Severní dráhy ve Vídni
matka: Rozálie z rodu Matěje Trautmanna – nosiče z Vídně
nevěsta: Ketzová Antonia
věk: 26 let
bydliště: č. 17
otec: Josef Ketz – bývalý úřednický sluha ve Veselí nad Moravou, nynější panský kancelista v Bzenci
matka: Marie z rodu Josefa Herbürgera – obyvatele v Dornbirnu
Obřad konán dne 1. 2. 1870
ženich: Katič Markus – agent daně potravní v Bzenci
věk: 45 let
bydliště: č. 36
otec: Martin Katič – čtvrtník v Loči (Lotsch)
matka: Anna z rodu Jana Goloba – podruha z Loče
nevěsta: Reiterová Cecilia
věk: 22 let
bydliště: č. 55
otec: František Reiter – kovář v Obdachu
matka: Marie z rodu Josefa Štachera – obyvatele v Obdachu
poznámka: Plnoletost nevěstě udělena v Obdachu.
Obřad konán dne 1. 2. 1870
ženich: Heinzmann František – c. k. dobytčí lékař u dragounského pluku knížete Windischgrätze v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 25
otec: František Heinzmann – kovář v Schömitzu (Šemnice okr. Karlovy Vary)
matka: Marie, dcera Anny z rodu Václava Perschla – domkaře v Schömitzu
nevěsta: Šondová Anna
věk: 31 let
bydliště: č. 10
otec: Václav Šonda – domkař v Travčicích
matka: Rozalie z rodu Antonína Skály – domkaře z Travčic
Obřad konán dne 2. 2. 1870
ženich: Jakša Tomáš – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 5
otec: Tomáš Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Marianna z rodu Martina Karnůfka – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Kováčová Anna
věk: 27 let
bydliště: č. 215
otec: Jan Kováč – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Filipa Jurečky – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 2. 2. 1870
ženich: Tvarůžek Antonín – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 147
otec: Baltazar Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena ženichovi c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Šebestová Marianna
věk: 21 let
bydliště: č. 188
otec: Filip Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Eliáše Strážnického – domkaře v Olšovci
poznámka: Otec nezletilé dcery svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 3. 2. 1870
ženich: Nikl František – domkař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 427
otec: Antonín Nikl – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Matěje Hudka – domkaře v Žeravíně (Žeraviny)
nevěsta: Jurečková Marianna
věk: 30 let
bydliště: č. 282
otec: Václav Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Matěje Čermáka – obuvníka v Bzenci
Obřad konán dne 8. 2. 1870
ženich: Kotek Jan – obyvatel v Bzenci
věk: 36 let
bydliště: č. 164
otec: Arnošt Kotek – domkař v Bzenci
matka: Apolonie z rodu Josefa Ventrči – domkaře v Bzenci
nevěsta: Piskořová Marianna
věk: 35 let
bydliště: č. 184
otec: Felix Piskoř – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Václava Sekelýho – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 8. 2. 1870
ženich: Klučka Filip – obyvatel v Bzenci
věk: 39 let
bydliště: č. 190
otec: Matouš Klučka – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci
nevěsta: Salingerová Františka
věk: 37 let
bydliště: č. 26
otec: neuveden
matka: Terezie z rodu Jana Salingera – domkaře na Velehradě / zedníka z Tupes
Obřad konán dne 9. 2. 1870
ženich: Kováč Pavel – obyvatel v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 114
otec: Jan Kováč – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Filipa Jurečky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Havlíková Kateřina
věk: 28 let
bydliště: č. 149
otec: neuveden
matka: Kateřina z rodu Jiřího Havlíka – rolníka z Nové Lhoty
Obřad konán dne 13. 2. 1870
ženich: Nejezchleba Jiří – obyvatel v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 105
otec: Antonín Nejezchleba – půlpodsedník v Uherském Ostrohu – Předměstí
matka: Marianna z rodu Jana Procházky – podsedníka z Uherského Ostrohu – Předměstí
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Smištíková Marianna
věk: 28 let
bydliště: č. 256
otec: Antonín Smištík – domkař ve Veselí nad Moravou
matka: Anežka z rodu Matěje Konečného – čtvrtníka v Milokošti
Obřad konán dne 13. 2. 1870
ženich: Slavík Tomáš – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 142
otec: Jan Slavík – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Šimona Vrzala – domkaře v Bzenci
nevěsta: Hrubošová Anna
věk: 22 let
bydliště: č. 218
otec: Bartoloměj Hruboš – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Kateřiny, dcery Josefa Ostrezý – domkaře v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 26. 4. 1870
ženich: Calaba Josef – c. k. strážník od bezpečnostní stráže ve Vídni
věk: 34 let
bydliště: č. 91
otec: Josef Calaba – výminkář ve Velkém Lasníku
matka: Marianna z rodu Jana Sekaniny – tesaře ve Veselíčku
nevěsta: Malovaná Aloisia
věk: 34 let
bydliště: č. 95
otec: Filip Malovaný – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Melchiora Klučky – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 8. 5. 1870
ženich: Minařík Florián – vdovec a domkař ve Stříbrnicích
věk: 36 let
bydliště: č. 178
otec: Jan Minařík – domkař v Žeravicích
matka: Josefa z rodu Martina Nováka – domkaře z Žeravic
nevěsta: Polešovská Josefa
věk: 38 let
bydliště: č. 40
otec: Josef Polešovský – čtvrtník v Ježově
matka: Anežka z rodu Pavla Dubského – obyvatele v Ježově
Obřad konán dne 22. 5. 1870
ženich: Slabák Filip – tesař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 65
otec: Cyprián Slabák – domkař z Těmic
matka: Mariana z rodu Jana Klempíříka – domkaře v Domaníně
nevěsta: Michalíková Marianna
věk: 26 let
bydliště: č. 363
otec: Karel Michalík – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Václava Biče – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 25. 5. 1870
ženich: Goldmann Augustin – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 328
otec: František Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Marianna z rodu Františka Nováka – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena ženichovi c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Durajovská Josefa
věk: 18 let
bydliště: č. 71
otec: Josef Durajovský – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Hertla – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 13. 7. 1870
ženich: Glosa František – vdovec a krejčí v Hroznové Lhotě
věk: 40 let
bydliště: č. 77
otec: Filip Glosa – krejčí v Koryčanech
matka: Rosalie z rodu Isidora Kociána – krejčího v Koryčanech
nevěsta: Bezchlebová Johanna
věk: 24 let
bydliště: č. 32
otec: František Bezchleb – obuvník v Bzenci
matka: Marianna z rodu Jana Zapletala – podruha v Bzenci
Obřad konán dne 18. 8. 1870
ženich: Mokeš Jan – hostinský v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 75
otec: Josef Mokeš – celoláník v Rabensburgu
matka: Terezie z rodu Floriána Hellmera – kupce v Jedensbergu
nevěsta: Vojtěchová Julia
věk: 29 let
bydliště: č. 86
otec: Martin Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Marie z rodu Františka Vlčáka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 14. 9. 1870
ženich: Herink Josef – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 406
otec: Antonín Herink – domkař v Bzenci
matka: Sidonie z rodu Pavla Marčíka – domkaře v Olšovci
nevěsta: Ostrezý Dorota
věk: 25 let
bydliště: č. 171
otec: Václav Ostrezý – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Valentina Říkovského – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 31. 10. 1870
ženich: Jakša Josef – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 168
otec: Jakub Jakša – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Chlupka – domkaře z Hroznové Lhoty
nevěsta: Zapletalová Marianna
věk: 23 let
bydliště: č. 248
otec: Matouš Zapletal – měšťan v Bzenci
matka: Marianna z rodu Františka Indrucha – podsedníka v Olšovci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 9. 11. 1870
ženich: Junek Jan – krejčí v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 79
otec: Antonín Junek – domkař v Bzenci
matka: Brigita z rodu Antonína Pírka – domkaře ve Vracově
nevěsta: Biehalová Terezia
věk: 21 let
bydliště: č. 2
otec: František Biehal – obyvatel v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Jana Ulbrechta – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 22. 11. 1870
ženich: Holásek Jan – bednář v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 124
otec: František Holásek – bednář v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Vláčila – rolníka z Polkovic
nevěsta: Holoubková Marianna
věk: 37 let
bydliště: č. 9
otec: František Holoubek – čtvrtník z Hoštic
matka: Rozálie z rodu Jakuba Jandy – podruha z Hoštic

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 125-129.